Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Bohatí Bedári na Novej scéne

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 31

 • 2015

  ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 38 – 39

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Od Nabucca k Devínskemu bralu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 11

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Otvárací koncert

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 22

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Prehliadka mladých organistov

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 21

 • 2011

  Čo robí gospel music takou príťažlivou aj dnes, v 21. storočí?

  in.ba 12/2010-1/, 2011, p. 20 – 21

x