• 1993 – 1997

    Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Peter Martinček)

  • 1997 – 2001

    VŠMU (kompozícia – Jozef Sixta)

  • 2001 – 2003

    štúdium a absolutórium na Akadémii umení v Banskej Bystrici (kompozícia – Vladimír Godár)

x