Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2011

  Umelecký prínos Jevgenija Iršaia v profilovaní hudobnej kultúry Slovenska

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, year 37, no. 4, p. 369 – 376

 • 2011

  Hudobné divadlo v Banskej Bystrici ako reprezentant vývoja urbánnej hudobnej kultúry

  Petőczová, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 209 – 217

 • 2011

  Hudobná tvorba organistu a dirigenta Jána Valacha

  Aktuální otázky současné hudebně-výchovné teorie a praxe VI [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 10. novembra 2010, 2011, , Pedagogical Faculty, , Ústí nad Labem, p. 34 – 42
  (príloha 1 CD)

 • 2011

  Piesňová tvorba Víťazoslava Kubičku

  Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, 2011, , State Scientific Library in Banská Bystrica, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 119 – 127

 • 2010

  Skladateľská tvorba organistu a dirigenta Jána Valacha

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, year 36, no. 4, p. 404 – 414

 • 2010

  Avantgardnyje tendencii v slovackom muzykaľnom iskusstve XX. veka

  Profesijna muzična kuľtura Zakarpattja: Etapi stanovlennja, 2010, Publishing House Karpaty, Užgorod, p. 82 – 91

 • 2010

  Pieseň ako prejav intímnej lyriky v tvorbe Alexandra Moyzesa a Šimona Jurovského

  Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 2. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2010 v Banskej Bystrici, 2010, , State Scientific Library in Banská Bystrica, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 28 – 42

 • 2009

  Fenomén svetovosti a regionalizmu v tvorbe Jevgenija Iršaia

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, 2009, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 38 – 46
  (recenzovaný elektronický zborník)

 • 2009

  Svit kompozitora v sovremennom obščestve ili vzgljad na muzikaľnuju kuľturu goroda Banská Bystrica i jeje sredeevropejskije masštaby

  Naukovij visnik. Vypusk 75 Kompozitor i sučasne sociokuľturne seredovišče. Zbirnik statej, 2009, Kyjev, p. 36 – 47

 • 2008

  Tvorba Jevgenija Iršaia inšpirovaná hudbou J. S. Bacha

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 2, p. 133 – 136

 • 2008

  Pestovanie hudobno-kultúrneho povedomia mládeže

  Aktuální otázky současné hudebně-výchovné teorie a praxe III [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 14. – 15. novembra 2007, 2008, , Pedagogical Faculty, , Ústí nad Labem, p. 18 – 21

 • 2007

  Ján Valach a jeho podiel na formovaní slovenskej hudobnej kultúry

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 475 – 493

 • 2006

  Vývojové determinanty rozvoja hudobnej kultúry v Banskej Bystrici v druhej polovici 20. storočia

  Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. Zborník z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 27. – 28. septembra 2005, pri príležitosti 750. výročia mesta, 2006, , Faculty of Natural Sciences, , State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 293 – 317

 • 2005

  Vplyv socio-kultúrneho prostredia na formovanie kompozičného myslenia skladateľov v banskobystrickom regiónie v 20. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 3 – 4, p. 392 – 400

 • 2005

  Vstup do problematiky hudobnej tvorby pre deti v 20. storočí

  Červená, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005, 2005, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 10 – 12
  (204 s., 1. vyd., + CD, Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty – východiská – perspektívy (15. – 16. 6. 2004), Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká (20. – 21. 9. 2005)

 • 2005

  Hudobná tvorba pre deti Jána Valacha – slovenského organistu, dirigenta a hudobného skladateľa žijúceho v Belgicku

  Červená, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005, 2005, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 48 – 57
  (204 s., 1. vyd., + CD, Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty – východiská – perspektívy (15. – 16. 6. 2004), Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká (20. – 21. 9. 2005)

 • 2005

  Slovenská hudobná tvorba pre deti na prahu 21. storočia

  Červená, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005, 2005, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 13 – 15
  (204 s., 1. vyd., + CD, Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty – východiská – perspektívy (15. – 16. 6. 2004), Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká (20. – 21. 9. 2005)

 • 2004

  Slovenská hudobná tvorba 20. storočia pre deti zo štýlového, estetického, pedagogického a interpretačného hľadiska v kontexte európskych hudobných aktivít

  Múzy v škole, 2004, Pedagogical Faculty, , year 9, no. 3, p. 8 – 9
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2004

  Vybrané kapitoly z hudobného života Banskej Bystrice v 2. polovici 20. storočia

  Hudební teorie a pedagogika. Teória vyučovania hudobnej výchovy. Česko-slovenský zborník prác doktorandov, 2004, , Pedagogical Faculty, , , Faculty of Natural Sciences, , Ústí nad Labem, Banská Bystrica, p. 127 – 137

 • 2004

  Zborová tvorba Alfréda Zemanovského

  Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 2004. Zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve, ktoré sa uskutočnilo 9. – 11. septembra 2004, 2004, Pedagogical Faculty, , Banská Bystrica, p. 158 – 161

 • 2002

  Viliam Figuš-Bystrý, jeho doba a súčasnosť

  Muntág, Emanuel – Bárdiová, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937). Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000, v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici, 2002, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 65 – 66
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

 • 2000

  Cantus Choralis Slovaca, Banská Bystrica, 23. – 25. novembra 2000

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 556 – 558

 • 2000

  Betriebs- und Arbeiterblaskapellen in der Slowakei

  Kongressbericht Banská Bystrica 1998. Band 22. Alta Musica. Eine Publikation der Internationalen Gesellschaft zur Erforschung und Forderung der Blasmusik, 2000, Tutzing, p. 153 – 157

 • 1999

  Postavenie súčasnej slovenskej hudby v regióne

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 4, p. 504 – 508

 • 1999

  Výber a spôsob spracovania piesní z Katolíckeho spevníka Jána Egryho (1865, 1889) v Jednotnom katolíckom spevníku

  Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, 1999, , The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava, p. 106 – 115
  (145 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Niekoľko postrehov ku Katolíckemu spevníku Jána Egryho

  Lengová, Jana (ed.): Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996, 1998, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 169 – 173
  (194 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 3)

 • 1995

  Duchovná tvorba Jána Egryho

  Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí / Geistliche Musik im 19. Jahrhundert. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994, 1995, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 45 – 47
  (192 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 2)

 • 1993

  Ján Egry – pedagóg Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici

  Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry / Ján Levoslav Bella im Kontext der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993, 1993, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 133 – 137
  (217 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 1)

 • 1988

  Spracovanie pozostalosti Pavla Tonkoviča

  Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, 1988, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (136 s., 1. vyd.)

 • 1988

  Idea Slovenského národného povstania v slovenskej a českej hudbe a jej riešenie aplikáciou výpočtovej techniky

  Práca literárnych múzeí po 17. zjazde KSČ. Materiály z 5. literárnomúzejnej konferencie v Piešťanoch, 9. – 11. júna 1986, Beňovský, Jozef (zost.), 1988, Matica slovenská, Martin
  (167 s., 1. vyd.)

 • 1987

  Príspevok k problematike hudobno-divadelnej produkcie v Banskej Bystrici v rokoch 1835 – 1959

  Hudobný archív 10, 1987, Matica slovenská, Martin, p. 20 – 49

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2008

  ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Súčasná komorná tvorba slovenských skladateľov

  Zborník pôvodnej komornej tvorby slovenských skladateľov, komponovanej pre festivaly Hudobné salóny v Banskej Bystrici 2007 a Minisalóny a stretnutia 2008

  Pedagogical Faculty, , Banská Bystrica
  (59 s., 1. vyd., 1 partitúra, noty, Ľuboš Bernáth, Anton Steinecker, Jevgenij Iršai, Viktor Telychko)

 • 2008

  ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas

  Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007

  Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (51 s., 1. vyd.)

 • 2005

  ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore

  Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005

  Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti Determinanty – východiská – perspektívy, Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká)

 • 2003

  ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Contemporary choral works by Slovak composers

  Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (82 s., 1. vyd., 1 partitúra, noty, Mirko Krajčí, Peter Špilák, Marek Piaček, Lukáš Borzík, Zuzana Miklušáková, Jevgenij Iršai)

 • 2000

  ČERVENÁ, Ľudmila – JANČOKOVÁ, Ľudmila (ed.): Acta Universitatis Matthiae Belii 4

  Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (243 s., 1. vyd.)

 • 1999

  ČERVENÁ, Ľudmila – JANČOKOVÁ, Ľudmila – KLIMÁČKOVÁ, Fedora (ed.): Acta Universitatis Matthiae Belii 3

  Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (277 s., 1. vyd.)

 • 1997

  ČERVENÁ, Ľudmila – KLIMÁČKOVÁ, Fedora – STARŠÍ, Jaroslav (ed.): Acta Universitatis Matthiae Belii 1

  Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (197 s., 1. vyd.)

 • 1995

  LANGSTEINOVÁ, Eva – ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove?

  Medzinárodná vedecká konferencia, Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 1994

  Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (228 s., 1. vyd.)

 • 1978

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Hudba v Banskej Bystrici

  Katalóg k výstave. Výstavný priestor Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, december 1978

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (13 listov v prebale, Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár k 2. časti 1918 – 1978, Eva Michalová – Ľudmila Červená: scenár k 1. časti stredovek – 1918)

Personálna bibliografia – Books

 • 2009

  50 rokov Štátnej opery v obrazoch a dokumentoch 1959 – 2009

  Banská Bystrica
  (111 s., 1. vyd.)

 • 2006

  Hudobná kultúra v Banskej Bystrici v rokoch 1945 – 2000

  Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (199 s., 2006 – 1. vyd., 2008 – 2. vyd.)

 • 1994

  Pavol Tonkovič

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica
  (74 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2008

  Hudba Jevgenija Iršaia vo viedenskom Musikvereine

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 12, p. 4

 • 2004

  Ján Valach – organista, dirigent a skladateľ

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 1, p. 8 – 9

 • 2002

  Úspešný banskobystrický zbor

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 9, p. 6

 • 1999

  Salony Muzyczne w Bańskiej Bystrzycy

  Ruch Muzyczny, 1999, Varšava, year XLIII, no. 16, p. 22 – 24

 • 1999

  Bez predsudkov a priorít

  Hudobné salóny v Banskej Bystrici

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, year 12, no. 27, p. 11

 • 1998

  Wieczory na Zamku. Muzyka za południową granicą

  Ruch Muzyczny, 1998, Varšava, year XLII, no. 17, p. 13 – 14

 • 1997

  Dni hudby krakovských skladateľov v Poľsku

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 21, p. 6

 • 1996

  Darina Turňová (24. 4. 1946 Ilava)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 8, p. 2

 • 1995

  Pritiahne Skamenený súčasnú tvorbu aj do Banskej Bystrice?

  Národná obroda, 1995, year 6, no. 238 (14. 10.), p. 8

 • 1993

  Úsmevný príbeh – ekonomický prínos

  Veselá vdova na scéne opery DJGT v Banskej Bystrici

  Národná obroda, 1993, year 4, no. 27 (3. 2.), p. 7

 • 1993

  FÖLDEŠOVÁ, Marta – ČÁRSKA, Etela – ČERVENÁ, Ľudmila – ČÍŽIK, Vladimír – JURÍK, Marián: Žilina ’93 v spektre názorov

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 12, p. 4 – 5

 • 1992

  Spomienkový večer Šimona Jurovského

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 8, p. 4

 • 1991

  Cigánsky barón v ženskom podaní

  Záverečná premiéra opernej sezóny v Banskej Bystrici

  Národná obroda, 1991, year 2, no. 155 (4. 7.), p. 12

 • 1989

  Novoročný koncert Trávníčkovho kvarteta

  Smer, 1989, year 40, no. 33 (8. 2.), p. 4

 • 1989

  Dni sláčikovej hudby

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 24, p. 4

 • 1989

  Návrat do rodného kraja

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 13, p. 4

 • 1989

  Dni sláčikovej hudby

  Bulletin k hudobnému festivalu, 1. ročník

  Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica
  (16 s., 1. vyd.)

 • 1988

  Na margo Dní komornej hudby

  Smer, 1988, year 40, no. 270, p. 4

 • 1987

  Zaujali poslucháčov BHS

  Smer, 1987, year 39, no. 253 (28.10. ), p. 4

 • 1986

  Dramaturgicky premyslenejší čin

  Koncert týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby v Banskej Bystrici

  Smer, 1986, year 38, no. 54 (5. 3.), p. 5

 • 1986

  Koncert z tvorby Jána Cikkera

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 15, p. 5

 • 1982

  Koncert z tvorby Jána Móryho

  Hudobný život, 1982, Bratislava, year 14, no. 16, p. 7

 • 1981

  Béla Bartók

  Smer, 1981, year 33, no. 85 (10. 4.), p. 12

 • 1981

  Miloš Ruppeldt

  Šport, 1981, Bratislava, year 33, no. 131 (5. 6.), p. 12

 • 1980

  30 rokov činnosti učiteľského spevokolu Hron

  Rytmus, 1980, year 31, no. 7, p. 8

 • 1979

  Jubileum spevokolu Hron

  Učiteľské noviny, 1979, Bratislava, year 29, no. 49 (6. 12.), p. 12

Bibliografia

 • 2008

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Ľudmila Červená: Hudobná kultúra v Banskej Bystrici 1945 – 2000

  Knižná revue, 2008, Bratislava, year XVIII, no. 2, p. 3

x