Profil osobnosti

Foto: Peter Duchnický

Peter Duchnický

5. 11. 1986 Kežmarok

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

2001, 2002, 2006
Majstrovské kurzy skladby na Letnej akadémii Mozarteum v Salzburgu (Alexander Müllenbach)
2002 – 2006
Konzervatórium v Košiciach (Jozef Podprocký – skladba, Judita Debreová – klavír, Gabriela Hübnerová – flauta)
2004
Majstrovské kurzy skladby na Letnej akadémii Mozarteum v Salzburgu (Cristóbal Halffter)
2006 – 2011
VŠMU v Bratislave (Jevgenij Iršai – skladba)
2008 – 2010
člen skupiny Delike Trio
2009
študijný pobyt na Konzervatóriu J. Haydna v Eisenstadte (projekt Haydn, the Progressive)
2010 – 2012
pedagóg hudobnej teórie na ZUŠ J. Kresánka v Bratislave
od 2012
pedagogická činnosť na Spojenej škole v Poprade
od 2013
pedagóg kompozície a korepetície na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach

Jeho skladby zneli na prehliadkach i festivaloch na Slovensku aj v zahraničí (Bratislava, Košice, Salzburg, Weilburg a i.). Ako klavirista sa umiestnil na súťažiach Jána Cikkera (1999), Dezidera Kardoša (2000), na Medzinárodnom festivale Ivana Ballu (2001).

Diela

 • javiskové
 • Pieseň piesní

  2005 19'
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: v, 2vn, vl, vc, gui, bat
 • Dr. Martin Luther

  Oratórium/Kantáta
  2016–2017 45'
  TEXT: bibl., M. Luther
  OBSADENIE: spk, fl, ob, cl, fg, cr, tr, tb, pf, vbf, 2vn, vl, vc, cb
 • symfonický orchester
 • Millenium 2000

  2000–2001 OBSADENIE: orch
 • Overtura Festiva

  2006 9'
  OBSADENIE: archi, bat: tp, trg, tno, tam
 • Hudba pre orchester

  2011 7'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Chamber Symphony

  2018 37' 35''
  OBSADENIE: orch
 • Iluminácie III.

  pre komorný orchester
  2018 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, tn, pti, gng, mb, pf, archi
 • zbor a orchester
 • Otče náš

  (podľa J. Halmu)
  2004 3'
  OBSADENIE: CM, orch: tr, tmp, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Music for piano and orchestra

  2001 OBSADENIE: pf, orch
 • FLACTY

  2002 OBSADENIE: fl, orch
 • Contrasts

  pre hoboj a orchester
  2009 13'
  OBSADENIE: ob, orch
 • Kontemplácia

  pre husle a sláčikový orchester
  2017 OBSADENIE: vn, archi
 • sólový nástroj
 • Suita g mol

  2001 14'
  OBSADENIE: fl
 • Tri dialógy pre jeden hoboj

  2004 5'
  OBSADENIE: ob
 • Deux meditations

  2005 4'
  OBSADENIE: vn
 • Vox Lumenis

  2006 5'
  OBSADENIE: fl
 • December Music

  pre violu
  2010 4'
  OBSADENIE: vl
 • Studies I.–V.

  pre cimbal
  2010 12'
  OBSADENIE: zmb
 • from the Silence to the Light

  pre tenorovú zobcovú flautu
  2017 OBSADENIE: fldt
 • Prologo

  per flauto solo
  2017 OBSADENIE: fl
 • Autumn Music

  pre sólovú gitaru
  2018 7' 04''
  OBSADENIE: gui
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Kontinenty

  pre klavír
  1999–2000 OBSADENIE: pf
 • Farby času

  pre klavír
  2001 6'
  OBSADENIE: pf
 • Meditácia

  pre klavír
  2001 OBSADENIE: pf
 • Prechádzka hudbou

  pre klavír
  2001 OBSADENIE: pf
 • Päť dvojhlasných miniatúr

  pre klavír
  2002 5'
  OBSADENIE: pf
 • Variácie na tému z učebnice intonácie

  pre klavír
  2003 7'
  OBSADENIE: pf
 • Mozartina

  pre klavír
  2005 6'
  OBSADENIE: pf
 • Omrvinky

  pre klavír
  2005 9'
  OBSADENIE: pf
 • Prélude Poliphonique

  pre klavír
  2006 5'
  OBSADENIE: pf
 • ... aus tiefer Noth schrei' ich zu Dir...

  pre klavír
  2007 OBSADENIE: pf
 • Dve impresie

  pre klavír
  2010 6'
  OBSADENIE: pf
 • ... whisper to my heart again...

  pre spievajúceho, hovoriaceho a šepkajúceho klaviristu
  2017 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Fantasia choralis

  2003 5'
  OBSADENIE: org
 • Intrada

  pre organ
  2013 8'
  OBSADENIE: org
 • Sette Eccos per organo solo

  2017 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Duet

  1997 OBSADENIE: fld, pf
 • Rok

  1998 OBSADENIE: fl, pf
 • Moja flauta...

  2000 OBSADENIE: fl, pf
 • Tri malé tance

  2000 OBSADENIE: flda, cmb
 • Suita v starom slohu

  2001 OBSADENIE: fl, pf
 • Dvojhlasné invencie

  2003 15'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Vokalíza

  pre violu a klavír
  2003 4'
  OBSADENIE: vl, pf
 • Ekloga

  2005 7'
  VYDAVATEĽ: Lothringer Verlag
  OBSADENIE: vn, pf
 • Chorale et Fuga sopra Praelude ex Dis Francisci

  2006 7'
  OBSADENIE: tr, org
 • Three Delight-Trips for Matthew

  2006 7'
  OBSADENIE: tr, pf
 • Dve piesne

  pre flautu a klavír
  2010 8'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Burleska

  pre kontrabas (violončelo) a klavír
  2011 7'
  OBSADENIE: cb/vc, pf
 • Sonata I

  pre vibrafón a klavír
  2016–2017 OBSADENIE: vbf, pf
 • Sonata II

  pre fagot a klavír
  2016–2017 8'
  OBSADENIE: fg, pf
 • Sonata III

  pre lesný roh a klavír
  2016–2017 10'
  OBSADENIE: cr, pf
 • Sonata IV

  pre husle a klavír
  2016–2017 13'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Sonata V

  pre harfu a klavír
  2016–2017 6'
  OBSADENIE: ar, pf
 • Hudba k vernisáži

  pre flautu a gitaru
  2018 9'
  OBSADENIE: fl, gui
 • tri nástroje
 • Jarný deň

  1998 OBSADENIE: fl, cl, pf
 • Valse

  2000 OBSADENIE: fl, vc, pf
 • Akvarely

  pre dychové trio
  2001 OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Divertimento

  2003 10'
  OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Three Haiku-Selectiones

  pre husle, basový klarinet a cimbal
  2006 5'
  OBSADENIE: vn, clb, zmb
 • GON

  pre husle, violončelo a klavír
  2009 6'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Dve prelúdiá a fúgy

  pre flautu, violu a fagot
  2014 10'
  OBSADENIE: fl, vl, fg
 • klavírne trio
 • Klavírne trio

  2017 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Echo

  1998 OBSADENIE: fl, 2fld, pf
 • Koledy

  2000 OBSADENIE: 3fl, pf
 • Salzburger Quartett No. 1

  pre hoboj, husle, violončelo a klavír
  2001 7'
  OBSADENIE: ob, vn, vc, pf
 • The four elements (Salzburger Quartett No. 2)

  pre klarinet, husle, violončelo a klavír
  2002 12'
  OBSADENIE: cl, vl, vc, pf
 • Inno

  pre flautu, elektrickú gitaru, cimbal a klavír
  2017 OBSADENIE: fl, elgui, zmb, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sedem posledných viet

  2004 13'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Music for Pascha

  pre sláčikové kvarteto
  2018 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • X5

  2001 9'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • šesť nástrojov
 • Call me if I sleep...

  pre flautu, klarinet, husle, violončelo, kontrabas a klavír
  2017 OBSADENIE: fl, cl, vn, vc, cb, pf
 • osem nástrojov
 • Hudba pre basklarinet a sedem hráčov

  2017 OBSADENIE: clb, vn, vl, vc, cb, pf, vbf, bat
 • 10–15 nástrojov
 • Cohesiones Cinetique

  2006 8'
  OBSADENIE: fl, cl, tu, zmb, pf, elgui, 2vn, vl, vc
 • Dvojkoncert

  pre akordeón, čembalo a komorný ansámbel
  2016 15'
  OBSADENIE: ac, cmb, ens: fl, ob, cl, vbf, tpc, pti, ar, 2vn, vl, vc, cb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Glasscherben

  2004 7'
  TEXT: H. Blaschke-Pál
  OBSADENIE: ms, 2vn, vl, vc, cb
 • Chvenie

  2005 16'
  TEXT: J. Milčák
  OBSADENIE: v, fl, vl, vc, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Štyri elégie

  2004 10'
  TEXT: M. Haľamová, M. Rúfus, M. Kováč, I. Krasko
  OBSADENIE: spk, pf
 • Žalm 23

  2004 3'
  OBSADENIE: br/ms, pf
 • "Nech iní..."

  2006 5'
  TEXT: Š. Krčméry
  OBSADENIE: t, pf
 • The Fifteenth Key

  2006 6'
  OBSADENIE: v, pf
 • Vokalízy

  pre soprán, tenor a klavír
  2008 3'
  OBSADENIE: s, t, pf
 • Adventné spevy

  verzia pre barytón a klavír
  2018 OBSADENIE: br, pf
 • hudba pre divadlo
 • Zdatní chlapi a žltý pes

  2003 21'
  TEXT: E. Jandl
  OBSADENIE: 5spk/v, fl, vn, gui
 • Ašma

  2006 51'
  TEXT: ľud., Ľ. Feldek
  OBSADENIE: C, pf
 • miešaný zbor
 • Dve slovenské ľudové piesne

  2003 3'
  OBSADENIE: CM
 • Päť evanjelických piesní

  2005 6'
  OBSADENIE: CM
 • elektroakustické
 • Sorela

  2008 30'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, C
 • Sui Generis

  2010 20'
  OBSADENIE: C
 • Improvisations I – IV

  2016–2017 210'
  OBSADENIE: C+(sth)

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • VESELÝ, Ondrej: Peter Duchnický [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 20 – 23
 • FORDINÁLOVÁ, Ľubica - ŠČIGULINSKÝ, Filip: AsynChrónie 2018
  2018 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 15, 2018, č. 1-2, s. 55
 • SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 4, s. 416–417
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017
  Hudba pre jedného
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 6
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 25
 • KAČUROVÁ, Michaela: Sólo – duo – trio
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 19
 • KOLÁŘ, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 12
 • KOVÁČIKOVÁ, Mira: Hudobný talent v mladom Kežmarčanovi prebudil vianočný darček
  2004 In: spis.korzar.sme.sk/c/4582810/hudobny-talent-v-mladom-kezmarcanovi-prebudil-vianocny-darcek.html
  Korzár Spiš 2004

Ocenenia

 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  2006 - 1. miesto
  odbor skladba
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  2006 - 2. miesto
  odbor hra na klavíri
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  2006 - 2. miesto
  odbor hra na flaute
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  2004 - 2. miesto
  odbor hra na klavíri
 • Cena ministra školstva SR
  2002
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  2002 - 1. miesto
  odbor skladba
 • "21st Century Art" Competition, Viedeň (AT)
  1997 – 2001
  Talent Revúca, 1. miesto

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Duchnický: Sette Eccos per organo solo
  10. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
 • Peter Duchnický: Hudba k vernisáži
  pre flautu a gitaru
  29. 3.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kežmarok, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (fl), Ondrej Veselý (gui)
 • Peter Duchnický: Music for Pascha
  pre sláčikové kvarteto
  11. 3.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hotel Hviezdoslav, Kežmarok, SK
  INTERPRETI: Spectrum Quartett, Adam Novák (vn), Ján Kružliak, jr. (vn), Peter Dvorský (vl), Branislav Bielik (vc)
 • Peter Duchnický: Call me if I sleep...
  pre flautu, klarinet, husle, violončelo, kontrabas a klavír
  5. 2.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  New Dawn – Koncert EnsembleSpectrum, Rakúske kultúrne fórum, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Eva Belicova (fl), Barnabás Kollárik (cl), Jakub Chlepko (vn), Mikuláš Tuhý (vc), František Výrostko (cb), Júlia Novosedlíková (pf), Matej Sloboda (dir.)
 • Peter Duchnický: from the Silence to the Light
  pre tenorovú zobcovú flautu
  12. 11.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tosiya Suzuki (fldt)
 • Lucia Chuťková: Saturday's Groove
  pre flautu a klavír
  13. 9.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martina Belejová (fl), Peter Duchnický (pf)
 • Peter Duchnický: Kontemplácia
  pre husle a sláčikový orchester
  8. 6.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ondrej Olos (dir.)
 • Peter Duchnický: Dvojkoncert
  pre akordeón, čembalo a komorný ansámbel
  9. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ludmila Hodulíková (ac), Ivana Chrapková (cmb), Ansámbel Asynchrónie, Peter Javorka (dir.)
 • Peter Duchnický: Hudba pre orchester
  27. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Leoš Svárovský (dir.)
 • Peter Duchnický: Burleska
  pre kontrabas (violončelo) a klavír
  3. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Crla (cb), Dagmar Dubenová (cb)
 • Peter Duchnický: Dve piesne
  pre flautu a klavír
  31. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rajecká hudobná jar, Rajec, SK
  INTERPRETI: Lucia Jakubisová (fl), Janka Fajerová (pf)
 • Peter Duchnický: Contrasts
  pre hoboj a orchester
  5. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Matúš Veľas (ob), Štátna filharmónia Košice, Gábor Horváth (dir.)
 • Peter Duchnický: ... aus tiefer Noth schrei' ich zu Dir...
  pre klavír
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
 • Vladimír Bokes: Musique triste, op. 68
  pour trio à cordes
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Natália Nagyová (vn), Michal Holenda (vl), Gregor Regeš (vc), Peter Duchnický (dir.)
 • Alexander Döme: Tri miniatúry
  pre flautu sólo
  2008 Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (fl)
 • Alexander Döme: Variácie
  pre flautu sólo
  2007 Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (fl)
 • Peter Duchnický: Štyri elégie
  13. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
 • Peter Duchnický: Three Delight-Trips for Matthew
  13. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
 • Peter Duchnický: Prélude Poliphonique
  pre klavír
  9. 2006 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (pf)
 • Peter Duchnický: Overtura Festiva
  6. 2006 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Tomáš Koutník (dir.)
 • Peter Duchnický: "Nech iní..."
  5. 2006 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Júlia Grejtáková (pf)
 • Peter Duchnický: Chorale et Fuga sopra Praelude ex Dis Francisci
  12. 2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (org)
 • Peter Duchnický: Vox Lumenis
  12. 2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (fl)
 • Peter Duchnický: Deux meditations
  6. 2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
 • Peter Duchnický: Ekloga
  6. 2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (pf)
 • Peter Duchnický: Omrvinky
  pre klavír
  4. 2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Spišská Belá, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (pf)
 • Peter Duchnický: Štyri elégie
  1. 2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (pf)
 • Peter Duchnický: Sedem posledných viet
  24. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Košice, SK
  INTERPRETI: Košické kvarteto
 • Peter Duchnický: Variácie na tému z učebnice intonácie
  pre klavír
  6. 2004 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
 • Peter Duchnický: Žalm 23
  6. 2004 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (pf)
 • Peter Duchnický: Dvojhlasné invencie
  12. 2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
 • Peter Duchnický: Fantasia choralis
  12. 2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Kežmarok, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (org)
 • Peter Duchnický: Vokalíza
  pre violu a klavír
  12. 2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
 • Peter Duchnický: Divertimento
  6. 2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
 • Peter Duchnický: Päť dvojhlasných miniatúr
  pre klavír
  4. 2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (pf)
 • Peter Duchnický: Suita g mol
  12. 2002 Prvé uvedenie na Slovensku
  Kežmarok, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (fl)
 • Peter Duchnický: Farby času
  pre klavír
  6. 2002 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Duchnický (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Lucia Chuťková: Saturday's Groove
  pre flautu a klavír
  12. 9.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Martina Belejová (fl), Peter Duchnický (pf)
 • Peter Duchnický: Burleska
  pre kontrabas (violončelo) a klavír
  4. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gymnasium Wasagasse, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Martin Crla (cb), Dagmar Dubenová (pf)
 • Peter Duchnický: Dve piesne
  pre flautu a klavír
  1. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Lucia Jakubisová (fl), Janka Fajerová (pf)
 • Lucia Chuťková: Ein kleines Streichstück
  8. 5.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Haydn, the Progressive, Koncertná sieň Konzervatória Josepha Haydna, Eisenstadt, AT
  INTERPRETI: Marc Desjardin (vn), Francisco Javier Reyes (vn), Kyuhan Shim (vl), Maude Pagès (vc), Peter Duchnický (dir.)
 • Peter Duchnický: Glasscherben
  8. 2004 Prvé uvedenie v zahraničí
  Slazburg, AT
  INTERPRETI: Julie Mellor (ms), Franziska Mantel (vn), Amy Lee (vn), Teresa Nawaro (vl), Benedikt Strohmayer (vc), Atsuhiko Iwabuchi (cb)
 • Peter Duchnický: Tri dialógy pre jeden hoboj
  8. 2004 Prvé uvedenie v zahraničí
  Salzburg, AT
  INTERPRETI: Tanae Yamashita (ob)
 • Peter Duchnický: Zdatní chlapi a žltý pes
  3. 2003 Prvé uvedenie v zahraničí
  Poděbrady, CZ
 • Peter Duchnický: The four elements (Salzburger Quartett No. 2)
  pre klarinet, husle, violončelo a klavír
  8. 2002 Prvé uvedenie v zahraničí
  Salzburg, AT
  INTERPRETI: Hee Chang Lee (cl), Karsten Kleijer (vl), Bo Peng (vc), Peter Duchnický (pf)
 • Peter Duchnický: Salzburger Quartett No. 1
  pre hoboj, husle, violončelo a klavír
  8. 2001 Prvé uvedenie v zahraničí
  Salzburg, AT
  INTERPRETI: Vladimir Lazarevski (ob), Anna Kränzlein (vn), Christian Hick (vc), Peter Duchnický (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 05. 12. 2018