2021

SIXTOVÁ, Kveta: Spomienky na môjho brata

Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 20 – 22

2021

KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 30 – 32

2021

KOLÁŘ, Robert: Jozef Sixta známy – neznámy

Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 7

2021

BÁTOR, Milan: Avant-garde of the '60s : EnsembleSpectrum [recenzia CD]

Hudební rozhledy, 2021, year 74, no. 11, p. 62 – 63

2020

SIXTA, Jozef: Jozef Sixta : Portrét skladateľa

Music Centre Slovakia, Bratislava
(291 s.)

2020

JAVORKA, Peter: Sixtove sláčikové kvartetá v kontexte premien žánru a notácie v druhej polovici 20. storočia

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 315 – 336

2020

GUNIČOVÁ, Kristína: BHS 2020

Quasars Ensemble so slovenskou hudbou

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 6

2020

TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

45 rokov vzájomného rešpektu

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

2020

VESELÝ, Ondrej: Jozef Kolkovič: "Komponovanie je pre mňa veľmi intenzívny duševný proces"

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 13 – 15
(Spomienky na pedagóga a skladateľa Jozefa Sixtu)

2019

SIXTA, Jozef: Racionálny prístup ku kompozícii

Slovenská hudba, 2019, year 45, no. 4, p. 325 – 328

2019

SIXTA, Jozef: Kompozičná technika ako najdôležitejšia oblasť vyučovania skladby

Slovenská hudba, 2019, year 45, no. 4, p. 309 – 324

2019

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál

Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 17

2019

VESELÝ, Ondrej: Vladimír Bokes: "Slabé skladby nikdy v histórii škandál nespôsobili."

Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 15 – 17

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 3

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

Večery komornej tvorby

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 11

2016

BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3

Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 12

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 5

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: BHS 2013

Răzvan Stoica víťazom New Talent

Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 4 – 5

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 35

2011

ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 5, p. 5

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Racionalita v hudbe Jozefa Sixtu

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 3, p. 263 – 274

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Comenius University in Bratislava, Bratislava

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Piano Sonata

Hudobný život, 2005, year 37, no. 5, p. 35 – 37

2004

GODÁR, Vladimír: Komorná hudba Jozefa Sixtu

Slovo, 2004, no. 8

2004

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Jozef Sixta : Chamber music [recenzia CD]

Hudobný život, 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 57

2004

REHÁK, Oliver: Bez Jozefa Sixtu by to nebola slovenská hudba

SME, 12. 3. 2004

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov

Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 40 – 42

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60

Slovenská hudba, 2000, year 26, no. 1 – 2, p. 59 – 105

2000

BOKES, Vladimír: Sixta v Mirbachu

Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 20 – 21

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Nad tvorbou jubilanta – Jozef Sixta 60-ročný

Hudobný život, 2000, year 32, no. 5, p. 2 – 3

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Eslchek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 273 – 341

1995

CHALUPKA, Ľubomír: Hudba Jozefa Sixtu ako posolstvo

Hudba a totalita. Hudba ako posolstvo. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos (ed. P. Važan), 1995, Bratislava, p. 205 – 207

1990

GODÁR, Vladimír: Skice k dielu Jozefa Sixtu

Hudobný život, 1990, year 22, no. 10, p. 12

1985

FÖLDEŠOVÁ, Marta: X. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 3 – 4
(Sláčikové kvarteto č. 2; Moyzesovo kvarteto)

1984

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Nad dielom Jozefa Sixtu

Hudobný život, 1984, year 16, no. 6, p. 4

1984

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 3
(Trio pre klarinet, violončelo a klavír)

1983

KOVÁŘOVÁ, Anna: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 1
(Štyri skladby pre orchester)

1982

PODRACKÝ, Igor: Jozef Sixta [recenzia profilovej nahrávky]

Hudobný život, 1982, year 14, no. 12, p. 5

1978

ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
(Okteto)

1977

HRČKOVÁ, Naďa: Jozef Sixta: Kvarteto pre 4 flauty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 18, p. 5

1977

ŠUHAJDA, Ondrej: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
(Kvarteto pre flauty)

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5, 7
(Sólo pre klavír)

1972

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Noneto

Hudobný život, 1972, year 4, no. 7, p. 3

1972

Vybrali sme...

Hudobný život, 1972, year 4, no. 16, p. 2
(Noneto)

1972

MESÁROŠOVÁ, Marcela: Na čom pracujete?

Hudobný život, 1972, year 4, no. 22, p. 2
(Asynchrónie)

1971

HATRÍK, Juraj: Úvaha nad Asynchróniou Jozefa Sixtu

Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 3 – 4, p. 148 – 151

1970

SLIACKA, Daniela: Nad tvorbou Jozefa Sixtu

Hudobný život, 1970, year 2, no. 20, p. 8

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Gigantický Slovákov Šostakovič

Hudobný život, 1969, year 1, no. 22, p. 4
(Asynchrónie)

Personal bibliography

 • 2020

  SIXTA, Jozef: Jozef Sixta : Portrét skladateľa

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (291 s.)

 • 2019

  SIXTA, Jozef: Kompozičná technika ako najdôležitejšia oblasť vyučovania skladby

  Slovenská hudba, 2019, year 45, no. 4, p. 309 – 324

 • 2019

  SIXTA, Jozef: Racionálny prístup ku kompozícii

  Slovenská hudba, 2019, year 45, no. 4, p. 325 – 328

Bibliography – Books

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2020

  JAVORKA, Peter: Sixtove sláčikové kvartetá v kontexte premien žánru a notácie v druhej polovici 20. storočia

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 315 – 336

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Racionalita v hudbe Jozefa Sixtu

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 3, p. 263 – 274

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60

  Slovenská hudba, 2000, year 26, no. 1 – 2, p. 59 – 105

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Eslchek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 273 – 341

 • 1995

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudba Jozefa Sixtu ako posolstvo

  Hudba a totalita. Hudba ako posolstvo. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos (ed. P. Važan), 1995, Bratislava, p. 205 – 207

Bibliography – Analyses of Works

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Piano Sonata

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 5, p. 35 – 37

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 40 – 42

 • 1977

  HRČKOVÁ, Naďa: Jozef Sixta: Kvarteto pre 4 flauty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 18, p. 5

 • 1972

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Noneto

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 7, p. 3

 • 1971

  HATRÍK, Juraj: Úvaha nad Asynchróniou Jozefa Sixtu

  Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 3 – 4, p. 148 – 151

Bibliography – Reviews

 • 2021

  BÁTOR, Milan: Avant-garde of the '60s : EnsembleSpectrum [recenzia CD]

  Hudební rozhledy, 2021, year 74, no. 11, p. 62 – 63

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 30 – 32

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Jozef Sixta známy – neznámy

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 7

 • 2021

  SIXTOVÁ, Kveta: Spomienky na môjho brata

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 20 – 22

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Jozef Kolkovič: "Komponovanie je pre mňa veľmi intenzívny duševný proces"

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 13 – 15
  (Spomienky na pedagóga a skladateľa Jozefa Sixtu)

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

  45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

 • 2020

  GUNIČOVÁ, Kristína: BHS 2020

  Quasars Ensemble so slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 6

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Vladimír Bokes: "Slabé skladby nikdy v histórii škandál nespôsobili."

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 15 – 17

 • 2019

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 17

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Večery komornej tvorby

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 11

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 3

 • 2016

  BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 12

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 5

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 35

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: BHS 2013

  Răzvan Stoica víťazom New Talent

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 4 – 5

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 5, p. 5

 • 2004

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Jozef Sixta : Chamber music [recenzia CD]

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 57

 • 2004

  REHÁK, Oliver: Bez Jozefa Sixtu by to nebola slovenská hudba

  SME, 12. 3. 2004

 • 2004

  GODÁR, Vladimír: Komorná hudba Jozefa Sixtu

  Slovo, 2004, no. 8

 • 2000

  BOKES, Vladimír: Sixta v Mirbachu

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 20 – 21

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Nad tvorbou jubilanta – Jozef Sixta 60-ročný

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 5, p. 2 – 3

 • 1990

  GODÁR, Vladimír: Skice k dielu Jozefa Sixtu

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 10, p. 12

 • 1985

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: X. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 3 – 4
  (Sláčikové kvarteto č. 2; Moyzesovo kvarteto)

 • 1984

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Nad dielom Jozefa Sixtu

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 6, p. 4

 • 1984

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 3
  (Trio pre klarinet, violončelo a klavír)

 • 1983

  KOVÁŘOVÁ, Anna: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 1
  (Štyri skladby pre orchester)

 • 1982

  PODRACKÝ, Igor: Jozef Sixta [recenzia profilovej nahrávky]

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 12, p. 5

 • 1978

  ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
  (Okteto)

 • 1977

  ŠUHAJDA, Ondrej: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
  (Kvarteto pre flauty)

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5, 7
  (Sólo pre klavír)

 • 1972

  MESÁROŠOVÁ, Marcela: Na čom pracujete?

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 22, p. 2
  (Asynchrónie)

 • 1972

  Vybrali sme...

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 16, p. 2
  (Noneto)

 • 1970

  SLIACKA, Daniela: Nad tvorbou Jozefa Sixtu

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 20, p. 8

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Gigantický Slovákov Šostakovič

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 22, p. 4
  (Asynchrónie)

x