Personálna bibliografia

 • 2015

  Mozart. Lotz Trio & Friends [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38

 • 2015

  Mozart 1791. Ch. Neidich, Clarimonia, Solamente naturali [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 38

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Branislav Dugovič : 10 Simple Melodies [recenzia CD]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 55

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: FIFTY : I. Šiller, F. Király, D. Matej, B. Dugovič [Recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 56

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Branislav Dugovič : Cross-Country Skiing [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 38

 • 2017

  IRHOVÁ, Alžbeta: Hudba dneška v SNG: Hommage à Milan Adamčiak

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 23 – 24

 • 2016

  BURGROVÁ, Katarína: Konvergencie v Košiciach: Šostakovič 110

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 12

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG – Skladačky

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 3

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4 – 5

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 37

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: VENI ACADEMY: Rolling Tones / Im zarter Bewegung [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 35 – 36

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

 • 2009

  PLATZNER, Alexander: Branislav Dugovič - klarinet, Ladislav Fanzowitz - klavír [recenzia CD]

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 6, s. 36

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 11

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 16

 • 2007

  KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 15

 • 2003

  LD [Lýdia Dohnalová]: Miniprofil HŽ : Branislav Dugovič

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 1, s. 10 a 13

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Cappella Istropolitana

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 6, s. 22

x