Profil osobnosti

Foto: Adrián Demoč Autor: Julian Veverica

Adrián Demoč

10. 1. 1985 Zvolen

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

2002
súkromné hodiny kompozície u Igora Dibáka
2003 – 2008
JAMU v Brne (kompozícia – František Emmert)
2004 – 2005
stáž na Národnej hudobnej univerzite v Bukurešti (Doina Rotaru)
2006 – 2007
stáž na Litovskej akadémii múzických umení (Osvaldas Balakauskas)
2007
kompozičné kurzy Trstěnice
2005 – 2007
člen The Barefooted orchestra (el. gitara, klavír etc.)
2008 – 2011
JAMU (postgraduálne štúdium – Martin Smolka)

Jeho kompozície boli uvedené na Slovensku (napr. fesivaly Epoché, Prehliadka mladých skladateľov) i v zahraničí: Česká republika (Expozice Nové Hudby, Studio soudobé hudby a i.), Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Litva či Rumunsko.

"Jeho hudba sa pohybuje na rozhraní niekoľkých protikladných hudobných estetík, predovšetkým amerického experimentalizmu (Tenney, Lucier), európskeho minimalizmu (Pärt, Górecki) a spektralizmu. Spektralizmom sa zaoberá aj Demočova doktorandská práca, konkrétne sa venoval tvorbe G. Griseyho.

Citeľné sú aj vplyvy Feldmana, no u Demoča je však zároveň prítomná aj špecifická európska senzibilita, niekedy v podobe nostalgie či lamentu. Využívanie ľudových nástrojov (fujara, cimbal), alternatívnych ladení a lamenty vychádzajúce z historického materiálu spájajú Demoča s Ligetim. Demoč však vykazuje tendencie zamerať sa len na niektoré hudobné parametre a pracovať výlučne s nimi, čo vedie k nerétorickému pokoju a rozjímavosti od Ligetiho dosť odlišných (Kvarteto, Septett, Lešenie k zahĺbeniu).

V Demočovom diele často cítiť ozveny staršej hudby – iba jej jadro, všeobecný pocit, poetickosť zachytená z odstupu. Inokedy hrajú kľúčovú úlohu intenzívna citovosť a expresívna vypätosť, a to najmä v jeho sólovej hudbe (Apogeum, Katharsis). Plodná je jeho spolupráca s huslistom Milanom Paľom, ktorého oduševnený štýl hry sa s obnaženou pocitovosťou týchto skladieb snúbi obzvlášť dobre."

(MIKYSKA, Ian: Adrián Demoč in Grove Dictionary, preklad Michaela Rosová)

Diela

 • iné javiskové
 • Lososy

  Tanečné divadlo
  2012 RÉŽIA: Zuzana Hájková
 • orchester
 • Neha

  2018 20´
  OBSADENIE: orch
 • symfonický orchester
 • Symfónia

  pre orchester
  2007–2008 OBSADENIE: orch
 • Selbstporträt mi Sikorski und Górecki (und Ligeti ist auch dabei)

  pre orchester
  2013 2013, rev. 2015, 15' 30''
  OBSADENIE: orch: 2fl (1fla), 2ob, 2cl (1clb), 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, bat, archi
 • komorný orchester
 • Zikkurat

  pre sláčikový komorný orchester
  2006 10'
  OBSADENIE: archi
 • Vášeň a kľud

  pre komorný orchester
  2009– OBSADENIE: orch
 • 3 mouvements

  pre sláčikový orchester
  2011 6'
  OBSADENIE: archi
 • Präludium

  prvá časť skladby "3 mouvements"
  2011– OBSADENIE: archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Struny: steny, zhluky, sny

  pre milanolo (violu) a sláčikový orchester
  2016 2016, rev. 2018, 17'
  OBSADENIE: mil/vl, archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • Šach

  pre dve rozličné nešpecifikované skupiny nástrojov
  2008 VYDAVATEĽ: Vlna
  OBSADENIE: 2ens: strum.adlib
 • Glissando a kvinty

  pre 2 ansámble s otvoreným obsadením
  2010 2'
  OBSADENIE: 2ens: strum.adlib
 • A Luca Marenzio

  (3 nástroje, alebo 2 nástroje, cello obligato)
  2018 12´
 • Bailando

  2018 15´
  OBSADENIE: tr, vc, pf
 • Canon

  2018
  OBSADENIE: 4 fla / 4vl
 • Koány

  2018 15´
  OBSADENIE: fl, orch
 • Modré kvety

  2018 14´
  OBSADENIE: ob (cl, fl, flp, tr,) vc, pf
 • Struny: steny, zhluky, sny

  verzia pre sláčikový orchester
  2018 OBSADENIE: 9vn, 3vl, 2vc, 2cb
 • sólový nástroj
 • Katharsis

  pre sólové violončelo
  2002 OBSADENIE: vc
 • Rozjímanie

  pre cimbal
  2002 OBSADENIE: zmb
 • Apogeum

  pre husle sólo
  2003 3' 55''
  OBSADENIE: vn
 • Gradácia

  pre violu
  2003 OBSADENIE: vl
 • Katharsis

  pre sólové husle
  2003 5' 38''
  OBSADENIE: vn
 • Husle

  pre sólové husle
  2009 8' 47''
  OBSADENIE: vn
 • Prelúdiá k Rayuele

  2010 7' 30''
  OBSADENIE: vl/vc
 • Kasparov vs. Karpov

  autorská verzia konceptu Chess 2
  2014 9'
  OBSADENIE: vc, C*
 • Šach 2

  2014 VYDAVATEĽ: Vlna
  OBSADENIE: vc, C*
 • Žiadba

  pre milanolo
  2014–2015 7'
  OBSADENIE: mil
 • Clara

  2018 OBSADENIE: vn
 • Marína

  2018 OBSADENIE: vl
 • Viera

  2018
  OBSADENIE: vc
 • Zuna

  2018 OBSADENIE: cb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • "...Aj o pohladení vetra pri Bielych vodách..."

  Sonáta pre klavír sólo
  2005 OBSADENIE: pf
 • Variácie

  pre klavír
  2006 7' 22''
  OBSADENIE: pf
 • Viazane

  pre klavír
  2006 3' 12''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Dve etudy

  pre klavír
  2007 OBSADENIE: pf
 • Šľapáčisko

  pre klavír
  2007 OBSADENIE: pf
 • Tri štúdie pre klavír

  (ozvučený/preparovaný, oboje alebo vôbec)
  2008 OBSADENIE: pf/ppf
 • "Jedného dňa nás slnko, vietor a tichá práca zmení"

  2009 OBSADENIE: pf
 • Zvonky pre Palka

  2012 5'
  OBSADENIE: pf
 • Matej

  2013 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Dve flauty

  2012 OBSADENIE: 2fl
 • A Luca Marenzio II

  pre husle alebo iný melodický nástroj a klavír
  2018 POSTAVY: vn, pf
 • tri nástroje
 • Dve miniatúry

  2011 OBSADENIE: fl, vl, cb
 • Tri skladby

  pre tri flauty
  2012 OBSADENIE: 3fl
 • ...mit Simon und Jürg (und Philip ist auch)...

  2019 OBSADENIE: vl, cb (pf)
 • Ma fin est mon commencement

  2019 OBSADENIE: cl, vl, pf
 • klavírne trio
 • Ozvena II

  pre husle, violončelo a klavír
  2016 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Knochta vtáky

  pre 4 perkusionistov
  2003 OBSADENIE: 4bat
 • Ozvena

  pre husle, violončelo, bicie nástroje a CD prehrávač
  2008 OBSADENIE: vn, vc, bat, CD
 • Nostalgia

  pre troje huslí a violončelo
  2012 OBSADENIE: 3vn, vc
 • Kvarteto

  2014-2015 2014-2015, rev. 2017, 12'
  OBSADENIE: zmb, cl, vn, vc
 • sláčikové kvarteto
 • Cantabile

  pre sláčikové kvarteto
  2014 7'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • šesť nástrojov
 • Lešenie k zahĺbeniu

  pre päť dychových nástrojov a perkusie
  2007 OBSADENIE: fla/flb, clb, sxa, fg, tn/cr, bat: gng, tam
 • "à Morton Feldman"

  2010 5'
  OBSADENIE: 4cl, vn, vc
 • sedem nástrojov
 • Septett

  pre sedem sláčikových nástrojov
  2011 2011, rev. 2015, 10'
  OBSADENIE: 2vn, 2vl, 2vc, cb
 • 16–20 nástrojov
 • Hudba za rozpínavou stenou (Zvuková socha I)

  pre 3 altové flauty, 3 klarinety, 3 violy, 3 violončelá, 3 trúbky a 3 trombóny
  2010 14'
  OBSADENIE: 3fla, 3cl, 3tr, 3tn, 3vl, 3vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • "Pre Teba"

  2004 OBSADENIE: s, spk, vc, ac, 2bat
 • Dve prosby

  pre flautu, soprán a sláčikové kvarteto
  2004 5' 10''
  OBSADENIE: s, fl, 2vn, vl, vc
 • hudobné divadlo
 • Bioprodukt

  2009
 • elektroakustické
 • Contrario nočného Brna

  pre fujaru, altový saxofón a CD (mg pás) – spoluautor Matej Haász
  2003 OBSADENIE: C+(fu, sxa)
 • Ojos de perro azul – Oči modrého psa

  pre 2 flauty, 2 klarinety, elektrickú/akustickú gitaru, bicie a CD (mg pás)
  2007 OBSADENIE: C+(2fl, 2cl, gui, bat)
 • Krátky vypätý úsek nejestvujúcej na strojoch spravenej skladby

  2011 OBSADENIE: C
 • Capablanca vs Lasker

  2017 OBSADENIE: C
 • Endgame

  2017 10´
  OBSADENIE: C

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • BERÁTS, Juraj: ISCM World Music Days 2019 v Estónsku
  Postrehy z festivalu a prezentácia slovenských skladateľov
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 20-21
 • KOLÁŘ, Robert: 4 Milanolo Concertos : Demoč, Manolios, Irshai, Lejava [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 38
 • BERÁNKOVÁ, Michaela: Vítězkou druhého ročníku skladatelské soutěže České filharmonie je Jana Vöröšová
  2018 In: www.hudebnirozhledy.cz/2018/12/13/vitezkou-druheho-rocniku-skladatelske-souteze-ceske-filharmonie-je-jana-vorosova/
  Hudební rozhledy 2018
 • NOTA, Lenka: Ostrava : Žít současnost
  Open Space
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 24
 • MACSOVSZKY, Peter: O nezbedných skladateľoch alebo o stíšení v koncertnej sieni (rozhovor s Adriánom Demočom)
  2017 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre roč. 19, 2017, č. 72
 • DONIGA, Dominika: Ostravské dni novej hudby 2015
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 32 – 33
 • KOLÁŘ, Robert: Muzički biennale Zagreb 2015 : svetový festival so slovenskou príchuťou
  Slovenská misia
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 16 – 17
 • GLOCKOVÁ, Mária: O hudbe k dvom atraktívnym tanečným predstaveniam
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 38
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418 – 420
 • Personálna bibliografia
 • kirari-kirari [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 38 – 39
 • Uli Fussenegger: San Teodoro 8 [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 38
 • Zoom In 12. New Art : Music From Lithuania [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 38
 • Bernhard Lang: The Cold Trip [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 58
 • Erasmus : Osvaldas Balakauskas [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 57
 • Taku Sugimoto: h [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 37 – 38
 • Early to Late : J. Frey, M. Granberg, Grizzana [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 37
 • SOFA
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 5, s. 13
 • Iannis Xenakis : Persepolis [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 38
 • Zygmunt Krauze : Folk Music [recenzia CD]
  2018 roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 54
 • Tomasz Sikorski : Twilight [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 53
 • Hubro
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 34
 • Sub Rosa
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 29
 • Litovské hudobno-informačné centrum
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 27
 • col legno
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 13
 • Vykintas Baltakas b(ell tree) [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 9, s. 39
 • Bôłt Records
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 43
 • Wandelweiser
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 22
 • Another Timbre
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 5, s. 28
 • Paweł Szymański
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 5, s. 25 – 27
 • entr'acte
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 28
 • Phill Niblock : Dejiny zádrží
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 35 – 37
 • Šach 2
  2017 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre roč. 19, 2017, č. 70
  (vydanie partitúry)
 • Hudba a hra
  2017 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre roč. 19, 2017, č. 70
 • Justė Janulytė
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 18 – 20
 • Helmut Lachenmann
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 20 – 22
 • Fausto Romitelli: Professor Bad Trip
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 3, s. 14 – 16
 • Litovská hudba v kontexte – inšpirácia pre Slovensko?
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 15
 • Giacinto Scelsi
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 22 – 24
 • Harry Partch: The Wayward (1941 – 1943)
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 13 – 15
 • Salvatore Sciarrino
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7-8, s. 30 – 32
 • Com sona l'ESO
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7-8, s. 18
 • Conlon Nancarrow: Štúdie pre mechanický klavír (1948 – 1993)
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 3, s. 12 – 14
 • Henryk Mikołaj Górecki: Sláčikové kvarteto č. 1 "Už sa zmráka" (1988)
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 29 – 31
 • Gérard Grisey
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 22 – 24
 • Bronius Kutavičius
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 19 – 21
 • Witold Lutosławski: Mi-parti (1976)
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 19 – 21
 • Spektrálna hudba a jej ponímanie času (so zameraním na tvorbu Gérarda Griseyho)
  2012 Janáčkova akademie múzických umění, Brno 2012
  (edícia: Výběrová řada doktorských prací)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Far Away but Ever Closer (Young Lithuanian Composers Abroad) [recenzia CD]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 39
 • Moving Furniture Records
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 27
 • Recenzie
 • Music for Orchestra : Andrzej Dobrowolski [recenzia CD]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 38
 • Building Instrument : Mangelen Min [recenzia CD]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 40
 • The Last Days of Reality : Lionel Marchetti and Cat Hope [recenzia CD]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 40
 • Jurg Frey : 120 Pieces of Sound / Clara de Asís : Without [recenzia CD]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 3, s. 39
 • Cassandra Miller : O Zomer! [recenzia CD]
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 53
 • Tom Johnson: Spaces. an hour with piano
  2019 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 21, 2019, č. 78
 • Aidan Baker & Gareth Davis: Invisible Cities
  2019 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre roč. 21, 2019, č. 78
 • Analýzy diel
 • Gérard Grisey (1946-1998) - Quatre chants pour franchir le seuil
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 15

Diskografia

 • Foto: Opera Trio : Works For Oboe Trio OPERA TRIO : WORKS FOR OBOE TRIO
  2019 CD – Bonton Music
  1. František Emmert: Oboe trio
   Opera Trio, Barbora Šteflová (ob), Štěpán Filípek (vc), Ondrej Olos (pf)
  2. Vojtěch Dlask: Querelle trio
   Opera Trio, Barbora Šteflová (ob), Štěpán Filípek (vc), Ondrej Olos (pf)
  3. Lenka Nota: Agnus dei
   Opera Trio, Barbora Šteflová (ob), Štěpán Filípek (vc), Ondrej Olos (pf)
  4. Vojtěch Dlask: Nuit et Solitude
   Opera Trio, Barbora Šteflová (ob), Štěpán Filípek (vc), Ondrej Olos (pf)
  5. Adrián Demoč: Modré kvety
   Opera Trio, Barbora Šteflová (ob), Štěpán Filípek (vc), Ondrej Olos (pf)
 • Foto: 4 Milanolo Concertos 4 MILANOLO CONCERTOS
  2018 CD – Pavlík Records
  1. Adrián Demoč: Struny: steny, zhluky, sny
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  2. Pascal Manolios: Alef
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  3. Jevgenij Iršai: EmFraGre
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  4. Marián Lejava: Omayra (MILANOLO CONCERTO No. 2)
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Milan Paľa : Milanolo MILAN PAĽA : MILANOLO
  2016 CD – Pavlík Records PA 0151-2-131
  1. Pascal Manolios: Higia
   Milan Paľa (mil)
  2. Ivan Josip Skender: Poem
   Milan Paľa (mil)
  3. Christophe Sirodeau: LAUDI, Fantasy op. 32
   Milan Paľa (mil)
  4. Tõnu Kõrvits: Sun spells
   Milan Paľa (mil)
  5. Jevgenij Iršai: Five o'strings
   Milan Paľa (mil)
  6. Lena Sierova: The Squirrel
   Milan Paľa (mil)
  7. Wolfgang M. Bauer: Intermezzo
   Milan Paľa (mil)
  8. Martin Lang: Komár
   Milan Paľa (mil)
  9. Anton Aslamas: Milanola
   Milan Paľa (mil)
  10. Dominik Kopcsay: Universum in Milanolo
   Milan Paľa (mil)
  11. Adrián Demoč: Žiadba
   Milan Paľa (mil)
  12. Marián Lejava: EMMERT
   Milan Paľa (mil)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: E84 E84
  2010 CD – Entr'acte E84
  1. Adrián Demoč: Dve prosby
 • Foto: Violin Solo 2 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 2 – MILAN PAĽA
  2010 CD – Pavlík Records PA 0079-2/9
  1. Jevgenij Iršai: Omni tempore
   Milan Paľa (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou
   Milan Paľa (vn)
  3. Jevgenij Iršai: Lost Notes (Stratené noty) 1, 2, 3
   Milan Paľa (vn)
  4. Jevgenij Iršai: Pimpampunči
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Vodever
   Milan Paľa (vn)
  6. Jevgenij Iršai: Ex foedere
   Milan Paľa (vn)
  7. Matej Haász: Frammento di Epos
   Milan Paľa (vn)
  8. Adrián Demoč: Husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Adrián Demoč: Katharsis
   Milan Paľa (vn)
  10. Adrián Demoč: Apogeum
   Milan Paľa (vn)
  11. Lucia Koňakovská: Na dne nezmyslov
   Milan Paľa (vn)
  12. Lucia Koňakovská: Schizofresky
   Milan Paľa (vn)
  13. Marián Lejava: Violino solo
   Milan Paľa (vn)
  14. Anton Steinecker: Prelúdium
   Milan Paľa (vn)
  15. Anton Steinecker: Invencia
   Milan Paľa (vn)
  16. Lucia Papanetzová: Imaginácia V
   Milan Paľa (vn)
  17. Peter Groll: Play Violin
   Milan Paľa (vn), Peter Groll (C*)

Ocenenia

 • Skladatelská soutěž České filharmonie
  2018 - III. cena za dielo Neha
 • Plural ensemble, Madrid
  2016 - jeden z víťazov za dielo Kvarteto
 • Cellotronics Game Competition
  2014 Miami USA - jeden z víťazov za dielo Kasparov vs. Karpov
 • Cena Nadácie Leoša Janáčka
  2008

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Adrián Demoč: Ma fin est mon commencement
  19. 12.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ensemble Ricercata: Žiadba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Ronald Šebesta (cl), Ivan Šiller (pf), Ensemble Ricercata
 • Adrián Demoč: Žiadba
  pre milanolo
  19. 12.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vl)
  svetová premiéra verzie pre violu
 • Adrián Demoč: ...mit Simon und Jürg (und Philip ist auch)...
  20. 10.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Grasalkovich Music Festival 2019, Regionálne múzeum, Mojmírovce, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Ján Krigovský (cb)
 • Adrián Demoč: Katharsis
  pre sólové violončelo
  14. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Bogdan (vc)
 • Adrián Demoč: Husle
  pre sólové husle
  8. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Adrián Demoč: Lososy
  Tanečné divadlo
  16. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica, SK
 • Adrián Demoč: Contrario nočného Brna
  pre fujaru, altový saxofón a CD (mg pás) – spoluautor Matej Haász
  19. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
 • Adrián Demoč: Gradácia
  pre violu
  18. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitrianska galéria, Nitra, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vl)
 • Adrián Demoč: Bioprodukt
  17. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica, SK
 • Adrián Demoč: Viazane
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adrián Demoč (pf)
 • Adrián Demoč: "...Aj o pohladení vetra pri Bielych vodách..."
  Sonáta pre klavír sólo
  19. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých skladateľov, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Slavíček (pf)
 • Adrián Demoč: Apogeum
  pre husle sólo
  5. 9.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Adrián Demoč: Katharsis
  pre sólové husle
  5. 9.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Adrián Demoč: Bailando
  17. 12.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Olomouc, CZ
  INTERPRETI: Trio Lichtzwang
  premiéra druhej časti
 • Adrián Demoč: Neha
  7. 11.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Rudolfinum, Praha, CZ
  INTERPRETI: Česká filharmonie, Keith Lockhardt (dir.)
 • Adrián Demoč: A Luca Marenzio
  (3 nástroje, alebo 2 nástroje, cello obligato)
  5. 11.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Krása dneška, Praha, CZ
  INTERPRETI: Barbora Haasová Haasová (fl), Karolína Šustová (elgui), Balázs Adorján (vc)
  premiéra verzie pre elektrickú gitaru, amplifikované violončelo a flautu
 • Adrián Demoč: Struny: steny, zhluky, sny
  verzia pre sláčikový orchester
  5. 5.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  ISCM World Music Days, House of Black Heads, Tallin, EE
  INTERPRETI: Tallinn Chamber Orchestra, Risto Joost (dir.)
  verzia pre sláčikový orchester
 • Adrián Demoč: A Luca Marenzio
  (3 nástroje, alebo 2 nástroje, cello obligato)
  21. 10.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  MusicOlomouc, Olomouc, CZ
  INTERPRETI: Lichtzwang trio
 • Adrián Demoč: Koány
  19. 10.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Helsinki, FI
  INTERPRETI: Erik Drescher (fl)
  premiéra Koán 1B pre glissandovú flautu
 • Adrián Demoč: A Luca Marenzio II
  pre husle alebo iný melodický nástroj a klavír
  19. 9.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Utah Museum of Fine Arts, Utah, US
  INTERPRETI: Red desert Duo, Devin Maxwell (C), Katie Porter (cl)
 • Adrián Demoč: Modré kvety
  30. 6.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  London, BBC concert, Apartment House ensemble, GB

  premiéra verzie pre klarinet, violončelo a klavír
 • Adrián Demoč: Modré kvety
  19. 6.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Forfest, Kroměřiž, CZ
  INTERPRETI: Trio Opera
  premiéra verzie pre hoboj, violončelo a klavír
 • Adrián Demoč: Dve prosby
  pre flautu, soprán a sláčikové kvarteto
  25. 5.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Noc kostelu, Konvent milosrdnych bratří, Brno, CZ
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Katarína Paľová (pf)
  verzia pre husle a klavír
 • Adrián Demoč: Struny: steny, zhluky, sny
  pre milanolo (violu) a sláčikový orchester
  20. 2.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovensko v Brne, Konvent Milosrdných bratov, Brno, CZ
  INTERPRETI: Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
 • Adrián Demoč: Kvarteto
  24. 8.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ostrava Days, CZ

  (premiéra revidovanej verzie)
 • Adrián Demoč: Kvarteto
  10. 11.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hudební součastnost, Koncertná sieň Janáčkovho konzervatória a Gymnázia v Ostrave, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Daniel Skála (zmb), Jitka Svobodová (cl), David Danel (vn), Jiří Hanousek (vc)
 • Adrián Demoč: Septett
  pre sedem sláčikových nástrojov
  29. 8.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ostravské dny, Janáčkova konzervatoř, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Ostravská banda, fama Q, Carl Bettendorf (dir.)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Adrián Demoč: Žiadba
  pre milanolo
  21. 4.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Muzički Biennale Zagreb, Hrvatski glazbeni zavod, Záhreb, HR
  INTERPRETI: Milan Paľa (mil)
 • Adrián Demoč: Kasparov vs. Karpov
  autorská verzia konceptu Chess 2
  6. 9.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bakehouse Art Complex, Miami, US
  INTERPRETI: Jason Calloway (vc), Juraj Kojs (C*)
 • Adrián Demoč: Septett
  pre sedem sláčikových nástrojov
  12. 11.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Waldorfschule, Überlingen, DE
  INTERPRETI: Streichseptett Heiligenberg
 • Adrián Demoč: 3 mouvements
  pre sláčikový orchester
  15. 7.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Benasque, ES
  INTERPRETI: Cooperative Musical Ensemble
 • Adrián Demoč: Vášeň a kľud
  pre komorný orchester
  2. 3.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Studio nové hudby, Komorní sál HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Soubor pro novou hudbu, Pavel Šnajdr (dir.)
 • Adrián Demoč: Šach
  pre dve rozličné nešpecifikované skupiny nástrojov
  8. 3.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Expozice nové hudby, Divadlo Reduta, Mozartův sál, Brno, CZ
  INTERPRETI: Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA
 • Adrián Demoč: Krátky vypätý úsek nejestvujúcej na strojoch spravenej skladby
  25. 11.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brno, CZ
 • Adrián Demoč: Husle
  pre sólové husle
  25. 3.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Studio nové hudby, Brno, CZ
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Adrián Demoč: Ozvena
  pre husle, violončelo, bicie nástroje a CD prehrávač
  25. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Reims scènes d’europe, Reims, FR
  INTERPRETI: ensemble SicReims
 • Adrián Demoč: Ojos de perro azul – Oči modrého psa
  pre 2 flauty, 2 klarinety, elektrickú/akustickú gitaru, bicie a CD (mg pás)
  18. 6.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických umění, Brno, CZ
 • Adrián Demoč: Symfónia
  pre orchester
  24. 4.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Besední dům, Brno, CZ
  INTERPRETI: Moravská filharmonie Olomouc, Ondrej Olos (dir.)
 • Adrián Demoč: Lešenie k zahĺbeniu
  pre päť dychových nástrojov a perkusie
  30. 5.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických uměni, Brno, CZ
  INTERPRETI: Ondrej Olos (dir.)
 • Adrián Demoč: Zikkurat
  pre sláčikový komorný orchester
  31. 5.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických uměni, Brno, CZ
  INTERPRETI: Čeští komorní sólisté, Ondrej Olos (dir.)
 • Adrián Demoč: Gradácia
  pre violu
  18. 4.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických umění, Brno, CZ
  INTERPRETI: Julián Veverica (vl)
 • Adrián Demoč: "Pre Teba"
  22. 3.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických umění, Brno, CZ
  INTERPRETI: Jana Krajčovičová (s), Kristýna Šimegová (spk), Markéta Vrbková (vc), Tomáš Damec (ac), Lukáš Krejči (bat), Peter Kosorín (bat), Matej Haász (dir.)
 • Adrián Demoč: "...Aj o pohladení vetra pri Bielych vodách..."
  Sonáta pre klavír sólo
  30. 11.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických uměni, Brno, CZ
  INTERPRETI: Stanislav Slavíček (pf)
 • Adrián Demoč: Contrario nočného Brna
  pre fujaru, altový saxofón a CD (mg pás) – spoluautor Matej Haász
  1. 12.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických umění, Brno, CZ
  INTERPRETI: Adrián Demoč (fu), Matej Haász (sxa)
 • Adrián Demoč: Dve prosby
  pre flautu, soprán a sláčikové kvarteto
  2. 6.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických uměni, Brno, CZ
  INTERPRETI: Jana Havlíková (s), Petra Klementová (fl), Icarus Quartet, Ondrej Olos (dir.)
 • Adrián Demoč: Apogeum
  pre husle sólo
  17. 3.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických umění, Brno, CZ
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Adrián Demoč: Katharsis
  pre sólové husle
  17. 3.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických umění, Brno, CZ
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Adrián Demoč: Knochta vtáky
  pre 4 perkusionistov
  17. 3.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických uměni, Brno, CZ
  INTERPRETI: Lukáš Krejčí (bat), Peter Kosorín, jr. (bat), Karol Brnka (bat), Tomáš Cvejn (bat)
 • Adrián Demoč: Katharsis
  pre sólové violončelo
  2. 12.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických umění, Brno, CZ
  INTERPRETI: Štěpán Švestka (vc)


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 11. 2019