2023

KRAJŇÁK, Jakub: Rodinné striebro vo víre tanca

Tempo, 2023, year 20, no. 1 – 2, p. 27 – 28

2023

ĎURIŠ, Juraj – JANÍK, Peter: Začiatky slovenskej elektroakustickej hudby v spomienkach majstra zvuku

Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 37 – 43

2022

KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble : Koexistencie strún

Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 3
(Sonáta pre sólové husle; Peter Mosorjak, husle)

2021

KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 30 – 32

2019

KABAL, Andrej: Martin Burlas: A napíšte, že sa často usmievam

Kapitál, 10. 5. 2019

2019

DŘÍZALOVÁ-ČERBOVÁ, Zuzana: Parík Ivan: Fragmenty a úvahy [recenzia knihy]

Slovenská hudba, 2019, year 45, no. 4, p. 406 – 409

2018

CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík : Fragmenty a úvahy [recenzia knihy]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 39

2018

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 3

2018

PARÍK, Ivan: Fragmenty a úvahy

Hudobný život, 2018, year 50, no. 5, p. 27 – 29

2017

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ivan Parík : Solo Sonatas [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 9, p. 38

2017

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 38

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 14

2017

PARÍK, Ivan: Fragmenty a úvahy

Music Centre Slovakia, Bratislava
(222 s., Ed. Vladimír Godár)

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča ako inšpirácia pre identifikáciu podobností a odlišností v slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 33 – 37

2016

TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

Mimoriadny koncert SOSR-u

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 8 – 9

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (1. časť recenzie – Parík, Grešák)

Opera Slovakia, 2016

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Spomienky na Ivana Paríka

Opera Slovakia, 2016

2015

JAVORKA, Peter: Včera, dnes... a zajtra bude sobota

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, year 12, no. 3 – 4, p. 15 – 18

2015

KOLÁŘ, Robert: Ozveny Orfea 2015

Podvečerné piesne

, year 47, no. 12, p. 3

2015

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata – Post Scriptum

Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 14

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars Organi Nitra

Hudobný život, 2013, year 45, no. 7 – 8, p. 9

2013

KATINA, Peter: Hommage à Ivan Parík

Hudobný život, 2013, year 45, no. 3, p. 8

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 35

2012

BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 10

2011

KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble v Galérii Poľského inštitútu

Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 8

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Comenius University in Bratislava, Bratislava

2011

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 350 – 356

2007

BUBNÁŠ, Juraj: Idea komornosti ako súčasť individuálneho štýlového formovania Ivana Paríka, žiaka Alexandra Moyzesa

K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, STIMUL, Bratislava, p. 259 – 269

2006

PARÍK, Ivan – REŽUCHA, Bystrík: Ako dirigovať

Music Centre Slovakia, Bratislava

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex... (Marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)

Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 7 – 8, p. 46 – 48

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík: Čas odchodov

Hudobný život, 2005, year 37, no. 3, p. 30 – 33

2003

BREJKA, Rudolf: Ivan Parík : Musica da camera [recenzia CD]

Hudobný život, 2003, year 35, no. 3, p. 43

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prenos [rozhovor]

S Ivanom Paríkom

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 65 – 68
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné : Autorský ...

Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 18
(Listy priateľke, päť drobných skladieb pre klavír; Ida Černecká, klavír)

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 18

2003

PARÍK, Ivan: Z konfesií Ivana Paríka

Hudobný život, 2003, year 35, no. 5, p. 16

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Tvarovanie [rozhovor]

S Bystríkom Režuchom a Ivanom Paríkom

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 69 – 72
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Dve prekvapenia [recenzia]

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 35
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smútok sluší recesii

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 43 – 45
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1969, č. 6 – 7)

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 25
(Hudba pre troch pre flautu, hoboj a klarinet)

2002

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ivan Parík

Slovak Composers After 1900 : Formation and Styles, 2002, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 196 – 206

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

Hudobný život, 2002, year 34, no. 3, p. 33 – 35

2001

BREJKA, Rudolf: Jubilujúci rovesníci

Hudobný život, 2001, year 33, no. 6, p. 6 – 7

2001

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba ako krehká výpoveď – Ivan Parík, rozhovor

Slovenská hudba, 2001, year 27, p. 87 – 91

1998

(ld): Stretnutie na (staro)nový spôsob

Hudobný život, 1998, year 24, no. 16, p. 2

1998

PARÍK, Ivan – REŽUCHA, Bystrík: Ako čítať partitúru

National Music Centre, Bratislava

1998

PARÍK, Ivan: Quo vadis Avantgarde

Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, p. 39 – 42

1997

PARÍK, Ivan: Laudatio prof. Ivana Paríka [Ľudovítovi Rajterovi]

Hudobný život, 1997, year 29, no. 23 – 24, p. 10

1997

PARÍK, Ivan: O novom...?

Hudobný život, 1997, year 39, no. 21, p. 7

1996

PARÍK, Ivan: Za Jánom Hederom

Hudobný život, 1996, year 6, no. 6, p. 2

1996

PARÍK, Ivan: Oto Ferenczy 75-ročný

Hudobný život, 1996, year 28, no. 7, p. 2

1996

PARÍK, Ivan: Čo je hudba?

Hudobný život, 1996, year 1, no. 28, p. 7

1994

PARÍK, Ivan: Príhovor rektora VŠMU prof. Ivana Paríka

Hudobný život, 1994, no. 22, p. 10 – 11

1992

PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

Večerník, 15. 12. 1992, Bratislava
(Pospevovanie)

1992

PARÍK, Ivan: Otvoriť priestory vzdelávania

Hudobný život, 1992, year 24, no. 13, p. 9

1992

NEDELMANN, Fredrik: Behutsam geformte Klangtrauben

Heimatspiegel, 28. 10. 1992

1992

PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

1991

PARÍK, Ivan: Opýtali sme sa...

Hudobný život, 1991, year 23, no. 10, p. 2

1990

PARÍK, Ivan: Z diskusie mimoriadneho zjazdu : Ivan Parík

Hudobný život, 1990, year 22, no. 3, p. 4

1990

PARÍK, Ivan: Elektroakustické štúdio v Bratislave

Hudobný život, 1990, year 22, no. 4, p. 1

1990

DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

Clarinet and Saxophone, 1990, year 15, no. 4, p. 14 – 18
(z archívu HIS)

1989

PARÍK, Ivan: Skladateľ a elektroakustické štúdio

Rozhlas a slovenská elektroakustická hudba, 1989, Czechoslovak Radio, Bratislava, p. 151 – 156

1989

PARÍK, Ivan: Výchova integrovanej osobnosti : Ešte raz k otázkam estetickej a hudobnej výchovy

Hudobný život, 1989, year 21, no. 2, p. 10

1988

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Zážitky a reminiscencie

Hudobný život, 1988, year 20, no. 26

1987

PARÍK, Ivan: O kultúrnosti – a nielen o nej

Hudobný život, 1987, year 19, no. 16, p. 5, 7

1987

PARÍK, Ivan: Naša hudbymilovná mládež?

Nové slovo, 1987, year 29, no. 15

1987

PARÍK, Ivan: Hudobná mládež a problémy v hudobnom umení

Pravda, 1987, year 68, no. 122 (28. 5.), p. 5

1987

PARÍK, Ivan: Začnime činmi

Nové slovo, 1987, year 29, no. 41, p. 1

1986

PARÍK, Ivan – REŽUCHA, Bystrík: Ako čítať partitúru

Opus, Bratislava

1986

PARÍK, Ivan: Má mládež záujem o hudbu?

Nové slovo, 1986, year 28, no. 25, p. 14

1985

PARÍK, Ivan: Dni kultúry ČSSR v ZSSR

Hudobný život, 1985, year 17, no. 8, p. 3, 7

1985

BERGER, Igor: X. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
(Musica pastoralis)

1984

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Nad dielom Ivana Paríka

Hudobný život, 1984, year 16, no. 9, p. 4

1984

Redakcia: Chodníčky a cesty hudby k mladým

Beseda o kluboch hudobnej mládeže SSR

Hudobný život, 1984, year 16, no. 7, p. 1, 3

1984

KOVÁŘOVÁ, Anna: Symfonické koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 1, 3
(Hudba pre dychy, kontrabasy a bicie)

1984

LENGOVÁ, Jana: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
(Nocturno pre husle a klavír; P. Bogacz, husle a Norbert Heller, klavír)

1982

BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
(Hudba pre Miloša Urbáska v interpretácii Slovenského kvarteta)

1982

PARÍK, Ivan: Kolokvium očami skladateľa

Hudobný život, 1982, year 14, no. 11, p. 1, 3

1981

Z koncertov MDKO

Hudobný život, 1981, year 13, no. 1, p. 4

1981

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Z tvorby pre deti a mládež

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 5
(Podvečerné piesne pre klavír)

1981

(jsz): Nástup hudobnej mládeže [rozhovor]

Hudobný život, 1981, year 13, no. 17, p. 3
(I. Parík ako predseda výboru Slovenskej hudobnej mládeže)

1981

BREJKA, Rudolf: Gramorecenzie - lvan Parík: Hudba k baletu, Medzi horami, Piesne o padajúcom lístí, Sonáta pre violončelo, Čas odchodov, Epitaf

Hudobný život, 1981, year 13, no. 1, p. 5

1981

ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Videné zblízka nad jazerom

Hudobný život, 1981, year 13, no. 4, p. 7

1980

BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
(Videné zblízka nad jazerom, hudba k básni M. Haľamovej)

1979

PODRACKÝ, Igor: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1979, year 11, no. 7, p. 1, 3
(baletná hudba Fragmenty)

1979

URSÍNYOVÁ, Terézia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Z Piesne života

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 4
(Svadobná balada z Gemera, pre dva soprány a cimbal)

1978

DONOVALOVÁ, Viera: Súzvuk hudby s poéziou

Hudobný život, 1978, year 10, no. 9, p. 5

1978

ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
(Sonáta pre sólový klarinet)

1978

zs: V štýle komorného muzicírovania

Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 4
(Jesenné stádo)

1977

ADAMČIAK, Milan: Mladé pódium

Hudobný život, 1977, year 9, no. 17, p. 4

1977

CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
(Jesenné stádo, Epitaf II)

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5, 7
(Sonáta pre hoboj)

1976

PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 22, p. 4

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Košičania v Prahe

Hudobný život, 1972, year 4, no. 9, p. 5
(Introdukcia k symfónii)

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Premiéra v Košiciach

Hudobný život, 1972, year 4, no. 3, p. 4
(" Introdukcia k Symfónii č. 102, B dur, ktorú pán Joseph Haydn skomponoval A. D. 1794/95")

1971

KLIMO, Štefan: Ivan Parík: Hudba k baletu (4 fragmenty pre veľký orchester)

Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 1, p. 37 – 38

1970

ČÍŽIK, Vlado: Parík v SF

Hudobný život, 1970, year 2, no. 8, p. 7

1970

URSÍNYOVÁ, Terézia: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

Prvý pohľad

Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 1
(Hommage to William Croft)

1970

DIBÁK, Igor: Úspech slovenských hudobných filmov v Prahe

Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 7
(Sonáty pre sólovú flautu)

1969

HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

Pokus o konfrontáciu

Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 1, 3

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 6
(Piesne o padajúcom lístí)

1969

HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 1

1969

URSÍNYOVÁ, Terézia: Ako vyvážať hudbu ?

Hudobný život, 1969, year 1, no. 7, p. 3

1961

PARÍK, Ivan: Televízny koncert

Slovenská hudba, 1961, year 5, no. 7 – 8, p. 351 – 352

Personal bibliography

 • 2018

  PARÍK, Ivan: Fragmenty a úvahy

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 5, p. 27 – 29

 • 2017

  PARÍK, Ivan: Fragmenty a úvahy

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (222 s., Ed. Vladimír Godár)

 • 2006

  PARÍK, Ivan – REŽUCHA, Bystrík: Ako dirigovať

  Music Centre Slovakia, Bratislava

 • 2003

  PARÍK, Ivan: Z konfesií Ivana Paríka

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 5, p. 16

 • 1998

  PARÍK, Ivan: Quo vadis Avantgarde

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, p. 39 – 42

 • 1998

  PARÍK, Ivan – REŽUCHA, Bystrík: Ako čítať partitúru

  National Music Centre, Bratislava

 • 1997

  PARÍK, Ivan: O novom...?

  Hudobný život, 1997, year 39, no. 21, p. 7

 • 1997

  PARÍK, Ivan: Laudatio prof. Ivana Paríka [Ľudovítovi Rajterovi]

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 23 – 24, p. 10

 • 1996

  PARÍK, Ivan: Oto Ferenczy 75-ročný

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 7, p. 2

 • 1996

  PARÍK, Ivan: Za Jánom Hederom

  Hudobný život, 1996, year 6, no. 6, p. 2

 • 1996

  PARÍK, Ivan: Čo je hudba?

  Hudobný život, 1996, year 1, no. 28, p. 7

 • 1994

  PARÍK, Ivan: Príhovor rektora VŠMU prof. Ivana Paríka

  Hudobný život, 1994, no. 22, p. 10 – 11

 • 1992

  PARÍK, Ivan: Otvoriť priestory vzdelávania

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 13, p. 9

 • 1991

  PARÍK, Ivan: Opýtali sme sa...

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 10, p. 2

 • 1990

  PARÍK, Ivan: Elektroakustické štúdio v Bratislave

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 4, p. 1

 • 1990

  PARÍK, Ivan: Z diskusie mimoriadneho zjazdu : Ivan Parík

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 3, p. 4

 • 1989

  PARÍK, Ivan: Výchova integrovanej osobnosti : Ešte raz k otázkam estetickej a hudobnej výchovy

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 2, p. 10

 • 1989

  PARÍK, Ivan: Skladateľ a elektroakustické štúdio

  Rozhlas a slovenská elektroakustická hudba, 1989, Czechoslovak Radio, Bratislava, p. 151 – 156

 • 1987

  PARÍK, Ivan: O kultúrnosti – a nielen o nej

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 16, p. 5, 7

 • 1987

  PARÍK, Ivan: Hudobná mládež a problémy v hudobnom umení

  Pravda, 1987, year 68, no. 122 (28. 5.), p. 5

 • 1987

  PARÍK, Ivan: Začnime činmi

  Nové slovo, 1987, year 29, no. 41, p. 1

 • 1987

  PARÍK, Ivan: Naša hudbymilovná mládež?

  Nové slovo, 1987, year 29, no. 15

 • 1986

  PARÍK, Ivan: Má mládež záujem o hudbu?

  Nové slovo, 1986, year 28, no. 25, p. 14

 • 1986

  PARÍK, Ivan – REŽUCHA, Bystrík: Ako čítať partitúru

  Opus, Bratislava

 • 1985

  PARÍK, Ivan: Dni kultúry ČSSR v ZSSR

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 8, p. 3, 7

 • 1982

  PARÍK, Ivan: Kolokvium očami skladateľa

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 11, p. 1, 3

 • 1961

  PARÍK, Ivan: Televízny koncert

  Slovenská hudba, 1961, year 5, no. 7 – 8, p. 351 – 352

Bibliography – Books

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča ako inšpirácia pre identifikáciu podobností a odlišností v slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 33 – 37

 • 2011

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 350 – 356

 • 2007

  BUBNÁŠ, Juraj: Idea komornosti ako súčasť individuálneho štýlového formovania Ivana Paríka, žiaka Alexandra Moyzesa

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, STIMUL, Bratislava, p. 259 – 269

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex... (Marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 7 – 8, p. 46 – 48

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ivan Parík

  Slovak Composers After 1900 : Formation and Styles, 2002, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 196 – 206

 • 1984

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Nad dielom Ivana Paríka

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 9, p. 4

Bibliography – Analyses of Works

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík: Čas odchodov

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 3, p. 30 – 33

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 3, p. 33 – 35

 • 1981

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Videné zblízka nad jazerom

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 4, p. 7

 • 1978

  DONOVALOVÁ, Viera: Súzvuk hudby s poéziou

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 9, p. 5

 • 1971

  KLIMO, Štefan: Ivan Parík: Hudba k baletu (4 fragmenty pre veľký orchester)

  Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 1, p. 37 – 38

Bibliography – Reviews

 • 2023

  KRAJŇÁK, Jakub: Rodinné striebro vo víre tanca

  Tempo, 2023, year 20, no. 1 – 2, p. 27 – 28

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2023

  ĎURIŠ, Juraj – JANÍK, Peter: Začiatky slovenskej elektroakustickej hudby v spomienkach majstra zvuku

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 37 – 43

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble : Koexistencie strún

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 3
  (Sonáta pre sólové husle; Peter Mosorjak, husle)

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 30 – 32

 • 2019

  KABAL, Andrej: Martin Burlas: A napíšte, že sa často usmievam

  Kapitál, 10. 5. 2019

 • 2019

  DŘÍZALOVÁ-ČERBOVÁ, Zuzana: Parík Ivan: Fragmenty a úvahy [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2019, year 45, no. 4, p. 406 – 409

 • 2018

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 3

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík : Fragmenty a úvahy [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 39

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

 • 2017

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ivan Parík : Solo Sonatas [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 9, p. 38

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 38

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 14

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

  Mimoriadny koncert SOSR-u

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 8 – 9

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (1. časť recenzie – Parík, Grešák)

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Spomienky na Ivana Paríka

  Opera Slovakia, 2016

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ozveny Orfea 2015

  Podvečerné piesne

  , year 47, no. 12, p. 3

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata – Post Scriptum

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 14

 • 2015

  JAVORKA, Peter: Včera, dnes... a zajtra bude sobota

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, year 12, no. 3 – 4, p. 15 – 18

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars Organi Nitra

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 7 – 8, p. 9

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 35

 • 2013

  KATINA, Peter: Hommage à Ivan Parík

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 3, p. 8

 • 2012

  BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 10

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble v Galérii Poľského inštitútu

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 8

 • 2003

  BREJKA, Rudolf: Ivan Parík : Musica da camera [recenzia CD]

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 3, p. 43

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné : Autorský ...

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 18
  (Listy priateľke, päť drobných skladieb pre klavír; Ida Černecká, klavír)

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 18

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Tvarovanie [rozhovor]

  S Bystríkom Režuchom a Ivanom Paríkom

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 69 – 72
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prenos [rozhovor]

  S Ivanom Paríkom

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 65 – 68
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smútok sluší recesii

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 43 – 45
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1969, č. 6 – 7)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Dve prekvapenia [recenzia]

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 35
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 25
  (Hudba pre troch pre flautu, hoboj a klarinet)

 • 2001

  BREJKA, Rudolf: Jubilujúci rovesníci

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 6, p. 6 – 7

 • 2001

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba ako krehká výpoveď – Ivan Parík, rozhovor

  Slovenská hudba, 2001, year 27, p. 87 – 91

 • 1998

  (ld): Stretnutie na (staro)nový spôsob

  Hudobný život, 1998, year 24, no. 16, p. 2

 • 1992

  PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

  Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

 • 1992

  PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

  Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

  Večerník, 15. 12. 1992, Bratislava
  (Pospevovanie)

 • 1992

  NEDELMANN, Fredrik: Behutsam geformte Klangtrauben

  Heimatspiegel, 28. 10. 1992

 • 1990

  DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

  Clarinet and Saxophone, 1990, year 15, no. 4, p. 14 – 18
  (z archívu HIS)

 • 1988

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Zážitky a reminiscencie

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 26

 • 1985

  BERGER, Igor: X. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
  (Musica pastoralis)

 • 1984

  Redakcia: Chodníčky a cesty hudby k mladým

  Beseda o kluboch hudobnej mládeže SSR

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 7, p. 1, 3

 • 1984

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 1, 3
  (Hudba pre dychy, kontrabasy a bicie)

 • 1984

  LENGOVÁ, Jana: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
  (Nocturno pre husle a klavír; P. Bogacz, husle a Norbert Heller, klavír)

 • 1982

  BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
  (Hudba pre Miloša Urbáska v interpretácii Slovenského kvarteta)

 • 1981

  (jsz): Nástup hudobnej mládeže [rozhovor]

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 17, p. 3
  (I. Parík ako predseda výboru Slovenskej hudobnej mládeže)

 • 1981

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Z tvorby pre deti a mládež

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 5
  (Podvečerné piesne pre klavír)

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: Gramorecenzie - lvan Parík: Hudba k baletu, Medzi horami, Piesne o padajúcom lístí, Sonáta pre violončelo, Čas odchodov, Epitaf

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 1, p. 5

 • 1981

  Z koncertov MDKO

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 1, p. 4

 • 1980

  BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
  (Videné zblízka nad jazerom, hudba k básni M. Haľamovej)

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 7, p. 1, 3
  (baletná hudba Fragmenty)

 • 1979

  URSÍNYOVÁ, Terézia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Z Piesne života

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 4
  (Svadobná balada z Gemera, pre dva soprány a cimbal)

 • 1978

  ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
  (Sonáta pre sólový klarinet)

 • 1978

  zs: V štýle komorného muzicírovania

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 4
  (Jesenné stádo)

 • 1977

  ADAMČIAK, Milan: Mladé pódium

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 17, p. 4

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
  (Jesenné stádo, Epitaf II)

 • 1976

  PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 22, p. 4

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5, 7
  (Sonáta pre hoboj)

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Košičania v Prahe

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 9, p. 5
  (Introdukcia k symfónii)

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Premiéra v Košiciach

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 3, p. 4
  (" Introdukcia k Symfónii č. 102, B dur, ktorú pán Joseph Haydn skomponoval A. D. 1794/95")

 • 1970

  ČÍŽIK, Vlado: Parík v SF

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 8, p. 7

 • 1970

  URSÍNYOVÁ, Terézia: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

  Prvý pohľad

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 1
  (Hommage to William Croft)

 • 1970

  DIBÁK, Igor: Úspech slovenských hudobných filmov v Prahe

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 7
  (Sonáty pre sólovú flautu)

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Ako vyvážať hudbu ?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 7, p. 3

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 1

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

  Pokus o konfrontáciu

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 1, 3

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 6
  (Piesne o padajúcom lístí)

x