Profil osobnosti

Foto: Lucia Koňakovská Autor: Peter Šimčisko

Lucia Koňakovská

23. 11. 1975 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1993 – 1997
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Peter Martinček)
1997 – 2001
VŠMU (kompozícia – Jozef Sixta)
2001 – 2003
štúdium a absolutórium na Akadémii umení v Banskej Bystrici (kompozícia – Vladimír Godár)

Diela

 • zbor a orchester
 • Kompozícia pre sláčikový orchester a miešaný zbor

  2002 TEXT: Biblia
  OBSADENIE: CM, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Malý koncert

  pre violončelo a sláčikový orchester
  2005 OBSADENIE: vc, archi
 • Variácie

  pre violu a komorný orchester
  2011–2012 17'
  OBSADENIE: vl, archi
 • sólový nástroj
 • Meditácia

  pre flautu sólo
  1995 OBSADENIE: fl
 • Zo života skaly

  pre violončelo sólo
  1996 OBSADENIE: vc
 • Na dne nezmyslov

  pre husle sólo
  1997 10'
  OBSADENIE: vn
 • Schizofresky

  pre husle sólo
  1998 13' 20''
  OBSADENIE: vn
 • Sólo violončelo 2005

  2005 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc
 • Sólo violončelo 2006

  2006 OBSADENIE: vc
 • Sólo viola 2006

  2010 OBSADENIE: vl
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Verše pre klavír

  2007 5' 56''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Sonáta pre violončelo a klavír

  1998 1998, rev. 2000, 14'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Chorál a Recitatív

  pre akordeón a violončelo
  2010 OBSADENIE: ac, vc
 • Prúdy a protiprúdy

  pre zobcovú flautu a husle
  2010 OBSADENIE: fld, vn
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Odchádzanie

  pre violu (altovú/basovú flautu) a sólový hlas
  2009 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vl/flb (fla), v
 • hudba pre divadlo
 • Friedrich Schiller: Panna orleánska

  2008
 • miešaný zbor
 • Riekanky a hry

  pre miešaný zbor a capella na texty zozbierané z lokality Vajnory
  2001 5'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Salutatio B. Mariae Virginis

  pre miešaný zbor a capella
  2003 TEXT: sv. František z Assisi
  OBSADENIE: CM

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • Umelecká kritika a publicistika
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]
  2015 In: operaplus.cz/dvakrat-eva-suskova-tajny-hlas
  2015
 • KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 37
 • KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 14–15
 • HORKAY, Tamás: BHS 2013
  Kontemplujúci pohľad Soozvuku
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 6
 • BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 3
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • PLANKOVÁ, Eva: Lucia Koňakovská – Miniprofil HŽ
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 11–12, s. 9–10
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Tvorba najmladších
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 22, s. 2

Diskografia

 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE
  2015 CD – Hudobný fond SF 00832131
  1. Iris Szeghy: Meadow Song
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  2. Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Eva Šušková (s), Branislav Dugovič (clb)
  4. Tomáš Boroš: Slová
   Eva Šušková (s, bat)
  5. Ivan Buffa: The Four Agreements
   Eva Šušková (s)
  6. Lucia Koňakovská: Odchádzanie
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fla, flb)
  7. Martin Burlas: Chlad pomáha
   Eva Šušková (s), Dalibor Kocián (vbf)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Violin Solo 2 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 2 – MILAN PAĽA
  2010 CD – Pavlík Records PA 0079-2/9
  1. Jevgenij Iršai: Omni tempore
   Milan Paľa (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou
   Milan Paľa (vn)
  3. Jevgenij Iršai: Lost Notes (Stratené noty) 1, 2, 3
   Milan Paľa (vn)
  4. Jevgenij Iršai: Pimpampunči
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Vodever
   Milan Paľa (vn)
  6. Jevgenij Iršai: Ex foedere
   Milan Paľa (vn)
  7. Matej Haász: Frammento di Epos
   Milan Paľa (vn)
  8. Adrián Demoč: Husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Adrián Demoč: Katharsis
   Milan Paľa (vn)
  10. Adrián Demoč: Apogeum
   Milan Paľa (vn)
  11. Lucia Koňakovská: Na dne nezmyslov
   Milan Paľa (vn)
  12. Lucia Koňakovská: Schizofresky
   Milan Paľa (vn)
  13. Marián Lejava: Violino solo
   Milan Paľa (vn)
  14. Anton Steinecker: Prelúdium
   Milan Paľa (vn)
  15. Anton Steinecker: Invencia
   Milan Paľa (vn)
  16. Lucia Papanetzová: Imaginácia V
   Milan Paľa (vn)
  17. Peter Groll: Play Violin
   Milan Paľa (vn), Peter Groll (C*)
 • Foto: SOOZVUK SOOZVUK
  2006 CD – Hudobný fond SF 00432131
  1. Lucia Papanetzová: Imaginácie I., II., III.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Marián Lejava: Dickinson songs
   Silvia Lejava Adamíková (v), Andrea Bálešová (pf)
  3. Lucia Koňakovská: Sólo violončelo 2005
   Michal Sťahel (vc)
  4. Peter Groll: Prasklina
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Karine Sarkisjan: Piesne pre bas a klavír
   Matúš Trávniček (b), Karine Sarkisian (pf)
  6. Boško Milaković: Losing My Religion
   Andrea Mosorjaková (fl), Jozef Eliáš (cl), Ana Krsmanović (ac), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Lucia Koňakovská: Variácie
  pre violu a komorný orchester
  22. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vl), Bratislava contemporary players, Marián Lejava (dir.)
 • Lucia Koňakovská: Prúdy a protiprúdy
  pre zobcovú flautu a husle
  31. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rajecká hudobná jar, Rajec, SK
  INTERPRETI: Daniela Blašková (fld), Jozef Fupšo (vn)
 • Lucia Koňakovská: Chorál a Recitatív
  pre akordeón a violončelo
  9. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Osadský (ac), Eugen Prochác (vc)
 • Lucia Koňakovská: Odchádzanie
  pre violu (altovú/basovú flautu) a sólový hlas
  18. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SNG, Vodné kasárne, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Helga Varga Bachová (s), Marián Lejava (vl)
 • Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladislav Šarišský (pf)
 • Lucia Koňakovská: Sólo violončelo 2006
  2006 Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Banská Štiavnica, SK
 • Lucia Koňakovská: Malý koncert
  pre violončelo a sláčikový orchester
  15. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Michal Sťahel (vc)
 • Lucia Koňakovská: Sólo violončelo 2005
  23. 6.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Michal Sťahel (vc)
 • Lucia Koňakovská: Sonáta pre violončelo a klavír
  18. 2.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
  pre miešaný zbor a capella na texty zozbierané z lokality Vajnory
  18. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Lucia Koňakovská: Prúdy a protiprúdy
  pre zobcovú flautu a husle
  1. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Daniela Blašková (fld), Jozef Fupšo (vn)
 • Lucia Koňakovská: Friedrich Schiller: Panna orleánska
  28. 4.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Klicperovo divadlo, Hradec Králové, CZ


« späť na zoznam Aktualizované: 28. 07. 2017