Profil osobnosti

Foto: Iveta Weis Viskupová

Iveta Weis Viskupová

vážna hudba
zborové dirigovanie

Bio

Bio

-
štúdium na Konzervatóriu v Bratislave a na VŠMU
-
VŠMU, doktorandské štúdium (Blanka Juhaňáková)

Iveta Weis Viskupová je v súčasnosti pedagogičkou zborového dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave, kde od roku 2013 vedie Komorný zbor školy. Od roku 2004 pôsobí tiež ako pedagóg v European Academy for Culture and Arts so sídlom v Rotterdame. Od roku 1993 spolupracuje s Continental Singers International (USA) a Continental Ministries Europe (CME Holandsko), s ktorými absolvovala viacero európskych turné. Na podnet CME založila slovenskú divíziu Continental Ministries Slovakia, ktorej je výkonnou riaditeľkou. Stojí tiež v čele vokálno-inštrumentálnej formácie The Hope Gospel Singers and Band a výrazným spôsobom sa podieľa na rozvoji gospelovej hudby na Slovensku.

Iveta Weis Viskupová pôsobila aj ako asistentka hlavnej zbormajsterky Slovenského filharmonického zboru (2005). V rokoch 2006 - 2013 bola zbormajsterkou univerzitného Speváckeho zboru Technik, s ktorým pravidelne koncertovala u nás i v zahraničí a kde okrem svetového repertoáru uvádzala premiéry renomovaných i začínajúcich slovenských autorov (P. Martinček, M. Krajči, Ľ. Bernáth , M. Tóth, Ľ. Horňák a ď.). So súborom absolvovala aj festivaly univerzitných zborov vo Francúzku, Poľsku, Bulharsku. Doma účinkovali napr. na festivale Viva Musica! a v rámci BHS uviedli premiéru 3. symfónie „Benátskej“ Petra Martinčeka (2011). So zborom Konzervatória sa na pôde Slovenskej filharmónie a Slovenského rozhlasu podieľala na uvedení diel Jána Levoslava Bellu. V opernom štúdiu Konzervatória naštudovala operetu J. Offenbacha Orfeus v podsvetí, dirigovala opery Tanec nad plačom (B. Urbanec), Svet na mesiaci (J. Haydn), barokovú operu Xerxes (G. F. Händel) a Jolantu (P. I. Čajkovskij).

Iveta Weis Viskupová hosťovala aj na Novej scéne v Bratislave, kde hudobne naštudovala a dirigovala muzikály Kráľ Dávid a Krysař. Jej umelecký rukopis niesli aj uvedenia muzikálov Bambi, Jozef, Stretnutie svetov, rockovej opery Matúš Čák a scénického oratória Cyril a Metod. Spolupracovala s radom dirigentov, interpretov a umeleckých telies nielen v oblasti vážnej hudby (SKO B. Warchala, Solamente narurali, Bratislavskí symfonici, Komorný orchester súboru Technik, Komorný orchester ZOE a ď.), ale pravidelne aj s jazzovými hudobníkmi (Z. Suchánková, M. Jakabčic, Ľ. Šrámek, S. Bugala, J. Gregorík, E. Rothenstein, M. Ďurdina, M. Suchomel) a spevákmi z oblasti populárnej hudby (S. Sklovská, K. Hasprová, J. Kocianová, M. Čírová, P. Kully Kollár, J. Slezák, P. Adamov a ď).

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Ursínyová, Terézia: Bohatí Bedári na Novej scéne
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 31
 • Šimonová, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 38 – 39
 • Dohnalová, Lýdia: Od Nabucca k Devínskemu bralu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 11
 • Hochel, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Otvárací koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 22
 • Stýblová, Magdaléna: Prehliadka mladých organistov
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 21
 • Čo robí gospel music takou príťažlivou aj dnes, v 21. storočí?
  2011 in.ba 12/2010-1/ 2011, s. 20 – 21

Diskografia

 • Foto: Stanislav Šurin : Missa tirnaviensis et alia opera musicae sacrae STANISLAV ŠURIN : MISSA TIRNAVIENSIS ET ALIA OPERA MUSICAE SACRAE
  2016 CD – Tribus musicae 1794-006-2
  1. Stanislav Šurin: Fanfáry
   Rastislav Suchan (tr), Peter Bubnič (tr), Juraj Mitošinka (tn), Marek Bubnič (tnb), Peter Kosorín (tp), Martin Bako (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  2. Stanislav Šurin: Chanson d'automne
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  3. Stanislav Šurin: Aleluja
   Hilda Gulyásová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Zuzana Holičková (zbm.), Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
  4. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Alma Redemptoris Mater
   Hilda Gulyásová (s), Stanislav Šurin (org)
  5. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Salve Regina
   Hilda Gulyásová (s), Stanislav Šurin (org)
  6. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Ave Regina coelorum
   Hilda Gulyásová (s), Stanislav Šurin (org)
  7. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis
   Hilda Gulyásová (s), Peter Kollár (br), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Zuzana Holičková (zbm.), Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Stanislav Šurin (org), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
 • Foto: Musica nova spiritualis MUSICA NOVA SPIRITUALIS
  2014 CD – Katolícka univerzita v Ružomberku
  1. Rastislav Adamko: Proglas
   Schola cantorum PF KU v Ružomberku, Janka Bednáriková (dir.)
  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  3. Peter Groll: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256
   Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  5. Milan Dubovský: Ave verum
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  6. Peter Hochel: Ubi caritas
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri
   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)
  9. Rastislav Adamko: Mystérium
   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  10. Stanislav Hochel: Ave Maria
   Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)
  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum
   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna (s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  12. Mirko Krajči: Psalmus 131
   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  14. Peter Groll: Ave verum corpus
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
 • Foto: Peter Martinček van Grob : Symphony No. 2 & Symphony No. 3 PETER MARTINČEK VAN GROB : SYMPHONY NO. 2 & SYMPHONY NO. 3
  2014 CD – Real Music House CD0014
  1. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 2 "The second Touch"
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  2. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 3 „Benátska“
   Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: Technik & Mirko Krajči TECHNIK & MIRKO KRAJČI
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0338-2131
  1. Mirko Krajči: Pietà
   Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
  2. Mirko Krajči: Dvojkoncert
   František Török (vn), Orsolya Kovács (vc), Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
  3. Mirko Krajči: Cesta života
   Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)
  4. Mirko Krajči: Tangissimo
   František Török (vn), Orsolya Kovács (vc), Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľuboš Bernáth: Motetus sacrum I.
  pre soprán, barytón, miešaný zbor, husle, violončelo, klarinet a klavír
  18. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Musica sacra, Piaristický kostol sv. Ladislava, Nitra, SK
  INTERPRETI: Ildikó Szakács (s), Tomáš Šelc (br), Bratislava Vocal Consort, Komorný orchester Ad Libitum, László G. Horváth (vn), Viktor Juhász (vc), Peter Kazán (cl), Eszter Beáta Gincsai (pf), Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Milan Dubovský: Ave verum
  pre miešaný zbor
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Peter Groll: Ave verum corpus
  pre miešaný zbor, violončelo, kontrabas a organ
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Juraj Černý (cb), Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia
  pre miešaný zbor a organ
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Mirko Krajči: Psalmus 131
  pre miešaný zbor, 2 huslí a organ
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava Vocal Consort, Adamko Rastislav (vn), Šebestová Miriam (vn), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Vzkriesenie Lazara
  Komorná kantáta pre recitátora, soprán, tenor, miešaný zbor a komorné kvinteto
  13. 12.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rímskokatolícky farský kostol narodenia Panny Márie, Bešeňov, SK
  INTERPRETI: Martin Remiáš (spk), Ildikó Szakács (s), Juraj Kuchar (tenor), Vocal Consort, Ad Libitum, Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Norbert Bodnár: Devínske bralo
  Oratórium pre sólo soprán, bas, miešaný zbor a orchester
  1. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lucia Knoteková (s), Marián Lukáč (b), Spevácky zbor Consortium Bratislava, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Pavol Šimai: Dve slovenské ľudové balady
  11. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 3 „Benátska“
  pre miešaný zbor a komorný orchester
  4. 12.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Mirko Krajči: Cesta života
  pre miešaný zbor a sláčikový orchester
  14. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  55. výročie založenia súboru Technik, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Komorný orchester Technik, Mirko Krajči (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 10. 2019