Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Bohatí Bedári na Novej scéne

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 31

 • 2015

  ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38 – 39

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Od Nabucca k Devínskemu bralu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 11

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Prehliadka mladých organistov

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 21

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Otvárací koncert

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22

 • 2011

  Čo robí gospel music takou príťažlivou aj dnes, v 21. storočí?

  in.ba 12/2010-1/, 2011, s. 20 – 21

x