Profil osobnosti

Foto: Branislav Dugovič Autor: Ľubo Dait

Branislav Dugovič

1978 Bratislava

vážna hudba
klarinet

Pôsobenie v: Bergerovo trio

Bio

Bio

1993 - 1999
Konzervatórium v Bratislave (klarinet - Rudolf Simandl)
1999 - 2004
VŠMU v Bratislave (klarinet - Jozef Luptáčik)
2004 - 2007
VŠMU, doktorandské štúdium (klarinet - Ronald Šebesta, komorná hra - Ján Slávik)
2006
semestrálna odborná stáž v Landestheater Detmold
-
počas štúdia sa zúčastnil viacerých kurzov, stáží a seminárov komornej, sólovej a orchestrálnej hry (Vladislav Brunner, Reiner Wehle, Wenzel Grund, Michela Lethiec, Patrick Messina)

Branislav Dugovič ako sólista a komorný hráč spolupracoval napr. s Moyzesovým kvartetom, Bratislavským sláčikovým kvartetom, sláčikovým triom Amadé, L. Fanzowitzom, D. Varínskou, K. Mihalovom, N. Škutovou, J. Slávikom, N. Bulffonem, I. Buffom a i. Na Slovensku premiérovo uviedol diela viacerých domácich i zahraničných skladateľov (Danzi, Mendelssohn, Tate, Zeljenka, Kupkovič, Lejava, Iršai a i.). Spolupracoval na viacerých CD hudobného vydavateľstva Diskant (s J. Slávikom, D. Varínskou, N. Higano). Venuje sa aj súčasnej hudbe, je klarinetistom Melos Ethos Ensemble, pravidelne spolupracuje so súborom Veni, hosťoval v Ostravskej Bande, spolupracoval s viacerými špičkovými dirigentami súčasnej hudby, napr. Z. Nagyom, Z. Raczom, P. Kotíkom, M. Lejavom a i. Ako sólista či komorný hráč účinkoval na väčšine významných slovenských festivalov a na viacerých zahraničných festivaloch, napr. Melos Étos, Ostravské dny nové hudby, Večery novej hudby, Konvergencie, Varšavská jeseň, Pohoda a i.

Zahraničné účinkovania: Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko, Česko.

Venuje sa aj pedagogickej činnosti, učil na základných umeleckých školách, konzervatóriách, bol tiež odborným asistentom na VŠMU. Je lektorom v projekte VENI Academy, s ktorým získal v r. 2014 ocenenie Radio_Head Award za CD Rolling Tones. V súčasnosti na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave vyučuje hru na klarinete, saxofóne a komornú hru.

Diela

 • úpravy
 • N. Nikitin: Summer Šimon

  2019
 • elektroakustické
 • Suita EVOL

  2018 OBSADENIE: cl, C

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Kolář, Robert: Konvergencie 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 4 - 6
 • Kolář, Robert: Branislav Dugovič : Cross-Country Skiing [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 38
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 4 – 5
 • Kolář, Robert: VENI ACADEMY: Rolling Tones / Im zarter Bewegung [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 35 – 36
 • Šuba, Andrej: Divergencie v Skalici
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • Platzner, Alexander: Branislav Dugovič - klarinet, Ladislav Fanzowitz
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 36
 • Kompas, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 15
 • Dohnalová, Lýdia: Hudba Modre
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 16
 • Urbančíková, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 11
 • LD [Lýdia Dohnalová]: Miniprofil HŽ : Branislav Dugovič
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 1, s. 10 a 13
 • Irhová, Alžbeta: Hudba dneška v SNG: Hommage à Milan Adamčiak
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 23 – 24
 • Burgrová, Katarína: Konvergencie v Košiciach: Šostakovič 110
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 - 8, s. 12
 • Kolář, Robert: secret VOICE /recenzia CD)
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 37
 • Kolář, Robert: Hudba dneška v SNG – Skladačky
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 3
 • Personálna bibliografia
 • Mozart 1791. Ch. Neidich, Clarimonia, Solamente naturali [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 38
 • Mozart. Lotz Trio & Friends [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 38

Diskografia

 • Foto: 10 Simple melodies 10 SIMPLE MELODIES
  2019 CD – Real Music House
  1. Branislav Dugovič: Nr. 2
   Branislav Dugovič (cl clb, gui, C), Boris Lenko (ban), Jozef Lupták (vc)
  2. Branislav Dugovič: Oh deep you made me dig
   Branislav Dugovič (cl gui, pf), Jozef Lupták (v beatbox)
  3. Boris Lenko / Branislav Dugovič: Ida [remake of Gyia Kancheli: Mimino]
   Branislav Dugovič (cl), Boris Lenko (ac)
  4. Eddie Stevens / Branislav Dugovič: Spin-dulum Fulham version [remake of Daniel Matej: Spin-dulum]
   Branislav Dugovič (cl), Eddie Stevens (keyb)
  5. Nikolaj Nikitin: Behind
   Branislav Dugovič (cl), Nikolaj Nikitin (sxt), Jozef Lupták (vc)
  6. Branislav Dugovič: La Studia in mi minore [samples from Jozef Peško: Fujarôčka moja]
   Branislav Dugovič (cl clb, gui), Jozef Lupták (vc beatbox), Róbert Szegény (bat)
  7. Branislav Dugovič: N. Nikitin: Summer Šimon
   Branislav Dugovič (cl clb), Šimon Dugovič (v), Róbert Szegény (C drum loops), Boris Lenko (ban)
  8. Branislav Dugovič: That good old bassclarinet chant
   Branislav Dugovič (cl clb), Eddie Stevens (keyb), Boris Lenko (ban), Róbert Szegény (C drum loops)
  9. Branislav Dugovič: Vánoce
   Branislav Dugovič (cl clb, pf, drum loops), Natália Szegényová (v)
  10. Eddie Stevens / Branislav Dugovič : Mrs. Mel [remake of Marian Lejava: Melo-die]
   Branislav Dugovič (cl clb), Eddie Stevens (keyb)
 • Foto: Cross​-​Country Skiing CROSS​-​COUNTRY SKIING
  2018 CD – Real Music House
  1. Marián Lejava: Horrow (WaldEnd) Op. 24a
   Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc)
  2. Milan Adamčiak: Modelli per clarinetto solo
   Branislav Dugovič (cl)
  3. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Abeech
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  4. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Hoci
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  5. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Aktak
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  6. Eddie Stevens: The Maze
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  7. Daniel Matej: CAVE SONGS [remixed] – Ho-chi-min
   Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  8. Daniel Matej: CODA [to Ho-chi-min] no. 2
   Eddie Stevens (C), Daniel Matej (cl), Daniel Matej (C)
 • Foto: Cluster Ensemble plays Philip Glass CLUSTER ENSEMBLE PLAYS PHILIP GLASS
  2016 CD – Hevhetia HV 0109-011
  1. Philip Glass: Two Pages
   Cluster Ensemble, Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)
  2. Philip Glass: Music in Fifths
   Cluster Ensemble, Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)
  3. Philip Glass: Music in Contrary Motion
   Cluster Ensemble, Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)
  4. Philip Glass: Music in Similar Motion
   Cluster Ensemble, Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)
  5. Philip Glass: Music in Changing Parts
   Cluster Ensemble, Ivan Šiller (elorg, umv.), Fero Király (elorg, umv.), Zuzana Biščáková (elorg), Nikolaj Nikitin (sxs, sxt), Branislav Dugovič (cl, clb), Martin Adámek (cl), Robert Kolář (tr), Veronika Vitázková (fl, flp), Fabian Francio Ramirez (fl), Lenka Novosedlíková (mb), Roman Laščiak (sde)
 • Foto: Roman Berger : Pathetique ROMAN BERGER : PATHETIQUE
  2015 CD – Naxos 8.573406
  1. Roman Berger: Patetique
   Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza
   Ján Slávik (vc)
  4. Roman Berger: Impromptu
   Branislav Dugovič (cl)
  5. Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.
   Bergerovo trio, Ján Slávik (vc), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE
  2015 CD – Hudobný fond SF 00832131
  1. Iris Szeghy: Meadow Song
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  2. Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Eva Šušková (s), Branislav Dugovič (clb)
  4. Tomáš Boroš: Slová
   Eva Šušková (s, bat)
  5. Ivan Buffa: The Four Agreements
   Eva Šušková (s)
  6. Lucia Koňakovská: Odchádzanie
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fla, flb)
  7. Martin Burlas: Chlad pomáha
   Eva Šušková (s), Dalibor Kocián (vbf)
 • Foto: Daniel Matej : Memories of You DANIEL MATEJ : MEMORIES OF YOU
  2015 CD – Hudobný fond SF 00852131
  1. Daniel Matej: Nice
   fama Q, David Danel (vn), Roman Hranička (vn), Ondřej Martinovský (vl), Balázs Adroján (vc)
  2. Daniel Matej: I tried them and they were all ROTTEN
   Ivan Šiller (pf)
  3. Daniel Matej: Memories of You No. 1 (14 Variations for J. C.)
   Klára Lóczi (v), Anne La Berge (fl), Boris Lenko (ac), Enikő Ginzery (zmb), Marián Lejava (dir.)
  4. Daniel Matej: Chorals on SDEF for Conlon Nancarrow
   Daniel Matej (C)
  5. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)
   Jon Rose (vn), MATEJ ENSEMBLE of the Elder's Conservatory of the Adelaide University, Daniel Matej (dir.)
  6. Daniel Matej: (When I’m) FIFTY for piano (Lullaby)
   Ivan Šiller (pf), Branislav Dugovič (cl, clb), Daniel Matej (tunb)
  7. Daniel Matej: CAVE SONGS [remixed]
   Daniel Matej (C)
  8. Daniel Matej: FRAGILE
   Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Uspávanky USPÁVANKY
  2015 CD – Občianske združenie Konvergencie EAN 8588006338010
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  2. moldavská / arr. Marcel Comendant: Maruta
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Štefan Bugala (vbf), Marcel Comendant (zmb)
  3. slovenská / arr. Štefan Bugala: Čierne oči
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  4. slovenská / arr. Jozef Lupták: Ovečka
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  5. moldavská / arr. Marcel Comendant: Doina
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  6. rusínska / arr. Boris Lenko: A ľuľaj mi, ľuľaj
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  7. slovenská / arr. Štefan Bugala: Zahrajte mi tichúčko
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  8. slovenská (Hrochoť) / arr. Jozef Lupták: Beli že mi, beli
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  9. rusínska / arr. Boris Lenko: Eja, ľuľu mi, ľuľu 1
   Branislav Dugovič (cl)
  10. rusínska / arr. Boris Lenko: Eja, ľuľu mi, ľuľu 2
   Branislav Dugovič (cl)
  11. slovenská / arr. Jozef Lupták: Pastier, čo stádo miluje
   Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)
  12. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Spi dieťatko, spi
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  13. slovenská (Šariš) / arr. Boris Lenko: Ušni že mi, ušni
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  14. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Limbora
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)
  15. chorvátska (istrijská) / arr. Boris Lenko: Zaspal pave
   Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb)
  16. rusínska / arr. Boris Lenko: Ľuľaj mi, ľuľaj, sokole
   Branislav Dugovič (cl, clb), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  17. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Dobrú noc, má milá
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  18. moldavská / arr. Marcel Comendant: Nani nani
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)
 • Foto: VENI ACADEMY: Rolling Tones | In zarter Bewegung VENI ACADEMY: ROLLING TONES | IN ZARTER BEWEGUNG
  2013 CD – Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia ISCM-R01 2262 001-2-2
  1. Louis Andriessen: Workers Union for any loud-sounding group of instruments
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
  2. Terry Riley: In C for unspecified ensemble
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)
  4. Milan Adamčiak: Heterophonica II
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  5. Milan Adamčiak: Adizione
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  6. Marián Lejava: deadline:aria
   Milan Paľa (vl), VENI ACADEMY, David Danel (vn), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
  7. Earle Brown: December 1952 for unspecified ensemble
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  8. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  9. František Chaloupka: The Book of Sand
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: ...FATS JAZZ BAND – IN FATS WALLER'S RHYTHM... ...FATS JAZZ BAND – IN FATS WALLER'S RHYTHM...
  2012 CD – A.L.I. Records

  1. Honeysuckle Rose (Andy Razaf/Fats Waller) 2. 'Tain't nobody's Business If I Do (Porter Grainger/Everett Robbins) 3. Handful of Keys (Fats Waller) 4. I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter (Fred Emil Ahlert/Joe Young) 5. Melancholy Baby (Ernie Burnett/Goerge A. Norton/Maybelle E. Watson) 6. Oh SiSter! Ain't That Hot? (Harry White/Eddie Condon/William John Donaldson) 7. After You've Gone( Henry Creamer/ Jonn Turner Layton) 8. Blues (P.D.) 9. I've Got My Fingers Crossed (Ted Koehler/Jimmy McHugh) 10. The Minor Drag (Fats Waller) 11. Ain't Misbehavin (Andy Razaf/Harry Brooks/Fats Waller) 12. Moppin' And Boppin' (Benny Carter/Ed Krkeby/Fats Waller) 13. Too Tired (George A. Little/Arthur Sizemore/Larry Shay) 14. Smashing Thirds (Fats Waller) 15. I'm Crazy 'Bout My Baby (Alex Hill/Fats Waller) 16. (You're Some) Pretty Doll (Clarence Williams) 17. I Got Rhythm (George & Ira Gerschwin) 18. Latch On (Dale Dtizsmmons/Fats Waller) 19. I Can't Give You Anything But Love (Jimym McHugh/Doroty Fields) 20. Nagasaki (Harry Warren/Mort Dixon) 21. 'Tain't Nobody's Business If I Do'(Porter Grainger/Everett Robbins) 22. Hog Maw Stomp (Fats Waller)
  1. Ladislav Fanzowitz (pf, org), Ľubomír Kamenský (tr), Branislav Dugovič (sxt, cl), Branislav Belorid (tn), Michal Matejka (gui), Pavol Kušík (cb), Patrik Fičor (dr), Matúš Uhliarik (v), Jana Dekánková (v), Fats Jazz Band
 • Foto: Branislav Dugovič : Ladislav Fanzowitz BRANISLAV DUGOVIČ : LADISLAV FANZOWITZ
  2008 CD – Diskant DK 0121-2131
  1. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta Es dur
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Claude Debussy: Premiére Rhapsodie pour Clarinette
   Ladislav Fanzowitz (pf), Branislav Dugovič (cl)
  3. Alban Berg: Štyri kusy pre klarinet a klavír op. 5
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Valentino Bucchi: Koncert pre klarinet sólo
   Branislav Dugovič (cl)
  5. Ilja Zeljenka: Sonáta
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Sonata del grato
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  7. Leonard Bernstein: Riffs from Prelude, Fugue and Riffs
   Róbert Ragan (cb), Marián Ševčík (dr), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Johannes Brahms: Sonatas for Cello and Piano; Trio for Piano, Clarinet and Cello JOHANNES BRAHMS: SONATAS FOR CELLO AND PIANO; TRIO FOR PIANO, CLARINET AND CELLO
  2006 CD – Diskant DK 0097-2131
  1. Johannes Brahms: Sonata in E minor Op. 38 for Cello and Piano
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Johannes Brahms: Sonata in F major Op. 99 for Cello and Piano
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Johannes Brahms: Trio for Piano, Clarinet and Cello Op. 114
   Daniela Varínska (pf), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Slovaks for the Warsaw Autumn SLOVAKS FOR THE WARSAW AUTUMN
  2006 CD – Polish Music Information Centre polmic 018
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Ján Rigan (clb), Mikuláš Duranka (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Lukáš Krejčí (bat), Martin Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Martin Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Skica
   Melos Ethos Ensemble, Róbert Krchniak (ci), Ján Rigan (clb), Viliam Vojčík (cr), Mikuláš Duranka (tr), Peter Kosorín, jr. (tp), Marián Lejava (dir.)
  4. Jerzy Kornowicz: Dawning Light IV "Melos Ehots"
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3
   Veronika Lovranová (pf), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Gabriel Chmura (dir.)
 • Foto: Ilja Zeljenka: Musica Slovaca – Cello Works ILJA ZELJENKA: MUSICA SLOVACA – CELLO WORKS
  2005 CD – Diskant DK 0079-2-131
  1. Ilja Zeljenka: Sonata
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Dvojhry
   František Török (vn), Ján Slávik (vc)
  3. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  4. Ilja Zeljenka: Hudba pre sólové violončelo
   Ján Slávik (vc)
  5. Ilja Zeljenka: Dve skladby
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  6. Ilja Zeljenka: Zwei Stücke für zwei Violoncelli (Dve skladby pre dve violončelá)
   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Cellomania, Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Csaba Rácz (vc)
 • Foto: Melos Ethos Ensemble MELOS ETHOS ENSEMBLE
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10005
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Jozef Eliáš (clb), Rastislav Suchan (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Štefan Bugala (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Boško Milaković: Tetrapophonic
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Marián Lejava (dir.)
  4. Ľubica Čekovská: Postlúdium
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Jaroslav Gregorovič (mb), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)
  5. Marián Lejava: Flat Lands and Plains
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)
 • Foto: Slovak Cello Music SLOVAK CELLO MUSIC
  2003 CD – Diskant DK-0069-2131
  1. Vladimír Godár: O Crux
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Anton Steinecker: Prelúdium
   Ján Slávik (vc)
  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Ján Slávik (vc)
  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Ján Slávik (vc)
  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur
   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)
  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla
   Ján Slávik (vc)
  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť
   Ján Slávik (vc)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – Chamber Music – Cello Works LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC – CELLO WORKS
  2002 CD – Diskant DK 0068-2131
  1. Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 B dur
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého
   Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Tance z Panónie
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

Ocenenia

 • Concorso Internazionale per Clarinetto GIUSEPPE TASSIS, Pradalunga (IT)
  2006 - laureát
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1995 - 1. miesto

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Daniel Matej: CODA [to Ho-chi-min] no. 2
  3. 8.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová hudba v Tatranskej Galérii 2 / "VENI 30 (6)" - Cave Songs, Tatranská galéria, Poprad, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Michal Matejka (elgui), Milan Osadský (ac), Daniel Matej (C), VENI ensemble
 • Tomáš Boroš: Blocks
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Lukáš Borzík: Ex nihilo
  pre soprán, klarinet (basklarinet), husle, cimbal a klavír
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Želislava Sojak Subotić: Footprints
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vl), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Peter Dan Ferenčík: Huzica Licergata
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Vladimír Bokes: Musica per Ligeti, op. 90
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (mil), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Matej Sloboda: Omicron III – Archaea
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Branislav Dugovič (clb), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Peter Machajdík: Danube Afterpoint
  14. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Veronika Vitázková (flp), Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Branislav Dugovič (clb), Ivan Šiller (pf), Fero Király (pf), Ján Kružliak, jr. (vn), Daniel Herich (vn), Peter Dvorský (vl), Branislav Bielik (vc)
 • Roman Berger: Impromptu
  pre sólový klarinet
  9. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl)
 • Ľuboš Bernáth: Musica reservata
  Concertino pre klarinet a komorný súbor
  30. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nástupište 1-12, Topoľčany, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Omicron II – Virus
  30. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nástupište 1-12, Topoľčany, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl)
 • Ladislav Kupkovič: Trio A dur
  pre klarinet, violončelo a klavír
  24. 3.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Dom kultúry, Cífer, SK
  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Viliam Gräffinger: Biella
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Radoslav Práger (fg), František Török (vn), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf), Lenka Novosedlíková (vbf), Viliam Gräffinger (dir.)
 • Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'
  pre husle (klarinet), violončelo a klavír
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.
  13. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Egon Krák: Nová harmónia
  Pocta Paulovi Klee
  8. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ivan Buffa (pf)
 • Miloš Betko: 6 Gamblerov, op. 43
  World Series of Gambling 2008 (WSOG 2008) – ludománia pre šesť klarinetistov
  17. 10.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Branislav Dugovič (cl), Peter Maurer (cl), Ján Rigan (cl), Jana Tomanová (cl), Marek Hutta (cl)
 • Alexander Döme: Rondo
  pre klarinet sólo
  2006 Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl)
 • Lukáš Borzík: Magnificat
  pre soprán, flautu, hoboj, klarinet, akordeón, violu, violončelo a kontrabas
  24. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro (cb), Miriam Maťašová (s), Marián Lejava (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Epizódy
  2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého
  pre soprán, klarinet a violončelo
  18. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2019-04-28 Matiné v Mirbachovom paláci
  Branislav Dugovič a Ivan Šiller

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 10. 2019