Profil osobnosti

Foto: Juraj Alexander Autor: Zuzana Zemanová

Juraj Alexander

11. 9. 1944 Bratislava

vážna hudba
violončelo

Bio

Bio

1959 – 1965
Konzervatórium v Bratislave (violončelo – Gustáv Večerný)
1965 – 1966
VŠMU v Bratislave, vylúčený pre zamestnanie v Opere SND
1965 – 1968
koncertný majster skupiny violončiel orchestra Opery SND
1968 – 1973
člen Slovenského klavírneho tria (Miloslav Starosta – pf, Peter Michalica – vn)
1968 – 1995
koncertný majster a sólista Slovenského komorného orchestra
1969 – 1973
VŠMU v Bratislave (violončelo – Václav Černý, Jozef Sikora)
1970 – 1978
člen súboru Musici da camera
1974 – 1984
člen Klavírneho kvarteta
1993 – 2001
koncertný majster skupiny violončiel orchestra Opery SND
1997 – 1998
pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave, predmet hra orchestrálnych partov
1997 – 2011
koncertný majster skupiny violončiel Slovenskej filharmónie

"Juraj Alexander je typom umelca, pre ktorého hudba nie je len povolaním, ale aj celoživotnou náplňou. Väčšinu svojej profesionálnej kariéry zasvätil práci v Slovenskom komornom orchestri, s ktorým absolvoval úctyhodný počet sólistických vystúpení na pódiu bratislavskej Reduty, koncertných zájazdoch doma i v zahraničí. Jeho erudícia a hráčska precíznosť sú zárukami vysokej kvality, ktorá sa podpísala pod časté pozvania na účinkovanie v rôznych komorných zoskupeniach. Kultúrnej verejnosti sa v poslednom období predstavil i v dosiaľ nepoznanej úlohe glosátora a propagátora hodnotných nahrávok a špičkovej interpretácie na stránkach Hudobného života."

 

(Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 39-43.)

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Šišková, Ingeborg: Schumannova komorná tvorba vo Dvorane VŠMU
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 7
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 3
 • Puškášová, Meška: Konvergencie 15
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 4
 • Serečinová, Andrea: Poznámky k okrúhlym narodeninám diskofila
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 9, s. 7
 • Dohnalová, Lýdia: ...á Bach
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 11
 • McFerrin, Bobby; Alexander, Juraj: Nepokladám sa za džezmena! : Bobby McFerrin pre Moment
  1999 Moment roč. 2, 1999, č. 33, s. 43
 • Čížik, Vladimír: Jubilant Juraj Alexander
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 17, s. 2
 • Ursínyová, Terézia: Oduševnelá hra warchalovcov
  1989 (2. 2.) Ľud 1989 (2. 2.)
 • Ursínyová, Terézia: Komorná hra je rozhovor
  1989 (21. 1.) Práca 1989 (21. 1.), č. 18, s. 6
 • Berger, Igor: Johann Nepomuk Hummel
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 5, s. 6
 • Polakovičová, Viera: Warchalovci s hosťami
  1987 (24. 11.) Večerník 1987 (24. 11.)
 • Marczellová, Zuzana: Pocta Hummelovi
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 10, s. 3, 7
 • Vítová, Eva: Warchalovci s novinkou
  1986 Hudební rozhledy 1986, č. 4
 • rsk: Inšpiratívne podujatie
  1984 (4. 4.) Práca 1984 (4. 4.)
 • Ursínyová, Terézia: Majster violončelovej hry
  1984 Príroda a spoločnosť roč. 33, 1984, č. 11, s. 53 – 55
 • Ursínyová, Terézia: Violončelista
  1983 (12. 11.) Smena 1983 (12. 11.), č. 268, s. 6
 • chm: Čtyři koncertní večery
  1983 (15. 2.) Svobodné slovo 1983 (15. 2.)
 • Čížik, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ´81
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 19, s. 1, 7
 • Albrecht, Ján: L. Caix, D. Harvelios, G. Frescobaldi, L. Boccherini, G. Ph. Telemann, G. Samartini
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 3, s. 1
 • Čárská, Etela: Vynikající violoncellista z Bratislavy
  1980 Gramorevue 1980, č. 8
 • kl: Lesk svátečních dnů
  1980 Gramorevue 1980, č. 6
 • V. H.: Poklony Paríža
  1976 (13. 9.) Večerník 1976 (13. 9.)
 • ea: Bratislava oplýva hudbou
  1976 (4. 8.) Pravda 1976 (4. 8.)
 • Henahan, Donald: Music: Slovak Ensemble
  1973 (16. 10.) The New York Times 1973 (16. 10.)
 • Albrecht, Ján: Juraj Alexander [recenzia diplomového koncertu]
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 4, s. 4
 • Vajda, Igor; Čížik, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9-10, s. 439 – 442
 • Kovářová, Anna: Přerušená přehlídka
  1968 Hudební rozhledy 1968, č. 20, s. 618 – 619
 • Personálna bibliografia
 • Hilaris Chamber Orchestra Tchaikovsky, Schostakovich
  Real Music House, 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 39
 • Vážna hudba nevážne v Trnave
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 29
 • Večery hudby v Skalici
  2016 Hudobný život roč. 49, 2016, č. 7-8, s. 35
 • V hlavnej úlohe barokové violončelo
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 2
 • Slovenská filharmónia
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 3, s. 4
 • BHS 2013 : Repin a Korobeinikov očarili Redutu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 4
 • Bratislavská komorná gitara 2012
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 7
 • Zmĺkli husle Josefa Suka
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 47
 • Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 2
 • Bratislavská komorná gitara 2011
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 8
 • Roman Patkoló a Los Ungaros na Bratislavskej komornej gitare
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 6, s. 4
 • Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 6, s. 2
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 4, s. 3
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 4, s. 3
 • Hommage à Bohdan Warchal
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 3, s. 11
 • Fenomenálny Radek Baborák a Capella Istropolitana
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 3, s. 8
 • Ivan Danko a Ladislav Fančovič pred súťažou v USA
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 9, s. 3
 • Poznámky diskofila
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 9, s. 35
 • Bratislavská komorná gitara : 5. ročník medzinárodného hudobného festivalu
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 7-8, s. 12 – 13
 • Bratislavská noc komornej hudby
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 11-12, s. 9
 • Svetoznámy Josef Suk v Redute
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 1, s. 2
 • Skvelá vizitka violončelistu Eugena Procháca
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 7-8, s. 61 – 62
 • 30 rokov od úmrtia husľového cára
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 11, s. 42 – 43
 • Informácie o novinkách v oblasti vážnej hudby na CD
  2003 (9. 6.) SME 2003 (9. 6.)
 • Informácie o novinkách v oblasti vážnej hudby na CD
  2003 (24. 3.) SME 2003 (24. 3.)
 • Informácie o novinkách v oblasti vážnej hudby na CD
  2003 (3. 2.) SME 2003 (3. 2.)
 • Dvojité jubileum violončelového “Paganiniho” Davida Poppera
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 7–8, s. 62–63
 • Cyklus koncertov v Slovenskej filharmónii (24. a 25. 4.)
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 6, s. 18
 • Storočnica veľkého volončelistu Grigora Piatigorského
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 6, s. 47
 • Absolutórium nevšedného talentu
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 6, s. 24
 • Violončelo v tvorbe slovenských skladateľov
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 5, s. 47
 • Dvořákov klenot komornej hudby
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 4, s. 47
 • Živé nahrávky z festivalových koncertov
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 46
 • Na tohoročnej Valkýre v Bayreuthe
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 10, s. 47
 • Informácie o novinkách v oblasti vážnej hudby na CD
  2002 (11. 11.) SME 2002 (11. 11.)
 • Informácie o novinkách v oblasti vážnej hudby na CD
  2002 (7. 10.) SME 2002 (7. 10.)
 • Odporúčame
  2002 (26. 9.) SME 2002 (26. 9.)
 • Enescu objavený Kremerom (možno aj na tohoročných BHS)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 9, s. 47
 • Kráľ violončela 75-ročný
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 7–8, s. 62–63
 • Vladislav Brunner, Jaroslav Krček a Musica Bohemica
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 6, s. 47
 • The Florestan Trio. Debussy-Fauré-Ravel
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 5, s. 47
 • Ženská neha v klarinete začarovaná
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 4, s. 47
 • Moje Brahmsove Triá
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 3, s. 47
 • Emanuel Feuermann – Storočnica jedinečného violončelistu
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 12, s. 31
 • Opäť senzačný Vivaldi
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 10, s. 46
 • Poznámky diskofila
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 1, s. 43
 • Poznámky diskofila
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 9, s. 51
 • Dvořákov violončelový koncert: Du Pré či Rostropovič
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 7-8, s. 71
 • Poznámky diskofila
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 6, s. 51
 • Poznámky diskofila
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 50
 • Poznámky diskofila
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 4, s. 50
 • Divy
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 3, s. 54
 • Poznámky diskofila
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 12, s. 54
 • Poznámky diskofila
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 11, s. 51
 • Poznámky diskofila
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 10, s. 51
 • Traditional & Revival na BHS
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 10, s. 46
 • Keď uhádneš moje meno…
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 1, s. 46
 • V jednom hoteli s Piazzollom
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 12, s. 62
 • 160 – krát Vivaldi
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 11, s. 50
 • Poznámky diskofila
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 10, s. 49
 • Alexander, Juraj; Ursínyová, Terézia: Zimné turné warchalovcov
  1990 (17. 1.) Večerník 1990 (17. 1.), č. 12, s. 5
 • Kanada a USA oknom autobusu
  1976 Sloboda 1976, č. 2, s. 4

Diskografia

 • Foto: Juraj Beneš – Going to JURAJ BENEŠ – GOING TO
  2011 CD – Hudobný fond SF00662131
  1. Juraj Beneš: Going to
   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)
  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  3. Juraj Beneš: Tri monódie
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)
  4. Juraj Beneš: Durée Δ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Juraj Beneš: Haiku
   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble
   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie
 • Foto: PUSCHKIN, A. (PUSHKIN, A.): Erzahlungen - Der Postmeister / Das Fraulein als Bauerin / Der Schneesturm / Der Sargschreiner PUSCHKIN, A. (PUSHKIN, A.): ERZAHLUNGEN - DER POSTMEISTER / DAS FRAULEIN ALS BAUERIN / DER SCHNEESTURM / DER SARGSCHREINER
  2003 CD – Naxos NHB 20362
  1. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in E minor, Op. 41, No. 1/II
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in D major, Op. 41. No. 2/II
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Andreas Jakob Romberg: Flute Quintets, Op. 41, Nos. 1 – 3 ANDREAS JAKOB ROMBERG: FLUTE QUINTETS, OP. 41, NOS. 1 – 3
  2001 CD – Naxos 8.554765
  1. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in E minor, Op. 41, No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in D major, Op. 41. No. 2
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in F major, Op. 41. No. 3
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Beatles Go Baroque BEATLES GO BAROQUE
  2000 CD – Naxos 8.555010
  1. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 1
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 2
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 3
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  4. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 4
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Chamber Compositions JOHANN NEPOMUK HUMMEL: CHAMBER COMPOSITIONS
  1998 CD – Opus 91 2634-2
  1. Rudolf Macudziński (pf), Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Vladislav Brunner (fl), Ľudovít Marcinger (pf), Vlastimil Horák (dir.)
 • Foto: Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B flat major, Ignaz Pleyel: Sinfonia Concertante No. 5 in F major JOSEPH HAYDN: SINFONIA CONCERTANTE IN B FLAT MAJOR, IGNAZ PLEYEL: SINFONIA CONCERTANTE NO. 5 IN F MAJOR
  1998 CD – Opus 9151 1906
  1. Joseph Haydn: Koncertantná symfónia B dur pre husle, violončelo, hoboj, fagot a komorný orchester
   Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Ignaz Joseph Pleyel: Koncertantná symfónia F dur č. 5 pre flautu, hoboj, fagot, lesný roh a komorný orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Zdeněk Tylšar (cr), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Elvis Goes Baroque ELVIS GOES BAROQUE
  1995 CD – Naxos 8.990054
  1. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 2
   Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 3
   Igor Fábera (ob), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 1
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  4. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 4
   Milan Tedla (vn), Peter Šaray (vn), Juraj Alexander (vc), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Flute Sonatas. Benda / Blavet / Platti FLUTE SONATAS. BENDA / BLAVET / PLATTI
  1995 CD – Diskant DK 0026-2131
  1. František Benda: Sonata in F major
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  2. František Benda: Sonata in E minor
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  3. Blavet Michel: Sonata No. II in D minor "La Vibray"
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  4. Michel Blavet: Sonata No. VII in G major
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  5. Giovanni Platti: Sonata No. I in E minor
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  6. Giovanni Platti: Sonata No. II in G major
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
 • Foto: Pieter Hellendaal: Six Grand Concertos, Op. 3 PIETER HELLENDAAL: SIX GRAND CONCERTOS, OP. 3
  1995 CD – Opus 912220-2032
  1. Pieter Hellendaal: Concerto I in G minor
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Pieter Hellendaal: Concerto II in D minor
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Pieter Hellendaal: Concerto III in F major
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Pieter Hellendaal: Concerto IV in E flat major
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  5. Pieter Hellendaal: Concerto V in D major
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Pieter Hellendaal: Concerto VI in F major
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: W. A. Mozart: Piano Trios Nos. 6 - 7 W. A. MOZART: PIANO TRIOS NOS. 6 - 7
  1995 CD – Opus 912344-2131
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trio in B flat major, No. 6, K. 254
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trio in E flat major, No. 7, K. 498
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Gluck: Trio Sonatas for Two Violins and Basso Continuo GLUCK: TRIO SONATAS FOR TWO VIOLINS AND BASSO CONTINUO
  1994 CD – Point Classics 267177-2
  1. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 1 in C major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  2. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 2 in G minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  3. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 3 in A major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  4. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 4 in B flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  5. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 5 in E flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  6. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 6 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  7. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 7 in E major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  8. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 8 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: Alexander Grechaninov: Piano Trios Nos. 1 and 2 ALEXANDER GRECHANINOV: PIANO TRIOS NOS. 1 AND 2
  1992 CD – Marco Polo 8.223416
  1. Alexander Grechaninov: Piano Trio No. 1 in C minor, Op. 38
   Daniela Rusó (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Alexander Grechaninov: Piano Trio No. 2 in G major, Op. 138
   Daniela Rusó (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Andreas Jakob Romberg: Flute Quintets, Op. 41, Nos. 1 – 3 ANDREAS JAKOB ROMBERG: FLUTE QUINTETS, OP. 41, NOS. 1 – 3
  1992 CD – Trevak TREC 4-0007
  1. Andreas Jakob Romberg: Quintet in E minor
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Quintet in D major
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Andreas Jakob Romberg: Quintet in F major
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Johann Matthias Sperger: Trio, Sonata, Quartet JOHANN MATTHIAS SPERGER: TRIO, SONATA, QUARTET
  1992 CD – Trevak TREC 4-0009
  1. Johann Matthias Sperger: Trio in D major for Flute, Viola, and Double-bass
   Vojtech Samec (fl), Zuzana Bouřová (vl), Radoslav Šašina (cb)
  2. Johann Matthias Sperger: Sonata for Double-bass and Violoncello in H minor
   Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)
  3. Johann Matthias Sperger: Quartet in D major for Double-bass, Flute, Viola and Violoncello
   Vojtech Samec (fl), Zuzana Bouřová (vl), Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)
 • Foto: W. A. Mozart: Piano Trios Nos. 1 - 2 W. A. MOZART: PIANO TRIOS NOS. 1 - 2
  1992 CD – Opus 91 2374-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Viktor Šimčisko (vn), Ivan Gajan (pf), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: J. M. Sperger: Six Trios J. M. SPERGER: SIX TRIOS
  1991 CD – Trevak TREC 4-0002
  1. Johann Matthias Sperger : Trio No. 1 in C major
   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Matthias Sperger: Trio No. 2 in G major
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Matthias Sperger: Trio No. 3 in D major
   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  4. Johann Matthias Sperger: Trio No. 4 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  5. Johann Matthias Sperger: Trio No. 5 in B flat major
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  6. Johann Matthias Sperger: Trio No. 6 in F major
   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: BAROQUE TRIO SONATAS. Telemann/Vivaldi/Fasch/Tartini BAROQUE TRIO SONATAS. TELEMANN/VIVALDI/FASCH/TARTINI
  1990 CD – Naxos 8.550377
  1. Georg Philipp Telemann: Trio Sonata in D minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (cvg), Marica Dobiášová (cmb)
  2. Antonio Vivaldi: Trio Sonata in B flat major, Op. 5, No. 5, RV 76
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  3. Georg Philipp Telemann: Trio Sonata in G major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  4. Antonio Vivaldi: Trio Sonata in B minor, Op. 1, No. 11, RV 79
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  5. Johann Friedrich Fasch: Trio Sonata in G minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  6. Giuseppe Tartini: Trio Sonata in E flat major, Op. 8, No. 6
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  7. Antonio Vivaldi: Trio Sonata in D minor, Op. 1, No. 12, RV 63 "La Follia"
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7, Op. 96; Piano Quartet, Op. posth.; Piano Quintet, Op. 87 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIO NO. 7, OP. 96; PIANO QUARTET, OP. POSTH.; PIANO QUINTET, OP. 87
  1990 CD – Opus 9351 2256
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7 in E flat major, Op. 96
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Quartet in G major, Op. posth.
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Piano Quintet in E flat minor, Op. 87
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trios Nos. 1 - 4 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIOS NOS. 1 - 4
  1990 CD – Opus 9351 2254
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 1 in E flat major, Op. 12
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 in F major, Op. 22
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G major, Op. 35
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  4. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 4 in G major, Op. 65
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trios Nos. 5 - 6 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIOS NOS. 5 - 6
  1990 CD – Opus 9351 2255
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 5 in E major, Op. 83
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 6 in E flat major, Op. 93
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Gluck: Trio Sonatas for Two Violins and Basso Continuo GLUCK: TRIO SONATAS FOR TWO VIOLINS AND BASSO CONTINUO
  1989 CD – Opus 9351 2034
  1. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 1 in C major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  2. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 2 in G minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  3. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 3 in A major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  4. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 4 in B flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  5. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 5 in E flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  6. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 6 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  7. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 7 in E major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  8. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 8 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Viola and Cello Sonatas JOHANN NEPOMUK HUMMEL: VIOLA AND CELLO SONATAS
  1988 CD – Opus 9351 1895
  1. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Viola and Piano in E flat major, Op. 5, No. 3
   Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Violoncello and Piano in A major, Op. 104
   Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Arcangelo Corelli: 12 Concerti grossi op. 6 ARCANGELO CORELLI: 12 CONCERTI GROSSI OP. 6
  1985 LP – Opus 9111 0442-0444
  1. Arcangelo Corelli:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Johann Sebastian Bach: Sonáty pre flautu a čembalo JOHANN SEBASTIAN BACH: SONÁTY PRE FLAUTU A ČEMBALO
  1985 LP – Opus 9111 1641-42
  1. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a čembalo h mol, BWV 1030
   Miloš Jurkovič (fl), Zuzana Růžičková (cmb)
  2. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a čembalo Es dur, BWV 1031
   Miloš Jurkovič (fl), Zuzana Růžičková (cmb)
  3. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a čembalo A dur, BWV 1032
   Miloš Jurkovič (fl), Zuzana Růžičková (cmb)
  4. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a continuo C dur, BWV 1033
   Miloš Jurkovič (fl), Juraj Alexander (vc), Zuzana Růžičková (cmb)
  5. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a continuo e mol, BWV 1034
   Miloš Jurkovič (fl), Juraj Alexander (vc), Zuzana Růžičková (cmb)
  6. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a continuo E dur, BWV 1035
   Miloš Jurkovič (fl), Juraj Alexander (vc), Zuzana Růžičková (cmb)
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Alexander Albrecht TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – ALEXANDER ALBRECHT
  1985 LP – Opus 9110 1637-38
  1. Alexander Albrecht: Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha
  3. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  7. Alexander Albrecht: Prelúdium a fúga
   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Juraj Alexander (vc)
  9. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“
   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)
  10. Alexander Albrecht: Trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: A. Vivaldi: Cello Concertos A. VIVALDI: CELLO CONCERTOS
  1984 CD – Opus 9151 1330
  1. Antonio Vivaldi: Koncert G dur pre violončelo, sláčikový orchester a continuo RV 415
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Antonio Vivaldi: Koncert a mol pre violončelo, sláčikový orchester a continuo RV 420
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Antonio Vivaldi: Koncert C dur pre violončelo, sláčikový orchester a continuo RV 398 (P.31)
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Antonio Vivaldi: Koncert c mol pre violončelo, sláčikový orchester a continuo RV 401 (P.434)
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Arcangelo Corelli: 12 triových sonát op. 1 ARCANGELO CORELLI: 12 TRIOVÝCH SONÁT OP. 1
  1983 LP – Opus 9111 1167-68
  1. Arcangelo Corelli:
   Alexander Cattarino (cmb), Bohdan Warchal (vn), Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B flat major, Ignaz Pleyel: Sinfonia Concertante No. 5 in F major JOSEPH HAYDN: SINFONIA CONCERTANTE IN B FLAT MAJOR, IGNAZ PLEYEL: SINFONIA CONCERTANTE NO. 5 IN F MAJOR
  1983 LP – Opus 9111 1096
  1. Joseph Haydn: Koncertantná symfónia B dur pre husle, violončelo, hoboj, fagot a komorný orchester
   Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Ignaz Joseph Pleyel: Koncertantná symfónia F dur č. 5 pre flautu, hoboj, fagot, lesný roh a komorný orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Zdeněk Tylšar (cr), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Piesne barokových majstrov PIESNE BAROKOVÝCH MAJSTROV
  1983 LP – Opus 9112 1316
  1. Georg Philipp Telemann: Die Jugend; Die Einsamkeit; Pastorell; Glück; Die Vergnügung; Die Frauenzimmer; Seltenes Glück
   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (cmb), Juraj Alexander (vc)
  2. John Dowland: Fine knacks for ladies; What if I never speed; Wilt thou, unkind, thus reave me; Sleep, wayward thoughts; Awake, sweet love; Flow not so fast, ye fountains
   Alžbeta Bukoveczka (s), Jozef Zsapka (gui)
  3. Alessandro Scarlatti: lo morirei contento, Cantate N. 3 per canto e pianoforte
   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)
  4. Henry Purcell: Orfeus Britannicus (Six Songs)
   Bernjamin Britten (arr. – figured bass), Peter Pears (arr. – vocal part), Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)
 • Foto: L. van Beethoven: Trio pre klarinet, violončelo a klavír B dur op. 11, J. Brahms: Trio pre klarinet, violončelo a klavír a mol op. 114 L. VAN BEETHOVEN: TRIO PRE KLARINET, VIOLONČELO A KLAVÍR B DUR OP. 11, J. BRAHMS: TRIO PRE KLARINET, VIOLONČELO A KLAVÍR A MOL OP. 114
  1981 LP – Opus 9111 0981
  1. Ludwig van Beethoven:
   Peter Toperczer (pf), Juraj Alexander (vc), Jozef Luptáčik (cl)
 • Foto: Antonio Vivaldi: Inštrumentálne koncerty 2 ANTONIO VIVALDI: INŠTRUMENTÁLNE KONCERTY 2
  1977 LP – Opus 9111 0435
  1. Antonio Vivaldi: Koncert F dur pre husle, violončelo a sláčikový orchester
   Bohdan Warchal (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Antonio Vivaldi: Koncert F dur pre troje huslí a sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn), Peter Hamar (vn), Ľudovít Satury (vn)
  3. Antonio Vivaldi: Koncert h mol pre štvoro huslí a sláčikový orchester op. 3, č. 10
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Antonio Vivaldi: Concerto grosso d mol op. 3, č. 11
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb), Viliam Dobrucký (vn)
 • Foto: Handel: Six Concertos for Organ and Chamber Orchestra, op. 4 HANDEL: SIX CONCERTOS FOR ORGAN AND CHAMBER ORCHESTRA, OP. 4
  1977 LP – Opus 91510570
  1. Georg Friedrich Händel:
   Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc), Ivan Sokol (org), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Antonio Vivaldi: Inštrumentálne koncerty 1 ANTONIO VIVALDI: INŠTRUMENTÁLNE KONCERTY 1
  1974 LP – Opus 9111 0305
  1. Antonio Vivaldi: Koncert pre husle a sláčikový orchester a mol op. 3, č. 6
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn), Viliam Dobrucký (vn)
  2. Antonio Vivaldi: Koncert pre dvoje huslí a orchester a mol, op. 3, č. 8 RV 522
   Bohdan Warchal (vn), Viliam Dobrucký (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Antonio Vivaldi: Koncert pre violončelo a sláčikový orchester d mol
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Antonio Vivaldi: Koncert pre dvoje huslí a sláčikový orchester c mol
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Andrej Očenáš ANDREJ OČENÁŠ
  1972 LP – Opus 9111 0155
  1. Andrej Očenáš: Trio op. 36
   Peter Michalica (vn), Juraj Alexander (vc), Miloslav Starosta (pf)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Peter Michalica (vn)
 • Foto: Georg Philipp Telemann (1681-1767) GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
  1971 LP – Opus 9111 0142
  1. Georg Philipp Telemann: Koncert F dur pre troje huslí
   Bohdan Warchal (vn), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Georg Philipp Telemann: La Lyra (Suita pre sláčikový orchester)
   Bohdan Warchal (vn), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Georg Philipp Telemann: Suita D dur pre violončelo, sláčikový orchester a continuo
   Bohdan Warchal (vn), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: A. Vivaldi: Koncert pre dvoje huslí, dve violončelá a sláčikový orchesterD dur RV 564 A. VIVALDI: KONCERT PRE DVOJE HUSLÍ, DVE VIOLONČELÁ A SLÁČIKOVÝ ORCHESTERD DUR RV 564
  LP – Opus 9111 0977
  1. Antonio Vivaldi:
   Juraj Alexander (vc), Bohdan Warchal (vn), Jozef Kopelman (vn), Viliam Šaray (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: A. Vivaldi: Koncert pre husle, violončelo a sláčikový orchester B dur RV 547 A. VIVALDI: KONCERT PRE HUSLE, VIOLONČELO A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER B DUR RV 547
  LP – Opus 9111 0176
  1. Antonio Vivaldi:
   Juraj Alexander (vc), Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: A. Vivaldi: Koncert pre violončelo a sláčikový orchester d mol RV 406 A. VIVALDI: KONCERT PRE VIOLONČELO A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER D MOL RV 406
  CD – Opus 91 2636-2131
  1. Antonio Vivaldi:
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Jozef Kopelman (vn), Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Antonio Vivaldi: Inštrumentálne koncerty ANTONIO VIVALDI: INŠTRUMENTÁLNE KONCERTY
  CD – Opus 9151 0435
  1. Antonio Vivaldi:
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn), Viliam Dobrucký (vn)
 • Foto: Arcangelo Corelli: 12 Concerti grossi č. 1-12 op. 6 ARCANGELO CORELLI: 12 CONCERTI GROSSI Č. 1-12 OP. 6
  CD – Opus 9350 1977-78
  1. Arcangelo Corelli:
   Juraj Alexander (vc), Bohdan Warchal (vn), Milan Tedla (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: François Couperin: Pieces en concert; Gabriel Fauré: Klavírne kvarteto č. 1 c mol op. 15 FRANÇOIS COUPERIN: PIECES EN CONCERT; GABRIEL FAURÉ: KLAVÍRNE KVARTETO Č. 1 C MOL OP. 15
  CD – Opus 9151 0580
  1. François Couperin:
   Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Franz Schubert: Klavírne quinteto "Pstruh" op. 114 FRANZ SCHUBERT: KLAVÍRNE QUINTETO "PSTRUH" OP. 114
  LP – Opus 9111 1261
  1. Franz Schubert:
   Juraj Alexander (vc), Milan Telecký (vl), Viktor Šimčisko (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: G. Frescobali: Toccata D dur; L. de Caix d´Hervelois: Suita č, 2 d mol; G. Sammartini: Sonáta G dur; G. Ph. Telemann: Sonáta a mol; L. Boccherini: Sonáta A dur G. FRESCOBALI: TOCCATA D DUR; L. DE CAIX D´HERVELOIS: SUITA Č, 2 D MOL; G. SAMMARTINI: SONÁTA G DUR; G. PH. TELEMANN: SONÁTA A MOL; L. BOCCHERINI: SONÁTA A DUR
  LP – Opus 9111 0744
  1. Girolamo Frescobaldi:
   Juraj Alexander (vc), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Händel: 12 Concerti Grossi HÄNDEL: 12 CONCERTI GROSSI
  LP – Opus 9111 0239-43
  1. Georg Friedrich Händel:
   Bohdan Warchal (vn), Peter Hamar (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: W. A. Mozart: Klavírne triá E dur KV 542, C dur KV 548, G dur KV 564 W. A. MOZART: KLAVÍRNE TRIÁ E DUR KV 542, C DUR KV 548, G DUR KV 564
  CD – Opus 91 2375-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Ivan Gajan (pf)
 • Foto: W. A. Mozart: Six Sonatas for Harpsichord, Flute and Cello K. 10-15 W. A. MOZART: SIX SONATAS FOR HARPSICHORD, FLUTE AND CELLO K. 10-15
  CD – Opus 91 2360-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Miloš Jurkovič (fl), Daniela Varínska (cmb), Juraj Alexander (vc)

Ocenenia

 • Súťaž k 50. výročiu vzniku Československa, Praha
  1968 - 1. cena (klavírne trio)
 • Súťaž tvorivosti mládeže
  1962

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Kolkovič: Odtiene jesene
  14. 6.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný festival Divergencie, Jezuitský kostol, Skalica, SK
  INTERPRETI: Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Stanislav Masaryk (tr), Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ilja Zeljenka: 3 B-Es-E Duetti
  per violino e violoncello
  28. 4.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadelná sála MsKS, Dolný Kubín, SK
  INTERPRETI: Daniel Turčina (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Juraj Tandler: Čakanie na deň
  päť dievčenských spevov s flautou, husľami a violončelom
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alžbeta Bukoveczka (ms), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc), Vojtech Samec (fl)
 • Ivan Parík: Quadrofónia
  pre štyri violončelá
  14. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Foyer Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Sikora (vc), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Juraj Alexander (vc)
 • Vladimír Godár: Ricercar per 4 stromenti
  17. 11.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Kopelman (vn), Peter Hamar (vn), Juraj Alexander (vc), Gabriela Hamarová (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ilja Zeljenka: Rozhovory
  pre violončelo a komorný orchester
  22. 9.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Litomyšl, CZ
  INTERPRETI: Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala 2014-01-25 Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala
  Juraj Alexander

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 11. 2019