• 1968

    Súťaž k 50. výročiu vzniku Československa, Praha

    1. cena (klavírne trio)

  • 1962

    Súťaž tvorivosti mládeže

x