Profil osobnosti

Foto: Jack Martin Händler Zdroj: Archív Hudobného centra

Jack Martin Händler

1947 Bratislava

vážna hudba
husle, dirigovanie

Bio

Bio

VŠMU v Bratislave (husle – Ján Skladaný)
Konzervatórium P. I. Čajkovského v Moskve (husle – David Oistrach)

Na začiatku svojho umeleckého pôsobenia bol Jack Martin Händler aktívny na poli interpretácie sólovej husľovej či komornej literatúry. Sólisticky vystúpil napr. so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou skladateľa Arama Chačaturjana. V roku 1978 sa presťahoval do Nemecka, kde naďalej pôsobil ako sólista či ako člen početných orchestrov (napr. v Hamburskom štátnom orchestri, či 14 sezón v orchestri Bayreuther Festspielorchester).

V nasledujúcom období sa postupne začal viac venovať dirigovaniu. Dirigoval napr. Bayreuther Festspielorchester či hamburský komorný orchester Dall´Arco. V roku 1989 založil orchester Solistes Européens Luxembourg, v ktorom pôsobil ako dirigent a umelecký riaditeľ až do roku 2009. Počas tohto obdobia orchester vystúpil v mnohých krajinách Európy ako aj v USA – v roku 2004 bol orchester pozvaný účinkovať na slávnostnom koncerte pred Valným zhromaždením OSN v New Yorku pri príležitosti rozšírenia Európskej únie o desať nových členských krajín. V roku 1989 stál aj pri vzniku orchestra, z ktorého sa neskôr vyvinul komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana.

V roku 1994 založil spoločne s Lordom Yehudim Menuhinom, Ladislavom Mokrým a Ursulou Bally Tribune Internationale des Jeunes Interprètes (UNESCO) – TIJI, ktorej cieľom je podpora mladých hudobníkov.

V posledných rokoch sa Händlerove tvorivé aktivity spájajú s jeho projektom Hudobné dni Bruna Waltera. V roku 2004 sa na ňom po prvý krát predstavil Symfonický orchester Bruna Waltera, ktorého je zakladateľom a ktorého členmi sú najmä umelci pôsobiaci v orchestroch regiónu ohraničeného mestami Viedeň, Bratislava a Budapešť. S týmto telesom vystúpili nielen renomované osobnosti ako Rudolf Buchbinder, Misha Maisky či Nikolaj Znaider, ale svoj priestor tu dostávajú i začínajúci mladí hudobníci.

Je nositeľom čestných vyznamenaní: Rad bielej ruže Fínska, luxemburský rad Officier de l´Ordre Gran-Ducal, L´Ordre de la couronne de chêne, Médaille d´Or du Mérite Européen, Čestný kríž za vedu a umenie Rakúskej republiky, Kríž Spolkovej republiky Nemecka, Cena primátora mesta Bratislavy za rok 2000 za jedinečnú realizáciu koncertných projektov v našom meste a za výrazný podiel na znovuoživovaní najlepších tradícií hudobného života Bratislavy a Krištáľové krídlo za rok 2004. V roku 2008 bol európskou komisiou vymenovaný za veľvyslanca Európskej únie pre interkultúrny dialóg a v roku 2009 za veľvyslanca pre inováciu a kreativitu.

Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Deň Európy s hudbou
  2017 In: www.operaslovakia.sk/den-europy-s-hudbou/
  Opera Slovakia 2017
 • Ursínyová, Terézia: Dirigentov autoportrét
  2017 In: www.operaslovakia.sk/dirigentov-autoportret/
  Opera Slovakia 2017
 • Ursínyová, Terézia: Bruno Walter a ďalšie pripomenutia
  2016 In: www.operaslovakia.sk/bruno-walter-a-dalsie-pripomenutia/
  Opera Slovakia 2016
 • Unger, Pavel: Trikrát B – večer spojil velikánov hudby
  2015 In: www.kultura.pravda.sk/hudba/clanok/368412-trikrat-b-vecer-spojil-velikanov-hudby
  Pravda [online] 2015
 • Unger, Pavel: Pocta Brunovi Walterovi s puncom exkluzívnosti
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 2
 • Platzner, Alexander: Hudobné dni Bruna Waltera
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1 - 2, s. 44
  (účinkovanie so Symfonickým orchestrom Bruna Waltera vo viedenskom Musikvereine)
 • Pokorný, Juraj: J. M. Händler ocenený Rakúskym čestným krížom za vedu a umenie
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7 - 8, s. 5
 • Pokorný, Juraj: Rakúsko-slovenský večer v Redute
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 2
 • (luc): Slovenský dirigent Jack Martin Händler, ktorý sa preslávil aj vo svete, pre HN: Slovenskí umelci majú vo svete kredit
  2011 Hospodárske noviny 2011, č. 209, s. 9
 • (hž): Hudobné dni Bruna Waltera
  2011 Hudobný život 2011, č. 12, s. 12
 • R.: Krištáľové krídlo 2004
  2005 Hudobný život 2005, č. 5, s. 3
 • Čížik, Vladimír: Rencontres Européenes
  2004 Hudobný život 2004, č. 9, s. 18
 • Dohnalová, Lýdia: JACK MARTIN HÄNDLER: „S vedomím tradície...“ [rozhovor]
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 3, s. 12 – 15
 • Bartovic, Gustav: Muž, ktorý sa neklame : O návratoch ku koreňom nad myšlienkami bratislavského svetoobčana Jacka Martina Händlera
  2000 Večerník 20.4. 2000, s. 6
 • Jurík, Marián: Wolfgang Amadeus Mozart: Symfónia č. 45 D dur "Haffnerova" KV 385, symfónia č. 39 Es dur KV 543, Solistes Européens, Luxemburg, dirigent: Jack Martin Händler SEL Classics 95.15-037 [recenzia CD]
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 6, s. 7
 • Jurík, Marián: J. M. Händler: "Pre vstup do spoločenstva najúčinnejším prostriedkom je hudba..."
  1996 Hudobný život 1996, č. 9/10, s. 7
 • Jurík, Marián: Rencontres 1995
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 10, s. 1
 • Varga, Jozef: Večer husľových sonát
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 6, s. 4
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Zemanová-Janošíková, Lele: Benefícium ´95
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 1, s. 3

Ocenenia

 • Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie
  2013 za významný prínos pre vzájomné rakúsko-slovenské vzťahy
 • Krištáľové krídlo
  2004
 • Cena primátora mesta Bratislavy
  2000 za jedinečnú realizáciu koncertných projektov v našom meste a za výrazný podiel na znovuoživovaní najlepších tradícií hudobného života Bratislavy

Fotogaléria

 • Foto: Aram Chačaturjan, Jack Martin Händler 1975 Aram Chačaturjan, Jack Martin Händler
  Jack Martin Händler (husle)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavol Sásky


« späť na zoznam Aktualizované: 12. 11. 2019