Profil osobnosti

Foto: Daniel Matej Autor: Pavel Kastl

Daniel Matej

9. 3. 1963 Bratislava

pozon.sk/matej/

vážna hudba
skladba, klávesové nástroje, elektronické nástroje

Pôsobenie v: VENI ensemble, VAPORI del CUORE

Bio

Bio

1983 – 1989
VŠMU (hudobná teória)
1987
iniciátor, spoluzakladateľ a umelecký vedúci súboru VENI ensemble
1987 – 1992
VŠMU (kompozícia – Ivan Parík)
1988
Medzinárodné skladateľské kurzy ISCM v Dolnom Kazimierzi, Poľsko (Luigi Nono, Luc Ferrari a i.)
1988 – 1989
Conservatoire National Supérieur de la Musique v Paríži (kompozícia – Betsy Jolas)
1989 – 1990
pedagóg hudby na ZUŠ v Bratislave
1990
štipendista Hudobného fondu, iniciátor a spoluzakladateľ medzinárodného festivalu VEČERY NOVEJ HUDBY (do 1996 hlavný dramaturg), člen výboru Československej sekcie ISCM
1990 – 1992
Kráľovské konzervatórium (Koninklijk Conservatorium) v Haagu (kompozícia – Louis Andriessen)
1991 – 1994
VŠMU, postgraduálne štúdium teórie hudby
1994 – 1997
VŠMU, doktorandské štúdium skladby (Juraj Beneš)
1992
účastník Dartington Summer Music School (elektronická a environmentálna hudba (Trevor Wishart, Robert Worby)
1993
spoluzakladateľ súboru Požoň sentimentál
1994
zakladateľ a hlavný redaktor relácie Štúdio novej hudby Rádia Ragtime, spoluzakladateľ Slovenskej sekcie ISCM, iniciátor, spoluzakladateľ a umelecký vedúci súboru VAPORI del CUORE
1995 – 1996
„composer-in-residence“ na základe grantu DAAD v Berlíne
1996
iniciátor, spoluzakladateľ a umelecký vedúci súboru appendix CONSORT
1997 – 2003
umelecký riaditeľ a hlavný dramaturg medzinárodného festivalu VEČERY NOVEJ HUDBY
od 1997
interný pedagóg dejín hudby, teórie hudby a kompozície na VŠMU (od 2002 odborný asistent)
2003
predseda Slovenskej sekcie ISCM
2004
habilitácia na docenta skladby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU

"Matejova tvorivá aktivita v oblasti kompozície je nerozlučne spätá s jeho organizátorskou a interpretačnou činnosťou. Roku 1987 bol iniciátorom vzniku súboru VENI ensemble, ktorý sa špecializuje na interpretáciu najnovšej tvorby hudobnej postmoderny a väčšina Matejových kompozícií vznikla v priamom kontakte s týmto súborom (prípadne ďalšími súbormi – VAPORI del CUORE, appendix CONSORT, Arcana Ensemble, Ugly Culture, Hilliard Ensemble). Ak sa Matej vo svojich začiatkoch identifikoval s tvorivými ideálmi popredných predstaviteľov hudobnej postmoderny, tak celý jeho ďalší vývoj predstavuje radikálne odmietnutie akejkoľvek jednoznačnej tradície a jeho tvorba prostredníctvom metódy „ozvláštňovania“ smeruje k syntetickým tvarom, ktoré len ťažko možno stotožňovať s jestvujúcimi tvorivými orientáciami. Pri hľadaní ho inšpirovali najmä „osamelí vlci“ hudby 20. storočia (E. Satie, Ch. Ives, J. Cage), a preto sa kompozičná „neopakovateľnosť“ stala Matejovou konštantou. Konkrétny kompozičný prejav je syntézou tvorivej idey (resp. kompozičného ideálu) a konkretizácie, ktorá sa formuje v úzkej väzbe na živý zvuk (live performance, tvorba v štúdiu) i na konkrétneho interpreta a jeho interpretačné dispozície. Svoje kompozičné východiská hľadá v konkrétnom materiáli (napríklad barokový motív, rockový riff, gospel), ktorý transformuje či „recykluje“ do novej podoby, ktorá máva často variantný charakter (skladby jestvujúce vo viacerých verziách či skladby dotvárané počas predvedenia). Novátorský imperatív sa uňho vzťahuje na všetky parametre skladby, počnúc artikuláciou až po architektoniku času. Výsledný tvar je tak syntézou východiskových prefabrikátov (ktoré umožňujú nahliadnuť do autorových hudobných záľub a ideálov) a transformačného procesu, v ktorom kompozičné východiská nadobúdajú novú funkciu i význam. Matej píše svoje skladby vlastne pre jediné médium, konkrétnych priateľov, ktorí sú ochotní stotožniť sa s jeho kompozičnou víziou. Je to komorné médium, pozostávajúce z menšieho počtu inštrumentalistov a vokalistov, ktorého veľkosť je často voliteľná či modifikovaná s súlade s konkrétnym predvedením."

(GODÁR, Vladimír: Daniel Matej. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 188.)

 

Diela

 • opera
 • John King (ballad opera)

  pre soprán, barytón, bas, herečku, herca-klarinetistu a herca-trombónistu, troch tanečníkov, štatistu, komentátora, komorný orchester a CD
  2001 60'
  TEXT: Z. Piussi, Ľ. Burgr
 • zbor a orchester
 • TOCCATA

  (sopra due toccate di Claudio Monteverdi)
  1999 5'
  OBSADENIE: 2CM, orch da cam., mg
 • tri sólové nástroje a orchester
 • STORMY MONDAY

  podľa Le quattro stagioni Antonia Vivaldiho
  OBSADENIE: vn, vc, ppf, archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • THEMES AND VARIATIONS 3

 • THEMES AND VARIATIONS 4

 • UNPREDICTABLE STANDARDS

 • Lament

  1988 12'
  OBSADENIE: s, ob, cl, clb, pf, mg
 • Possible Stories (...and Other Stories)

  pre 9 improvizujúcich hráčov a mg pás
  1992 1992, rev. 1994, 20'
  OBSADENIE: 9 strum. adlib, mg
  Ikona audio
 • Make love not art! (Lucy’s Diamonds Are Forever)

  pre dve skupiny melodických nástrojov ad lib. a bicie s prípadným vokálnym sprievodom
  1995 14'
  OBSADENIE: Vadlib., strum.adlib, dr
 • My Country (concerto grosso)

  1995 OBSADENIE: fiati, archi, mg, video
 • Rock me, Baby! No. 1 (in the style of old masters)

  1995 OBSADENIE: ens
 • Rock Me, Baby! No. 2

  1995 5'
  OBSADENIE: tgui, mg
 • accompaniment 2

  1996 8'
  OBSADENIE: strum.adlib
 • Schneller, weiter, höher

  pre sólový nástroj (-e), bicie, klavír / iný vhodný klávesový nástroj a 3 alebo viac sprievodných nástrojov
  1996 25'
  OBSADENIE: (p)pf, strum.adlib, bat
 • AIR (condition)

  2000 6'00
  OBSADENIE: orch, clb, CD, LP, C
 • Dying Old

  (offertorium)
  2000 6'30''
  OBSADENIE: elgui, 6strum.adlib
 • Refrains

  2000 5' - ad lib.
  OBSADENIE: strum.adlib, dir.
 • Nice

  2006 6' 37
  OBSADENIE: ad lib.
 • Structures, Pages (... and Improvisations)

  2010/2012 OBSADENIE: ens: strum.adlib
 • JMF for DM

  pre flautu a ansámbel
  2016 OBSADENIE: fl
 • S·A·F·E·

  Corale con variazioni concertanti per piano solo con accompanimento stromentale ad libitum
  2017 OBSADENIE: ens
 • sólový nástroj
 • MIKA (Mi-CHA)

  1996 8'
  OBSADENIE: flp
 • Nice

  2006 OBSADENIE: vc
 • E [For e. g.]

  2009 OBSADENIE: elgui
 • Stormy

  Sequenza per violino solo
  2011/2013 5' 18''
  OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • I tried them and they were all ROTTEN

  z cyklu "…morceaux en forme de poire"
  1995 3'
  OBSADENIE: pf
 • A Set of Five Pick-Outs (Súbor piatich výberov)

  2004
 • Lynch Variations

  (on Passus Duriusculus Rhetoricus)
  2007 2' 52''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • FRAGILE

  2009 OBSADENIE: pf
 • Ostinato

  pre klavír
  2017 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Wenn wir in höchsten Nöten seyn

  Chorálová predohra pre organ
  2000 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Goodnight, my sweet dreams!

  1989 25'
 • In the End…

  1989 7'
  OBSADENIE: fl, vn (cl, vc; clb, cb; fl, vn, cl, vc; fl, vn, clb, cb; cl, vc, clb, cb; fl, vn, cl, vc, clb, cb)
 • ('Nikabrik' or 'Trumpkin'?)

  1991 1991, rev. 1992, 17'
  OBSADENIE: fl, pf (cl, pf)
 • Save Our Souls

  pre zobcovú flautu a klavír
  2014 OBSADENIE: fld, pf
 • dva klavíry
 • Always

  1988 9'
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Elégia

  pre flautu, husle a violončelo
  1988 11'
  OBSADENIE: fl, vn, vc
 • JAUNE, BLEUE, ROUGE

  1997 13'
  OBSADENIE: vc, cl, ac/sth, mg
 • 3m für WAM

  2006 2006, rev. 2008
  OBSADENIE: 3crb
 • štyri nástroje
 • 4 Walt(z)er für Walt(50)er (when I'm fifty for 4 instruments no. 2)

  1998–1999 OBSADENIE: vn, pf, ac, cb
 • päť nástrojov
 • (Two) Lullabies

  1994 - 1995 13'
  OBSADENIE: cl/clb, 2vc, pf, ac (pf pf, strum.adlib)
 • Wenn wir in höchsten Nöten seyn (Auch „Three-in-One“ No. 2)

  Chorálová predohra pre klavír, klarinet, husle, violu a violončelo
  1999/2000 OBSADENIE: cl, vn, vl, vc, pf
 • šesť nástrojov
 • MACHAUT

  (after Ma fin est mon commencement by Guillaume de Machaut)
  2001 5'
  OBSADENIE: 6 bat / strum.adlib, tgui
 • 10–15 nástrojov
 • Musica aeterna

  pre komorný súbor
  1989 24'
  OBSADENIE: fl, cl, tr, tn, tp, pto, ppf, 4vn, vl, vc, cb
 • MACHAUT (ma fin est mon commencement) RE_MIXED

  2015 OBSADENIE: ens
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • 383 – Music for Two (in the “Mondschein”)

  1990 1990, rev. 1995, 7'30''
  TEXT: bibl. (Žalm 39, Vulgata)
  OBSADENIE: v, fl, ob, clb, bat, elgui, ppf, elpf adlib, vn, vl, vc, cb
 • Gloria

  pre hlasy a nástroje
  1992 22'
  OBSADENIE: s, ct, t, br, fl, cl, tr, tn, 2bat, pf, ppf, elpf, ac, elgui, bgui, vn, vl, 2vc, cb
 • Video (Billboards)

  1992 4'
  OBSADENIE: v, 2zlp, fl, clb, pf, vc, cb
 • Memories of You No. 1 (14 Variations for J. C.)

  pre hlas, flautu, akordeón a cimbal
  1993 1993, rev. 2010, 18'
  TEXT: Edwin Morgan
  OBSADENIE: ms, fl, ac, zmb/ppf
 • (Three) Songs and Refrains (Memories of You 2)

  Are you washed? Believe it or not! Really?
  1995 13'
  TEXT: skladateľ
  OBSADENIE: kt, t, br, b / CMa / CM / v, orch
 • Ha-lu-je-la (Lullaby)

  1996 5'
  OBSADENIE: v adlib, pf, tgui / mg
 • (Another Two) Lullabies

  1997 13'
  OBSADENIE: ms, tunb, cl/clb, pf, vbf/mbf, vl, cb, tgui/mg
 • (When I’m) FIFTY for piano (Lullaby)

  1997 6'
  OBSADENIE: pf, tunb, strum.adlib
 • Bargain Happiness

  2000 2' 30''
  OBSADENIE: v, fl, vn, pf, ac
 • elektroakustické
 • CITY

  1995 3'
  OBSADENIE: C
 • SATIollagE

  1995 6'
  OBSADENIE: C
 • accompaniment 1

  1996 8'
  OBSADENIE: C
 • Luminia

  1997 OBSADENIE: mg
 • Bol som pri tom

  súčasť projektu
  2000 72' - ad lib.
  OBSADENIE: zvuková inštalácia
 • Chorals on SDEF for Conlon Nancarrow

  pre mg. pás
  2000 1' 30''
  OBSADENIE: C
 • SHARP (on B-A-C-H)

  2000 0'30
  OBSADENIE: mg
 • Vingt Regards

  (podľa Vingt regards sur l'Enfant Jesus Olivera Messiaena), spoluautori Sadovská a Biľak
  2000 OBSADENIE: C
 • CAravenGE

  2002 24' - ad lib.
  OBSADENIE: zvuková inštalácia
 • CAVEs (Outside - Inside)

  2004 50' a 56' - ad lib.
  OBSADENIE: zvuková priestorová inštalácia (Dolby Digital)
 • p@ges [from] ch@rnolds

  2004 36' – 70'
  OBSADENIE: pf, strum.adlib, C
 • CAVE SONGS [remixed]

  2005 12' 30''
  OBSADENIE: CD/DVD Dolby Digital
 • Tanec (nezahrávajte sa s ohňom) pre CD a video

  2005
 • MORSeARIA (miserere)

  pre soprán a predpripravené zvukové stopy
  2015 8' 53''
  OBSADENIE: C+(v)
 • CODA [to Ho-chi-min] no. 2

  2018 OBSADENIE: cl, elgui, ac, C
 • KYaRIaE

  2018 OBSADENIE: C, br, (ens), (orch)
 • performance
 • VAPORI del CUORE / OPEN

  pre 4 improvizujúcich hráčov a 3 tanečníkov
  1999 40'
 • VAPORI del CUORE / John Oswald/ Otomo Yoshihide/ Marián Varga / Improvisations

  pre 8 improvizujúcich hráčov
  2000 60'
 • VAPORI del CUORE / Mikrokozmos

  pre 5 improvizujúcich hráčov a 3 tanečníkov
  2000 80'
 • VAPORI del CUORE / Mikuláš Škuta/ Beth Griffith/ DJ Ghalagha / Standard Refrains

  pre 8 improvizujúcich hráčov
  2000 60'
 • VAPORI del CUORE / Alfred Zimmerlin / Alpine Songs

  pre 5 improvizujúcich hráčov
  2001 50'
 • VAPORI del CUORE / Great Dance

  pre 6 improvizujúcich hráčov a 3 tanečníkov
  2001 75'
 • VAPORI del CUORE / Günter Müller / Point Zero

  pre 7 improvizujúcich hráčov
  2001 50'
 • VAPORI del CUORE / Alpine Songs 2

  pre 6 improvizujúcich hráčov
  2002 60'
 • VAPORI del CUORE / Elliott Sharp / Sharp Matters

  pre 7 improvizujúcich hráčov
  2002 35'
 • VAPORI del CUORE / Norbert Möslang / Alpine songs 3

  pre 7 improvizujúcich hráčov
  2003 50'
 • don@u.com / Lieder ohne Worte

  pre 6 improvizujúcich hráčov
  2004 55'
 • OVER4tea / Lost Angeles and Other Mirrors

  pre 3 improvizujúcich hráčov a video
  2004 45'
 • OVER4tea / Noël Akchoté / NEXT

  pre 4 improvizujúcich hráčov
  2004 25'
 • VAPORI del CUORE / Interactions

  pre 3 improvizujúcich hráčov a 6 tanečníkov
  2004 25'
 • VAPORI del CUORE / Jon Rose / Themes and Variations

  pre 6 improvizujúcich hráčov
  2004 60'

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ERDMANN, Martin: Einfache Dinge und böse Träume
  2007 MusikTexte – Zeitschrift für Neue Musik 2007, č. 8, s. 60–65
 • Umelecká kritika a publicistika
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudba dneška v SNG
  Get out of Whatever CAGE
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 1-2, s. 11
 • BURLAS, Martin: Hudba dneška v SNG #33
  Cello Soundings
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 15
 • MATEJ, Daniel: Ensemble Ricercata: CANTÉYODJAYÂ
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 34
 • KOLÁŘ, Róbert: Asyn(C)hrónie 2019
  5. ročník festivalu súčasnej hudby, 20.-23.5., VŠMU Bratislava
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 12-14
 • KOLÁŘ, Róbert: Hudba dneška v SNG #32: Classic Malts (DVA-JA6)
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 27
 • MOTYČKA, Peter: Desaťročie Rajeckej hudobnej jari
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 10
 • KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...
  Festival, ktorý založil Ilja
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 20-21
 • KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019
  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 5
 • IRHOVÁ, Alžbeta: Hudba dneška v SNG #31: Electro-News from Czecho-Slovakia
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 37
 • RÓNAIOVÁ, Barbara: Daniel Matej: Chýba nám ozajstná veselosť
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 8
 • NEJTEK, Michal: Daniel Matej: Nakreslit si svoji skladbu
  2019 In: www.casopisharmonie.cz/rozhovory/michal-nejtek-vs-daniel-matej-nakreslit-si-svoji-skladbu.html
  Harmonie 2019, č. 1, s. 10-12
 • GAHÉROVÁ, Vladimíra: Ako zaželať všetko najlepšie na takmer 30 spôsobov
  2019 Pravda - Kultúra 2019
 • KOLÁŘ, Robert: Branislav Dugovič : Cross-Country Skiing [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 38
 • RÓNAIOVÁ, Barbara: "Nič" v hudbe
  Anne La Berge a VENI ensemble v SNG
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 5, s. 10–11
 • VOZÁROVÁ, Eva: 30 rokov v neobyčajnom hudobnom vesmíre
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 35
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG 25: VENI 30 (1)
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 33
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: OUT TAKE(s)
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 11
 • LIPTÁKOVÁ, Jana: Marking a 50th birthday with contemporary music
  2018 In: spectator.sme.sk/c/20974261/marking-a-50th-birthday-with-contemporary-music.html
  Spectator - SME 2018
 • VOZÁROVÁ, Eva: Ako sme hrali v New Yorku a neprišli o rozum...
  (Jesenné turné Cluster ensemble bolo úspechom, ale najmä drinou)
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 30–31
 • BOROŠ, Tomáš: Adamčiak, do školy!
  Koncert cyklu Hudba dneška v SNG, sprievodné podujatie retrospektívnej výstavy Adamčiak, začni!
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 25
 • IRHOVÁ, Alžbeta: Hudba dneška v SNG: Hommage à Milan Adamčiak
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 23–24
 • TURÁK, František: Dva návraty na Epoché
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 6–7
 • ČORGOOVÁ, Naneta: VENI ACADEMY: letná akadémia v Kulturparku
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7– 8, s. 4
 • TICHÝ, Stanislav: Dni starej hudby 2016
  Epochy kráľov
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 14
 • KOLÁŘ, Robert: Eva Šušková : secret VOICE electric [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 37 – 38
 • BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 12
 • TKÁČ, Ján: Hudba dneška v SNG: BEFORE & AFTER SILENCE 9
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 26
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG – Skladačky
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 3
 • FELEDI, Tibor: Hudba dneška v SNG #14
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7-8, s. 2
 • KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 37
 • BERÁTS, Juraj: VENI ACADEMY na Muzički biennale Zagreb 2015
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 17
 • KOLÁŘ, Robert: Muzički biennale Zagreb 2015 : svetový festival so slovenskou príchuťou
  Slovenská misia
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 16–17
 • KOLÁŘ, Robert: Daniel Matej : Memories of You [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 39
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG
  Cesta pre štyroch, Zverokruh
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 8, 9
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata
  Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 4
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 4
 • FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 22–23
 • KOLÁŘ, Robert: VENI ACADEMY: Rolling Tones / Im zarter Bewegung [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 35–36
 • KOLÁŘ, Robert: studEND.doc
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 6, s. 9
 • KOLÁŘ, Robert: Daniel Matej: Fascinuje ma, že existuje akási "tichá alternatíva"...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 17–18
 • KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň
  Primát komornej hudby
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 13
 • KOLÁŘ, Robert: VAPORI del CUORE : Possible Stories [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 9, s. 37–38
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 4, s. 11
 • KATINA, Peter: Milan Osadský : Nice [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 37
 • PIAČEK, Marek: Exempla trahunt [rozhovor]
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 12, s. 12
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90
  2010 Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 160–162
 • KOLÁŘ, Robert – ŠUBA, Andrej: Dve výročia a jeden koniec [rozhovor]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 9, s. 14–18
 • Recenzie
 • SLABÝ, Petr: VENI 30
  Hudobný fond / RTVS
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 3, s. 39
 • VESELÝ, Ondrej: Fifty [Recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 56
 • SLABÝ, Petr: Dispersion: E. Sharp, VENI ACADEMY
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 39
 • Personálna bibliografia
 • Dobyvatelé akustických scén. Od radioartu k hudebnímu divadlu [recenzia knihy]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 55
 • ISCM WORLD NEW MUSIC DAYS 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 32
 • Spomienky... Milan Adamčiak – pedagóg, muzikológ, umelec, kolega, priateľ
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 2, s. 123–127
 • Shaped Songs
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 23
 • Dve okrúhle výročia. Výročie druhé – Erik Satie (1866 – 1925)
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 26–29
 • Dve okrúhle výročia. Výročie prvé – Morton Feldman (1926 – 1987)
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 10, s. 12–13
 • Audiokultúra : Texty o modernej hudbe
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 37–38
 • Wolfgang Rihm : Et Lux [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7-8, s. 57
 • V zrkadle času : Juraj Beneš
  Priateľ v sporoch, ktoré nekončia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 9, s. 6–7
 • Otázniky nad Výchovným otáznikom Tamása Horkaya
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 2
 • Milan Adamčiak – 65
  Zvláštna bytosť
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 22
 • ISCM World New Music Days na Muzički biennale Zagreb 2011
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 5, s. 23
 • Meredith Monk : Impermanence [recenzia CD]
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 52
 • Nur die notwendigen Dinge tun...
  2007 MusikTexte – Zeitschrift für Neue Musik 2007, č. 8, s. 66–70
 • Chat Noir – dialóg s P. Zagarom
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 11–12, s. 36–37
 • (Experimental) Music Between East und West (a short selective report about some music of the last two decades in our country)
  1998 Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, s. 234–238
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Što délať?
  2000 Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, STIMUL 2000, s. 189-196

Diskografia

 • Foto: Veni 30 VENI 30
  2019 CD – Hudobný fond
  1. Marián Lejava: Wrath I
   VENI ensemble, Marián Lejava (dir.), Hilary Jeffery (tn)
  2. Boško Milaković: Losing My Religion
   VENI ensemble, Marián Lejava (dir.)
  3. Pedro Rebelo: Trio
   VENI ensemble
  4. Hilarz Jefferz: Orpheus Mirror
   Marián Lejava (dir.), VENI ensemble
  5. Elliott Sharp: Dark Matters
   Marián Lejava (dir.), VENI ensemble
  6. Daniel Matej: MORSeARIA (miserere)
   VENI ensemble, Daniel Matej (umv.), Eva Šušková (s), Nikolaj Nikitin (sx)
  7. Christopher Fox: schwarz-weiss
   VENI ensemble, THReNSeMBle, Balázs Horváth (umv.)
  8. Franz Schmidt: Kya
   VENI ensemble, THReNSeMBle, Balázs Horváth (umv.), Ronald Šebesta (cl)
  9. Daniel Matej: JMF for DM
   VENI ensemble, Daniel Matej (umv.), Veronika Vitázková (fl)
  10. Karlheinz Stockhausen: Aus den sieben Tagen
   VENI ensemble, Daniel Matej (umv.), Nikolaj Nikitin (sxs)
 • Foto: Cross​-​Country Skiing CROSS​-​COUNTRY SKIING
  2018 CD – Real Music House
  1. Marián Lejava: Horrow (WaldEnd) Op. 24a
   Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc)
  2. Milan Adamčiak: Modelli per clarinetto solo
   Branislav Dugovič (cl)
  3. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Abeech
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  4. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Hoci
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  5. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Aktak
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  6. Eddie Stevens: The Maze
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  7. Daniel Matej: CAVE SONGS [remixed] – Ho-chi-min
   Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  8. Daniel Matej: CODA [to Ho-chi-min] no. 2
   Eddie Stevens (C), Daniel Matej (cl), Daniel Matej (C)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE electric EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE ELECTRIC
  2016 CD – Real Music House 2393-007-2
  1. Martin Burlas: Námorníci
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (C)
  2. Fero Király: January 2016
   Eva Šušková (v), Fero Király (pf, C)
  3. Daniel Matej: MORSeARIA (miserere)
   Eva Šušková (s), Daniel Matej (C), Adam Matej (C)
  4. Juraj Vajó: ... pre ženský hlas a mg pás
   Eva Šušková (v), Boris Vaitovič (C), Fero Király (C)
  5. Miroslav Tóth: Lamento riaditeľky (fragment z opery Zázračná masážna tyč)
   Eva Šušková (v), Zuzana Biščáková (cmb), Miroslav Tóth (C)
  6. Víťazoslav Kubička: Portrét ženy
   Eva Šušková (v), Víťazoslav Kubička (C)
  7. Iris Szeghy: Story
   Eva Šušková (v), Juraj Ďuriš (mg), Iris Szeghy (mg)
  8. Július Fujak: Nikde
   Eva Šušková (v), Ondrej Veselý (gui), Július Fujak (bgui, C*, pseudoharmónium), Ján Boleslav Kladivo (C*)
 • Foto: Attila Tverďák : elektrická gitara ATTILA TVERĎÁK : ELEKTRICKÁ GITARA
  2015 CD – Hevhetia HV 0070-2-331
  1. Daniel Matej: E [For e. g.]
   Attila Tverďák (elgui)
  2. Boško Milaković: Continuous (Hommage à Morton Feldman)
   Attila Tverďák (elgui)
  3. Juraj Vajó: Urban Song
   Attila Tverďák (elgui, v)
  4. Pavol Bizoň: Akordy a kordy
   Attila Tverďák (elgui)
  5. Luciana Berio: Sequenza XI
   Attila Tverďák (elgui)
  6. Ivan Buffa: For Atti
   Attila Tverďák (elgui)
  7. Peter Machajdík: Let
   Attila Tverďák (elgui)
 • Foto: Daniel Matej : Memories of You DANIEL MATEJ : MEMORIES OF YOU
  2015 CD – Hudobný fond SF 00852131
  1. Daniel Matej: Nice
   fama Q, David Danel (vn), Roman Hranička (vn), Ondřej Martinovský (vl), Balázs Adroján (vc)
  2. Daniel Matej: I tried them and they were all ROTTEN
   Ivan Šiller (pf)
  3. Daniel Matej: Memories of You No. 1 (14 Variations for J. C.)
   Klára Lóczi (v), Anne La Berge (fl), Boris Lenko (ac), Enikő Ginzery (zmb), Marián Lejava (dir.)
  4. Daniel Matej: Chorals on SDEF for Conlon Nancarrow
   Daniel Matej (C)
  5. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)
   Jon Rose (vn), MATEJ ENSEMBLE of the Elder's Conservatory of the Adelaide University, Daniel Matej (dir.)
  6. Daniel Matej: (When I’m) FIFTY for piano (Lullaby)
   Ivan Šiller (pf), Branislav Dugovič (cl, clb), Daniel Matej (tunb)
  7. Daniel Matej: CAVE SONGS [remixed]
   Daniel Matej (C)
  8. Daniel Matej: FRAGILE
   Ivan Šiller (pf)
 • Foto: DON@U.COM : UNPREDICTABLE STANDARDS DON@U.COM : UNPREDICTABLE STANDARDS
  2014 CD – Mediálny inštitút MI 012014
  1. Daniel Matej / don@au.com: Softly
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  2. Daniel Matej / don@au.com: Smile
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  3. Martin Siewert / don@au.com: Grace
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  4. Juun / don@au.com: Chelsea
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  5. Fabian Pollack / don@au.com: Besame
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  6. Daniel Matej / don@au.com: Tender
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  7. don@au.com: Unpredictable
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
 • Foto: TRANSMUSIC [VARIATIONS] : selected graphic scores by Milan Adamčiak performed by Mi-65 TRANSMUSIC [VARIATIONS] : SELECTED GRAPHIC SCORES BY MILAN ADAMČIAK PERFORMED BY MI-65
  2013 CD – Dive Buki 2191-001-2
  1. Milan Adamčiak: Poonsoireé
   Mi-65, Daniel Matej (umv, C*, obj, v, dir.), Miroslav Tóth (sx, v), Edgars Rubenis (elgui), Arturas Bumšteinas (obj), Gergő Kováts (sx, fl, obj), Zsolt Sörés (vl, C*, obj), Gergely Kovács (bat), Tomek Chołoniewski (bat), Roman Laščiak (zvukový design)
  2. Milan Adamčiak: Snow-Fox
   Mi-65, Daniel Matej (umv, C*, obj, v, dir.), Miroslav Tóth (sx, v), Edgars Rubenis (elgui), Arturas Bumšteinas (obj), Robert Kolář (tr), Michal Matejka (elgui), Andrej Gál (vc), Bernhard Breuer (bat), Roman Laščiak (zvukový design)
  3. Milan Adamčiak: Configurazione dei due elementi
   Mi-65, Daniel Matej (umv, C*, obj, v, dir.), Miroslav Tóth (sx, v), Edgars Rubenis (elgui), Arturas Bumšteinas (obj), Renata Guzik (fl), Paulina Owczarek (sx), Michał Dymny (elgui), Rafał Mazur (bgui), Tomek Chołoniewski (bat), Roman Laščiak (zvukový design)
  4. Milan Adamčiak: Penetrations_K
   Mi-65, Daniel Matej (umv, C*, obj, v, dir.), Miroslav Tóth (sx, v), Edgars Rubenis (elgui), Arturas Bumšteinas (obj), Renata Guzik (fl), Paulina Owczarek (sx), Michał Dymny (elgui), Rafał Mazur (bgui), Tomek Chołoniewski (bat), Roman Laščiak (zvukový design)
  5. Milan Adamčiak: Derivations
   Mi-65, Daniel Matej (umv, C*, obj, v, dir.), Miroslav Tóth (sx, v), Edgars Rubenis (elgui), Arturas Bumšteinas (obj), Robert Kolář (tr), Michal Matejka (elgui), Andrej Gál (vc), Bernhard Breuer (bat), Roman Laščiak (zvukový design)
  6. Milan Adamčiak: Adizione
   Mi-65, Daniel Matej (umv, C*, obj, v, dir.), Miroslav Tóth (sx, v), Edgars Rubenis (elgui), Arturas Bumšteinas (obj), Renata Guzik (fl), Paulina Owczarek (sx), Michał Dymny (elgui), Rafał Mazur (bgui), Tomek Chołoniewski (bat), Roman Laščiak (zvukový design)
  7. Milan Adamčiak: Foglio musicale 2 (Rytmikana II)
   Mi-65, Daniel Matej (umv, C*, obj, v, dir.), Miroslav Tóth (sx, v), Edgars Rubenis (elgui), Arturas Bumšteinas (obj), Renata Guzik (fl), Paulina Owczarek (sx), Michał Dymny (elgui), Rafał Mazur (bgui), Tomek Chołoniewski (bat), Roman Laščiak (zvukový design)
  8. Milan Adamčiak: Heterophonica II
   Mi-65, Daniel Matej (umv, C*, obj, v, dir.), Miroslav Tóth (sx), Edgars Rubenis (elgui), Arturas Bumšteinas (obj), Renata Guzik (fl), Paulina Owczarek (sx), Michał Dymny (elgui), Rafał Mazur (bgui), Tomek Chołoniewski (bat), Roman Laščiak (zvukový design)
 • Foto: VENI ACADEMY: Rolling Tones | In zarter Bewegung VENI ACADEMY: ROLLING TONES | IN ZARTER BEWEGUNG
  2013 CD – Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia ISCM-R01 2262 001-2-2
  1. Louis Andriessen: Workers Union for any loud-sounding group of instruments
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
  2. Terry Riley: In C for unspecified ensemble
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)
  4. Milan Adamčiak: Heterophonica II
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  5. Milan Adamčiak: Adizione
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  6. Marián Lejava: deadline:aria
   Milan Paľa (vl), VENI ACADEMY, David Danel (vn), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
  7. Earle Brown: December 1952 for unspecified ensemble
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  8. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  9. František Chaloupka: The Book of Sand
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Violin Solo 5 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0122-2-132
  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
   Milan Paľa (vn)
  4. Roman Berger: Konvergencie I
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky
   Milan Paľa (vn)
  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2
   Milan Paľa (vn)
  7. Tomáš Boroš: Bausteine
   Milan Paľa (vn)
  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
   Milan Paľa (vn)
  9. Daniel Matej: Stormy
   Milan Paľa (vn)
  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme
   Milan Paľa (vn)
  11. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Milan Osadský – Nice MILAN OSADSKÝ – NICE
  2011 CD – Pavlík Records PA 009-2/9
  1. Toshio Hosokawa: Melodia
   Milan Osadský (ac)
  2. Mauricio Kagel: Rrrrrr...
   Milan Osadský (ac)
  3. Per Nørgård: Introduction and Toccata
   Milan Osadský (ac)
  4. Jürgen Ganzer: Phantasia 84
   Milan Osadský (ac)
  5. Lucia Chuťková: Desertshore
   Milan Osadský (ac)
  6. Vladislav Šarišský: MeNIA
   Milan Osadský (ac)
  7. Daniel Matej: Nice
   Milan Osadský (ac)
 • Foto: VAPORI DEL CUORE – Possible Stories VAPORI DEL CUORE – POSSIBLE STORIES
  2011 CD – Divis-Slovakia R128 0004-2-131
  1. Franz Schubert/Chris Newman: Morgengruss
   Chris Newman (v), Ronald Šebesta (clb), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (pf), Daniel Matej (dr), Roman Laščiak (sde)
  2. Daniel Matej: p@ges [from] ch@rnolds
   Daan Vandewalle (pf), Marek Piaček (fl, C*), Boris Lenko (ac), Ľubomír Burgr (vn), Peter Zagar (sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde)
  3. Marek Piaček: Corrado
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Petr Michoněk (vc), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (sth), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
  4. Daniel Matej: Possible Stories (...and Other Stories)
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Petr Michoněk (vc), Daniel Matej (v, gng), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (v, elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
 • Foto: Požoň sentimentál : Minimal POŽOŇ SENTIMENTÁL : MINIMAL
  2010 CD – AZYL Music R266-0015-0-131
  1. Marek Piaček: Shambala Orchestra: The Final Dance
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  2. Peter Zagar: Vážna hudba
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  3. Ľubomír Burgr: Unisono suita
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  4. Boris Lenko: My tu a tí druhí
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  5. Peter Zagar: Tao
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  6. Frédéric Inigo: Anna Magdalena and the Book Makers
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (v, pf)
  7. Marek Piaček: Bratislavská Sútra – Otcove slová
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (v, ac), Peter Zagar (v, pf)
  8. Ľubomír Burgr: Nie sen
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  9. Hilary Jeffery: Bratislavská apokalypsa
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  10. Peter Graham: Paríž v daždi. Požoň sentimentál Remix
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  11. Boris Lenko: Peter a Marek
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  12. Peter Zagar: Valčík na rozlúčku
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  13. Daniel Matej: Bargain Happiness
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Daniel Matej (v)
  14. Ľubomír Burgr: Your Good Feeling
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ronald Šebesta (cl)
  15. Ján Boleslav Kladivo: Život
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ján Boleslav Kladivo (v)
 • Foto: Bratislava Veni Ensemble BRATISLAVA VENI ENSEMBLE
  2008 CD – Hevhetia HV 0027-2-331
  1. Tomáš Boroš: Anava
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  2. Daniel Matej: Make love not art! (Lucy’s Diamonds Are Forever)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  3. Christian Wolff: Bratislava
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  4. Allison Cameron: Rainsnout
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  5. Richard Ayres: No. 15 (kind in een tuin vol verrassingen)
   VENI ensemble, Jana Pastorková (s), Anton Popovič (dir.)
 • Foto: LOTZ trio – Slovak period & contemporary basset horn treasures LOTZ TRIO – SLOVAK PERIOD & CONTEMPORARY BASSET HORN TREASURES
  2008 CD – Hudobný fond SF 00562131
  1. Marek Piaček: Pustatina I – VIII
   Lotz Trio
  2. Juraj Družecký: Divertimento
   Lotz Trio
  3. Boško Milaković: The Inner Singers
   Lotz Trio
  4. Daniel Matej: 3m für WAM
   Lotz Trio
  5. Johann Josef Rösler: Partita
   Lotz Trio
  6. Martin Burlas: Sailing against Night (Plavba proti noci)
   Lotz Trio
  7. Marián Lejava: Aria (for Lotz Trio)
   Lotz Trio
 • Foto: Lieder ohne Worte LIEDER OHNE WORTE
  2007 CD – Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru AA08
  1. Daniel Matej: don@u.com / Lieder ohne Worte
   Marek Piaček (v, fl, C*), Ronald Šebesta (cl), Judith Unterpertinger (vc), Christian Fennesz (gui, lap), Martin Siewert (gui, C*), Martin Brandlmayr (bat), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj)
 • Foto: Daniel Matej - Schneller, weiter, höher DANIEL MATEJ - SCHNELLER, WEITER, HÖHER
  2006 CD – Hudobný fond SF 00482131
  1. Daniel Matej: In the End…
   VENI ensemble
  2. Daniel Matej: Schneller, weiter, höher
   ARCANA ensemble
  3. Daniel Matej: ('Nikabrik' or 'Trumpkin'?)
   Anne La Berge (fl), Nora Skuta (pf)
  4. Daniel Matej: JAUNE, BLEUE, ROUGE
   VENI ensemble
 • Foto: Visions – Slovak Music for Cello and Accordion VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION
  2006 CD – Diskant DK 0094-2 131
  1. Marek Piaček: El efecto föhn
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Ilja Zeljenka: Štefánka
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Juraj Hatrík: Vízia
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Ľubica Čekovská: In Conversation
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Daniel Matej: Nice
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: OVER4tea with Noël Akchoté OVER4TEA WITH NOËL AKCHOTÉ
  2005 CD – Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru AA06
  1. Daniel Matej: OVER4tea / Lost Angeles and Other Mirrors
   Martin Burlas (lap, sth), Ján Boleslav Kladivo (sth, C*), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde)
  2. Daniel Matej: OVER4tea / Noël Akchoté / NEXT
   Martin Burlas (lap, sth), Ján Boleslav Kladivo (sth, C*), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde)
 • Foto: Alpine Songs - Refrains - Point Zero ALPINE SONGS - REFRAINS - POINT ZERO
  2003 CD – Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru YA 0002-2-331
  1. Daniel Matej: VAPORI del CUORE / Alfred Zimmerlin / Alpine Songs
  2. Daniel Matej: Refrains
   VAPORI del CUORE
  3. Daniel Matej: VAPORI del CUORE / Günter Müller / Point Zero
 • Foto: Contemporary Experimental Music from Eastern Europe 'From Gdansk till Dawn' CONTEMPORARY EXPERIMENTAL MUSIC FROM EASTERN EUROPE 'FROM GDANSK TILL DAWN'
  2002 CD – Leonardo Music Journal CD Series Volume 12, Cambridge
  1. Tigrics: Everbeener
  2. Olga+Jozef: 7B2
  3. Wolfram: Sentinel
  4. Nicron: Highpass.2
  5. Ea: S.pool
  6. Daniel Matej: SATIollagE
  7. Borut Savski: Birdy Activity
  8. Mołr Drammaz: Niezano(zano)
  9. The Abstract Monarchy Trio: Schrattenberg
  10. Arszyn: Oho! - Rzekła Żydówka Ukazując Drugie Duże Czarne Oko (Część Druga)
  11. Vladimir Djambazov: The Secret Life Of A Can
  12. Jeanne Frémaux: Fret Accord
  13. Arkona (2): Komputerliebe
  14. Daniel Matej: VAPORI del CUORE / Great Dance
  15. Martin Burlas: Monika Vypovedá
 • Foto: Im Osten IM OSTEN
  2002 CD – ORF MP02 CD 01

  CD ORF musikprotokoll im steierischen herbst, line_in: line_out
  1. Daniel Matej: VAPORI del CUORE / Alpine Songs 2
   VAPORI del CUORE
 • Foto: opera aperta ensemble - post-minimal set OPERA APERTA ENSEMBLE - POST-MINIMAL SET
  2002 CD – Mediálny inštitút OF 0002 2 331
  1. Christopher Fox: Straight Lines in Broken Times
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Nora Skuta (pf)
  2. Martin Burlas: 13
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  3. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  4. James Tenney: Harmonium #5
   OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  5. Daniel Matej: Wenn wir in höchsten Nöten seyn
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  6. Hauke Harder: Bryndzové halušky
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  7. Peter Ablinger: B – A – C – H
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (clb), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (sth)
  8. Marek Piaček: Recitativo e canzonetta
   OPERA APERTA ensemble, Nora Skuta (pf)
 • Foto: STATE OF THE UNION 2.001 STATE OF THE UNION 2.001
  2001 CD – Electronic Music Foundation EMF CD 028, New York

  realizácia Creative Pig Studio
  1. Daniel Matej: SHARP (on B-A-C-H)
  2. Marek Piaček: RAINY
 • Foto: 3/4 revue 3/4 REVUE
  2000 CD – Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru
  1. Daniel Matej: VAPORI del CUORE / Mikrokozmos
 • Foto: BETWEEN BETWEEN
  1995 CD – MUSICA 790023-2, Viedeň
  1. Daniel Matej: Always
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  2. Daniel Matej: 383 – Music for Two (in the “Mondschein”)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Jana Pastorková (s)
  3. Daniel Matej: Musica aeterna
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  4. Daniel Matej: Video (Billboards)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  5. Daniel Matej: (Two) Lullabies
   VENI ensemble
 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)
 • Foto: VENI VENI
  1990 LP – Globus International 210027-1111
  1. Martin Burlas: Hudba pre Róberta Dupkalu
   VENI ensemble
  2. Daniel Matej: Musica aeterna
   VENI ensemble

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Daniel Matej: KYaRIaE
  12. 12.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba dneška v SNG 31 – „Electro-News“ from „Czecho-Slovakia", SNG, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtěch Šembera (br), Daniel Matej (C)
  verzia pre zvukovú stopu a barytón
 • Daniel Matej: KYaRIaE
  20. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  „VENI 30 (8)“ – „Z môjho života“, Nová synagóga Žilina, Žilina, SK
  INTERPRETI: Vojtěch Šembera (br), VENI ensemble, Daniel Matej (dir.)
  verzia pre zvukovú stopu, barytón a ansámbel
 • Daniel Matej: CODA [to Ho-chi-min] no. 2
  3. 8.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová hudba v Tatranskej Galérii 2 / "VENI 30 (6)" - Cave Songs, Tatranská galéria, Poprad, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Michal Matejka (elgui), Milan Osadský (ac), Daniel Matej (C), VENI ensemble
 • Daniel Matej: Ostinato
  pre klavír
  4. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)
 • Daniel Matej: S·A·F·E·
  Corale con variazioni concertanti per piano solo con accompanimento stromentale ad libitum
  28. 11.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata
 • Daniel Matej: Stormy
  Sequenza per violino solo
  13. 4.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba dneška v SNG, Slovenská národná galéria, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Veronika Škutová: #cityvoice
  12. 3.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ACADEMY, Daniel Matej (dir.)
 • Daniel Matej: MORSeARIA (miserere)
  pre soprán a predpripravené zvukové stopy
  21. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba dneška v SNG – Skladačky, Slovenská národná galéria, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (v), Daniel Matej (C)
 • Daniel Matej: Save Our Souls
  pre zobcovú flautu a klavír
  17. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Kozárová (fld), Monika Tujvelová (pf)
 • Martin Burlas: c durable
  pre komorný súbor
  24. 3.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Musica falsa et ficta, Daniel Matej (dir.)
 • Daniel Matej: FRAGILE
  3. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK
  INTERPRETI: Sára Svobodová (pf)
 • Daniel Matej: STORMY MONDAY
  podľa Le quattro stagioni Antonia Vivaldiho
  18. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (vn), Jozef Lupták (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Daniel Matej: THEMES AND VARIATIONS 4
  1. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jean-Marc Montera (elgui), VAPORI del CUORE
 • Daniel Matej: Nice
  17. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Fama Q
 • Daniel Matej: UNPREDICTABLE STANDARDS
  16. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: don@u.com
 • Daniel Matej: E [For e. g.]
  4. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (New) Music at Home, Synagóga, Šamorín, SK
  INTERPRETI: Attila Tverďák (elgui)
 • Daniel Matej: THEMES AND VARIATIONS 3
  16. 6.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  VAPORI del CUORE - 15 YEARS AFTER, a4 nultý priestor, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VAPORI del CUORE
 • Pavol Bizoň: V(y)kráda(m) sa (čiarka) ticho!
  18. 5.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK
  INTERPRETI: studEND.doc, Daniel Matej (dir.)
 • Daniel Matej: Lynch Variations
  (on Passus Duriusculus Rhetoricus)
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Daniel Matej: 4 Walt(z)er für Walt(50)er (when I'm fifty for 4 instruments no. 2)
  15. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: ALEA
 • Daniel Matej: 3m für WAM
  29. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lotz Trio
 • Daniel Matej: Tanec (nezahrávajte sa s ohňom) pre CD a video
  14. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava, Ján Šicko (video)
 • Daniel Matej: A Set of Five Pick-Outs (Súbor piatich výberov)
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daan Vandewalle (pf)
 • Daniel Matej: John King (ballad opera)
  pre soprán, barytón, bas, herečku, herca-klarinetistu a herca-trombónistu, troch tanečníkov, štatistu, komentátora, komorný orchester a CD
  15. 12.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo Stoka, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, Marián Lejava (dir.), Martin Majkút (zbm.), Daniel Matej (hudba)
 • Daniel Matej: AIR (condition)
  8. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Daniel Matej (C)
 • Daniel Matej: Chorals on SDEF for Conlon Nancarrow
  pre mg. pás
  12. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 5, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
 • Daniel Matej: Wenn wir in höchsten Nöten seyn
  Chorálová predohra pre organ
  11. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Daniel Matej: Bargain Happiness
  10. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Matej (v), Požoň sentimentál
 • Daniel Matej: Dying Old
  (offertorium)
  9. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica aeterna, Marián Lejava (dir.)
 • Daniel Matej: Wenn wir in höchsten Nöten seyn (Auch „Three-in-One“ No. 2)
  Chorálová predohra pre klavír, klarinet, husle, violu a violončelo
  30. 4.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble
  Premiéra verzie pre klavír, klarinet, husle, violu a violončelo.
 • Daniel Matej: Vingt Regards
  (podľa Vingt regards sur l'Enfant Jesus Olivera Messiaena), spoluautori Sadovská a Biľak
  17. 3.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Synagóga, Šamorín, SK
 • Daniel Matej: Wenn wir in höchsten Nöten seyn (Auch „Three-in-One“ No. 2)
  Chorálová predohra pre klavír, klarinet, husle, violu a violončelo
  11. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  Premiéra verzie pre husle, violu a violončelo.
 • Daniel Matej: TOCCATA
  (sopra due toccate di Claudio Monteverdi)
  22. 10.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dni starej hudby, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica aeterna
 • Daniel Matej: (Three) Songs and Refrains (Memories of You 2)
  Are you washed? Believe it or not! Really?
  14. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: The Hilliard Ensemble
 • Daniel Matej: Make love not art! (Lucy’s Diamonds Are Forever)
  pre dve skupiny melodických nástrojov ad lib. a bicie s prípadným vokálnym sprievodom
  14. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Daniel Matej: Rock me, Baby! No. 1 (in the style of old masters)
  14. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Daniel Matej: Possible Stories (...and Other Stories)
  pre 9 improvizujúcich hráčov a mg pás
  15. 1.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  DK Dúbravka, Bratislava, SK
 • Daniel Matej: ('Nikabrik' or 'Trumpkin'?)
  19. 6.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Daniel Matej: Goodnight, my sweet dreams!
  5. 6.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Daniel Matej: In the End…
  19. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Daniel Matej: JAUNE, BLEUE, ROUGE
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Daniel Matej: KYaRIaE
  13. 11.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slavnostní koncert při příležitosti 100. výročí vzniku Československa – část II., CZ
  INTERPRETI: Vojtěch Šembera (br), Orchestr Národního divadla, Ondrej Olos (dir.)
  pre zvukovú stopu, barytón a orchestrálny sprievod
 • Daniel Matej: Ostinato
  pre klavír
  5. 6.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)
 • Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)
  31. 1.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Centre Tchèque, Paríž, FR
  INTERPRETI: Les étudiants-musiciens de l´UPEM, Daniel Matej (C)
 • Martin Burlas: c durable
  pre komorný súbor
  6. 5.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Maďarský rozhlas, Štúdio 6, Budapešť, HU
  INTERPRETI: THReNSeMBLe, Balázs Horváth (umv.), VENI ensemble, Daniel Matej (umv.)
 • Daniel Matej: MACHAUT (ma fin est mon commencement) RE_MIXED
  6. 5.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Maďarský rozhlas, Štúdio 6, Budapešť, HU
  INTERPRETI: THReNSeMBLe, Balázs Horváth (umv.), VENI ensemble, Daniel Matej (umv.)
 • Daniel Matej: FRAGILE
  21. 9.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  53. Bezručova Opava, Opava, CZ
  INTERPRETI: Sára Svobodová (pf)
 • Daniel Matej: Lynch Variations
  (on Passus Duriusculus Rhetoricus)
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Daniel Matej: 4 Walt(z)er für Walt(50)er (when I'm fifty for 4 instruments no. 2)
  2006 Prvé uvedenie v zahraničí
  ISCM World New Music Festival, Stuttgart, DE
  INTERPRETI: IVES ensemble
 • Daniel Matej: In the End…
  1989 Prvé uvedenie v zahraničí
  Paríž, FR
 • Významné uvedenie v zahraničí
 • Daniel Matej: FRAGILE
  24. 2.
  2018
  Významné uvedenie v zahraničí
  „Classical Concerts London“, WKMT, Londýn, GB
  INTERPRETI: Katarina Makevic (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble
  Veni ensemble, Daniel Matej, Marián Lejava

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble
  dole zľava: Daniel Matej, Marián Lejava, Andrea Bálešová Mudroňová, Andrej Gál, Ronald Šebesta, Matúš Plavec; hore sprava: Peter Zwiebel, Peter Mosorjak, Ivana Psotková, Dagmar Kamenská

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Veni ensemble 1992 Veni ensemble
  Veni ensemble v prvých rokoch

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Matej, Daniel: Possible Stories (...and Other Stories)


« späť na zoznam Aktualizované: 26. 03. 2020