• 2021

  ONE HUNDRED YEARS WITH THE SLOVAK TEACHERS' CHOIR

  CD R70 0004-0-231

  1. Eugen Suchoň: Three Slovak Folk Songs ESD 74 – What´s the News

   Ján Strelec (dir.), Spevácky zbor slovenských učiteľov

  2. Mikuláš Moyzes: Uzka dražka do valalu

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  3. Zdenko Mikula: Listen, Listen

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  4. Ondrej Francisci: Three East-Slovak Folk Songs

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  5. Milan Novák: Povedzže mi, povedz

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  6. Oto Ferenczy: Máje

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Veje vietor, Moja žena rozum nemá

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  9. Oldřich Halma: Mikulecká dedina

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  10. Ján Cikker: Two Recruit Songs

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  11. Ernest Schummera: Jubilate Deo

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  12. Ján Levoslav Bella: Tu es Petrus, Cantus Solemnis Op. 20

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  13. Alexander Moyzes: Santa Helena

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  14. Ladislav Burlas: From the Book of Psalms

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  15. Ján Kadavý: Čo čušíš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  16. Viliam Figuš-Bystrý: Zmráka sa

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  17. Pavol Krška: Ave

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  18. Peter Špilák: Dies irae

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  19. Ján Cikker: Keď na vojnu pôjdeme

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  20. Peter Špilák: Išeu Macek

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  21. Miloš Ruppeldt: Staroslovenský Otčenáš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

  22. Jaroslav Křička: Vysoko zornička

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

 • 2011

  SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET

  CD - Slovak Radio Records RB 0341-2631

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Overture

   Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  2. Karol Fischer: Lia and the two fathers – Only one-time

   Pavol Remenár (br), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  3. Ján Móry: Miss Widow – Untill the spring will reign

   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák)

   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Lúčnica Choir, Elena Matušová (zbm.), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  5. Gejza Dusík: Blue Rose

   Ľudovít Ludha (t), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  6. Karol Elbert: Good Bye, Love

   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu

   Adriana Kohútková (s), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  8. Tibor Andrašovan: Gentlemen’s Choice (Quadrille) – The song about wine

   Tomáš Juhás (t), Lúčnica Choir, Elena Matušová (zbm.), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: King of the Fools – The song about Paris

   Monika Fabianová (ms), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Like a drifter

   Dušan Jarjabek (br), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – White nights

   Filip Tůma (br), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  12. Milan Novák: In Full Gear and In Love – Embrace me, my darling

   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  13. Milan Novák: It’s Not Just Another Day – The song about Bratislava

   Dušan Jarjabek (br), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  14. Milan Novák: Mafioso Opera

   Otokar Klein (t), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  15. Zdenko Mikula: The Nights in the Tatras – Street organ player

   Dušan Jarjabek (br), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  16. Igor Bázlik: The Hussards – Passion running through the veins

   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  17. Igor Bázlik: The Feast – Song of the gypsy

   Silvia Sklovská (ms), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

  18. Gejza Dusík: That Would Be Love – I'm surprised

   Filip Tůma (br), Lúčnica Choir, Elena Matušová (zbm.), Slovak Radio Symphony Orchestra, Zdeněk Macháček (dir.)

 • 2009

  DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU

  CD - Ol Trade 1594 001-2

  1. Zdenko Mikula: That Slovak Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  2. Zdenko Mikula: Meadow Games

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  4. Zdenko Mikula: I Would Sing

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  7. Štefan Klimo: Trávnice

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  8. Štefan Klimo: To My Dear One

   Eduard Čisár (t), Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  9. Zdenko Mikula: Echo, the Mountain

   Ľubica Orgonášová (s), Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  10. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella – Recruitment Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  11. Eugen Suchoň: Blow, Wind ESD 99

   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  16. Béla Bartók: Four Slovak Folk Songs for mixed choir and piano

   Lúčnica Choir, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)

  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  18. Eugen Suchoň: About Human ESD 82 – Three Lyrical Songs (Man And Love) – Song About Your Name, You And Me, So Strange)

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  19. Dezider Kardoš: My Native Country Op. 19b

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  20. Ladislav Burlas: Metamorphoses of Beauties

   Lúčnica Choir, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)

  21. Ivan Hrušovský: Čakanie

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  22. Ivan Hrušovský: Odes – Hymn (for two female choirs and male choir)

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

 • 2006

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Old Church Slavonic Our Father

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovak Song ESD 95

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Choirplay

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II "Eja, studiosi"

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fugue

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Meadow Games

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: To My Dear One

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Echo, the Mountain

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella – Recruitment Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: From Mountains To Lowlands

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Rhymes and Games

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Two Slovak Folk Songs ESD 70

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Wedding Songs from Upper Hron

   Lúčnica Choir, Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: It's Raining, My Shirt Will Get Wet

   Lúčnica Choir, Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Wedding Songs

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

 • 1986

  SLOVAK CHAMBER MUSIC – ZDENKO MIKULA, MILAN NOVÁK

  LP - Opus 9111 1771

  1. Zdenko Mikula: Gypsy Songs

   Peter Mikuláš (b), Miloslav Starosta (pf)

  2. Milan Novák: Divertimento

   Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg)

  3. Milan Novák: Music for Flute and String Quartet

   Miloš Jurkovič (fl), Moyzes Quartet

 • 1981

  POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY

  LP - Opus 9110 1171-73

  1. Igor Dibák: Concert Overture, Op. 23

   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Pavol Bagin: Suite for the Youth

   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Pavol Bagin (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: The Word

   Július Pántik (spk), The University Choir Technik, Pavol Procházka (zbm.), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd

  4. Ivan Hrušovský: Pictures from the Nature

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  5. Ladislav Burlas: Good Day!

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne

   Slovak Philharmonic Choir, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovak Philharmonic, Pavol Bagin (dir.)

  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne

   Slovak Philharmonic Choir, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovak Philharmonic, Pavol Bagin (dir.)

  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne

   Slovak Philharmonic Choir, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovak Philharmonic, Pavol Bagin (dir.)

  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne

   Slovak Philharmonic Choir, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovak Philharmonic, Pavol Bagin (dir.)

  10. Zdenko Mikula: Slovak May

   Slovak Philharmonic Choir, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovak Philharmonic, Pavol Bagin (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Prisoners' Song

   Slovak Philharmonic Choir, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovak Philharmonic, Pavol Bagin (dir.)

  12. František Prášil: Rovnosť chceme

   Slovak Philharmonic Choir, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovak Philharmonic, Pavol Bagin (dir.)

  13. Ernst Toller: Old Revolutionary Song

   Slovak Philharmonic Choir, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovak Philharmonic, Pavol Bagin (dir.)

  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky

   Slovak Philharmonic Choir, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovak Philharmonic, Pavol Bagin (dir.)

  15. Milan Novák: Človek nie je sám

   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovak Philharmonic Choir, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)

  16. Milan Novák: Chvála rukám

   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovak Philharmonic Choir, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  17. Milan Novák: O jednej hviezde

   Róbert Szücs (br), Slovak Philharmonic Choir, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná

   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)

 • 1977

  HEJ, SLNKO VYCHODÍ

  LP - Opus 9116 0624

  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Song of Happy Children

   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok

   Pavel Kühn's Choir, Film Symphony Orchestra, František Belfín (dir.)

  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den

   Pavel Kühn's Choir, Film Symphony Orchestra, František Belfín (dir.)

  6. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Slovak Philharmonic Choir, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

  7. Karol Elbert: Let's Go, Boys and Girls

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády

   V. Nejedlý's Military art ensemble, Jiří Kareš (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: Homeland

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Opera Orchestra of Slovak National Theatre, Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Ludvík Podéšť: We All Are Young

   Pavel Kühn's Choir, Film Symphony Orchestra, František Belfín (dir.)

  11. Zdenko Mikula: My Native

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42

   Pavel Kühn's Choir, Studio Symphony Orchestra, Vladimír Válek (dir.)

 • 1977

  OD KOLÍSKY

  LP - Opus 9119 0601-03

  1. Igor Bázlik: Lullaby

   Darina Laščiaková (v), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Igor Bázlik: Je vaše

   Marta Nitranová (s), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Igor Bázlik: Zázrak

   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovak Philharmonic Choir, Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Juraj Pospíšil: Lullaby

   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  5. Milan Novák: Love

   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovak Philharmonic Choir, Milan Novák (dir.)

  6. Zdenko Mikula: Four Love Songs

   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)

  7. Igor Bázlik: Wedding Fanfare

   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Igor Bázlik: Wedding March

   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  9. Igor Bázlik: Wedding Song

   Slovak Philharmonic Choir, Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Milan Novák: Človek žil

   Slovak Philharmonic Choir, Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)

  11. Igor Bázlik: Funeral March

   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  12. Igor Bázlik: Farewell

   Slovak Philharmonic Choir, Ladislav Holásek (zbm.), French Horn Trio, Igor Bázlik (dir.)

  13. Jozef Malovec: Postlude

   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1974

  SÚČASNÉ SLOVENSKÉ MADRIGALY A ZBORY

  LP - Supraphon 1 12 1012

  1. Ivan Hrušovský: Three Madrigal Impressions

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  2. Andrej Očenáš: Marína Op. 15

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  3. Ján Zimmer: Four Madrigals on Old English Lyrics, op. 52

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  4. Zdenko Mikula: Willows by Váh

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  5. Zdenko Mikula: Love Madrigals

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  6. Tadeáš Salva: Litaniae lauretanae op. 12

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 1973

  LÚČNICA

  LP - Opus 9112 0215

  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  4. Maurice Ravel: Nicolette

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  5. Béla Bartók: Dance Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  6. Dmitrij Šostakovič: To the Executed

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  7. Dmitrij Šostakovič: Forward, Friends

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  8. Zdenko Mikula: Meadow Games

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  9. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella – Recruitment Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  10. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  11. Ján Cikker: Three Choirs – A Falcon Flew (CM)

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: About Human ESD 82 – Three Lyrical Songs (Man And Love) – Song About Your Name, You And Me, So Strange)

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  13. Zdenko Mikula: My Native

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

 • REMINISCENCIE : DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR PRIEBOJ

  CD - BM Recording

  1. Ilja Hurník: Voda voděnka

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  2. Otmar Mácha: Ej, hoja, hoja

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  3. César Franck: Panis angelicus

   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)

  4. spiritual: Dry Bones

   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)

  5. Marc Shaiman: I Will Follow Him

   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)

  6. Frederic Loewe: My Fair Lady

   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)

  7. Jean Absil: Le cirque de volant – Puma, Amazonka

   Eva Balagová (pf), Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  8. Belo Felix: Na cintoríne vecí

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  9. Milan Novák: The Lime Burnt Out

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  10. Igor Bázlik: Four Slovak Folk Songs

   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)

  11. Juraj Hatrík: If We Succeed to Sing the Fugue

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  12. Zdenko Mikula: Twelve

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  13. Zdenko Mikula: Dance

   Detský spevácky zbor Prieboj, Iveta Beneová (fl), Lukáš Žofčín (ob), Peter Kazán (cl), Vladimír Sedlák (fg), Ján Goliáš (cr), Alfonz Poliak (dir.)

x