Profil osobnosti

Foto: Jozef Búda

Jozef Búda

22. 9. 1938 Valaská – 13. 11. 2008 Poprad

vážna hudba
zborové dirigovanie

Bio

Bio

-
študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici
-
absolvoval trojročný dirigentský kurz Osvetového ústavu v Bratislave
1988
doktorát z teórie vyučovania v odbore hudobná výchova
1990 – 2008
riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina
-
zakladateľ a umelecký vedúci Popradského detského zboru pri ZUŠ v Poprade
 

Jozef Búda patril k výrazným osobnostiam slovenskej hudobnej kultúry. Pôsobil v oblasti kultúry v Poprade a na Ministerstve kultúry SR ako vedúci odboru Záujmovo-umeleckej činnosti.

Svoj profesionálny život spojil hlavne s dvomi významnými hudobnými inštitúciami – Štátnym komorným orchestrom Žilina a Popradským detským zborom. Riaditeľom Štátneho komorného orchestra Žilina bol vyše 18 rokov. Počas jeho pôsobenia sa stal ŠKO Žilina uznávaným komorným telesom doma i v zahraničí. Jozef Búda stál aj pri zrode Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline (vznikol 1991) a pôsobil ako aktívny člen jeho festivalového výboru.

Ako hudobný pedagóg a skúsený zbormajster pracoval tri desaťročia aktívne v oblasti zborového spevu a patril v tejto oblasti medzi významné osobnosti na Slovensku ako aj v medzinárodnom meradle v rovine teoretickej, organizačnej a praktickej. Bol zakladateľom detského zboru Prieboj v Prievidzi, dirigentom miešaného zboru Rozkvet a umeleckým vedúcim miešaného zboru Cantus v Bratislave. Najviac však splynul s Popradským detským zborom, s ktorým pracoval takmer do svojej smrti. Popradský detský zbor ZUŠ v Poprade získal pod jeho vedením veľa vynikajúcich ocenení na medzinárodných i domácich súťažiach a festivaloch.

Bibliografia

 • Odišiel hudobný pedagóg a zbormajster
  2008 Poprad : noviny občanov mesta 2008, č. 87, s. 2
 • Dohnalová, Lýdia: Aktuálne... s Jozefom Búdom, riaditeľom ŠKO Žilina
  2006 Hudobný život 2006, č. 6, s. 4 – 5
 • Tarinová, Jana: Štátny komorný orchester Žilina : pri príležitosti 25. výročia vzniku orchestra
  1999 Hudobný život 1999, č. 9, s. 6 – 8
 • Karelová, Jana: O múzach a financiách : Rozhovor s riaditeľom ŠKO Žilina Dr. J. Búdom
  16. 5. 1991 Čas 16. 5. 1991, s. 3
 • Medúz, Albín: Popradčatá ovenčené vavrínmi : Hovoríme s dirigentom detského zboru J. Búdom
  3. 8. 1984 Ľud 3. 8. 1984, s. 6
 • Personálna bibliografia
 • Very, very good orchestra : J. M. Sperger zabodoval v USA
  1997 Hudobný život 1997, č. 5, s. 2
 • Japonské impresie
  1996 Hudobný život 1996, č. 4, s. 7
 • Žilinskí muzikanti naprieč USA
  5. 11. 1993 Republika 5. 11. 1993, s. 2
 • Náročná práca s ľudským hlasom
  1988 Rytmus 1988, č. 1, s. 32 a 3 s. obálky
 • Postrehy z festivalu Mládež spieva 86
  1986 Rytmus 1986, č. 10, s. 6
 • Dvadsať rokov súboru Oko v Poprade
  1979 Osvetová práca roč. 29, 1979, č. 21, s. 42

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Hatrík: Nie som človek, predsa žijem
  21. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Popradský detský zbor, Jozef Búda (zbm.)


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 04. 2015