2003

POTÚČEK, Juraj: Zomrúc, ešte hovorí- (spomienka na Kristínu Royovú 1860 – 1936)

Cestou svetla. Časopis Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, venovaný záujmom evanjelizácie, 2003, year 14, no. 8, p. 2 – 3

2002

POTÚČEK, Juraj (zost.): Vianočné zvuky

Bratislava
(120 s., 1. vyd., vl. n.)

2002

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1858 – 1918

(Výber príspevkov, správ a posudkov)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, University Library in Bratislava, Bratislava
(97 s., 1. vyd.)

2001

POTÚČEK, Juraj (zost.): Klára Havlíková (1931 – 2007). Cesta na klavírny Parnas

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 170)

2001

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ljuba Makovická 1921-. Problémy koncertného a speváckeho života

(Antológia príspevkov a štúdií)

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 168)

2001

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobné školstvo na Slovensku v r. 1946 – 1996

(Antológia príspevkov, referátov a posudkov)

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 167)

2001

POTÚČEK, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

(Profily, spomienky, interview, nekrológy). Zv. 5

Bratislava
(103 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 169)

2001

POTÚČEK, Juraj (zost.): Oto Ferenczy (1921 – 2000). Na ceste k hudobnej moderne

(Zborník príspevkov a štúdií)

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 166)

2001

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ladislav Slovák (1919 – 1999). S taktovkou doma i v zahraničí

(Zborník príspevkov a interview)

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 165)

2000

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život v Banskej Bystrici v rokoch 1971 – 1996

(Zborník príspevkov, referátov a kritík)

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 164)

2000

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1846 – 1918

(Správy, citáty, referáty, nekrológy)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, University Library in Bratislava, Bratislava
(111 s., 1. vyd.)

2000

POTÚČEK, Juraj (zost.): Alica Elscheková 1930-. Problémy slovenskej etnomuzikológie

(Zborník príspevkov a štúdií)

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 162)

2000

POTÚČEK, Juraj (zost.): Perzekúcia slovenského spevu (hudby) v rokoch 1847 – 1918

(Z domácich periodík)

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 65)

2000

POTÚČEK, Juraj (zost.): Emanuel Muntág (1929 – 2007). Z hudobnej minulosti Slovenska

(Zborník príspevkov a štúdií)

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 163)

2000

POTÚČEK, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

(Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 4

Bratislava
(108 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 153)

1999

POTÚČEK, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

(Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 3

Bratislava
(111 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 152)

1999

POTÚČEK, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

(Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 2

Bratislava
(106 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 151)

1999

POTÚČEK, Juraj (zost.): Bibliografia literárnej tvorby Kristíny Royovej

Matica slovenská, Martin
(130 s., 1. vyd., Edícia: Špeciálne bibliografie, doplnil a edične upravil Michal Slavka)

1999

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Albrecht (1919 – 1996)

(Profily, medailónky, nekrológy domácich i zahraničných hudobných umelcov)

Bratislava
(109 s., 1. vyd., vl. n.)

1999

POTÚČEK, Juraj (zost.): Tibor Sedlický 1924-. Problémy hudobnej výchovy na Slovensku

(Príspevky, úvahy, posudky). Z príležitosti 75. narodenín

Bratislava
(vl. n.)

1999

POTÚČEK, Juraj (zost.): Peter Faltin (1939 – 1981). Hudobný život na Slovensku v r. 1959 – 1969

(Zborník referátov, kritík a postrehov). Z príležitosti 60. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1999

POTÚČEK, Juraj (zost.): MUDr. Gustáv Papp (1919 – 1997)

(Spomienky, postrehy, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1998

POTÚČEK, Juraj (zost.): Oľga Pavlovská-Dindová 1927-. Problémy hudobnej pedagogiky

(Príspevky, posudky, literatúra)

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 151)

1998

POTÚČEK, Juraj (zost.): Duchovný spev – duchovné spevníky – hudobná história a bibliografia

Bratislava
(vl. n.)

1998

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Albrecht (1919 – 1996). Problémy hudobnej teórie a praxe

(Štúdie a príspevky)

Bratislava
(vl. n.)

1998

POTÚČEK, Juraj (zost.): Eugen Suchoň (1908 – 1993). Za rozvoj slovenskej hudby

(Spomienky, hodnotenie, literatúra)

Bratislava
(vl. n.)

1998

POTÚČEK, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

(Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 1

Bratislava
(106 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 150)

1998

POTÚČEK, Juraj (zost.): Tibor Gašparek (1913 – 1991). Za vzostup husľového umenia

(Príspevky, hodnotenia, literatúra)

Bratislava
(vl. n.)

1998

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ernest Zavarský (1913 – 1995). Pohľady na slovenskú a svetovú hudbu

(Príspevky, štúdie, literatúra)

Bratislava
(vl. n.)

1998

POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Kantor (1898 – 1991). Problémy hudobnej výchovy

(Spomienky, príspevky, literatúra)

Bratislava
(vl. n.)

1997

POTÚČEK, Juraj (zost.): JUDr. Dezider Lauko (1872 – 1942). Pianistikou na hudobný Parnas

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(vl. n.)

1997

POTÚČEK, Juraj (zost.): Básne. Antológia zabudnutých básnikov

Bratislava, p. 147 – 157
(Edícia: Kresťanský život)

1997

POTÚČEK, Juraj (zost.): Albín Vrteľ (1917 – 2000). S husľami na hudobný Parnas

Bratislava
(vl. n.)

1997

POTÚČEK, Juraj (zost.): Janko Matuška (1897 – 1959). Po lúkach a poliach za ľudovými piesňami

(Správy, posudky, literatúra)

Bratislava
(b. v.)

1997

POTÚČEK, Juraj (zost.): Tadeáš Salva (1937 – 1995). Na ceste k slovenskej hudobnej moderne

Bratislava
(vl. n.)

1997

POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Rosinský (1897 – 1973). Na ceste k slovenskej opere

(Správy, referáty, posudky, literatúra)

Bratislava
(b. v.)

1996

POTÚČEK, Juraj (zost.): Mária Rafajová (1896 – 1978)

(Úvahy, spomienky, literatúra). K 100. výročiu narodenia. Zv. 2

Bratislava
(vl. n.)

1996

POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Hoza

Bratislava
(b. v.)

1996

POTÚČEK, Juraj (zost.): K histórii protestantských duchovných piesní

(Antológia príspevkov a dokladov)

Bratislava
(vl. n.)

1996

POTÚČEK, Juraj (zost.): Jana Mária Terrayová (1922 – 1993). Príspevky k hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska

(Antológia príspevkov, štúdií a literatúry). Z príležitosti 75. výročia narodenia

Bratislava
(b. v.)

1996

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Levoslav Bella

Bratislava
(b. v.)

1996

POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Németh-Šamorínsky (1896 – 1975). K hudobným výškam a diaľkam

(Správy, úvahy, spomienky, literatúra)

Bratislava
(b. v.)

1996

POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenská ľudová pieseň

(Zbierka príspevkov a štúdií z r. 1923 – 1990)

Bratislava
(b. v.)

1996

POTÚČEK, Juraj (zost.): Kornel Schimpl (1907 – 1985). Dirigentské problémy

(Spomienky, správy, literatúra)

Bratislava
(b. v., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 140)

1995

POTÚČEK, Juraj (zost.): František Babušek (1905 – 1954). Na ceste k symfonizmu

(Príspevky, štúdie, literatúra). Z príležitosti 90. výročia narodenia

Bratislava
(b. v.)

1995

POTÚČEK, Juraj (zost.): Anton Cíger (1911 – 1976). Za slovenskú ľudovú pieseň a hudbu

(Príspevky, správy, dokumenty). Z príležitosti 85. výročia narodenia

Bratislava
(b. v.)

1995

POTÚČEK, Juraj (zost.): Gustáv Šimkovič (1879 – 1964). Problémy hudobnej výchovy a školstva na Slovensku

(Príspevky – správy – literatúra). Z príležitosti 115. výročia narodenia

Bratislava
(b. v.)

1995

POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Klimo (1919 – 2000). Zápas o zborový parnas

(Príspevky, interview, literatúra)

Bratislava
(b. v.)

1995

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Zimmer (1926 – 1993). Cesta na symfonický parnas

(Úvahy, kritiky, literatúra). Z príležitosti 70. výročia narodenia

Bratislava
(b. v.)

1995

POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Kresánek (1913 – 1986). Z hudobnej minulosti a prítomnosti Slovenska

Bratislava
(b. v.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Blažej Bulla (1852 – 1919). Spevom prebúdzať národné povedomie

(Posudky, polemiky, literatúra)

Bratislava
(b. v.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Michal Laciak (1826 – 1904). Slovenská ľudová pieseň a hudba

(Príspevky, posudky, literatúra). Z príležitosti 90. výročia úmrtia

Bratislava
(vl. n.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937). Za slovenskú pieseň a hudbu

(Príspevky a literatúra). Z príležitosti 120. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Prebudenecké hnutie na Slovensku

(Antológia príspevkov). Modrý kríž, Preklad Písma, Kristína Royová, Jozef Roháček, Gustáv Sadloň

Bratislava
(vl. n.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Piťo (1795 – 1886). Jedinečnosť slovenských trávnic

(Zbierka správ, kritík, spomienok a dokumentov o slovenskom huslistovi-primášovi). Z príležitosti 200. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Fajnor (1844 – 1909). Slovenská ľudová pieseň a hudobný život

(Príspevky, správy, literatúra). Z príležitosti 150. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Pavol Petrík (1893 – 1963). Za slovenskú hudbu a hymnológiu

(Príspevky, literatúra). Z príležitosti 100. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Zobrané príspevky 1. Hudobný život na Slovensku 1863 – 1875

Kristína Royová, Jozef Roháček, Alvina Hese, Juraj Šulák, Jozef O. Markuš

Bratislava
(b. v.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenský hudobný život v rokoch 1863 – 1875

Hudobný archív 12, 1994, Matica slovenská, Martin, p. 45 – 68

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Michal Kutzky (1828 – 1899). Otázky hymnológie a zborová tvorba

(Literatúra a kritika). Z príležitosti 95. výročia úmrtia

Bratislava
(vl. n.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Pavol Gallo (1884 – 1964). Za rozvoj slovenského zborového umenia

(Príspevky, literatúra). K 100. výročiu narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Meličko (1846 – 1926). Vladimír Meličko (1893 – 1946). Za slovenskú pieseň a hudbu

(Príspevky, spomienky a literatúra). Z príležitosti 150. výročia narodenia Jána Melička a 100. výročia narodenia Vladimíra Melička

Bratislava
(b. v.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Július Adamiš (1883 – 1971). Príspevky k dejinám slovenských evanjelikov

(Štúdie, príspevky, literatúra). Z príležitosti 110. výročia narodenia

Bratislava
(b. v.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Juraj Chorvát (1862 – 1934). Problémy slovenskej hymnológie a hudby

Z príležitosti 60. výročia úmrtia

Bratislava
(vl. n.)

1994

POTÚČEK, Juraj (zost.): Muzikologické príspevky a štúdie

Bratislava
(vl. n.)

1993

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936). Slovenská pieseň a hudba

(Príspevky, referáty, kritiky, literatúra). Z príležitosti 50. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1993

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Pragant (1912 – 2000). Problémy husľovej a komornej hry

(Úvahy, referáty, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1993

POTÚČEK, Juraj (zost.): Aladár Móži (1923 – 1983). Tajomný svet husieľ

(Interview, referáty, literatúra). Z príležitosti 70. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1993

POTÚČEK, Juraj (zost.): Dr. Miloslav Francisci (1854 – 1926). Hudobným umením za slovenčinu

(Zbierka posudkov, kritík a biografických príspevkov). Z príležitosti 140. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1993

POTÚČEK, Juraj (zost.): Biblická konkordancia

Slovak Biblical Society, Banská Bystrica
(716 s., 1993 - 3. vyd., 1997 - 4. vyd., 2003 - 5. vyd.)

1993

POTÚČEK, Juraj: Bibliografia literatúry o Jánovi Levoslavovi Bellovi (1953 – 1992)

Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), 1993, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 205 – 214

1993

HANZELOVÁ, Martina: Juraj Potúček

Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 12, p. 2

1992

POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 3, p. 390 – 395

1992

POTÚČEK, Juraj (zost.): Karol Pádivý (1908 – 1965). Problémy dychovej hudby na Slovensku

(Antológia príspevkov, štúdií a literatúry). Z príležitosti 85. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 108)

1992

POTÚČEK, Juraj (zost.): Július Bateľ (1897 – 1967). Otázky zborového spevu na Slovensku

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 104)

1992

POTÚČEK, Juraj (zost.): Z dejín duchovného prebudenia na Slovensku (1888 – 1988)

Bratislava
(vl. n.)

1992

POTÚČEK, Juraj (zost.): Martin Ježo (1880 – 1946). Za rozvoj slovenskej hudby a kultúry

(Príspevky, štúdie, literatúra). Z príležitosti 45. výročia úmrtia

Bratislava
(vl. n.)

1992

POTÚČEK, Juraj (zost.): Július Kowalski (1912 – 2003). V službách hudobného umenia

(Príspevky, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 103)

1992

POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Krčméry (1892 – 1955). Slovenská ľudová pieseň a hudobný život

(Zbierka príspevkov, správ a literatúry). Z príležitosti 100. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 107)

1992

POTÚČEK, Juraj (zost.): Juraj Babka (1862 – 1942). Za slovenskú pieseň a hymnológiu

(Zbierka príspevkov, štúdií a literatúry). Z príležitosti 50. výročia úmrtia

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 110)

1992

POTÚČEK, Juraj (zost.): Bohuslav Valašťan (1918 – 1975). Otázky zborového spevu na Slovensku

(Príspevky, štúdie, literatúra). Z príležitosti 75. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1992

POTÚČEK, Juraj (zost.): Vševlad Jozef Gajdoš (1907 – 1978). Z hudobnej minulosti Slovenska

(Antológia príspevkov a literatúry). Z príležitosti 85. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 105)

1991

POTÚČEK, Juraj (zost.): Karol Elbert (1911 – 1997). Cesta k slovenskej populárnej piesni

(Príspevky, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 99)

1991

POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). Problémy slovenskej hudby

(Antológia príspevkov, štúdií a literatúry)

Bratislava
(102 s., 1. vyd.)

1991

POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Tvrdoň (1911 – 1990). Slovenská hudba a jej problémy

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(108 s., 1. vyd.)

1991

POTÚČEK, Juraj (zost.): Juraj Haluzický (1911 – 1991). Za slovenskú zborovú kultúru

(Príspevky, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 98)

1991

POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenko Mikula (1916 – 2012). Slovenská hudba a zborová tvorba

(Referáty, správy, interview, literatúra). Z príležitosti 75. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 106)

1991

POTÚČEK, Juraj (zost.): Richard Rybarič (1930 – 1989). Z hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska

(Antológia príspevkov a štúdií)

Bratislava
(111 s., 1. vyd.)

1991

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ľudovít Izák (1862 – 1927). Slovenská pieseň a otázky hymnológie

(Príspevky, štúdie, kritiky, literatúra)

Bratislava
(1. vyd.)

1991

POTÚČEK, Juraj (zost.): Antonín Hořejš (1901 – 1967). Pohľady na slovenskú hudbu

(Príspevky, štúdie, literatúra)

Bratislava
(104 s., 1. vyd.)

1990

POTÚČEK, Juraj (zost.): Konštantín Hudec (1901 – 1952). Problémy hudobného života Slovenska

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(102 s., 1. vyd.)

1990

POTÚČEK, Juraj (zost.): Darina Žuravlevová (1906 – 1988). Problémy slovenskej speváckej pedagogiky

(Príspevky, štúdie, literatúra)

Bratislava
(95 s., 1. vyd.)

1990

POTÚČEK, Juraj (zost.): Zita Strnadová-Paráková (1915 – 1988). Za rozvoj slovenského klavírneho umenia

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(95 s., 1. vyd.)

1990

POTÚČEK, Juraj (zost.): Janko Blaho (1901 – 1981). Cesta k opere a k slovenskej ľudovej piesni

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1990

POTÚČEK, Juraj (zost.): Frico Kafenda (1883 – 1963). Problémy hudobnej výchovy na Slovensku

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(136 s., 1. vyd.)

1990

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ondrej Francisci (1915 – 1985). Za detskú zborovú pieseň

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(101 s., 1. vyd.)

1990

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ladislav Galko (1916 – 1987). Za slovenskú ľudovú pieseň

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1990

POTÚČEK, Juraj (zost.): Alexander Albrecht (1885 – 1958). V službách hudby a spevu

(Príspevky, spomienky, literatúra)

Bratislava
(115 s., 1. vyd.)

1990

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Cikker (1911 – 1989). Na ceste k slovenskej opere

(Spomienky, interview, literatúra)

Bratislava
(1. vyd.)

1990

POTÚČEK, Juraj (zost.): Miloš Ruppeldt (1881 – 1943). Za slovenskú hudbu a slovenský spev

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1989

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Fišer (1896 – 1963). Za slovenskú hudbu a ľudovú pieseň

(Antológia príspevkov, kritík a úvah)

Bratislava
(101 s., 1. vyd.)

1989

POTÚČEK, Juraj (zost.): Anna Končeková (1915 – 1979). Výber z duchovnej poézie

Z príležitosti 10. výrorčia úmrtia autorky

Bratislava
(vl. n.)

1989

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ladislav Stanček (1898 – 1979). Za slovenskú hudbu a spev

(Antológia príspevkov, kritík a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1989

POTÚČEK, Juraj (zost.): Mikuláš Strausz (1905 – 1983). Za rozvoj hudobného školstva na Slovensku

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1989

POTÚČEK, Juraj (zost.): Mikuláš Moyzes (1872 – 1944). Za slovenskú hudbu a ľudovú pieseň

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1989

POTÚČEK, Juraj (zost.): Teodor Šebo (1911 – 1980). Na ceste k slovenskému muzikálu

(Antológia príspevkov, kritík a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): Karol Plicka (1894 – 1987). Za slovenskú ľudovú pieseň

(Antológia príspevkov a štúdií)

Bratislava
(1. vyd.)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): Andrej Smolinský (1923 – 1967). Hudobný život na Slovensku v rokoch 1956 – 1967

(Antológia príspevkov a kritík z domácich časopisov)

Bratislava
(103 s., 1. vyd.)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenko Nováček (1923 – 1987). Slovenská hudba v období socializmu

(Antológia príspevkov, posudkov a literatúry)

Bratislava
(115 s., 1. vyd.)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): František Zagiba (1912 – 1977). Z hudobnej súčasnosti a minulosti Slovenska

(Antológia hudobných štúdií a kritík)

Bratislava
(101 s., 1. vyd.)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): Milan Lichard (1853 – 1935). Otázky hudby a slovenskej ľudovej piesne

Bratislava
(1. vyd.)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Valach (1899 – 1980)

(Lekár-humanista-publicista). Z príležitosti 90. výročia narodenia

Bratislava
(b. v.)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): Kristína Royová (1860 – 1936). Korešpodnencia z rokov 1888 – 1936

Bratislava
(vl. n.; 1980 – 1988)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): Bartolomej Urbanec (1918 – 1983). Za slovenskú hudbu a operu

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): Dr. Ľudovít Rajter (1906 – 2000). Cesta na dirigentský Parnas

(Antológia príspevkov a literatúry). Z príležitosti 80. výročia narodenia

Bratislava
(102 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 75)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Hlavatý (1898 – 1966). Pohľad na domáci hudobný život

Bratislava
(1. vyd.)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Za slovenskú hudbu a ľudovú pieseň

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1988

POTÚČEK, Juraj (zost.): Tibor Frešo (1918 – 1987). Cesta k slovenskej detskej opere

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1987

POTÚČEK, Juraj (zost.): Miroslav Filip (1932 – 1973). Otázky hudobného života a hudobnej akustiky

(Antológia správ a príspevkov)

Bratislava
(1. vyd.)

1987

POTÚČEK, Juraj (zost.): Fraňo Dostalík (1896 – 1944). Pohľady na slovenský hudobný život

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1987

POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Grešák (1907 – 1987). Zápas o novú hudbu

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(88 s., 1. vyd.)

1987

POTÚČEK, Juraj (zost.): Michal Vilec (1902 – 1979). Hudobné problémy súčasnosti

(Antológia príspevkov a literatúry o autorovi)

Bratislava
(1. vyd.)

1987

POTÚČEK, Juraj (zost.): Miloslava Hermína Moštenanová (1845 – 1933). Mária Royová (1858 – 1924). Ludmila Čulíková-Royová (1864 – 1930)

Básne, príspevky, preklady (1879 – 1978). Literatúra. Antológia príspevkov, korešpondencie a správ

Bratislava
(vl. n.)

1987

POTÚČEK, Juraj (zost.): Rudolf Macudzinski (1907 – 1986). Slovenský koncertný život a pianistika

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(1. vyd.)

1987

POTÚČEK, Juraj (zost.): Šimon Jurovský (1912 – 1963). K otázkam hudobného života na Slovensku

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(115 s., 1. vyd.)

1987

POTÚČEK, Juraj (zost.): Prešovský a bardejovský zbor Cirkvi bratskej

(Spomienky, história, dokumenty, korešpondencia)

Bratislava
(vl. n.)

1987

POTÚČEK, Juraj (zost.): Júlia Fajfrová-Manicová (1878 – 1966), spolupracovníčka Kristíny Royovej

Duchovné prebudenie v Tisovci 1897 – 1914. Z príležitosti 90. výročia vzniku

Bratislava
(vl. n.)

1986

POTÚČEK, Juraj: K problematike hudobnej dokumentácie na Slovensku

Čížik, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára 13. februára 1986 v Bratislave, 1986, Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Bratislava
(76 s., 1. vyd.)

1986

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hilda Beywasserová (1885 – 1948), prekladateľka spisov Kristíny Royovej do nemčiny

(Antológia príspevkov a korešpondencie). K 100. výročiu narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1986

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ladislav Leng (1930 – 1973). Slovenská etnomuzikológia a hudobná výchova

(Antológia príspevkov)

Bratislava
(1. vyd.)

1986

POTÚČEK, Juraj (zost.): Gabriel Dušinský (1921 – 1985). Hudobná Bratislava v minulosti

(Antológia príspevkov)

Bratislava
(108 s., 1. vyd.)

1986

POTÚČEK, Juraj (zost.): Teodor Hirner (1910 – 1975). Hudobný život na Slovensku a jeho problémy

(Antológia príspevkov a literatúry)

Bratislava
(82 s., 1. vyd.)

1985

POTÚČEK, Juraj (zost.): Karol Ruppeldt (1840 – 1909). Slovenská ľudová pieseň a hudobný život

(Antológia príspevkov a kritík)

Bratislava
(1. vyd.)

1985

POTÚČEK, Juraj (zost.): Dezider Kardoš (1914 – 1991). Za vzostup slovenskej hudby

Bratislava
(121 s., 1. vyd.)

1984

POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám malých protestantských cirkví na Slovensku a ich duchovnému spevu

Bratislava
(2. doplnené vydanie, vl. n.)

1983

Z. N.: Jubileum bibliografa

Hudobný život, 1983, year 15, no. 12, p. 7

1983

POTÚČEK, Juraj (zost.): Karol Kolman (1892 – 1962). Korešpondencia (odoslaná i prijatá z rokov 1913 – 1962)

Bratislava
(vl. n.)

1982

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Machajdík (1907 – 1966). Zbormajster, poéta, organizátor

(Bibliografia a dokumenty). Z príležitosti 75. výročia narodenia

Bratislava
(vl. n.)

1981

POTÚČEK, Juraj – REŽNÁ, G. – HOLANOVÁ, E. (zost.): Retrospektívna bibliografia 1919 – 1938

Čitateľ. Mesačník pre jednotnú sústavu knižníc, 1981, Matica slovenská, Martin, year 30, no. 7 – 8, p. 296

1981

POTÚČEK, Juraj: Vydávanie a šírenie diel Mikuláša Schneidra-Trnavského

Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 10, p. 6

1980

POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis literárnych prác Kristíny Royovej

Z príležitosti 120. výročia narodenia

Bratislava
(114 s., 2. dopl. vyd., vl. n.)

1978

POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám slovenského i zahraničného prebudeneckého hnutia

Bratislava
(vl. n.)

1975

POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). K otázkam hudobného života na Slovensku. Zv. 2

(Antológia príspevkov a kritík). Hudobné kritiky z rokov 1936 – 1947

Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(244 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 46)

1974

POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). K otázkam hudobného života na Slovensku. Zv. 1

(Antológia príspevkov a kritík). Profily hudobných umelcov a štúdie z r. 1936 – 1946

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(100 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 45)

1974

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Mocko (1843 – 1911). Príspevky k dejinám slovenskej hymnológie

(Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 130. výročia narodenín autora

Bratislava
(204 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 44)

1974

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Kadavý (1810 – 1883). Za slovenskú ľudovú pieseň

(Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 90. výročia úmrtia autora

Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(80 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 43)

1973

POTÚČEK, Juraj (zost.): Postavy z domáceho i zahraničného hudobného života

Bratislava
(vl. n.)

1973

POTÚČEK, Juraj (zost.): Milan Lichard (1853 – 1935). Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe. Zv. 1

(Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 120. výročia narodenia

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(220 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 41)

1973

POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Škultéty (1853 – 1948). Slovenská ľudová pieseň a hudba

(Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 120. výročia narodenia autora

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(100 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 42)

1973

POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah Jána Chorváta k spevu a hudbe. Zv. 3

Z príležitosti 30. výročia úmrtia

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(121 s., 1. vyd.)

1973

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Jubilanti

Hudobný život, 1973, year 5, no. 19, p. 7

1972

POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah Jána Chorváta k spevu a hudbe. Zv. 1

Z príležitosti 30. výročia úmrtia

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(130 s., 1. vyd.)

1972

POTÚČEK, Juraj (zost.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937). K problematike slovenskej hudby a hudobného života

(Antológia príspevkov, štúdií a kritík)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(106 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 40)

1972

POTÚČEK, Juraj (zost.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe. Zv. 1

(Antológia štúdií a príspevkov)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(116 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 39)

1972

POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah prof. Jozefa Roháčka k spevu a hudbe. Zv. 3

Z príležitosti 50. výročia vyjdenia práce “Stručný návod k naučeniu sa notám a spevu”

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(207 s., 1. vyd.)

1972

POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 6

(Doplnky bibliografických príspevkov, nekrológov, správ a referátov)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(121 s., 1. vyd.)

1972

POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah Jána Chorváta k spevu a hudbe. Zv. 2

Z príležitosti 30. výročia úmrtia

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(160 s., 1. vyd.)

1972

POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah prof. Jozefa Roháčka k spevu a hudbe. Zv. 2

Z príležitosti 50. výročia vyjdenia práce “Stručný návod k naučeniu sa notám a spevu”

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(130 s., 1. vyd.)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah prof. Jozefa Roháčka k spevu a hudbe. Zv. 1

Z príležitosti 50. výročia vyjdenia práce “Stručný návod k naučeniu sa notám a spevu”

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(143 s., 1. vyd.)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 5

(Správy a posudky o piesňovej a literárnej tvorbe)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(116 s., 1. vyd.)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Konštantín Hudec (1901 – 1952). Otázky hudobného života na Slovensku. Zv. 2

(Antológia príspevkov a kritík). (1942 – 1951)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 35)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Autobibliografia (1945 – 1970)

Zostavená z príležitosti 25-ročnej literárnej činnosti

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(63 s., 1. vyd.)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Emil Hula (1883 – 1942). Otázky hudobného života a hudobnej výchovy na Slovensku. Zv. 2

(Antológia príspevkov a štúdií). (1933 – 1938)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(224 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 36)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Fišer (1896 – 1963). Otázky slovenskej hudby a spevu

(Antológia štúdií a príspevkov). Z príležitosti 75. výročia narodenín

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 38)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevok k duchovnému spevu malých protestanských cirkví a denominácií na Slovensku

Anabaptisti-novokrstenci, habáni, Jednota bratrská, pietisti, nazaréni, Bratrská jednota baptistov, Cirkev adventistov s. d., Modrý kríž, Apoštolská cirkev a i.

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(82 s., 1. vyd.)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Emil Hula (1883 – 1942). Otázky hudobného života a hudobnej výchovy na Slovensku. Zv. 1

(Antológia príspevkov a štúdií). (1920 – 1932)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 34)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Valašťan (1892 – 1965). Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe

(Antológia príspevkov a štúdií)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 37)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Krasko. Príspevky o slovenskej ľudovej piesni a hudbe

(Antológia príspevkov a správ)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(100 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 33)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Božena Chorvátová-Royová (1871 – 1960). Rozpomienky a pamäti

K 100. výročiu narodenia

Bratislava
(s. n.)

1971

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná príloha Hlahol z rokov 1862 – 1863

Musicologica Slovaca, 1971, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 3, p. 227 – 254

1970

POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 1

(Bibliografické prehľadové správy, referáty a štúdie). Z príležitosti 110. výročia narodenia Kristíny Royovej

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(102 s., 1. vyd.)

1970

POTÚČEK, Juraj (zost.): Šimon Jurovský (1912 – 1963). K otázkam hudobného života na Slovensku. Zv. 1

(Antológia príspevkov a referátov)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(117 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 32)

1970

POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 2

(Autobiografické príspevky, básnické prvotiny, nekrológy o iných)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(131 s., 1. vyd.)

1970

POTÚČEK, Juraj (zost.): Miloš Ruppeldt (1881 – 1943). Problémy slovenskej hudby a spevu

(Antológia príspevkov a štúdií z r. 1919 – 1942)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(146 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 28)

1970

POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Schultz. Hudba na Slovensku a v zahraničí

(Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 70. výročia narodenín

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(270 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 26)

1970

POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenská etnomuzikológia v rokoch 1938 – 1949

(Antológia príspevkov a štúdií)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(278 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 29)

1970

POTÚČEK, Juraj (zost.): Biblická konkordancia

Bratislava
(1970 - 768 s., 1. vyd., 1985 - 720 s., 2. vyd., Cirkev bratská na Slovensku, Cirkevné nakladateľstvo S. l.)

1970

POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenská etnomuzikológia v rokoch 1950 – 1960

(Antológia príspevkov a štúdií)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(260 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 30)

1970

POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 3

(Bibliografické príspevky a nekrológy)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(134 s., 1. vyd.)

1970

POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 4

(Biografické príspevky a rozpomienky)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(100 s., 1. vyd.)

1970

POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). Slovenská hudba v období socializmu. Zv. 2

(Antológia príspevkov z rokov 1954 – 1961)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(111 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 31)

1969

POTÚČEK, Juraj (zost.): Malý slovník významných osobností mesta Bratislavy so zvláštnym zreteľom na hudobný život. Časť 1. (A – L)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(112 s., 1. vyd.)

1969

POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 4

(Výber hudobných správ a príspevkov z domácich diel a časopisov z rokov 1911 – 1918 s dodatkami)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(197 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 20)

1969

POTÚČEK, Juraj (zost.): Konštantín Hudec (1901 – 1952). Otázky hudobného života na Slovensku. Zv. 1

(Antológia štúdií a kritík). (1935 – 1941)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(122 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 24)

1969

POTÚČEK, Juraj (zost.): Jindřich Květ (1890 – 1948). Hudobný život v Bratislave

(Antológia príspevkov z rokov 1921 – 1938). K 20. výročiu úmrtia

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(105 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 22)

1969

POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). Slovenská hudba v období socializmu. Zv. 1

(Antológia príspevkov z rokov 1948 – 1953)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(135 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 25)

1969

POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Ďurovič (1894 – 1955). Príspevky k dejinám slovenskej hymnológie 16. a 17. storočia

(Antológia príspevkov a štúdií). K 75. výročiu narodenín

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(212 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 23)

1969

POTÚČEK, Juraj (zost.): Malý slovník významných osobností mesta Bratislavy so zvláštnym zreteľom na hudobný život. Časť 2. (M – Ž)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(239 s., 1. vyd.)

1968

POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenské personálne bibliografie

Zhodnotenie slovenských personálnych bibliografií publikovaných v rokoch 1919 – 1960. Rozšírená diplomová práca

Bratislava
(vl. n.)

1968

POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 1

(Výber hudobných správ z domácich diel a časopisov z rokov 1806 – 1880)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(123 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 13)

1968

POTÚČEK, Juraj (zost.): Dobroslav Orel (1870 – 1942). Príspevky k dejinám slovenskej hudby

(Antológia hudobných štúdií a príspevkov). K 25. výročiu úmrtia

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(124 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 18)

1968

POTÚČEK, Juraj (zost.): Príležitostné piesne slovenských evanjelikov z rokov 1777 – 1917

(Antológia z textov piesní)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(129 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 15)

1968

POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 3

(Výber príspevkov z domácich časopisov a diel z rokov 1897 – 1910)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(123 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 19)

1968

POTÚČEK, Juraj (zost.): Gustáv Koričánsky (1886 – 1947). Zápas o slovenskú hudbu

(Antológia príspevkov a kritík z domácich časopisov). K 20. výročiu úmrtia

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(202 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 17)

1968

POTÚČEK, Juraj (zost.): Antonín Hořejš (1901 – 1967). Slovenská hudba v období socializmu

(Antológia príspevkov z rokov 1952 – 1966)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(106 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 21)

1968

POTÚČEK, Juraj (zost.): Alois Kolísek (1868 – 1931). Za slovenskú hudbu a spev

(Antológia príspevkov, kritík a štúdií). K stému výročiu narodenín

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(121 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv.16)

1968

POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 2

(Výber hudobných správ z domácich diel a časopisov z rokov 1882 – 1895)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(126 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 14)

1967

POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnín (1571 – 1960)

Zv. 1. (A – F. 1-1546)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(139 s., 1961 - 1. vyd., 1967 - 2. dopl. vydanie)

1967

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovenku v rokoch 1919 – 1928

Výber príspevkov a štúdií z domácich časopisov. Zv. 3

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 11)

1967

POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnín (1571 – 1960)

Zv. 2. (G – M. 1547-3669)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(187 s., 1961 - 1. vyd., 1967 - 2. dopl. vydanie)

1967

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1929 – 1938

Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov. Zv. 4

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 12)

1967

POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis slovenských nenotovaných spevníkov a príbuzných tlačí (1585 – 1965)

Matica slovenská, Martin
(215 s., 1. vyd., Edícia: Špeciálne bibliografie)

1967

POTÚČEK, Juraj: K vývinu personálnej bibliografie na Slovensku (1918 – 1960)

Bibliografický sborník 1966, 1967, Matica slovenská, Martin, p. 102 – 123

1966

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku i mimo v rokoch 1838 – 1918

(Doplnky správ, referátov a kritík z domácich časopisov)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(120 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 10)

1966

POTÚČEK, Juraj (zost.): Bibliografia publikačnej činnosti PhDr. Jozefa Šamku

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(1. vyd.)

1966

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1899 – 1918

(Výber správ, referátov a štúdií z domácich časopisov)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(106 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 9)

1965

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1846 – 1875

(Výber správ a referátov z domácich časopisov)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(103 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 3)

1965

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1901 – 1918

(Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Zv. 3

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(105 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 8)

1965

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1877 – 1900

(Výber, správ, referátov a kritík z domácich časopisov)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(107 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 4)

1965

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1851 – 1897

(Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Zv. 1

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(117 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 2)

1965

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobnoedičná činnosť na Slovensku v rokoch 1901 – 1915 s doplnkami do roku 1900

(Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Časť 2

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 6)

1965

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život mimo Slovenska v rokoch 1845 – 1915

(Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 7)

1964

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná teória na Slovensku v rokoch 1862 – 1917

(Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 1)

1964

POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobnoedičná činnosť na Slovensku v rokoch 1845 – 1900

(Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Časť 1

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 5)

1963

POTÚČEK, Juraj (zost.): Systematický katalóg knižnice Ústavu hudobnej vedy

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(115 s., 1. vyd.)

1963

POTÚČEK, Juraj (zost.): Autorský katalóg knižnice Ústavu hudobnej vedy

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Czechoslovak Academy of Sciences, Bratislava
(123 s., 1. vyd.)

1963

POTÚČEK, Juraj (zost.): Výberová bibliografia zo slovenskej hudobnovednej literatúry (1862 – 1962)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Czechoslovak Academy of Sciences, Bratislava
(116 s., 1. vyd.)

1962

POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenská hudobnofolkloristická literatúra

(Výberová bibliografia za roky 1823 – 1961)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Czechoslovak Academy of Sciences, Bratislava
(38 s., 1. vyd.)

1955

POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnoteoretických prác

(Knižné publikácie, štúdie, články, kritiky a referáty)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(467 s., 1. vyd.)

1955

POTEMRA, Michal: Juraj Potúček: Súpis slovenských hudobnoteoretických prác

Knižnica. Časopis pre knižnú kultúru, 1955, Matica slovenská, Martin, year 7, no. 6, p. 280 – 282

1953

POTÚČEK, Juraj (zost.): Bibliografia tlačených diel J. L. Bellu

Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(151 s., 1. vyd.)

1952

POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnín a literatúry o hudobníkoch

Slovak Academy of Sciences and Arts, Bratislava
(435 s., 1. vyd.)

1950

POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis literárnych prác Kristíny Royovej

Slovak National Library, Turčiansky Svätý Martin
(40 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Books

 • 1993

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Biblická konkordancia

  Slovak Biblical Society, Banská Bystrica
  (716 s., 1993 - 3. vyd., 1997 - 4. vyd., 2003 - 5. vyd.)

 • 1970

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Biblická konkordancia

  Bratislava
  (1970 - 768 s., 1. vyd., 1985 - 720 s., 2. vyd., Cirkev bratská na Slovensku, Cirkevné nakladateľstvo S. l.)

 • 1968

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenské personálne bibliografie

  Zhodnotenie slovenských personálnych bibliografií publikovaných v rokoch 1919 – 1960. Rozšírená diplomová práca

  Bratislava
  (vl. n.)

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1993

  POTÚČEK, Juraj: Bibliografia literatúry o Jánovi Levoslavovi Bellovi (1953 – 1992)

  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), 1993, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 205 – 214

 • 1986

  POTÚČEK, Juraj: K problematike hudobnej dokumentácie na Slovensku

  Čížik, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára 13. februára 1986 v Bratislave, 1986, Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Bratislava
  (76 s., 1. vyd.)

 • 1967

  POTÚČEK, Juraj: K vývinu personálnej bibliografie na Slovensku (1918 – 1960)

  Bibliografický sborník 1966, 1967, Matica slovenská, Martin, p. 102 – 123

Personal bibliography – Editorial Work

 • 2002

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1858 – 1918

  (Výber príspevkov, správ a posudkov)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, University Library in Bratislava, Bratislava
  (97 s., 1. vyd.)

 • 2002

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Vianočné zvuky

  Bratislava
  (120 s., 1. vyd., vl. n.)

 • 2001

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ladislav Slovák (1919 – 1999). S taktovkou doma i v zahraničí

  (Zborník príspevkov a interview)

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 165)

 • 2001

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

  (Profily, spomienky, interview, nekrológy). Zv. 5

  Bratislava
  (103 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 169)

 • 2001

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Oto Ferenczy (1921 – 2000). Na ceste k hudobnej moderne

  (Zborník príspevkov a štúdií)

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 166)

 • 2001

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobné školstvo na Slovensku v r. 1946 – 1996

  (Antológia príspevkov, referátov a posudkov)

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 167)

 • 2001

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ljuba Makovická 1921-. Problémy koncertného a speváckeho života

  (Antológia príspevkov a štúdií)

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 168)

 • 2001

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Klára Havlíková (1931 – 2007). Cesta na klavírny Parnas

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 170)

 • 2000

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život v Banskej Bystrici v rokoch 1971 – 1996

  (Zborník príspevkov, referátov a kritík)

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 164)

 • 2000

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1846 – 1918

  (Správy, citáty, referáty, nekrológy)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, University Library in Bratislava, Bratislava
  (111 s., 1. vyd.)

 • 2000

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Alica Elscheková 1930-. Problémy slovenskej etnomuzikológie

  (Zborník príspevkov a štúdií)

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 162)

 • 2000

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Perzekúcia slovenského spevu (hudby) v rokoch 1847 – 1918

  (Z domácich periodík)

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 65)

 • 2000

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Emanuel Muntág (1929 – 2007). Z hudobnej minulosti Slovenska

  (Zborník príspevkov a štúdií)

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 163)

 • 2000

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

  (Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 4

  Bratislava
  (108 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 153)

 • 1999

  POTÚČEK, Juraj (zost.): MUDr. Gustáv Papp (1919 – 1997)

  (Spomienky, postrehy, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1999

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

  (Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 2

  Bratislava
  (106 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 151)

 • 1999

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Tibor Sedlický 1924-. Problémy hudobnej výchovy na Slovensku

  (Príspevky, úvahy, posudky). Z príležitosti 75. narodenín

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1999

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

  (Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 3

  Bratislava
  (111 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 152)

 • 1999

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Bibliografia literárnej tvorby Kristíny Royovej

  Matica slovenská, Martin
  (130 s., 1. vyd., Edícia: Špeciálne bibliografie, doplnil a edične upravil Michal Slavka)

 • 1999

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Albrecht (1919 – 1996)

  (Profily, medailónky, nekrológy domácich i zahraničných hudobných umelcov)

  Bratislava
  (109 s., 1. vyd., vl. n.)

 • 1999

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Peter Faltin (1939 – 1981). Hudobný život na Slovensku v r. 1959 – 1969

  (Zborník referátov, kritík a postrehov). Z príležitosti 60. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Kantor (1898 – 1991). Problémy hudobnej výchovy

  (Spomienky, príspevky, literatúra)

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ernest Zavarský (1913 – 1995). Pohľady na slovenskú a svetovú hudbu

  (Príspevky, štúdie, literatúra)

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Tibor Gašparek (1913 – 1991). Za vzostup husľového umenia

  (Príspevky, hodnotenia, literatúra)

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Oľga Pavlovská-Dindová 1927-. Problémy hudobnej pedagogiky

  (Príspevky, posudky, literatúra)

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 151)

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Duchovný spev – duchovné spevníky – hudobná história a bibliografia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Albrecht (1919 – 1996). Problémy hudobnej teórie a praxe

  (Štúdie a príspevky)

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Eugen Suchoň (1908 – 1993). Za rozvoj slovenskej hudby

  (Spomienky, hodnotenie, literatúra)

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Budovatelia slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

  (Profily, spomienky, medailónky, nekrológy). Zv. 1

  Bratislava
  (106 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 150)

 • 1997

  POTÚČEK, Juraj (zost.): JUDr. Dezider Lauko (1872 – 1942). Pianistikou na hudobný Parnas

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1997

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Básne. Antológia zabudnutých básnikov

  Bratislava, p. 147 – 157
  (Edícia: Kresťanský život)

 • 1997

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Albín Vrteľ (1917 – 2000). S husľami na hudobný Parnas

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1997

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Janko Matuška (1897 – 1959). Po lúkach a poliach za ľudovými piesňami

  (Správy, posudky, literatúra)

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1997

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Tadeáš Salva (1937 – 1995). Na ceste k slovenskej hudobnej moderne

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1997

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Rosinský (1897 – 1973). Na ceste k slovenskej opere

  (Správy, referáty, posudky, literatúra)

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1996

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Kornel Schimpl (1907 – 1985). Dirigentské problémy

  (Spomienky, správy, literatúra)

  Bratislava
  (b. v., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 140)

 • 1996

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenská ľudová pieseň

  (Zbierka príspevkov a štúdií z r. 1923 – 1990)

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1996

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Németh-Šamorínsky (1896 – 1975). K hudobným výškam a diaľkam

  (Správy, úvahy, spomienky, literatúra)

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1996

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Mária Rafajová (1896 – 1978)

  (Úvahy, spomienky, literatúra). K 100. výročiu narodenia. Zv. 2

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1996

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Levoslav Bella

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1996

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Jana Mária Terrayová (1922 – 1993). Príspevky k hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska

  (Antológia príspevkov, štúdií a literatúry). Z príležitosti 75. výročia narodenia

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1996

  POTÚČEK, Juraj (zost.): K histórii protestantských duchovných piesní

  (Antológia príspevkov a dokladov)

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1996

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Hoza

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1995

  POTÚČEK, Juraj (zost.): František Babušek (1905 – 1954). Na ceste k symfonizmu

  (Príspevky, štúdie, literatúra). Z príležitosti 90. výročia narodenia

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1995

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Anton Cíger (1911 – 1976). Za slovenskú ľudovú pieseň a hudbu

  (Príspevky, správy, dokumenty). Z príležitosti 85. výročia narodenia

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1995

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Gustáv Šimkovič (1879 – 1964). Problémy hudobnej výchovy a školstva na Slovensku

  (Príspevky – správy – literatúra). Z príležitosti 115. výročia narodenia

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1995

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Klimo (1919 – 2000). Zápas o zborový parnas

  (Príspevky, interview, literatúra)

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1995

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Zimmer (1926 – 1993). Cesta na symfonický parnas

  (Úvahy, kritiky, literatúra). Z príležitosti 70. výročia narodenia

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1995

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Kresánek (1913 – 1986). Z hudobnej minulosti a prítomnosti Slovenska

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Július Adamiš (1883 – 1971). Príspevky k dejinám slovenských evanjelikov

  (Štúdie, príspevky, literatúra). Z príležitosti 110. výročia narodenia

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenský hudobný život v rokoch 1863 – 1875

  Hudobný archív 12, 1994, Matica slovenská, Martin, p. 45 – 68

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Meličko (1846 – 1926). Vladimír Meličko (1893 – 1946). Za slovenskú pieseň a hudbu

  (Príspevky, spomienky a literatúra). Z príležitosti 150. výročia narodenia Jána Melička a 100. výročia narodenia Vladimíra Melička

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Pavol Gallo (1884 – 1964). Za rozvoj slovenského zborového umenia

  (Príspevky, literatúra). K 100. výročiu narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Michal Kutzky (1828 – 1899). Otázky hymnológie a zborová tvorba

  (Literatúra a kritika). Z príležitosti 95. výročia úmrtia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Blažej Bulla (1852 – 1919). Spevom prebúdzať národné povedomie

  (Posudky, polemiky, literatúra)

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Zobrané príspevky 1. Hudobný život na Slovensku 1863 – 1875

  Kristína Royová, Jozef Roháček, Alvina Hese, Juraj Šulák, Jozef O. Markuš

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Pavol Petrík (1893 – 1963). Za slovenskú hudbu a hymnológiu

  (Príspevky, literatúra). Z príležitosti 100. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Fajnor (1844 – 1909). Slovenská ľudová pieseň a hudobný život

  (Príspevky, správy, literatúra). Z príležitosti 150. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Michal Laciak (1826 – 1904). Slovenská ľudová pieseň a hudba

  (Príspevky, posudky, literatúra). Z príležitosti 90. výročia úmrtia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Piťo (1795 – 1886). Jedinečnosť slovenských trávnic

  (Zbierka správ, kritík, spomienok a dokumentov o slovenskom huslistovi-primášovi). Z príležitosti 200. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Prebudenecké hnutie na Slovensku

  (Antológia príspevkov). Modrý kríž, Preklad Písma, Kristína Royová, Jozef Roháček, Gustáv Sadloň

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937). Za slovenskú pieseň a hudbu

  (Príspevky a literatúra). Z príležitosti 120. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Muzikologické príspevky a štúdie

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1994

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Juraj Chorvát (1862 – 1934). Problémy slovenskej hymnológie a hudby

  Z príležitosti 60. výročia úmrtia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1993

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936). Slovenská pieseň a hudba

  (Príspevky, referáty, kritiky, literatúra). Z príležitosti 50. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1993

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Pragant (1912 – 2000). Problémy husľovej a komornej hry

  (Úvahy, referáty, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1993

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Aladár Móži (1923 – 1983). Tajomný svet husieľ

  (Interview, referáty, literatúra). Z príležitosti 70. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1993

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Dr. Miloslav Francisci (1854 – 1926). Hudobným umením za slovenčinu

  (Zbierka posudkov, kritík a biografických príspevkov). Z príležitosti 140. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 3, p. 390 – 395

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Karol Pádivý (1908 – 1965). Problémy dychovej hudby na Slovensku

  (Antológia príspevkov, štúdií a literatúry). Z príležitosti 85. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 108)

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Július Bateľ (1897 – 1967). Otázky zborového spevu na Slovensku

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 104)

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Z dejín duchovného prebudenia na Slovensku (1888 – 1988)

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Martin Ježo (1880 – 1946). Za rozvoj slovenskej hudby a kultúry

  (Príspevky, štúdie, literatúra). Z príležitosti 45. výročia úmrtia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Július Kowalski (1912 – 2003). V službách hudobného umenia

  (Príspevky, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 103)

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Krčméry (1892 – 1955). Slovenská ľudová pieseň a hudobný život

  (Zbierka príspevkov, správ a literatúry). Z príležitosti 100. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 107)

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Juraj Babka (1862 – 1942). Za slovenskú pieseň a hymnológiu

  (Zbierka príspevkov, štúdií a literatúry). Z príležitosti 50. výročia úmrtia

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 110)

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Bohuslav Valašťan (1918 – 1975). Otázky zborového spevu na Slovensku

  (Príspevky, štúdie, literatúra). Z príležitosti 75. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Vševlad Jozef Gajdoš (1907 – 1978). Z hudobnej minulosti Slovenska

  (Antológia príspevkov a literatúry). Z príležitosti 85. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 105)

 • 1991

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ľudovít Izák (1862 – 1927). Slovenská pieseň a otázky hymnológie

  (Príspevky, štúdie, kritiky, literatúra)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1991

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Antonín Hořejš (1901 – 1967). Pohľady na slovenskú hudbu

  (Príspevky, štúdie, literatúra)

  Bratislava
  (104 s., 1. vyd.)

 • 1991

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Richard Rybarič (1930 – 1989). Z hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska

  (Antológia príspevkov a štúdií)

  Bratislava
  (111 s., 1. vyd.)

 • 1991

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). Problémy slovenskej hudby

  (Antológia príspevkov, štúdií a literatúry)

  Bratislava
  (102 s., 1. vyd.)

 • 1991

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Juraj Haluzický (1911 – 1991). Za slovenskú zborovú kultúru

  (Príspevky, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 98)

 • 1991

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenko Mikula (1916 – 2012). Slovenská hudba a zborová tvorba

  (Referáty, správy, interview, literatúra). Z príležitosti 75. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 106)

 • 1991

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Tvrdoň (1911 – 1990). Slovenská hudba a jej problémy

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (108 s., 1. vyd.)

 • 1991

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Karol Elbert (1911 – 1997). Cesta k slovenskej populárnej piesni

  (Príspevky, interview, literatúra). Z príležitosti 80. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 99)

 • 1990

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Miloš Ruppeldt (1881 – 1943). Za slovenskú hudbu a slovenský spev

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1990

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Cikker (1911 – 1989). Na ceste k slovenskej opere

  (Spomienky, interview, literatúra)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1990

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Alexander Albrecht (1885 – 1958). V službách hudby a spevu

  (Príspevky, spomienky, literatúra)

  Bratislava
  (115 s., 1. vyd.)

 • 1990

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ladislav Galko (1916 – 1987). Za slovenskú ľudovú pieseň

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1990

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Konštantín Hudec (1901 – 1952). Problémy hudobného života Slovenska

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (102 s., 1. vyd.)

 • 1990

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ondrej Francisci (1915 – 1985). Za detskú zborovú pieseň

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (101 s., 1. vyd.)

 • 1990

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Frico Kafenda (1883 – 1963). Problémy hudobnej výchovy na Slovensku

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (136 s., 1. vyd.)

 • 1990

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Janko Blaho (1901 – 1981). Cesta k opere a k slovenskej ľudovej piesni

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1990

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Zita Strnadová-Paráková (1915 – 1988). Za rozvoj slovenského klavírneho umenia

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (95 s., 1. vyd.)

 • 1990

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Darina Žuravlevová (1906 – 1988). Problémy slovenskej speváckej pedagogiky

  (Príspevky, štúdie, literatúra)

  Bratislava
  (95 s., 1. vyd.)

 • 1989

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Fišer (1896 – 1963). Za slovenskú hudbu a ľudovú pieseň

  (Antológia príspevkov, kritík a úvah)

  Bratislava
  (101 s., 1. vyd.)

 • 1989

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Anna Končeková (1915 – 1979). Výber z duchovnej poézie

  Z príležitosti 10. výrorčia úmrtia autorky

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1989

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ladislav Stanček (1898 – 1979). Za slovenskú hudbu a spev

  (Antológia príspevkov, kritík a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1989

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Mikuláš Strausz (1905 – 1983). Za rozvoj hudobného školstva na Slovensku

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1989

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Mikuláš Moyzes (1872 – 1944). Za slovenskú hudbu a ľudovú pieseň

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1989

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Teodor Šebo (1911 – 1980). Na ceste k slovenskému muzikálu

  (Antológia príspevkov, kritík a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Tibor Frešo (1918 – 1987). Cesta k slovenskej detskej opere

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Za slovenskú hudbu a ľudovú pieseň

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Hlavatý (1898 – 1966). Pohľad na domáci hudobný život

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Kristína Royová (1860 – 1936). Korešpodnencia z rokov 1888 – 1936

  Bratislava
  (vl. n.; 1980 – 1988)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Dr. Ľudovít Rajter (1906 – 2000). Cesta na dirigentský Parnas

  (Antológia príspevkov a literatúry). Z príležitosti 80. výročia narodenia

  Bratislava
  (102 s., 1. vyd., vl. n., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 75)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Bartolomej Urbanec (1918 – 1983). Za slovenskú hudbu a operu

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenko Nováček (1923 – 1987). Slovenská hudba v období socializmu

  (Antológia príspevkov, posudkov a literatúry)

  Bratislava
  (115 s., 1. vyd.)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Valach (1899 – 1980)

  (Lekár-humanista-publicista). Z príležitosti 90. výročia narodenia

  Bratislava
  (b. v.)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Karol Plicka (1894 – 1987). Za slovenskú ľudovú pieseň

  (Antológia príspevkov a štúdií)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Andrej Smolinský (1923 – 1967). Hudobný život na Slovensku v rokoch 1956 – 1967

  (Antológia príspevkov a kritík z domácich časopisov)

  Bratislava
  (103 s., 1. vyd.)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): František Zagiba (1912 – 1977). Z hudobnej súčasnosti a minulosti Slovenska

  (Antológia hudobných štúdií a kritík)

  Bratislava
  (101 s., 1. vyd.)

 • 1988

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Milan Lichard (1853 – 1935). Otázky hudby a slovenskej ľudovej piesne

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Júlia Fajfrová-Manicová (1878 – 1966), spolupracovníčka Kristíny Royovej

  Duchovné prebudenie v Tisovci 1897 – 1914. Z príležitosti 90. výročia vzniku

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Prešovský a bardejovský zbor Cirkvi bratskej

  (Spomienky, história, dokumenty, korešpondencia)

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Šimon Jurovský (1912 – 1963). K otázkam hudobného života na Slovensku

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (115 s., 1. vyd.)

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Rudolf Macudzinski (1907 – 1986). Slovenský koncertný život a pianistika

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Miroslav Filip (1932 – 1973). Otázky hudobného života a hudobnej akustiky

  (Antológia správ a príspevkov)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Michal Vilec (1902 – 1979). Hudobné problémy súčasnosti

  (Antológia príspevkov a literatúry o autorovi)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Grešák (1907 – 1987). Zápas o novú hudbu

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (88 s., 1. vyd.)

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Fraňo Dostalík (1896 – 1944). Pohľady na slovenský hudobný život

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Miloslava Hermína Moštenanová (1845 – 1933). Mária Royová (1858 – 1924). Ludmila Čulíková-Royová (1864 – 1930)

  Básne, príspevky, preklady (1879 – 1978). Literatúra. Antológia príspevkov, korešpondencie a správ

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1986

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hilda Beywasserová (1885 – 1948), prekladateľka spisov Kristíny Royovej do nemčiny

  (Antológia príspevkov a korešpondencie). K 100. výročiu narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1986

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ladislav Leng (1930 – 1973). Slovenská etnomuzikológia a hudobná výchova

  (Antológia príspevkov)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1986

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Gabriel Dušinský (1921 – 1985). Hudobná Bratislava v minulosti

  (Antológia príspevkov)

  Bratislava
  (108 s., 1. vyd.)

 • 1986

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Teodor Hirner (1910 – 1975). Hudobný život na Slovensku a jeho problémy

  (Antológia príspevkov a literatúry)

  Bratislava
  (82 s., 1. vyd.)

 • 1985

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Dezider Kardoš (1914 – 1991). Za vzostup slovenskej hudby

  Bratislava
  (121 s., 1. vyd.)

 • 1985

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Karol Ruppeldt (1840 – 1909). Slovenská ľudová pieseň a hudobný život

  (Antológia príspevkov a kritík)

  Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1984

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám malých protestantských cirkví na Slovensku a ich duchovnému spevu

  Bratislava
  (2. doplnené vydanie, vl. n.)

 • 1983

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Karol Kolman (1892 – 1962). Korešpondencia (odoslaná i prijatá z rokov 1913 – 1962)

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1982

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Machajdík (1907 – 1966). Zbormajster, poéta, organizátor

  (Bibliografia a dokumenty). Z príležitosti 75. výročia narodenia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1981

  POTÚČEK, Juraj – REŽNÁ, G. – HOLANOVÁ, E. (zost.): Retrospektívna bibliografia 1919 – 1938

  Čitateľ. Mesačník pre jednotnú sústavu knižníc, 1981, Matica slovenská, Martin, year 30, no. 7 – 8, p. 296

 • 1980

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis literárnych prác Kristíny Royovej

  Z príležitosti 120. výročia narodenia

  Bratislava
  (114 s., 2. dopl. vyd., vl. n.)

 • 1978

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám slovenského i zahraničného prebudeneckého hnutia

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1975

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). K otázkam hudobného života na Slovensku. Zv. 2

  (Antológia príspevkov a kritík). Hudobné kritiky z rokov 1936 – 1947

  Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (244 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 46)

 • 1974

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Mocko (1843 – 1911). Príspevky k dejinám slovenskej hymnológie

  (Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 130. výročia narodenín autora

  Bratislava
  (204 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 44)

 • 1974

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). K otázkam hudobného života na Slovensku. Zv. 1

  (Antológia príspevkov a kritík). Profily hudobných umelcov a štúdie z r. 1936 – 1946

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (100 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 45)

 • 1974

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Kadavý (1810 – 1883). Za slovenskú ľudovú pieseň

  (Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 90. výročia úmrtia autora

  Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (80 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 43)

 • 1973

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah Jána Chorváta k spevu a hudbe. Zv. 3

  Z príležitosti 30. výročia úmrtia

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (121 s., 1. vyd.)

 • 1973

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Postavy z domáceho i zahraničného hudobného života

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1973

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Milan Lichard (1853 – 1935). Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe. Zv. 1

  (Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 120. výročia narodenia

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (220 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 41)

 • 1973

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Škultéty (1853 – 1948). Slovenská ľudová pieseň a hudba

  (Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 120. výročia narodenia autora

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (100 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 42)

 • 1972

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah prof. Jozefa Roháčka k spevu a hudbe. Zv. 2

  Z príležitosti 50. výročia vyjdenia práce “Stručný návod k naučeniu sa notám a spevu”

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (130 s., 1. vyd.)

 • 1972

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah Jána Chorváta k spevu a hudbe. Zv. 2

  Z príležitosti 30. výročia úmrtia

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (160 s., 1. vyd.)

 • 1972

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 6

  (Doplnky bibliografických príspevkov, nekrológov, správ a referátov)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (121 s., 1. vyd.)

 • 1972

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah prof. Jozefa Roháčka k spevu a hudbe. Zv. 3

  Z príležitosti 50. výročia vyjdenia práce “Stručný návod k naučeniu sa notám a spevu”

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (207 s., 1. vyd.)

 • 1972

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe. Zv. 1

  (Antológia štúdií a príspevkov)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (116 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 39)

 • 1972

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah Jána Chorváta k spevu a hudbe. Zv. 1

  Z príležitosti 30. výročia úmrtia

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (130 s., 1. vyd.)

 • 1972

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937). K problematike slovenskej hudby a hudobného života

  (Antológia príspevkov, štúdií a kritík)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (106 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 40)

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná príloha Hlahol z rokov 1862 – 1863

  Musicologica Slovaca, 1971, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 3, p. 227 – 254

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Božena Chorvátová-Royová (1871 – 1960). Rozpomienky a pamäti

  K 100. výročiu narodenia

  Bratislava
  (s. n.)

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Emil Hula (1883 – 1942). Otázky hudobného života a hudobnej výchovy na Slovensku. Zv. 2

  (Antológia príspevkov a štúdií). (1933 – 1938)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (224 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 36)

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Krasko. Príspevky o slovenskej ľudovej piesni a hudbe

  (Antológia príspevkov a správ)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (100 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 33)

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Valašťan (1892 – 1965). Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe

  (Antológia príspevkov a štúdií)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 37)

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Emil Hula (1883 – 1942). Otázky hudobného života a hudobnej výchovy na Slovensku. Zv. 1

  (Antológia príspevkov a štúdií). (1920 – 1932)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 34)

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevok k duchovnému spevu malých protestanských cirkví a denominácií na Slovensku

  Anabaptisti-novokrstenci, habáni, Jednota bratrská, pietisti, nazaréni, Bratrská jednota baptistov, Cirkev adventistov s. d., Modrý kríž, Apoštolská cirkev a i.

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (82 s., 1. vyd.)

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Fišer (1896 – 1963). Otázky slovenskej hudby a spevu

  (Antológia štúdií a príspevkov). Z príležitosti 75. výročia narodenín

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 38)

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Vzťah prof. Jozefa Roháčka k spevu a hudbe. Zv. 1

  Z príležitosti 50. výročia vyjdenia práce “Stručný návod k naučeniu sa notám a spevu”

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (143 s., 1. vyd.)

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Autobibliografia (1945 – 1970)

  Zostavená z príležitosti 25-ročnej literárnej činnosti

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (63 s., 1. vyd.)

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Konštantín Hudec (1901 – 1952). Otázky hudobného života na Slovensku. Zv. 2

  (Antológia príspevkov a kritík). (1942 – 1951)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 35)

 • 1971

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 5

  (Správy a posudky o piesňovej a literárnej tvorbe)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (116 s., 1. vyd.)

 • 1970

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Miloš Ruppeldt (1881 – 1943). Problémy slovenskej hudby a spevu

  (Antológia príspevkov a štúdií z r. 1919 – 1942)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (146 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 28)

 • 1970

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 3

  (Bibliografické príspevky a nekrológy)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (134 s., 1. vyd.)

 • 1970

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenská etnomuzikológia v rokoch 1938 – 1949

  (Antológia príspevkov a štúdií)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (278 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 29)

 • 1970

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 4

  (Biografické príspevky a rozpomienky)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (100 s., 1. vyd.)

 • 1970

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). Slovenská hudba v období socializmu. Zv. 2

  (Antológia príspevkov z rokov 1954 – 1961)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (111 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 31)

 • 1970

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenská etnomuzikológia v rokoch 1950 – 1960

  (Antológia príspevkov a štúdií)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (260 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 30)

 • 1970

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Štefan Schultz. Hudba na Slovensku a v zahraničí

  (Antológia príspevkov a štúdií). Z príležitosti 70. výročia narodenín

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (270 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 26)

 • 1970

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 1

  (Bibliografické prehľadové správy, referáty a štúdie). Z príležitosti 110. výročia narodenia Kristíny Royovej

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (102 s., 1. vyd.)

 • 1970

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Zv. 2

  (Autobiografické príspevky, básnické prvotiny, nekrológy o iných)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (131 s., 1. vyd.)

 • 1970

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Šimon Jurovský (1912 – 1963). K otázkam hudobného života na Slovensku. Zv. 1

  (Antológia príspevkov a referátov)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (117 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 32)

 • 1969

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Malý slovník významných osobností mesta Bratislavy so zvláštnym zreteľom na hudobný život. Časť 2. (M – Ž)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (239 s., 1. vyd.)

 • 1969

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Malý slovník významných osobností mesta Bratislavy so zvláštnym zreteľom na hudobný život. Časť 1. (A – L)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (112 s., 1. vyd.)

 • 1969

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 4

  (Výber hudobných správ a príspevkov z domácich diel a časopisov z rokov 1911 – 1918 s dodatkami)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (197 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 20)

 • 1969

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Konštantín Hudec (1901 – 1952). Otázky hudobného života na Slovensku. Zv. 1

  (Antológia štúdií a kritík). (1935 – 1941)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (122 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 24)

 • 1969

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Jindřich Květ (1890 – 1948). Hudobný život v Bratislave

  (Antológia príspevkov z rokov 1921 – 1938). K 20. výročiu úmrtia

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (105 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 22)

 • 1969

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Zdenka Bokesová (1911 – 1962). Slovenská hudba v období socializmu. Zv. 1

  (Antológia príspevkov z rokov 1948 – 1953)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (135 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 25)

 • 1969

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Ján Ďurovič (1894 – 1955). Príspevky k dejinám slovenskej hymnológie 16. a 17. storočia

  (Antológia príspevkov a štúdií). K 75. výročiu narodenín

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (212 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 23)

 • 1968

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Alois Kolísek (1868 – 1931). Za slovenskú hudbu a spev

  (Antológia príspevkov, kritík a štúdií). K stému výročiu narodenín

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (121 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv.16)

 • 1968

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Antonín Hořejš (1901 – 1967). Slovenská hudba v období socializmu

  (Antológia príspevkov z rokov 1952 – 1966)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (106 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 21)

 • 1968

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Gustáv Koričánsky (1886 – 1947). Zápas o slovenskú hudbu

  (Antológia príspevkov a kritík z domácich časopisov). K 20. výročiu úmrtia

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (202 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 17)

 • 1968

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 2

  (Výber hudobných správ z domácich diel a časopisov z rokov 1882 – 1895)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (126 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 14)

 • 1968

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 3

  (Výber príspevkov z domácich časopisov a diel z rokov 1897 – 1910)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (123 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 19)

 • 1968

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Príležitostné piesne slovenských evanjelikov z rokov 1777 – 1917

  (Antológia z textov piesní)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (129 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 15)

 • 1968

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Dobroslav Orel (1870 – 1942). Príspevky k dejinám slovenskej hudby

  (Antológia hudobných štúdií a príspevkov). K 25. výročiu úmrtia

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (124 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 18)

 • 1968

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Príspevky k dejinám hudby na Slovensku v 19. storočí. Zv. 1

  (Výber hudobných správ z domácich diel a časopisov z rokov 1806 – 1880)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (123 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 13)

 • 1967

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnín (1571 – 1960)

  Zv. 1. (A – F. 1-1546)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (139 s., 1961 - 1. vyd., 1967 - 2. dopl. vydanie)

 • 1967

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovenku v rokoch 1919 – 1928

  Výber príspevkov a štúdií z domácich časopisov. Zv. 3

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 11)

 • 1967

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnín (1571 – 1960)

  Zv. 2. (G – M. 1547-3669)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (187 s., 1961 - 1. vyd., 1967 - 2. dopl. vydanie)

 • 1967

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1929 – 1938

  Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov. Zv. 4

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 12)

 • 1967

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis slovenských nenotovaných spevníkov a príbuzných tlačí (1585 – 1965)

  Matica slovenská, Martin
  (215 s., 1. vyd., Edícia: Špeciálne bibliografie)

 • 1966

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku i mimo v rokoch 1838 – 1918

  (Doplnky správ, referátov a kritík z domácich časopisov)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (120 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 10)

 • 1966

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Bibliografia publikačnej činnosti PhDr. Jozefa Šamku

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1966

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1899 – 1918

  (Výber správ, referátov a štúdií z domácich časopisov)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (106 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 9)

 • 1965

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobnoedičná činnosť na Slovensku v rokoch 1901 – 1915 s doplnkami do roku 1900

  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Časť 2

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 6)

 • 1965

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1901 – 1918

  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Zv. 3

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (105 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 8)

 • 1965

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život mimo Slovenska v rokoch 1845 – 1915

  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (112 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 7)

 • 1965

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1846 – 1875

  (Výber správ a referátov z domácich časopisov)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (103 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 3)

 • 1965

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1851 – 1897

  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Zv. 1

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (117 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 2)

 • 1965

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1877 – 1900

  (Výber, správ, referátov a kritík z domácich časopisov)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (107 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 4)

 • 1964

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobná teória na Slovensku v rokoch 1862 – 1917

  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 1)

 • 1964

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Hudobnoedičná činnosť na Slovensku v rokoch 1845 – 1900

  (Výber správ, referátov a kritík z domácich časopisov). Časť 1

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (110 s., 1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 5)

 • 1963

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Systematický katalóg knižnice Ústavu hudobnej vedy

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (115 s., 1. vyd.)

 • 1963

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Autorský katalóg knižnice Ústavu hudobnej vedy

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Czechoslovak Academy of Sciences, Bratislava
  (123 s., 1. vyd.)

 • 1963

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Výberová bibliografia zo slovenskej hudobnovednej literatúry (1862 – 1962)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Czechoslovak Academy of Sciences, Bratislava
  (116 s., 1. vyd.)

 • 1962

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Slovenská hudobnofolkloristická literatúra

  (Výberová bibliografia za roky 1823 – 1961)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Czechoslovak Academy of Sciences, Bratislava
  (38 s., 1. vyd.)

 • 1955

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnoteoretických prác

  (Knižné publikácie, štúdie, články, kritiky a referáty)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (467 s., 1. vyd.)

 • 1953

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Bibliografia tlačených diel J. L. Bellu

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (151 s., 1. vyd.)

 • 1952

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis slovenských hudobnín a literatúry o hudobníkoch

  Slovak Academy of Sciences and Arts, Bratislava
  (435 s., 1. vyd.)

 • 1950

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Súpis literárnych prác Kristíny Royovej

  Slovak National Library, Turčiansky Svätý Martin
  (40 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2003

  POTÚČEK, Juraj: Zomrúc, ešte hovorí- (spomienka na Kristínu Royovú 1860 – 1936)

  Cestou svetla. Časopis Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, venovaný záujmom evanjelizácie, 2003, year 14, no. 8, p. 2 – 3

 • 1981

  POTÚČEK, Juraj: Vydávanie a šírenie diel Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 10, p. 6

Bibliography

 • 1993

  HANZELOVÁ, Martina: Juraj Potúček

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 12, p. 2

 • 1983

  Z. N.: Jubileum bibliografa

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 12, p. 7

 • 1973

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Jubilanti

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 19, p. 7

 • 1955

  POTEMRA, Michal: Juraj Potúček: Súpis slovenských hudobnoteoretických prác

  Knižnica. Časopis pre knižnú kultúru, 1955, Matica slovenská, Martin, year 7, no. 6, p. 280 – 282

x