2018

BERGER, Igor: Mimoriadny Rossini

Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 2

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 11

2014

TORKOŠOVÁ, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 11

2014

oj: Vrcholí najväčší sviatok vážnej hudby

Pravda, 12. 10. 2014, year 34, no. 134, p. 41

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 3

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 15

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 3

2006

-bm-: Karinovo klavírne trio

Hudobný život, 2006, year 38, no. 1, p. 22

2006

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

Hudobný život, 2006, year 38, no. 7 – 8, p. 14 – 15

2006

BERGER, Igor: Rozprávka aj poézia

Hudobný život, 2006, year 38, no. 5, p. 6
(sólista Koncertu pre klavír a orchester č. 2 f mol,op. 21 F. Chopina; SF dir. P. Feranec)

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Tomáš Nemec

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 95 – 97

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2002, year 34, no. 5, p. 14
(recenzia recitálu 17. 3.)

1999

ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu

Hudobný život, 1999, year 31, no. 7 – 8, p. 25
(recenzia recitálu)

1998

JAVORSKÝ, Igor: Filharmonické poobhliadnutie

Hudobný život, 1998, year 30, no. 14 – 15, p. 12
(o interpretácii Lisztovho koncertu Es dur so SF)

1998

LESAN, Marian: Zrkadlová sieň paláca potrebuje nový klavír

Večerník, 1998, no. 165
(recenzia recitálu)

1997

PALOVČÍK, Michal: Koncertné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 1997, year 29, no. 22, p. 8

1996

-MJ- /JURÍK, Marián/: Tomáš Nemec do TIJI

Hudobný život, 1996, year 28, no. 14, p. 8

1996

SKŘEPEK, Roman: Z košického hudobného života

Hudobný život, 1996, year 28, no. 12, p. 4

1994

FÖLDEŠOVÁ, Marta – DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalová Žilina

Hudobný život, 1994, year 26, no. 10, p. 3

1994

BERGER, Igor: Koncert víťazov

Hudobný život, 1994, year 26, no. 7, p. 4

1994

NL: Malá príjemná premiéra

Pravda, 25. 1. 1994, year 75, no. 19, p. 11

1993

BERGER, Igor: Hummelova klavírna súťaž

Hudobný život, 1993, year 25, no. 18, p. 1 – 2

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Tomáš Nemec

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 95 – 97

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2018

  BERGER, Igor: Mimoriadny Rossini

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 2

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 11

 • 2014

  TORKOŠOVÁ, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 11

 • 2014

  oj: Vrcholí najväčší sviatok vážnej hudby

  Pravda, 12. 10. 2014, year 34, no. 134, p. 41

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 3

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 15

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 3

 • 2006

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 7 – 8, p. 14 – 15

 • 2006

  BERGER, Igor: Rozprávka aj poézia

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 5, p. 6
  (sólista Koncertu pre klavír a orchester č. 2 f mol,op. 21 F. Chopina; SF dir. P. Feranec)

 • 2006

  -bm-: Karinovo klavírne trio

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 1, p. 22

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 5, p. 14
  (recenzia recitálu 17. 3.)

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 7 – 8, p. 25
  (recenzia recitálu)

 • 1998

  JAVORSKÝ, Igor: Filharmonické poobhliadnutie

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 14 – 15, p. 12
  (o interpretácii Lisztovho koncertu Es dur so SF)

 • 1998

  LESAN, Marian: Zrkadlová sieň paláca potrebuje nový klavír

  Večerník, 1998, no. 165
  (recenzia recitálu)

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Koncertné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 22, p. 8

 • 1996

  -MJ- /JURÍK, Marián/: Tomáš Nemec do TIJI

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 14, p. 8

 • 1996

  SKŘEPEK, Roman: Z košického hudobného života

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 12, p. 4

 • 1994

  FÖLDEŠOVÁ, Marta – DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalová Žilina

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 10, p. 3

 • 1994

  BERGER, Igor: Koncert víťazov

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 7, p. 4

 • 1994

  NL: Malá príjemná premiéra

  Pravda, 25. 1. 1994, year 75, no. 19, p. 11

 • 1993

  BERGER, Igor: Hummelova klavírna súťaž

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 18, p. 1 – 2

x