• 1993 - 1999

  Konzervatórium v Bratislave (klarinet - Rudolf Simandl)

 • 1999 - 2004

  VŠMU v Bratislave (klarinet - Jozef Luptáčik)

 • 2004 - 2007

  VŠMU, doktorandské štúdium (klarinet - Ronald Šebesta, komorná hra - Ján Slávik)

 • 2006

  semestrálna odborná stáž v Landestheater Detmold

 • -

  počas štúdia sa zúčastnil viacerých kurzov, stáží a seminárov komornej, sólovej a orchestrálnej hry (Vladislav Brunner, Reiner Wehle, Wenzel Grund, Michela Lethiec, Patrick Messina)

Branislav Dugovič ako sólista a komorný hráč spolupracoval napr. s Moyzesovým kvartetom, Bratislavským sláčikovým kvartetom, sláčikovým triom Amadé, L. Fanzowitzom, D. Varínskou, K. Mihalovom, N. Škutovou, J. Slávikom, N. Bulffonem, I. Buffom a i. Na Slovensku premiérovo uviedol diela viacerých domácich i zahraničných skladateľov (Danzi, Mendelssohn, Tate, Zeljenka, Kupkovič, Lejava, Iršai a i.). Spolupracoval na viacerých CD hudobného vydavateľstva Diskant (s J. Slávikom, D. Varínskou, N. Higano). Venuje sa aj súčasnej hudbe, je klarinetistom Melos Ethos Ensemble, pravidelne spolupracuje so súborom Veni, hosťoval v Ostravskej Bande, spolupracoval s viacerými špičkovými dirigentami súčasnej hudby, napr. Z. Nagyom, Z. Raczom, P. Kotíkom, M. Lejavom a i. Ako sólista či komorný hráč účinkoval na väčšine významných slovenských festivalov a na viacerých zahraničných festivaloch, napr. Melos Étos, Ostravské dny nové hudby, Večery novej hudby, Konvergencie, Varšavská jeseň, Pohoda a i.

Zahraničné účinkovania: Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko, Česko.

Venuje sa aj pedagogickej činnosti, učil na základných umeleckých školách, konzervatóriách, bol tiež odborným asistentom na VŠMU. Je lektorom v projekte VENI Academy, s ktorým získal v r. 2014 ocenenie Radio_Head Award za CD Rolling Tones. V súčasnosti na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave vyučuje hru na klarinete, saxofóne a komornú hru.

x