2010

Sólo viola 2006

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: vl

2003

Salutatio B. Mariae Virginis

pre miešaný zbor a capella

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: CM

Text: sv. František z Assisi

2002

Kompozícia pre sláčikový orchester a miešaný zbor

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: CM, archi

Text: Biblia

1998

Schizofresky

pre husle sólo

Rok vzniku: 1998

Obsadenie: vn

Trvanie: 00:13:20

1995

Meditácia

pre flautu sólo

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: fl

1975

zbor a orchester

  • 2002

    Kompozícia pre sláčikový orchester a miešaný zbor

    Rok vzniku: 2002

    Obsadenie: CM, archi

    Text: Biblia

jeden sólový nástroj a orchester

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

dva nástroje

vokálno-inštrumentálne komorné diela

hudba pre divadlo

miešaný zbor

x