2020

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Osobnosti hudobnej vedy na Slovensku – Igor Vajda, Mária Potemrová a Ľuba Ballová

Opera Slovakia, 26. 3. 2020

2020

BUGALOVÁ, Edita: Zomrela významná osobnosť slovenského hudobného múzejníctva Ľubica Ballová (1934 – 2019)

Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 19 – 20

2015

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín

Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.

Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava
(354 s., 1. vyd.)

2015

BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín [elektronický zdroj (CD)]

Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava 12. – 13. novembra 2014 venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc., 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava
(1 elektronický optický disk, CD-ROM, redakčné, zostavovateľské a grafické práce: Edita Bugalová)

2015

ČEPEC, Andrej: K životnému jubileu Ľuby Ballovej

Musicologica Slovaca, 2015, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, no. 1, p. 105 – 113

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Jubileá... Ľuba Ballová

Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 12, p. 3

2002

BALLOVÁ, Ľubica: Blahoželáme – Vladimír Čížik

Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 4, p. 2

2001

BALLOVÁ, Ľubica: Košické reminiscencie

Takáč, Ladislav (ed.): Zločiny komunizmu na Slovensku 1948:1989 (Osobné svedectvá). Zv. 2, 2001, Publishing House of Michal Vaška, Prešov, p. 21 – 22

2001

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana a kol. (ed.): Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea I

Hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000

Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 309 – 315
(349 s., 1. vyd., zoznam usporiadaných výstav Ľubice Ballovej v rámci jej pôsobenia na pôde SNM)

1999

BALLOVÁ, Ľubica: Problematika cirkevných hudobných spolkov a ich poslanie

Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, 1999, , The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava, p. 101 – 108

1998

Zmyslom každej tmy je túžba po svetle

S muzikologičkou a predsedníčkou Medzinárodnej nadácie Johanna Nepomuka Hummela

Práca, 1998, Bratislava, year 53, no. 228 (3. 10.), p. 12
(Ľubica Ballová)

1998

PONIATOWSKA, Irena: Ballova, Ľuba [Heslo]

Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna [AB Suplement]. Dziębowska, Elżbieta (ed.), 1998, PWM, Krakov, p. 30 – 31

1997

BALLOVÁ, Ľubica: Múzeum Johanna Nepomuka Hummela

Pamiatky múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 2, p. 67

1997

BALLOVÁ, Ľubica: Eisenbergova školská hra bardejovské vydanie z roku 1652

Múzeá (Hudobné múzeá a ich expozície)

Pamiatky múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 2, p. 30 – 35

1997

BALLOVÁ, Ľubica: Quellen zum Wirken Daniel Georg Speers in der Slowakei

Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Bericht über die Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, 1997, Bratislava, p. 99 – 103
(262 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)

1997

BALLOVÁ, Ľubica – PETŐCZ, Kálmán: Posledný Prešporák

Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)

Mosty. Česko-slovenský týždenník, 1997, Bratislava, year 6, no. 1, p. 11

1995

BALLOVÁ, Ľubica: Géniova láska

Slovenka, 1995, Bratislava, year 48, no. 50, p. 16 – 17
(Ludwig van Beethoven)

1995

BALLOVÁ, Ľubica: Skladateľský odkaz Alexandra Albrechta

Z hudobných tradícií Bratislavy

Slovenská republika, 1995, Bratislava, year 2, no. 114 (18. 5.)
(Príloha Kultúra ’95, č. 1 (1995), s. III)

1994

BALLOVÁ, Ľubica: Musik zum Tanz und Tanz in der Musik

Unter Berücksichtigung der europäischen Klassik – Epoche

Macek, Petr (ed.): Colloquium Die Instrumentalmusik (Struktur – Funktion – Ästhetik) (1991). Ethnonationale Wechselbeziehungen in der mitteleuropäischen Musik mit besonderer Berücksichtigung der Situation in den böhmischen Ländern (1992), 1994, Masaryk University, Brno, p. 91 – 94
(Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XXVI – XXVII)

1994

ALBRECHT, Ján: Životné jubileum Dr. Ľuby Ballovej

Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 22, p. 2

1993

BALLOVÁ, Ľubica: Modus, jeho špecifiká a funkcie vo vývoji tanečnej hudby

Macek, Petr (ed.): Colloquium Probleme der Modalität (1988). Leoš Janáček heute und morgen (1988). Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XXIII, 1993, Masaryk University, Brno, p. 71 – 74

1993

BALLOVÁ, Ľubica: Das kompositorische Erbe A. Albrechts (1885 – 1958)

Macek, Petr (ed.): Colloquium An der Epochen- und Stilwende (1985). Music in Metamorphoses of Aesthetic Categories (1986). Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XIX – XX, 1993, Masaryk University, Brno, p. 104 – 109

1992

BALLOVÁ, Ľubica: Hudba v Novom Sanssouci na Spiši

Múdra, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, 1992, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, year 17, p. 95 – 101
(112 s., 1. vyd.)

1992

BALLOVÁ, Ľubica: Beethoven priateľom 1 [audiozáznam]

Ludwig van Beethoven. Na kladivkovom klavíri hrá Daniela Rusó

Slovak Music Fund, Bratislava
(1 CD, 1 mg kazeta, autor poznámok Ľubica Ballová)

1991

BALLOVÁ, Ľubica – VITÁLOVÁ, Zuzana: Návraty k Hummelovi

Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 3, p. 9
(Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Bratislava)

1991

BALLOVÁ, Ľubica: Die Schuldramas in 17. und 18. Jahrhundert in der Slowakei

Harendarska, Eleonora (ed.): Musica Antiqua IX. (9. międzynarodowy kongres muzykologiczny Musica Antiqua Europea Orientalis, Bydgoszcz, 5. – 19. septembra 1991), 1991, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, p. 469 – 476
(Acta Musicologica. Zv. 1, Bydgoskie Towarzystwi Naukowe)

1991

BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Bratislava mesto hudby

Faksimilové vydanie prílohy novín Pressburger Zeitung z 25. decembra 1913

Bratislava
(11 s., 1. vyd., autor a zostavovateľ prílohy Ján Nepomuk Batka. (Hummelov dom I.). Helena Kučerová – Ján Albrecht (preklad)

1990

BALLOVÁ, Ľubica: Zur Problematik der rhytmischen Geschtaltung der historischen Volkstanzmusik (Tanz- und Instrumetalmusik)

Elschek, Oskár (ed.): Musicologica Slovaca XVI. Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen, 1990, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 145 – 152

1990

BALLOVÁ, Ľubica: Svedectvo a posolstvo Daniela Georga Speera

Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 11/1990, 1990, Matica slovenská, Martin, p. 118 – 121
(220 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)

1990

BALLOVÁ, Ľubica: Versuch der Analyse einer Musikform mit mathematischen Methoden

Braun, Hartmut (ed.): Probleme der Volksmusikforschung. (Bericht über die 10. Arbeitstagung der Study Group for Analysis and Systematization of Folk Music im International Council for Traditional Music, Freiburg im Breisgau, 17. – 22. Mai 1987), 1990, , Peter Lang, Bern etc., p. 305 – 311
(=Studien zur Volksliedforschung V.)

1989

BALLOVÁ, Ľubica: Hudobnovedný výskum v múzeách

Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 9, p. 9

1989

BALLOVÁ, Ľubica: Hudba na Bratislavskom hrade

Koncerty pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 24, p. 15

1989

BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Musica pro comoedia generali (Castor et Pollux)

Opus, Bratislava
(1. vyd., 1 partitúra (119 s.) + 9 hlasov, hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 6)

1988

BALLOVÁ, Ľubica: Putovanie Daniela Speera po Šariši a Zemplíne

Katalóg k výstave. Putovná výstava pri príležitosti 300. výročia vydania diela Hudobný turecký Eulenspiegel

Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Bratislava, Prešov, Bardejov
(Šarišské múzeum)

1988

BALLOVÁ, Ľubica: Výsledky riešenia druhej etapy prípravnej fázy čiastkovej úlohy Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy č. 534-32-1-11

Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 1988, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 5 – 9
(136 s., 1. vyd., Dom skladateľov, 18. – 19. júna 1987)

1988

BALLOVÁ, Ľubica: Castor et Pollux – eine neuentdeckte Oper von Johann Patzelt aus dem Jahre 1743

Hoffmann, Winfried (ed.): Bach-Händel-Schütz.Ehrung 1985 der Deutschen Demokratischen Republik. (Bericht über die wisseschaftliche Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR in Verbingung mit dem 60. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft), 1988, Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, p. 361 – 366
(Leipzig, 25. – 27. März 1985)

1988

BALLOVÁ, Ľubica: Dielo Daniela Georga Speera v hudobnom živote doby a dnes

Matúš, František (ed.): Muzikologické bilancie IV. Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, konanej pri príležitosti XXX. Prešovskej hudobnej jari v duchu myšlienky Per musicam excolere vitam, 1988, Park for Culture and Leisure Time, Slovak Composers Union, Bratislava, Prešov, p. 95 – 98
(Prešov, PKO, 19. – 20. apríla 1988)

1987

BALLOVÁ, Ľubica: Skladateľ, klavirista a dirigent (Johann Nepomuk Hummel)

Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1987, Obzor, Bratislava, year 36, no. 20, p. 50 – 54

1987

BALLOVÁ, Ľubica: Hudba v školských hrách na Slovensku

Zborník Slovenského národného múzea (História 27), 1987, Osveta, Bratislava, year 81, no. 1, p. 313 – 338

1987

BALLOVÁ, Ľubica: Rozhlasová žatva 1986

Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 5, p. 3

1986

BALLOVÁ, Ľubica: Majster dvoch umení

Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 8, p. 8
(Viliam Dobrucký)

1986

BALLOVÁ, Ľubica: Daniel Georg Speer ako človek a umelec z dnešného pohľadu

Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 12, p. 8

1986

BALLOVÁ, Ľubica: Stav a problémy výskumu robotníckej hudobnej kultúry na Slovensku

Národopisné informácie, 1986, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Slovak Ethnographic Society, Bratislava, year 18, no. 2, p. 129 – 138

1986

BALLOVÁ, Ľubica: O výročí nejubilejne

(190. výročie návštevy Ludwiga van Beethovena v Bratislave)

Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 24, p. 8

1986

BALLOVÁ, Ľubica: Daniel Georg Speer ako človek a umelec z dnešného pohľadu

Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 12, p. 8

1985

BALLOVÁ, Ľubica: Majstri oratórií

(300 rokov od narodenia G. F. Händla)

Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1985, Obzor, Bratislava, year 34, no. 4, p. 49 – 53

1985

BALLOVÁ, Ľubica: Východoslovenské bilancie

Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 15, p. 3

1985

BALLOVÁ, Ľubica: Jeden zo Scarlattiovcov

(300 rokov od narodenia Domenica Scarlattiho)

Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1985, Obzor, Bratislava, year 34, no. 23, p. 51 – 54

1985

BALLOVÁ, Ľubica: Jubileum dr. Ivana Mačáka

Zborník Slovenského národného múzea (História 25), 1985, Osveta, Bratislava, year 79, no. 1, p. 243 – 247

1984

MARCZELLOVÁ, Zuzana: K životnému jubileu Ľuby Ballovej

Zborník Slovenského národného múzea (História 24), 1984, Osveta, Bratislava, year 78, no. 1, p. 353 – 357

1984

MAČÁK, Ivan: K životnému jubileu Ľuby Ballovej

Hudobný život, 1984, year 16, no. 22, p. 7

1984

BALLOVÁ, Ľubica: Príspevok k dejinám hudby Bratislavy

Poniatowska, Irena (ed.): Dzieło muzyctne: teoria, historia, interpretacja. (Józefowi Chomińskiemu welkiemu uczinemu i pedagogowi w 70. rocznice urodzin), 1984, University of Warsaw, Krakov, p. 291 – 302
(Instytut Muzykologii)

1983

HOLÝ, Dušan: Ľuba Ballová : Totožnosť a podobnosť melódií [recenzia knihy]

Hudobný život, 1983, year 15, no. 7, p. 3

1983

GONDOVÁ, Eva: Totožnosť a podobnosť melódií

Pravda, 26. 7. 1983, year 64, no. 174, p. 5

1983

FRIDMAN, Libor (ed.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)

Katalóg k výstave

Literary and Music Museum, Banská Bystrica
(14 listov v prebale, text: Ľubica Ballová)

1983

BALLOVÁ, Ľubica: Spevom k slobode

Katalóg k výstave. Putovná výstava pamiatok a dokumentov o robotníckej hudobnej kultúre na Slovensku, Bratislavský hrad

Slovak National Museum, Bratislava
(Hudobné oddelenie Historického ústavu Slovenského národného múzea)

1983

BALLOVÁ, Ľubica: Osud a ideál

(K 140. výročiu narodenia Jána Levoslava Bellu)

Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1983, Obzor, Bratislava, year 32, no. 18, p. 43 – 44, 46 – 47

1982

BALLOVÁ, Ľubica: Totožnosť a podobnosť melódií

Príspevok k aplikácii matematických metód v muzikologickom výskume

Opus, Bratislava
(218 s., 1. vyd., Dizertačná práca)

1982

BALLOVÁ, Ľubica: Joseph Haydn a Slovensko

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1982, Bratislava, year 8, no. 4, p. 14 – 16

1982

BALLOVÁ, Ľubica: Skladby Zoltána Kodályho

(K 100. výročiu narodenia skladateľa)

Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1982, Obzor, Bratislava, year 31, no. 25, p. 50 – 52

1981

BALLOVÁ, Ľubica – LIPPOLDOVÁ, Viera: Po rozhlasovej žatve

Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 7, p. 8

1981

BALLOVÁ, Ľubica: Požiadavky na dokumentáciu hudobných pamiatok v súčasnosti

Bárdiová, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, Dolná Krupá, Dom slovenských skladateľov, 22. – 24. apríla 1981, 1981, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 70 – 82

1981

BALLOVÁ, Ľubica: Franz Liszt a Bratislava

(k 170. výročiu narodenia)

Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1981, Obzor, Bratislava, year 30, no. 22, p. 44 – 47

1981

BALLOVÁ, Ľubica: Viliam Dobrucký a robotnícky spevokol Slobodná pieseň

Zborník Slovenského národného múzea (História 21), 1981, Osveta, Bratislava, year 75, no. 1, p. 252 – 266

1981

BALLOVÁ, Ľubica – ČÍŽIK, Vladimír – MAČÁK, Ivan – MÚDRA, Darina – TAUBEROVÁ, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko

Katalóg k výstave

Slovak National Museum, Opus, Bratislava, p. 131 – 146
(168 s., 1. vyd.)

1980

BALLOVÁ, Ľubica: Early European Chamber Music

Hudobný život, 1980, Bratislava, year 12, no. 24, p. 5
(Musica aeterna, Bratislava)

1980

JACZ, Ľudovít – SLOVÁK, Leopold – MIKOLA, Marián – BALLOVÁ, Ľubica: Rozhlasová žatva 1979

Rozhlas, 1980, Bratislava, no. 11, p. 10 – 11

1980

BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] II.

Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen

Opus, Bratislava
(125 s., 1. vyd., 1 partitúra + 5 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 6)

1980

BALLOVÁ, Ľubica: Tri pramene k dejinám hudobného života Bratislavy

Hudobný život, 1980, Bratislava, year 12, no. 24, p. 4

1979

BALLOVÁ, Ľubica: K šesťdesiatke Jána Albrechta

Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 2, p. 7

1979

BALLOVÁ, Ľubica: Klavírna literatúra v Bratislave na začiatku 19. storočia

Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia V. Zborník prác z 5. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Významní interpreti a Bratislava v 19. storočí”, Bratislava, 13. – 14. októbra 1976, 1979, City Centre of Culture, Obzor, Bratislava, p. 24 – 28

1978

BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] I.

Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen

Opus, Bratislava
(180 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 5)

1978

BALLOVÁ, Ľubica: Ludwig van Beethoven und die Slowakei

Tschechoslowakisches Leben, 1978, year 8 (20), no. 4, p. 28 – 29

1978

BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Rané tlače diel Ludwiga van Beethovena na Slovensku

Bulletin k výstave pri príležitosti otvorenia kaštieľa v Dolnej Krupej

Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Opus, Bratislava, Dolná Krupá
(10 s., 1. vyd.)

1978

BALLOVÁ, Ľubica: O genealógii a výskume diela (Daniel Georg Speer)

Hudobný život, 1978, Bratislava, year 10, no. 5, p. 3

1978

BALLOVÁ, Ľubica: Algoritmizácia vyhodnocovania podobnosti melódií

Elschek, Oskár (ed.): Musicologica Slovaca VI. (Zborník príspevkov z 2. odborného seminára Ľudová pieseň a samočinný počítač, Bratislava, 16. – 17. októbra 1973), 1978, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 167 – 174

1978

BALLOVÁ, Ľubica: Frühe Drucke und Abschriften von Kompositionen Beethovens in der Slowakei

Dorfmüller, Kurt (ed.): Beiträge zur Beethoven-Bibliographie. Studien und Materialien zum Werkverzeichnis von Kinsky – Haln, 1978, p. 12 – 18
(G. Henle Verlag)

1977

MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Pramene slovenskej hudby

Slovak National Museum, Opus, Bratislava
(155 s., 1. vyd.)

1977

BALLOVÁ, Ľubica: Hudobný život v Bratislave na prelome 18. a 19. storočia

(Problematika interpretácie prameňov)

Zborník Slovenského národného múzea (História 17), 1977, Bratislava, year 71, no. 1, p. 263 – 279

1977

BALLOVÁ, Ľubica: Súpisy hudobných prameňov v edícii Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej

Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 2/1977, 1977, Matica slovenská, Martin, p. 301 – 304
(Sympózium predstaviteľov hudobnodokumentačných inštitúcií zo socialistických krajín, Martin, 7. – 11. októbra 1974)

1977

MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Ľudové prvky v barokovej hudbe

Pramene slovenskej hudby, 1977, Slovak National Museum, Opus, Bratislava, p. 53 – 62

1976

BALLOVÁ, Ľubica: Výstavy z hľadiska metód hudobnej historiografie

Múzeum. Študijný a informačný materiál, 1976, Slovak National Museum, Bratislava, year 21, no. 4, p. 28 – 31

1976

BALLOVÁ, Ľubica: Štruktúra testovacích súborov pre výskum podobnosti

Holý, Dušan – Pala, Karel – Štědroň, Miloš (ed.): Lidová píseň a samočinný počítač III. Sborník materiálů ze 3. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Brno, 15. – 16. októbra 1974, 1976, State Pedagogical Publishing House, Praha, p. 211 – 218

1976

BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] III.

Od známeho Dáckeho Simplecissima. Sonáty pre dychové nástroje a basso continuo. Partitúra a hlasy

Opus, Bratislava
(1. vyd., 1 partitúra (50 s.) + 5 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 4)

1975

BALLOVÁ, Ľubica: Poznámky k archívu Spolku pre cirkevnú hudbu v Bratislave

Tauberová, Alexandra (ed.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia II. Zborník prác z 2. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia”, Bratislava, 5. – 6. októbra 1973, 1975, City Centre of Culture, Obzor, Bratislava, p. 209 – 222

1975

BALLOVÁ, Ľubica – BALLO, Igor: Paralely v problematike strojového spracovania ľudovej hudby a hudobno-historických prameňov

Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 1/1974, 1975, Matica slovenská, Martin, p. 156 – 160
(175 s., 1. vyd.)

1975

BALLOVÁ, Ľubica – ČÍŽIK, Vladimír – MAČÁK, Ivan a ďalší: Hudobné zbierky Slovenského národného múzea (1965 – 1975)

Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Opus, Bratislava
(173 s., 1. vyd.)

1974

BALLOVÁ, Ľubica: Spolok slobodných umelcov a profesorov rečí v Bratislave

Nováček, Zdenko (ed.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia I. Zborník prác z 1. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Bratislavská kultúra Hummelovej doby”, venovanej 135. výročiu úmrtia skladateľa, 1974, City Centre of Culture, Obzor, Bratislava, p. 72 – 87
(Johann Nepomuk Hummel, Bratislava, 23. – 24. októbra 1972)

1973

BALLOVÁ, Ľubica: Einige Dokumente über Beethovens Musik in Pressburg

Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1973, Akadémiai Kiadó, Budapešť, year 15, no. 1 – 4, p. 321 – 333

1973

BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] IV.

Od známeho Dáckeho Simplecissima. Sonaten à 3 und Suite à 5. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Partitur und Stimmen

Opus, Bratislava
(1. vyd., 1 partitúra (54 s.) + 11 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 3)

1972

BALLOVÁ, Ľubica: Jozef Haydn a jeho doba

Katalóg k výstave

Piešťany
(Balneologické múzeum)

1972

BALLOVÁ, Ľubica: Ludwig van Beethoven a Slovensko

Pamätník Ludwiga van Beethovena

Slovak National Museum – Music Museum, Dolná Krupá, Bratislava
(1. vyd.)

1972

BALLOVÁ, Ľubica: Ludwig van Beethoven a Slovensko

Výstava v rámci konferencie Beethovenovej spoločnosti v ČSSR, Hudobné oddelenie Historického ústavu SNM – Beethovena spoločnosť v ČSSR, Piešťany, Balneologické múzeum

Slovak National Museum, Osveta, Martin, Bratislava
(116 s., 1. vyd., text do nemčiny preložil Ján Albrecht)

1972

ČÍŽIK, Vladimír – KRESÁNKOVA, Lujza – JANČO, Šimon (ed.): Múzeum Jána Nepomuka Hummela

Sprievodca po expozícii. Vydané pri príležitosti Medzinárodného sympózia o tvorbe Johanna Nepomuka Hummela, Bratislava 1972

Municipal Museum, Bratislava
(64 s., 1. vyd.)

1972

BALLOVÁ, Ľubica: Bydgošť 1972

Hudobný život, 1972, Bratislava, year 4, no. 21, p. 6

1972

BALLOVÁ, Ľubica – MÓŽI, Alexander: Tance na Slovensku v 17. a 18. storočí

Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Trnave (Umenie II.), Jozef Raninec (ed.), 1972, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava, p. 59 – 212

1972

BALLOVÁ, Ľubica: Tänze aus dem Musicalisch-Türckischen Eulenspiegel

Musica antiqua III. (Materialy naukowe z III międzynarodowej sesji muzykologicznej pod nazwą Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz, 1972), (=Acta scientifica), 1972, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, p. 69 – 85
(Bydgoskie Towarzystwi Naukowe)

1972

BALLOVÁ, Ľubica – BALLO, Igor: Paralely k problematike strojového spracovania ľudovej hudby a hudobnohistorických prameňov

Holý, Dušan – Sirovátka, Oldřich (ed.): Lidová píseň a samočinný počítač I. (Sborník materiálů z 1. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Strážnice, 14. – 15. septembra 1971), 1972, Brno, p. 195 – 202
(Klub uživatelů MSP)

1971

BALLOVÁ, Ľubica: Pamätná izba Franza Schuberta

Katalóg k výstave. Kaštieľ v Želiezovciach

Želiezovce
(spolupráca pri zriadení expozície)

1971

BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján – MÓŽI, Alexander (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina]

Od známeho Dáckeho Simplecissima. Ľudové tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Partitur und Stimmen

Opus, Bratislava
(39 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 2)

1971

BALLOVÁ, Ľubica: Beethovenovský výskum pokračuje

Hudobný život, 1971, Bratislava, year 3, no. 12, p. 7

1971

BALLOVÁ, Ľubica: Über Beethovens Musik in Pressburg zu Lebzeiten des Komponisten

Brockhaus, Heinz Alfred – Niemann, Konrad (eds.): Bericht über den internationalen Beethoven-Kongress, 10. – 12. Dezember 1970 in Berlin, 1971, Verlag Neue Musik, Berlín, p. 71 – 74
(b. n., Komitee für die Beethoven-Ehrung der DDR)

1970

BALLOVÁ, Ľubica: O Beethovenovej hudbe v Bratislave

Slovenská hudba, 1970, Bratislava, year 14, no. 2 – 3, p. 55 – 64

1970

BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Tagungsbericht des II. internationalen musikologischen Symposiums

Feiern zum 200. Jahrestag der Geburt Ludwig van Beethovens in der ČSSR, Piešťany – Moravany 1970. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Piešťany – Moravany, 27. júna – 1. júla 1970

Slovak National Museum, Bratislava
(223 s., 1. vyd.)

1970

BALLOVÁ, Ľubica: Beethoven und die Slowakei

Bärenreiter, Bonn, p. 130 – 131

1970

BALLOVÁ, Ľubica: O Beethovenovej hudbe v Bratislave

Slovenská hudba, 1970, Bratislava, year 14, no. 2 – 3, p. 55 – 64

1968

PULKERT, Oldřich (ed.): Poklady hudobnej minulosti (Poklady hudební minulosti)

Katalóg k výstave. Sborník k výstavě hudebních rukopisů a vzácných tisků z československých sbírek přináší informace o hudebních pramenech

Praha
(132 s., 1. vyd., autorstvo časti výstavy, ktorá bola venovaná hudobnej kultúre na Slovensku, Ministerstvo kultury a informací a Státní knihovna ČSSR)

1968

BALLOVÁ, Ľubica: Hudební památky na území Slovenska

Pulkert, Oldřich (ed.): Poklady hudební minulosti. Sborník k výstavě hudebních rukopisů a vzácných tisků z československých hudebních sbírek, 1968, Praha, p. 15 – 17
(132 s., 1. vyd., Ministerstvo kultury a informací, Státní knihovna ČSSR v Praze)

1967

BALLOVÁ, Ľubica: Budovanie hudobného oddelenia SNM

Múzeum. Študijný a informačný materiál, 1967, Slovak National Museum, Bratislava, year 12, no. 3, p. 9 – 11

1967

BALLOVÁ, Ľubica: Beethovenovské pamiatky na Slovensku

Československá Beethoveniana. Zv. 4 – 5. Beethovenova spoločnosť v ČSSR, 1967, Hradec u Opavy, p. 1 – 8

1965

BALLOVÁ, Ľubica: Imre Hajmássy

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, year 9, no. 6, p. 260

1963

NOVÁČEK, Zdenko: Ballová-Králiková Ľuba [Heslo]

Československý hudební slovník osob a institucí. Zv. 1. Eds. Černušák, Gracian – Štědroň, Bohumír – Nováček, Zdenko, 1963, State Music Publisher, Praha, p. 47

1961

BALLOVÁ, Ľubica: K problematike tanečnej hudby na prelome 17. a 18. storočia, zachovanej na území Slovenska

Hudobnovedné štúdie V, 1961, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 142 – 196

1960

BALLOVÁ, Ľubica: Ešte niekoľko poznámok k trom tancom z Hirschmentzlovho rukopisného sborníka

Slezský sborník – Acta Silesiaca. Čtvrtletník pro vědy o společnosti – věstník Matice opavské, 1960, Opava, year 58 (18), no. 4, p. 394 – 399
(Slezský ústav Československé akademie věd)

Personal bibliography – Books

 • 1988

  BALLOVÁ, Ľubica: Putovanie Daniela Speera po Šariši a Zemplíne

  Katalóg k výstave. Putovná výstava pri príležitosti 300. výročia vydania diela Hudobný turecký Eulenspiegel

  Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Bratislava, Prešov, Bardejov
  (Šarišské múzeum)

 • 1983

  FRIDMAN, Libor (ed.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)

  Katalóg k výstave

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (14 listov v prebale, text: Ľubica Ballová)

 • 1983

  BALLOVÁ, Ľubica: Spevom k slobode

  Katalóg k výstave. Putovná výstava pamiatok a dokumentov o robotníckej hudobnej kultúre na Slovensku, Bratislavský hrad

  Slovak National Museum, Bratislava
  (Hudobné oddelenie Historického ústavu Slovenského národného múzea)

 • 1982

  BALLOVÁ, Ľubica: Totožnosť a podobnosť melódií

  Príspevok k aplikácii matematických metód v muzikologickom výskume

  Opus, Bratislava
  (218 s., 1. vyd., Dizertačná práca)

 • 1981

  BALLOVÁ, Ľubica – ČÍŽIK, Vladimír – MAČÁK, Ivan – MÚDRA, Darina – TAUBEROVÁ, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko

  Katalóg k výstave

  Slovak National Museum, Opus, Bratislava, p. 131 – 146
  (168 s., 1. vyd.)

 • 1972

  BALLOVÁ, Ľubica: Ludwig van Beethoven a Slovensko

  Výstava v rámci konferencie Beethovenovej spoločnosti v ČSSR, Hudobné oddelenie Historického ústavu SNM – Beethovena spoločnosť v ČSSR, Piešťany, Balneologické múzeum

  Slovak National Museum, Osveta, Martin, Bratislava
  (116 s., 1. vyd., text do nemčiny preložil Ján Albrecht)

 • 1972

  BALLOVÁ, Ľubica: Ludwig van Beethoven a Slovensko

  Pamätník Ludwiga van Beethovena

  Slovak National Museum – Music Museum, Dolná Krupá, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1972

  BALLOVÁ, Ľubica: Jozef Haydn a jeho doba

  Katalóg k výstave

  Piešťany
  (Balneologické múzeum)

 • 1971

  BALLOVÁ, Ľubica: Pamätná izba Franza Schuberta

  Katalóg k výstave. Kaštieľ v Želiezovciach

  Želiezovce
  (spolupráca pri zriadení expozície)

 • 1968

  PULKERT, Oldřich (ed.): Poklady hudobnej minulosti (Poklady hudební minulosti)

  Katalóg k výstave. Sborník k výstavě hudebních rukopisů a vzácných tisků z československých sbírek přináší informace o hudebních pramenech

  Praha
  (132 s., 1. vyd., autorstvo časti výstavy, ktorá bola venovaná hudobnej kultúre na Slovensku, Ministerstvo kultury a informací a Státní knihovna ČSSR)

Personal bibliography – Monographs in journals and anthologies

 • 1972

  BALLOVÁ, Ľubica – MÓŽI, Alexander: Tance na Slovensku v 17. a 18. storočí

  Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Trnave (Umenie II.), Jozef Raninec (ed.), 1972, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava, p. 59 – 212

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1999

  BALLOVÁ, Ľubica: Problematika cirkevných hudobných spolkov a ich poslanie

  Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, 1999, , The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava, p. 101 – 108

 • 1997

  BALLOVÁ, Ľubica: Eisenbergova školská hra bardejovské vydanie z roku 1652

  Múzeá (Hudobné múzeá a ich expozície)

  Pamiatky múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 2, p. 30 – 35

 • 1997

  BALLOVÁ, Ľubica: Quellen zum Wirken Daniel Georg Speers in der Slowakei

  Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Bericht über die Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, 1997, Bratislava, p. 99 – 103
  (262 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)

 • 1994

  BALLOVÁ, Ľubica: Musik zum Tanz und Tanz in der Musik

  Unter Berücksichtigung der europäischen Klassik – Epoche

  Macek, Petr (ed.): Colloquium Die Instrumentalmusik (Struktur – Funktion – Ästhetik) (1991). Ethnonationale Wechselbeziehungen in der mitteleuropäischen Musik mit besonderer Berücksichtigung der Situation in den böhmischen Ländern (1992), 1994, Masaryk University, Brno, p. 91 – 94
  (Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XXVI – XXVII)

 • 1993

  BALLOVÁ, Ľubica: Das kompositorische Erbe A. Albrechts (1885 – 1958)

  Macek, Petr (ed.): Colloquium An der Epochen- und Stilwende (1985). Music in Metamorphoses of Aesthetic Categories (1986). Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XIX – XX, 1993, Masaryk University, Brno, p. 104 – 109

 • 1993

  BALLOVÁ, Ľubica: Modus, jeho špecifiká a funkcie vo vývoji tanečnej hudby

  Macek, Petr (ed.): Colloquium Probleme der Modalität (1988). Leoš Janáček heute und morgen (1988). Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XXIII, 1993, Masaryk University, Brno, p. 71 – 74

 • 1992

  BALLOVÁ, Ľubica: Hudba v Novom Sanssouci na Spiši

  Múdra, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, 1992, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, year 17, p. 95 – 101
  (112 s., 1. vyd.)

 • 1991

  BALLOVÁ, Ľubica: Die Schuldramas in 17. und 18. Jahrhundert in der Slowakei

  Harendarska, Eleonora (ed.): Musica Antiqua IX. (9. międzynarodowy kongres muzykologiczny Musica Antiqua Europea Orientalis, Bydgoszcz, 5. – 19. septembra 1991), 1991, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, p. 469 – 476
  (Acta Musicologica. Zv. 1, Bydgoskie Towarzystwi Naukowe)

 • 1990

  BALLOVÁ, Ľubica: Versuch der Analyse einer Musikform mit mathematischen Methoden

  Braun, Hartmut (ed.): Probleme der Volksmusikforschung. (Bericht über die 10. Arbeitstagung der Study Group for Analysis and Systematization of Folk Music im International Council for Traditional Music, Freiburg im Breisgau, 17. – 22. Mai 1987), 1990, , Peter Lang, Bern etc., p. 305 – 311
  (=Studien zur Volksliedforschung V.)

 • 1990

  BALLOVÁ, Ľubica: Svedectvo a posolstvo Daniela Georga Speera

  Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 11/1990, 1990, Matica slovenská, Martin, p. 118 – 121
  (220 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)

 • 1990

  BALLOVÁ, Ľubica: Zur Problematik der rhytmischen Geschtaltung der historischen Volkstanzmusik (Tanz- und Instrumetalmusik)

  Elschek, Oskár (ed.): Musicologica Slovaca XVI. Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen, 1990, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 145 – 152

 • 1989

  BALLOVÁ, Ľubica: Hudobnovedný výskum v múzeách

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 9, p. 9

 • 1988

  BALLOVÁ, Ľubica: Dielo Daniela Georga Speera v hudobnom živote doby a dnes

  Matúš, František (ed.): Muzikologické bilancie IV. Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, konanej pri príležitosti XXX. Prešovskej hudobnej jari v duchu myšlienky Per musicam excolere vitam, 1988, Park for Culture and Leisure Time, Slovak Composers Union, Bratislava, Prešov, p. 95 – 98
  (Prešov, PKO, 19. – 20. apríla 1988)

 • 1988

  BALLOVÁ, Ľubica: Výsledky riešenia druhej etapy prípravnej fázy čiastkovej úlohy Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy č. 534-32-1-11

  Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 1988, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 5 – 9
  (136 s., 1. vyd., Dom skladateľov, 18. – 19. júna 1987)

 • 1988

  BALLOVÁ, Ľubica: Castor et Pollux – eine neuentdeckte Oper von Johann Patzelt aus dem Jahre 1743

  Hoffmann, Winfried (ed.): Bach-Händel-Schütz.Ehrung 1985 der Deutschen Demokratischen Republik. (Bericht über die wisseschaftliche Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR in Verbingung mit dem 60. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft), 1988, Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, p. 361 – 366
  (Leipzig, 25. – 27. März 1985)

 • 1987

  BALLOVÁ, Ľubica: Hudba v školských hrách na Slovensku

  Zborník Slovenského národného múzea (História 27), 1987, Osveta, Bratislava, year 81, no. 1, p. 313 – 338

 • 1987

  BALLOVÁ, Ľubica: Skladateľ, klavirista a dirigent (Johann Nepomuk Hummel)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1987, Obzor, Bratislava, year 36, no. 20, p. 50 – 54

 • 1986

  BALLOVÁ, Ľubica: Stav a problémy výskumu robotníckej hudobnej kultúry na Slovensku

  Národopisné informácie, 1986, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Slovak Ethnographic Society, Bratislava, year 18, no. 2, p. 129 – 138

 • 1986

  BALLOVÁ, Ľubica: Daniel Georg Speer ako človek a umelec z dnešného pohľadu

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 12, p. 8

 • 1985

  BALLOVÁ, Ľubica: Jubileum dr. Ivana Mačáka

  Zborník Slovenského národného múzea (História 25), 1985, Osveta, Bratislava, year 79, no. 1, p. 243 – 247

 • 1985

  BALLOVÁ, Ľubica: Majstri oratórií

  (300 rokov od narodenia G. F. Händla)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1985, Obzor, Bratislava, year 34, no. 4, p. 49 – 53

 • 1985

  BALLOVÁ, Ľubica: Jeden zo Scarlattiovcov

  (300 rokov od narodenia Domenica Scarlattiho)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1985, Obzor, Bratislava, year 34, no. 23, p. 51 – 54

 • 1984

  BALLOVÁ, Ľubica: Príspevok k dejinám hudby Bratislavy

  Poniatowska, Irena (ed.): Dzieło muzyctne: teoria, historia, interpretacja. (Józefowi Chomińskiemu welkiemu uczinemu i pedagogowi w 70. rocznice urodzin), 1984, University of Warsaw, Krakov, p. 291 – 302
  (Instytut Muzykologii)

 • 1983

  BALLOVÁ, Ľubica: Osud a ideál

  (K 140. výročiu narodenia Jána Levoslava Bellu)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1983, Obzor, Bratislava, year 32, no. 18, p. 43 – 44, 46 – 47

 • 1982

  BALLOVÁ, Ľubica: Joseph Haydn a Slovensko

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1982, Bratislava, year 8, no. 4, p. 14 – 16

 • 1982

  BALLOVÁ, Ľubica: Skladby Zoltána Kodályho

  (K 100. výročiu narodenia skladateľa)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1982, Obzor, Bratislava, year 31, no. 25, p. 50 – 52

 • 1981

  BALLOVÁ, Ľubica: Viliam Dobrucký a robotnícky spevokol Slobodná pieseň

  Zborník Slovenského národného múzea (História 21), 1981, Osveta, Bratislava, year 75, no. 1, p. 252 – 266

 • 1981

  BALLOVÁ, Ľubica: Franz Liszt a Bratislava

  (k 170. výročiu narodenia)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1981, Obzor, Bratislava, year 30, no. 22, p. 44 – 47

 • 1981

  BALLOVÁ, Ľubica: Požiadavky na dokumentáciu hudobných pamiatok v súčasnosti

  Bárdiová, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, Dolná Krupá, Dom slovenských skladateľov, 22. – 24. apríla 1981, 1981, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 70 – 82

 • 1980

  BALLOVÁ, Ľubica: Tri pramene k dejinám hudobného života Bratislavy

  Hudobný život, 1980, Bratislava, year 12, no. 24, p. 4

 • 1979

  BALLOVÁ, Ľubica: Klavírna literatúra v Bratislave na začiatku 19. storočia

  Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia V. Zborník prác z 5. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Významní interpreti a Bratislava v 19. storočí”, Bratislava, 13. – 14. októbra 1976, 1979, City Centre of Culture, Obzor, Bratislava, p. 24 – 28

 • 1978

  BALLOVÁ, Ľubica: Ludwig van Beethoven und die Slowakei

  Tschechoslowakisches Leben, 1978, year 8 (20), no. 4, p. 28 – 29

 • 1978

  BALLOVÁ, Ľubica: O genealógii a výskume diela (Daniel Georg Speer)

  Hudobný život, 1978, Bratislava, year 10, no. 5, p. 3

 • 1978

  BALLOVÁ, Ľubica: Algoritmizácia vyhodnocovania podobnosti melódií

  Elschek, Oskár (ed.): Musicologica Slovaca VI. (Zborník príspevkov z 2. odborného seminára Ľudová pieseň a samočinný počítač, Bratislava, 16. – 17. októbra 1973), 1978, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 167 – 174

 • 1978

  BALLOVÁ, Ľubica: Frühe Drucke und Abschriften von Kompositionen Beethovens in der Slowakei

  Dorfmüller, Kurt (ed.): Beiträge zur Beethoven-Bibliographie. Studien und Materialien zum Werkverzeichnis von Kinsky – Haln, 1978, p. 12 – 18
  (G. Henle Verlag)

 • 1977

  BALLOVÁ, Ľubica: Hudobný život v Bratislave na prelome 18. a 19. storočia

  (Problematika interpretácie prameňov)

  Zborník Slovenského národného múzea (História 17), 1977, Bratislava, year 71, no. 1, p. 263 – 279

 • 1977

  BALLOVÁ, Ľubica: Súpisy hudobných prameňov v edícii Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej

  Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 2/1977, 1977, Matica slovenská, Martin, p. 301 – 304
  (Sympózium predstaviteľov hudobnodokumentačných inštitúcií zo socialistických krajín, Martin, 7. – 11. októbra 1974)

 • 1977

  MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Ľudové prvky v barokovej hudbe

  Pramene slovenskej hudby, 1977, Slovak National Museum, Opus, Bratislava, p. 53 – 62

 • 1976

  BALLOVÁ, Ľubica: Výstavy z hľadiska metód hudobnej historiografie

  Múzeum. Študijný a informačný materiál, 1976, Slovak National Museum, Bratislava, year 21, no. 4, p. 28 – 31

 • 1976

  BALLOVÁ, Ľubica: Štruktúra testovacích súborov pre výskum podobnosti

  Holý, Dušan – Pala, Karel – Štědroň, Miloš (ed.): Lidová píseň a samočinný počítač III. Sborník materiálů ze 3. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Brno, 15. – 16. októbra 1974, 1976, State Pedagogical Publishing House, Praha, p. 211 – 218

 • 1975

  BALLOVÁ, Ľubica – BALLO, Igor: Paralely v problematike strojového spracovania ľudovej hudby a hudobno-historických prameňov

  Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 1/1974, 1975, Matica slovenská, Martin, p. 156 – 160
  (175 s., 1. vyd.)

 • 1975

  BALLOVÁ, Ľubica: Poznámky k archívu Spolku pre cirkevnú hudbu v Bratislave

  Tauberová, Alexandra (ed.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia II. Zborník prác z 2. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia”, Bratislava, 5. – 6. októbra 1973, 1975, City Centre of Culture, Obzor, Bratislava, p. 209 – 222

 • 1974

  BALLOVÁ, Ľubica: Spolok slobodných umelcov a profesorov rečí v Bratislave

  Nováček, Zdenko (ed.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia I. Zborník prác z 1. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Bratislavská kultúra Hummelovej doby”, venovanej 135. výročiu úmrtia skladateľa, 1974, City Centre of Culture, Obzor, Bratislava, p. 72 – 87
  (Johann Nepomuk Hummel, Bratislava, 23. – 24. októbra 1972)

 • 1973

  BALLOVÁ, Ľubica: Einige Dokumente über Beethovens Musik in Pressburg

  Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1973, Akadémiai Kiadó, Budapešť, year 15, no. 1 – 4, p. 321 – 333

 • 1972

  BALLOVÁ, Ľubica – BALLO, Igor: Paralely k problematike strojového spracovania ľudovej hudby a hudobnohistorických prameňov

  Holý, Dušan – Sirovátka, Oldřich (ed.): Lidová píseň a samočinný počítač I. (Sborník materiálů z 1. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Strážnice, 14. – 15. septembra 1971), 1972, Brno, p. 195 – 202
  (Klub uživatelů MSP)

 • 1972

  BALLOVÁ, Ľubica: Tänze aus dem Musicalisch-Türckischen Eulenspiegel

  Musica antiqua III. (Materialy naukowe z III międzynarodowej sesji muzykologicznej pod nazwą Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz, 1972), (=Acta scientifica), 1972, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, p. 69 – 85
  (Bydgoskie Towarzystwi Naukowe)

 • 1971

  BALLOVÁ, Ľubica: Über Beethovens Musik in Pressburg zu Lebzeiten des Komponisten

  Brockhaus, Heinz Alfred – Niemann, Konrad (eds.): Bericht über den internationalen Beethoven-Kongress, 10. – 12. Dezember 1970 in Berlin, 1971, Verlag Neue Musik, Berlín, p. 71 – 74
  (b. n., Komitee für die Beethoven-Ehrung der DDR)

 • 1970

  BALLOVÁ, Ľubica: O Beethovenovej hudbe v Bratislave

  Slovenská hudba, 1970, Bratislava, year 14, no. 2 – 3, p. 55 – 64

 • 1970

  BALLOVÁ, Ľubica: Beethoven und die Slowakei

  Bärenreiter, Bonn, p. 130 – 131

 • 1968

  BALLOVÁ, Ľubica: Hudební památky na území Slovenska

  Pulkert, Oldřich (ed.): Poklady hudební minulosti. Sborník k výstavě hudebních rukopisů a vzácných tisků z československých hudebních sbírek, 1968, Praha, p. 15 – 17
  (132 s., 1. vyd., Ministerstvo kultury a informací, Státní knihovna ČSSR v Praze)

 • 1967

  BALLOVÁ, Ľubica: Beethovenovské pamiatky na Slovensku

  Československá Beethoveniana. Zv. 4 – 5. Beethovenova spoločnosť v ČSSR, 1967, Hradec u Opavy, p. 1 – 8

 • 1961

  BALLOVÁ, Ľubica: K problematike tanečnej hudby na prelome 17. a 18. storočia, zachovanej na území Slovenska

  Hudobnovedné štúdie V, 1961, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 142 – 196

 • 1960

  BALLOVÁ, Ľubica: Ešte niekoľko poznámok k trom tancom z Hirschmentzlovho rukopisného sborníka

  Slezský sborník – Acta Silesiaca. Čtvrtletník pro vědy o společnosti – věstník Matice opavské, 1960, Opava, year 58 (18), no. 4, p. 394 – 399
  (Slezský ústav Československé akademie věd)

Personal bibliography – Editorial Work

 • 1991

  BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Bratislava mesto hudby

  Faksimilové vydanie prílohy novín Pressburger Zeitung z 25. decembra 1913

  Bratislava
  (11 s., 1. vyd., autor a zostavovateľ prílohy Ján Nepomuk Batka. (Hummelov dom I.). Helena Kučerová – Ján Albrecht (preklad)

 • 1989

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Musica pro comoedia generali (Castor et Pollux)

  Opus, Bratislava
  (1. vyd., 1 partitúra (119 s.) + 9 hlasov, hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 6)

 • 1980

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] II.

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen

  Opus, Bratislava
  (125 s., 1. vyd., 1 partitúra + 5 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 6)

 • 1978

  BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Rané tlače diel Ludwiga van Beethovena na Slovensku

  Bulletin k výstave pri príležitosti otvorenia kaštieľa v Dolnej Krupej

  Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Opus, Bratislava, Dolná Krupá
  (10 s., 1. vyd.)

 • 1978

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] I.

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen

  Opus, Bratislava
  (180 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 5)

 • 1977

  MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Pramene slovenskej hudby

  Slovak National Museum, Opus, Bratislava
  (155 s., 1. vyd.)

 • 1976

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] III.

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Sonáty pre dychové nástroje a basso continuo. Partitúra a hlasy

  Opus, Bratislava
  (1. vyd., 1 partitúra (50 s.) + 5 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 4)

 • 1975

  BALLOVÁ, Ľubica – ČÍŽIK, Vladimír – MAČÁK, Ivan a ďalší: Hudobné zbierky Slovenského národného múzea (1965 – 1975)

  Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Opus, Bratislava
  (173 s., 1. vyd.)

 • 1973

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] IV.

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Sonaten à 3 und Suite à 5. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Partitur und Stimmen

  Opus, Bratislava
  (1. vyd., 1 partitúra (54 s.) + 11 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 3)

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír – KRESÁNKOVA, Lujza – JANČO, Šimon (ed.): Múzeum Jána Nepomuka Hummela

  Sprievodca po expozícii. Vydané pri príležitosti Medzinárodného sympózia o tvorbe Johanna Nepomuka Hummela, Bratislava 1972

  Municipal Museum, Bratislava
  (64 s., 1. vyd.)

 • 1971

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján – MÓŽI, Alexander (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina]

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Ľudové tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Partitur und Stimmen

  Opus, Bratislava
  (39 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 2)

 • 1970

  BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Tagungsbericht des II. internationalen musikologischen Symposiums

  Feiern zum 200. Jahrestag der Geburt Ludwig van Beethovens in der ČSSR, Piešťany – Moravany 1970. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Piešťany – Moravany, 27. júna – 1. júla 1970

  Slovak National Museum, Bratislava
  (223 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2002

  BALLOVÁ, Ľubica: Blahoželáme – Vladimír Čížik

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 4, p. 2

 • 2001

  BALLOVÁ, Ľubica: Košické reminiscencie

  Takáč, Ladislav (ed.): Zločiny komunizmu na Slovensku 1948:1989 (Osobné svedectvá). Zv. 2, 2001, Publishing House of Michal Vaška, Prešov, p. 21 – 22

 • 1997

  BALLOVÁ, Ľubica – PETŐCZ, Kálmán: Posledný Prešporák

  Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 1997, Bratislava, year 6, no. 1, p. 11

 • 1997

  BALLOVÁ, Ľubica: Múzeum Johanna Nepomuka Hummela

  Pamiatky múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 2, p. 67

 • 1995

  BALLOVÁ, Ľubica: Géniova láska

  Slovenka, 1995, Bratislava, year 48, no. 50, p. 16 – 17
  (Ludwig van Beethoven)

 • 1995

  BALLOVÁ, Ľubica: Skladateľský odkaz Alexandra Albrechta

  Z hudobných tradícií Bratislavy

  Slovenská republika, 1995, Bratislava, year 2, no. 114 (18. 5.)
  (Príloha Kultúra ’95, č. 1 (1995), s. III)

 • 1992

  BALLOVÁ, Ľubica: Beethoven priateľom 1 [audiozáznam]

  Ludwig van Beethoven. Na kladivkovom klavíri hrá Daniela Rusó

  Slovak Music Fund, Bratislava
  (1 CD, 1 mg kazeta, autor poznámok Ľubica Ballová)

 • 1991

  BALLOVÁ, Ľubica – VITÁLOVÁ, Zuzana: Návraty k Hummelovi

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 3, p. 9
  (Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Bratislava)

 • 1989

  BALLOVÁ, Ľubica: Hudba na Bratislavskom hrade

  Koncerty pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 24, p. 15

 • 1987

  BALLOVÁ, Ľubica: Rozhlasová žatva 1986

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 5, p. 3

 • 1986

  BALLOVÁ, Ľubica: Majster dvoch umení

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 8, p. 8
  (Viliam Dobrucký)

 • 1986

  BALLOVÁ, Ľubica: O výročí nejubilejne

  (190. výročie návštevy Ludwiga van Beethovena v Bratislave)

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 24, p. 8

 • 1986

  BALLOVÁ, Ľubica: Daniel Georg Speer ako človek a umelec z dnešného pohľadu

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 12, p. 8

 • 1985

  BALLOVÁ, Ľubica: Východoslovenské bilancie

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 15, p. 3

 • 1981

  BALLOVÁ, Ľubica – LIPPOLDOVÁ, Viera: Po rozhlasovej žatve

  Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 7, p. 8

 • 1980

  BALLOVÁ, Ľubica: Early European Chamber Music

  Hudobný život, 1980, Bratislava, year 12, no. 24, p. 5
  (Musica aeterna, Bratislava)

 • 1980

  JACZ, Ľudovít – SLOVÁK, Leopold – MIKOLA, Marián – BALLOVÁ, Ľubica: Rozhlasová žatva 1979

  Rozhlas, 1980, Bratislava, no. 11, p. 10 – 11

 • 1979

  BALLOVÁ, Ľubica: K šesťdesiatke Jána Albrechta

  Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 2, p. 7

 • 1972

  BALLOVÁ, Ľubica: Bydgošť 1972

  Hudobný život, 1972, Bratislava, year 4, no. 21, p. 6

 • 1971

  BALLOVÁ, Ľubica: Beethovenovský výskum pokračuje

  Hudobný život, 1971, Bratislava, year 3, no. 12, p. 7

 • 1970

  BALLOVÁ, Ľubica: O Beethovenovej hudbe v Bratislave

  Slovenská hudba, 1970, Bratislava, year 14, no. 2 – 3, p. 55 – 64

 • 1967

  BALLOVÁ, Ľubica: Budovanie hudobného oddelenia SNM

  Múzeum. Študijný a informačný materiál, 1967, Slovak National Museum, Bratislava, year 12, no. 3, p. 9 – 11

 • 1965

  BALLOVÁ, Ľubica: Imre Hajmássy

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, year 9, no. 6, p. 260

Bibliography

 • 2020

  BUGALOVÁ, Edita: Zomrela významná osobnosť slovenského hudobného múzejníctva Ľubica Ballová (1934 – 2019)

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 19 – 20

 • 2015

  ČEPEC, Andrej: K životnému jubileu Ľuby Ballovej

  Musicologica Slovaca, 2015, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, no. 1, p. 105 – 113

 • 2015

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín

  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.

  Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava
  (354 s., 1. vyd.)

 • 2015

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín [elektronický zdroj (CD)]

  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava 12. – 13. novembra 2014 venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc., 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava
  (1 elektronický optický disk, CD-ROM, redakčné, zostavovateľské a grafické práce: Edita Bugalová)

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Jubileá... Ľuba Ballová

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 12, p. 3

 • 2001

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana a kol. (ed.): Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea I

  Hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000

  Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 309 – 315
  (349 s., 1. vyd., zoznam usporiadaných výstav Ľubice Ballovej v rámci jej pôsobenia na pôde SNM)

 • 1998

  Zmyslom každej tmy je túžba po svetle

  S muzikologičkou a predsedníčkou Medzinárodnej nadácie Johanna Nepomuka Hummela

  Práca, 1998, Bratislava, year 53, no. 228 (3. 10.), p. 12
  (Ľubica Ballová)

 • 1998

  PONIATOWSKA, Irena: Ballova, Ľuba [Heslo]

  Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna [AB Suplement]. Dziębowska, Elżbieta (ed.), 1998, PWM, Krakov, p. 30 – 31

 • 1994

  ALBRECHT, Ján: Životné jubileum Dr. Ľuby Ballovej

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 22, p. 2

 • 1984

  MAČÁK, Ivan: K životnému jubileu Ľuby Ballovej

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 22, p. 7

 • 1984

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: K životnému jubileu Ľuby Ballovej

  Zborník Slovenského národného múzea (História 24), 1984, Osveta, Bratislava, year 78, no. 1, p. 353 – 357

 • 1983

  GONDOVÁ, Eva: Totožnosť a podobnosť melódií

  Pravda, 26. 7. 1983, year 64, no. 174, p. 5

 • 1983

  HOLÝ, Dušan: Ľuba Ballová : Totožnosť a podobnosť melódií [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 7, p. 3

 • 1963

  NOVÁČEK, Zdenko: Ballová-Králiková Ľuba [Heslo]

  Československý hudební slovník osob a institucí. Zv. 1. Eds. Černušák, Gracian – Štědroň, Bohumír – Nováček, Zdenko, 1963, State Music Publisher, Praha, p. 47

Bibliography – Art Critique and Journalism

x