2021

VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

Spomienky – časť prvá

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 321 – 331

2021

BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

1996

(ed. O. ELSCHEK): Dejiny slovenskej hudby

ASCO Art & Science, Bratislava, p. 227, 283, 330, 361

1993

BREIER, P.: Posolstvo v rytme morzeovky : dielo a osobnosť: František Babušek

Slobodný piatok, 1993, no. 15, p. 14

1986

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

Opus, Bratislava, p. 61 – 65

1985

HRK, Ján: Spomienky na F. Babuška : k nedožitým 80. narodeninám

Večerník, 1. 11. 1985, no. 215, p. 6

1985

ČÍŽIK, Vladimír: K nedožitým osemdesiatinám Františka Babuška

Hudobný život , 1985, no. 22, p. 8

1984

-rsk-: F. Babušek a Slovensko : priekopník hudobných vzťahov

Práca, 16. 10. 1984, no. 245, p. 6

1983

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

Obzor, Bratislava, p. 158 – 159

1980

SLIAČAN, P.: Výborný hudobník, skvelý organizátor : nedožité jubileum Františka Babuška

Práca, 5. 11. 1980, no. 262, p. 6

1980

BREIER, P.: Krátky a plodný život

Večerník, 4. 11. 1980, no. 217, p. 5

1974

NOVÁČEK, Zdenko: Spomienky na F. Babuška slov. skladateľa

Hudobný život , 1974, year 6, no. 20, p. 3

1974

BREIER, P.: Spomíname na Františka Babuška : slov. skladateľ a dirigent

Smena, 15. 10. 1974, p. 6

1974

Neunávný organizátor : k 20. výročiu úmrtia F. Babuška

Práca, 11. 10. 1974, p. 6

1974

KUTLÍK, F.: Tvoril a organizoval

Hlas ľudu, 10. 10. 1974, p. 2

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Štyri dekády

Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 4

1964

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

State Music Publisher, Bratislava, p. 326 – 332

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu československých skladateľov

Kultúrny život, 29. 4. 1951, year 6, no. 17, p. 5

1951

Zprávy zo Sväzu čs. skladateľov

Kultúrny život, 4. 2. 1951, year 6, no. 5, p. 4

1950

NOVÁČEK, Zdeněk: I. jesenný koncert filharmónie

Kultúrny život, 19. 11. 1950, year 5, no. 22, p. 10

1950

z. b.: SĽUK znova vystupuje

Kultúrny život, 30. 4. 1950, year 5, no. 8, p. 2

1947

JUROVSKÝ, Šimon: Pred koncertnou sezónou

Kultúrny život, 30. 9. 1947, year 2, no. 15 – 16, p. 11

1946

BOKESOVÁ, Zdenka: Na záver hudobnej sezóny

Kultúrny život, 13. 7. 1946, year 1, no. 12, p. 5

Bibliography – Books

 • 1996

  (ed. O. ELSCHEK): Dejiny slovenskej hudby

  ASCO Art & Science, Bratislava, p. 227, 283, 330, 361

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

  Opus, Bratislava, p. 61 – 65

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava, p. 158 – 159

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  State Music Publisher, Bratislava, p. 326 – 332

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

  Spomienky – časť prvá

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 321 – 331

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

 • 1993

  BREIER, P.: Posolstvo v rytme morzeovky : dielo a osobnosť: František Babušek

  Slobodný piatok, 1993, no. 15, p. 14

 • 1985

  HRK, Ján: Spomienky na F. Babuška : k nedožitým 80. narodeninám

  Večerník, 1. 11. 1985, no. 215, p. 6

 • 1985

  ČÍŽIK, Vladimír: K nedožitým osemdesiatinám Františka Babuška

  Hudobný život , 1985, no. 22, p. 8

 • 1984

  -rsk-: F. Babušek a Slovensko : priekopník hudobných vzťahov

  Práca, 16. 10. 1984, no. 245, p. 6

 • 1980

  BREIER, P.: Krátky a plodný život

  Večerník, 4. 11. 1980, no. 217, p. 5

 • 1980

  SLIAČAN, P.: Výborný hudobník, skvelý organizátor : nedožité jubileum Františka Babuška

  Práca, 5. 11. 1980, no. 262, p. 6

 • 1974

  NOVÁČEK, Zdenko: Spomienky na F. Babuška slov. skladateľa

  Hudobný život , 1974, year 6, no. 20, p. 3

 • 1974

  BREIER, P.: Spomíname na Františka Babuška : slov. skladateľ a dirigent

  Smena, 15. 10. 1974, p. 6

 • 1974

  Neunávný organizátor : k 20. výročiu úmrtia F. Babuška

  Práca, 11. 10. 1974, p. 6

 • 1974

  KUTLÍK, F.: Tvoril a organizoval

  Hlas ľudu, 10. 10. 1974, p. 2

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Štyri dekády

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 4

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu československých skladateľov

  Kultúrny život, 29. 4. 1951, year 6, no. 17, p. 5

 • 1951

  Zprávy zo Sväzu čs. skladateľov

  Kultúrny život, 4. 2. 1951, year 6, no. 5, p. 4

 • 1950

  NOVÁČEK, Zdeněk: I. jesenný koncert filharmónie

  Kultúrny život, 19. 11. 1950, year 5, no. 22, p. 10

 • 1950

  z. b.: SĽUK znova vystupuje

  Kultúrny život, 30. 4. 1950, year 5, no. 8, p. 2

 • 1947

  JUROVSKÝ, Šimon: Pred koncertnou sezónou

  Kultúrny život, 30. 9. 1947, year 2, no. 15 – 16, p. 11

 • 1946

  BOKESOVÁ, Zdenka: Na záver hudobnej sezóny

  Kultúrny život, 13. 7. 1946, year 1, no. 12, p. 5

x