Profil osobnosti

Foto: Dalibor Karvay

Dalibor Karvay

24. 7. 1985 Vrútky

www.daliborkarvay.com

vážna hudba
husle

Bio

Bio

1990
ĽŠU Vrútky (husle – otec, Anton Karvay)
1992 – 1999
Konzervatórium Žilina (Bohumil Urban)
1996
Viedeň, mimoriadny žiak Josefa Sivó
od 1999
Konzervatórium vo Viedni (Boris Kuschnir) a súčasne Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
od 2003
člen klavírneho tria (Milan Karanovic, vc, Stefan Stroissnig, pf)
od 2006
Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (Peter Strenáčik)
interpretačné kurzy:
Eduard Grach (1994, 1995), Mintscho Mintschev, Herman Krebbers (2002)
 
od 2014
pedagóg na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien
november 2019
vyhral konkurz na pozíciu 1. koncertného majstra orchestra Viedenských symfonikov

Dalibor Karvay ako sólista koncertoval s radom orchestrov (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, English Chamber Orchestra, Camerata Salzburg, Orchestra Ensemble Kanazawa, Česká filharmonie, Nationaltheater-Orchester Mannheim, Radio-Symphonieorchester Wien, Wiener KammerOrchester, Het Gelders Orkest, Solistes Européens Luxembourg, Slovenská fiharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, SKO Bodana Warchala, ŠKO Žilina, Štátna filharmónia Košice, Bruno Walter Symphony Orchestra a i.) za spolupráce známych dirigentov (Leif Segerstam, Ion Marin, Hiroyuki Iwaki, Jaap van Zweden, Marek Janowski, Ali Rahbari, Roman Kofman, Benjamin Wallfisch, Ondrej Lenárd, Oliver Dohnányi, Leoš Svárovský, Jack M. Händler a ď.).

V oblasti komornej hry spolupracuje s osobnosťami ako Radek Baborák, Julian Rachlin, Wenzel Fuchs, Boris Kuschnir, Daniel Buranovský a iní, ale napr. aj s komorným orchestrom Sinfonietta Bratislava pri organizovaní Majstrovských kurzov svetových virtuózov v Bratislave.

 

„Dalibor Karvay neustrnul v kategórii tzv. zázračných detí, ale mimoriadne úspešne rozvíja svoj talent ďalej. Mimoriadne štúdium na konzervatóriu, ale najmä voľba štúdia v zahraničí, naplno umožnili rozvíjať všetky jeho prirodzené predpoklady: technickú vyspelosť, hudobnú inteligenciu, pamäť, krásne cizelovaný kultivovaný tón, zmysel pre výstavbu hudobných foriem. Má cit pre štýlové znaky hraného diela, ovláda šíroké spektrum dynamických a výrazových rovín, a to vždy v kombinácii s kvalitným zvukom a jasnou štruktúrou. Karvay je veľkým prísľubom pre slovenské interpretačné umenie.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 91-92.)

Bibliografia

 • Pohanková, Oľga (réžia): GEN.sk
  dokumentárny film
  2010 (22. 1.) Slovenská televízia 2010 (22. 1.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Juhanová, Dáša: Dalibor Karvay sa stal koncertným majstrom Viedenských symfonikov
  2019 In: www.operaslovakia.sk/dalibor-karvay-koncertnym-majstrom-viedenskych-symfonikov/
  Opera Slovakia 2019
 • Urbančíková, Lýdia: Hudobná jar v Košiciach pokračuje
  2019 In: www.operaslovakia.sk/hudobna-jar-v-kosiciach-pokracuje/
  Opera Slovakia 2019
 • Medňanská, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 14-15
 • Urbančíková, Lýdia: Košická hudobná jar
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 18
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 5, s. 11
 • Doktorovová, Helena: Bratislavská komorná gitara 2018
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1 - 2, s. 33
 • Vongrej, Ľudovít: Galakoncert Slovenskej filharmónie v Berlíne
  2018 In: www.operaslovakia.sk/galakoncert-slovenskej-filharmonie-v-berline/
  Opera Slovakia 2018
 • Hevier, jun., Daniel: Hommage à Bohdan Warchal: Slovenský komorní orchestr a tvorba 20. století
  2018 In: www.operaplus.cz/hommage-bohdan-warchal-slovensky-komorni-orchestr-tvorba-20-stoleti/
  Opera Plus 2018
 • Dohnalová, Lýdia: Dalibor Karvay: Souvenirs [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 38 – 39
 • Kolář, Robert: Konvergencie 2018 : Zjasnená noc
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 5 - 6
 • Brom, Rafael: W. A. Mozart: Horn Concertos & Quintet
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 2, s. 64
  (D. Karvay ako člen Baborák Ensemble)
 • Ursínyová, Terézia: Bruno Walter a ďalšie pripomenutia
  2016 In: www.operaslovakia.sk/bruno-walter-a-dalsie-pripomenutia/
  Opera Slovakia 2016
 • Kolář, Robert: Slovenský mládežnícky orchester: sympatický príslľub do budúcnosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 5
 • Štúň, Marián: Hudba na radnici v Trnave
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 - 8, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 9
 • Miškovičová, Eva: Bass Fest v Banskej Bystrici
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 20 – 21
 • Dohnalová, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Karvay korunou vystúpenia SKO
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 9
 • (KUL): Stradivárky v Dóme sv. Martina
  2014 (17. 6.) Pravda roč. 24, 2014 (17. 6.), č. 138, s. 33
 • Sedláková, Katarína: Dalibor Karvay: Virtuózi sú často osamelí [rozhovor]
  2014 (17. 6.) In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/321033-dalibor-karvay-virtuozi-su-casto-osameli/
  Pravda / Kultúra 2014 (17. 6.)
 • Heindl, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 8 – 9
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 15
 • Populhárová, Jana: Julian Rachlin v Bratislave
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 7 – 8
 • Berger, Igor: Apolónsky Rahbari – spontánny Karvay
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 9
 • Horkay, Tamás: Collegium Wartberg v Humennom
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 12
 • Šimovec, Martin: D. Karvay: Pri športe ma kamaráti musia šetriť
  2012 (20. 12.) Banskobystrické noviny roč. 20, 2012 (20. 12.), č. 50-51, s. 8
 • Horkay, Tamás: Hľadanie a nachádzanie Dalibora Karvaya
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1 - 2, s. 19 – 20
 • Šimovec, Martin: D. Karvay: Pri športe ma kamaráti musia šetriť
  2011 (5. 12.) Trnavské noviny MY 2011 (5. 12.), č. 48, s. 12
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 6
 • Puškášová, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 6, s. 8 – 10
 • Kolář, Robert: Otvárací koncert BHS
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 12, s. 2
 • Puškášová, Melánia: 20th Anniversary of the Central European Music Festival
  2010 Akcent, December 2010, s. 1
 • (mm): Prišiel, zahral, zvíťazil
  2008 (22. 10.) Slovo 2008 (22. 10.), č. 44
 • Jaslovský, Marian: Vážna hudba vlastne nie je vážna
  2008 (3. 9.) SME [príloha Kultúra] roč. 16, 2008 (3. 9.), č. 204, s. 17
 • Dalibor Karvay a Zlaté husle
  2008 (17. 4.) SME [príloha Tv oko] roč. 16, 2008 (17. 4.), č. 90, s. 4
 • Jaslovský, Marian: Mladý umelec nemôže povedať nie [rozhovor]
  2008 (29. 3.) In: www.kultura.sme.sk/c/3803502/dalibor-karvay-mlady-umelec-nemoze-povedat-nie
  SME [príloha Magazín Víkend] roč. 16, 2008 (29. 3.), č. 74, s. 22 – 23
 • Fellegi, Juraj: Karvay vystúpi so Zlatými husľami
  2008 (25. 3.) Pravda roč. 18, 2008 (25. 3.), č. 70, s. 16
 • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 10, s. 3
 • Fellegi, Juraj: Ani Alonso by s horším autom nežiaril
  2007 (15. 10.) Pravda roč. 39, 2007 (15. 10.), s. 27
 • (sf): 29. a 30. 11. sa Slovenská filharmónia predstavila...
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 11
 • Čurilla, Štefan: Štátna filharmónia Košice. November – december
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 1 – 2, s. 5
 • Habláková, Martina: Karvay: Hra na husliach nie je sranda [rozhovor]
  2006 (23. 5.) Sme 2006 (23. 5.), č. 117, s. 30
 • Laucká, Barbora: Na návšteve ; Anton Karvay, Dalibor Karvay [rozhovor]
  2006 (23. 3.) SME [príloha TV oko] 2006 (23. 3.), s. 10 – 11
 • Dzunková, Denisa: Ľudia si myslia, že vážna hudba je nuda. To je predsudok [rozhovor]
  2006 (17. 2.) Hospodárske noviny 2006 (17. 2.), č. 34, s. 27
 • (er): Unikátny koncert
  2006 (15. 2.) Večerník 2006 (15. 2.), s. 10
 • (jm): V Bruseli zahrá Dalibor
  2006 (17. 1.) Večerník 2006 (17. 1.), s. 10
 • red.: Zlaté husle a Dalibor Karvay v Londýne
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 7-8, s. 2
 • (fll): Dalibor Karvay vyhral cenu New Talent 2005
  2005 (28. 12.) Pravda 2005 (28. 12.)
 • (jm): Zázračné husle pre Dalibora
  2005 (22. 11.) Večerník 2005 (22. 11.), s. 10
 • (jb): Dalibor Karvay dostal špičkové husle
  2005 (19. 11.) SME [príloha Víkend] 2005 (19. 11.), s. 26
 • Fellegi, Juraj: Karvay má nové husle, kópiu Guarneri del Gesú
  2005 (15. 11.) Pravda [príloha Kultúra] 2005 (15. 11.), s. 26
 • Dírerová, Miroslava - Muchová, Zuzana; : V Trnave hral slovenský Paganini – Dalibor Karvay
  2005 (7. 11.) Trnavské noviny 2005 (7. 11.), s. 9
 • (vik): Kirschnerová s Karvayom v Klariskách
  2005 (15. 10.) SME [príloha Víkend] 2005 (15. 10.), s. 2
 • Dvořáková, Barbora: Zázračné dieťa dospelo
  2005 (8. 10.) SME [príloha Víkend] 2005 (8. 10.), s. 1 a 27
 • (bj): Prestížna cena pre Dalibora
  2005 (5. 10.) Večerník 2005 (5. 10.), s. 10
 • Rehák, Oliver: Karvay sa vracia s Čajkovským
  2005 (21. 4.) Sme [príloha Kultúra] 2005 (21. 4.), s. 26
 • Čížik, Vladimír: Z komorných koncertov Kultúrneho leta
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 9, s. 21
 • Čierna, Alena: XIII. Stredoeurópsky festival koncertného umenia
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 5, s. 17 – 18
 • Dohnalová, Lýdia: Defilé mladých interpretov
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 19 – 20
 • Dvořáková, Helena: Neobdivujem sám seba [rozhovor]
  2002 (20. 7.) Pravda 2002 (20. 7.)
 • Gudzová, Barbara: Karvayovci by nevymenili husle za žiadny iný nástroj
  2002 (26. 3.) Smer magazín 2002 (26. 3.)
 • Glocková, Mária: Miniprofil HŽ. Dalibor Karvay
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 3, s. 8 – 9
 • Mokrá, Barbara: So sláčikom v ruke aj cez vianočné sviatky
  2001 (7. 12.) Národná obroda 2001 (7. 12.)
 • Keferová, Jindra: Talentinum
  1995 Hudební rozhledy 1995, č. 5, s. 13

Diskografia

 • Foto: Beatles Go Baroque 2 BEATLES GO BAROQUE 2
  2019 CD – Naxos 8.574078
  1. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 5
   Dalibor Karvay (vn), Juraj Tomka (vn), Pavol Mucha (vc), Maroš Klátik (pf), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 6
   Dalibor Karvay (vn), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 7
   Dalibor Karvay (vn), Martina Kuštárová (fl), Matúš Veľas (ob), Matthias Hoefs (tr), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  4. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 8
   Dalibor Karvay (vn), Juraj Tomka (vn), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  5. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 9
   Dalibor Karvay (vn), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  6. Peter Breiner: Abbey Road Medley
   Dalibor Karvay (vn), Juraj Tomka (vn), Pavol Mucha (vc), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Dalibor Karvay : Souvenirs DALIBOR KARVAY : SOUVENIRS
  2017 CD – Hudobné centrum HC 10045
  1. Franz Waxman: Carmen Fantasie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Camille Saint-Saëns: Introduction et Rondo capriccioso en la mineur, Op. 28
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Niccolò Paganini: Caprice No. 24
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Jules Massenet: Meditácia z opery Thaïs
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Henryk Wieniawski: Polonaise brillante, Op. 4
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Joseph Achron: Hebrew Melody, Op. 33
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  7. Ladislav Burlas: Kadencia
   Dalibor Karvay (vn)
  8. Ľudovít Rajter: Rondo romantico As dur
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  9. Ladislav Kupkovič: Souvenir
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  10. William Kroll: Banjo and Fiddle
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  11. Maurice Ravel: Tzigane
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: 4 storočia kontrabasu na Slovensku 4 STOROČIA KONTRABASU NA SLOVENSKU
  2016 CD – Slovak Double Bass Club
  1. Tibor Frešo: Malá fantázia
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  2. Stanislav Palúch: Remone
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Bassome mucho
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  4. Ľudovít Rajter: Sonatína pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  5. Vojtech Didi: Fare musica
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Kupkovič: Sonatina G dur
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  7. Vladimír Martinka: Magický kaštieľ vo Veľkom Bieli
   Ján Krigovský (cb), Vladimír Martinka (pf)
  8. Wenzel Kallusch: Variácie pre kontrabas a orchester (arr. pre G-violone) "Schöne Minka"
   Ján Krigovský (cb), Collegium Wartberg
  9. Johannes Matthias Sperger: Sonáta h mol pre viedenský violon a violončelo
   Ján Krigovský (cb), Tomáš Kardoš (vc)
  10. Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  11. Marcel Comendant: Fantázia pre kontrabas, cimbal a sláčikové kvinteto "Rinadlo Oláh"
   Ján Krigovský (cb), Marcel Comendant (zmb), Dalibor Karvay (vn), Ján Kružliak, jr. (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Metod Podolský (cb)
 • Foto: Hummel – Didi – Schubert : Collegium Wartberg HUMMEL – DIDI – SCHUBERT : COLLEGIUM WARTBERG
  2015 CD – Collegium Wartberg_SK
  1. Ján Nepomuk Hummel: Klavírne kvinteto Es dur op. 87
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)
  2. Vojtech Didi: Musica Concertino
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)
  3. Vojtech Didi: Musica rurale
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)
  4. Franz Schubert: Kvinteto A dur "Pstruh" D 667 op. posth. 114 pre klavír, husle, violu, violončelo a kontrabas
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)
 • Foto: Serenade SERENADE
  2009 CD – Supraphon SU 3998-2 131
  1. Bohuslav Martinů: Serenáda pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu č. 1 a moll, H. 217
   Dalibor Karvay (vn), Radek Baborák (cr), Wenzel Fuchs (cl), Vladimír Klánský (vn), Aida Shabuová (vn), Jiří Žigmund (vl)
  2. Carl Nielsen: Serenata in vano pre klarinet, fagot, lesný roh, violončelo a kontrabas
   Radek Baborák (cr), Wenzel Fuchs (cl), Hana Baboráková-Shabuová (vc), Pavel Nejtek (cb), Ondřej Roskovec (fg)
  3. Charles Koechlin: Les Confidences d´ un Jouer de Clarinette, Op. 141
   Radek Baborák (cr), Wenzel Fuchs (cl), Hana Baboráková-Shabuová (vc), Jan Vobořil (cr), Jan Musil (cr), Lukáš Korec (cr), Jiří Žigmund (vl)
  4. Carl Nielsen: Canto serioso ar. pre lesný roh, husle, 2 violy, violončelo a kontrabas
   Radek Baborák (cr), Pavel Nejtek (cb), Hana Baboráková-Shabuová (vc), Jiří Žigmund (vl), Jan Šimon (vn)
  5. Bohuslav Martinů: Kvarteto pre klarinet, lesný roh, violončelo a malý bubienok C dur, H. 139
   Radek Baborák (cr), Wenzel Fuchs (cl), Raphael Haeger (bat), Hana Baboráková-Shabuová (vc)
  6. Luciano Berio: Musica Leggera ar. pre klarinet, lesný roh, violončelo a tamburínu
   Radek Baborák (cr), Wenzel Fuchs (cl), Hana Baboráková-Shabuová (vc), Raphael Haeger (bat)
 • Foto: Spread Your Wings SPREAD YOUR WINGS
  2004 CD – ORF 2008254
  1. Joseph Haydn: Trio G Dur Hob. XV: 25 "Zigeunetrio"
   Dalibor Karvay (vn), Milan Karanovic (vc), Stefan Stroissnig (pf)
  2. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Klaviertrio d Moll op. 49
   Dalibor Karvay (vn), Milan Karanovic (vc), Stefan Stroissnig (pf)
  3. Dimitri Schostakowitsch: Klaviertrio Nr. 2 e Moll op. 67
   Dalibor Karvay (vn), Milan Karanovic (vc), Stefan Stroissnig (pf)
 • Foto: Dalibor Karvay DALIBOR KARVAY
  1996 CD – Opus 912540-2 (131)
  1. Giuseppe Tartini: Sonáta g mol pre husle a klavír "Diablov trilok" (Sonata in sol minore detta Il Trillo del diavolo)
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Fritz Kreisler: Preludium a Allegro
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Nicolò Paganini: Sonáta e mol pre husle a klavír
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Jaroslav Kocián: Melódie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle
   Dalibor Karvay (vn)
  7. Pablo de Sarasate: Zapateado
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  8. Joseph Haydn: Koncert G dur pre husle a sláčikový orchester
   Dalibor Karvay (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)

Ocenenia

 • Krištáľové krídlo
  2017 za rok 2016, za CD album Dalibor Karvay – P. I. Čajkovskij
 • Cena Ľudovíta Rajtera
  2017 za rok 2016
 • Cena Nadácie Tatra banky za umenie
  2011 - Cena Mladý tvorca v kategórii Hudba za otvárací koncert 46. ročníka medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
 • Cena festivalu Allegretto Žilina (Stredoeurópsky festival koncertného umenia)
  2010 - Cena publika
 • Cena ministra kultúry SR
  2009 za rok 2008, za vynikajúce umelecké výsledky a úspešnú medzinárodnú reprezentáciu slovenského interpretačného umenia
 • Cena Ľudovíta Rajtera
  2009 - nominácia
 • Medzinárodná husľová súťaž Davida Oistracha, Moskva (RU)
  2008 - 1. miesto
 • Cena Ľudovíta Rajtera
  2006 - nominácia
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent, súťaž prebiehajúca v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
  2005 - 1. cena, držiteľ ocenenia New Talent
 • Fidelio-Wettbewerb, Viedeň (AT)
  2005 - cena nadácie Suzuki Foundation – kategória sólo; zvláštna cena a cena nadácie Enami Foundation – kategória ansámble (s Milanom Karanovicom, vc a Stefanom Stroissnigom, pf)
 • Medzinárodná husľová súťaž Premio Paganini, Janov (IT)
  2004 - 4. cena
 • Medzinárodná husľová súťaž Tibora Vargu v Sione (CH)
  2003 - 1. cena
 • Medzinárodná súťaž Grand Prix Eurovízie pre mladých hudobníkov, Berlín (DE)
  2002 - 1. cena
 • Fidelio-Wettbewerb, Viedeň (AT)
  2002 - 1. cena
 • Medzinárodná súťaž v Cordobe (AR)
  1996 - 1. cena
 • Talentárium, Zlín (CZ)
  1996 - 1. cena
 • Detský hudobný festival Jána Cikkera, Banská Bystrica
  1994 - 1. cena
 • Medzinárodná husľová súťaž Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí (CZ)
  1993 - 1. cena (ako sedemročný)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vladislav Šarišský: LEiA
  Suita pre troje huslí, detský zbor a orchester
  11. 3.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dalibor Karvay (vn), Miloš Valent (vn), Stanislav Palúch (vn), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (zbm.), Anton Popovič (dir.)
 • Vojtech Didi: Musica rurale
  Composizioni per pianoforte e archi
  3. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stredoslovenské múzeum, Thurzov dom, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Collegium Wartberg, Eva Varhaníková (pf), Dalibor Karvay (vn), Andrej Baran (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb)
 • Ivan Buffa: Franz Waxman: Fantázia Carmen
  17. 8.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Leto v parku, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Dalibor Karvay (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Maurice Ravel: Tzigane
  17. 8.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Leto v parku, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Dalibor Karvay (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Stredoeurópsky festival koncerného umenia Žilina 2010 2010 Stredoeurópsky festival koncerného umenia Žilina 2010
  huslista Dalibor Karvay (Slovensko)« späť na zoznam Aktualizované: 18. 11. 2019