• -

    štúdium na Konzervatóriu v Bratislave a na VŠMU

  • -

    VŠMU, doktorandské štúdium (Blanka Juhaňáková)

Iveta Weis Viskupová je v súčasnosti pedagogičkou zborového dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave, kde od roku 2013 vedie Komorný zbor školy. Od roku 2004 pôsobí tiež ako pedagóg v European Academy for Culture and Arts so sídlom v Rotterdame. Od roku 1993 spolupracuje s Continental Singers International (USA) a Continental Ministries Europe (CME Holandsko), s ktorými absolvovala viacero európskych turné. Na podnet CME založila slovenskú divíziu Continental Ministries Slovakia, ktorej je výkonnou riaditeľkou. Stojí tiež v čele vokálno-inštrumentálnej formácie The Hope Gospel Singers and Band a výrazným spôsobom sa podieľa na rozvoji gospelovej hudby na Slovensku.

Iveta Weis Viskupová pôsobila aj ako asistentka hlavnej zbormajsterky Slovenského filharmonického zboru (2005). V rokoch 2006 - 2013 bola zbormajsterkou univerzitného Speváckeho zboru Technik, s ktorým pravidelne koncertovala u nás i v zahraničí a kde okrem svetového repertoáru uvádzala premiéry renomovaných i začínajúcich slovenských autorov (P. Martinček, M. Krajči, Ľ. Bernáth , M. Tóth, Ľ. Horňák a ď.). So súborom absolvovala aj festivaly univerzitných zborov vo Francúzku, Poľsku, Bulharsku. Doma účinkovali napr. na festivale Viva Musica! a v rámci BHS uviedli premiéru 3. symfónie „Benátskej“ Petra Martinčeka (2011). So zborom Konzervatória sa na pôde Slovenskej filharmónie a Slovenského rozhlasu podieľala na uvedení diel Jána Levoslava Bellu. V opernom štúdiu Konzervatória naštudovala operetu J. Offenbacha Orfeus v podsvetí, dirigovala opery Tanec nad plačom (B. Urbanec), Svet na mesiaci (J. Haydn), barokovú operu Xerxes (G. F. Händel) a Jolantu (P. I. Čajkovskij).

Iveta Weis Viskupová hosťovala aj na Novej scéne v Bratislave, kde hudobne naštudovala a dirigovala muzikály Kráľ Dávid a Krysař. Jej umelecký rukopis niesli aj uvedenia muzikálov Bambi, Jozef, Stretnutie svetov, rockovej opery Matúš Čák a scénického oratória Cyril a Metod. Spolupracovala s radom dirigentov, interpretov a umeleckých telies nielen v oblasti vážnej hudby (SKO B. Warchala, Solamente narurali, Bratislavskí symfonici, Komorný orchester súboru Technik, Komorný orchester ZOE a ď.), ale pravidelne aj s jazzovými hudobníkmi (Z. Suchánková, M. Jakabčic, Ľ. Šrámek, S. Bugala, J. Gregorík, E. Rothenstein, M. Ďurdina, M. Suchomel) a spevákmi z oblasti populárnej hudby (S. Sklovská, K. Hasprová, J. Kocianová, M. Čírová, P. Kully Kollár, J. Slezák, P. Adamov a ď).

x