Profil osobnosti

Foto: Dalibor Karvay

Dalibor Karvay

24. 7. 1985 Vrútky

www.daliborkarvay.com

vážna hudba
husle

Bio

Bio

1990
ĽŠU Vrútky (husle – otec, Anton Karvay)
1992 – 1999
Konzervatórium Žilina (Bohumil Urban)
1996
Viedeň, mimoriadny žiak Josefa Sivó
od 1999
Konzervatórium vo Viedni (Boris Kuschnir) a súčasne Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
od 2003
člen klavírneho tria (Milan Karanovic, vc, Stefan Stroissnig, pf)
od 2006
Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (Peter Strenáčik)
interpretačné kurzy:
Eduard Grach (1994, 1995), Mintscho Mintschev, Herman Krebbers (2002)
od 2014
pedagóg na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Dalibor Karvay ako sólista koncertoval s radom orchestrov (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, English Chamber Orchestra, Camerata Salzburg, Orchestra Ensemble Kanazawa, Česká filharmonie, Nationaltheater-Orchester Mannheim, Radio-Symphonieorchester Wien, Wiener KammerOrchester, Het Gelders Orkest, Solistes Européens Luxembourg, Slovenská fiharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, SKO Bodana Warchala, ŠKO Žilina, Štátna filharmónia Košice, Bruno Walter Symphony Orchestra a i.) za spolupráce známych dirigentov (Leif Segerstam, Ion Marin, Hiroyuki Iwaki, Jaap van Zweden, Marek Janowski, Ali Rahbari, Roman Kofman, Benjamin Wallfisch, Ondrej Lenárd, Oliver Dohnányi, Leoš Svárovský, Jack M. Händler a ď.).

V oblasti komornej hry spolupracuje s osobnosťami ako Radek Baborák, Julian Rachlin, Wenzel Fuchs, Boris Kuschnir, Daniel Buranovský a iní, ale napr. aj s komorným orchestrom Sinfonietta Bratislava pri organizovaní Majstrovských kurzov svetových virtuózov v Bratislave.

 

„Dalibor Karvay neustrnul v kategórii tzv. zázračných detí, ale mimoriadne úspešne rozvíja svoj talent ďalej. Mimoriadne štúdium na konzervatóriu, ale najmä voľba štúdia v zahraničí, naplno umožnili rozvíjať všetky jeho prirodzené predpoklady: technickú vyspelosť, hudobnú inteligenciu, pamäť, krásne cizelovaný kultivovaný tón, zmysel pre výstavbu hudobných foriem. Má cit pre štýlové znaky hraného diela, ovláda šíroké spektrum dynamických a výrazových rovín, a to vždy v kombinácii s kvalitným zvukom a jasnou štruktúrou. Karvay je veľkým prísľubom pre slovenské interpretačné umenie.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 91-92.)

Bibliografia

 • Pohanková, Oľga (réžia): GEN.sk
  dokumentárny film
  2010 (22. 1.) Slovenská televízia 2010 (22. 1.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Doktorovová, Helena: Bratislavská komorná gitara 2018
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1 - 2, s. 33
 • Vongrej, Ľudovít: Galakoncert Slovenskej filharmónie v Berlíne
  2018 In: www.operaslovakia.sk/galakoncert-slovenskej-filharmonie-v-berline/
  Opera Slovakia 2018
 • Hevier, jun., Daniel: Hommage à Bohdan Warchal: Slovenský komorní orchestr a tvorba 20. století
  2018 In: www.operaplus.cz/hommage-bohdan-warchal-slovensky-komorni-orchestr-tvorba-20-stoleti/
  Opera Plus 2018
 • Dohnalová, Lýdia: Dalibor Karvay: Souvenirs [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 38 – 39
 • Kolář, Robert: Konvergencie 2018 : Zjasnená noc
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 5 - 6
 • Brom, Rafael: W. A. Mozart: Horn Concertos & Quintet
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 2, s. 64
  (D. Karvay ako člen Baborák Ensemble)
 • Ursínyová, Terézia: Bruno Walter a ďalšie pripomenutia
  2016 In: www.operaslovakia.sk/bruno-walter-a-dalsie-pripomenutia/
  Opera Slovakia 2016
 • Kolář, Robert: Slovenský mládežnícky orchester: sympatický príslľub do budúcnosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 5
 • Štúň, Marián: Hudba na radnici v Trnave
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 - 8, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 9
 • Miškovičová, Eva: Bass Fest v Banskej Bystrici
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 20 – 21
 • Dohnalová, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Karvay korunou vystúpenia SKO
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 9
 • (KUL): Stradivárky v Dóme sv. Martina
  2014 (17. 6.) Pravda roč. 24, 2014 (17. 6.), č. 138, s. 33
 • Sedláková, Katarína: Dalibor Karvay: Virtuózi sú často osamelí [rozhovor]
  2014 (17. 6.) In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/321033-dalibor-karvay-virtuozi-su-casto-osameli/
  Pravda / Kultúra 2014 (17. 6.)
 • Heindl, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 8 – 9
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 15
 • Populhárová, Jana: Julian Rachlin v Bratislave
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 7 – 8
 • Horkay, Tamás: Collegium Wartberg v Humennom
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 12
 • Berger, Igor: Apolónsky Rahbari – spontánny Karvay
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 9
 • Šimovec, Martin: D. Karvay: Pri športe ma kamaráti musia šetriť
  2012 (20. 12.) Banskobystrické noviny roč. 20, 2012 (20. 12.), č. 50-51, s. 8
 • Horkay, Tamás: Hľadanie a nachádzanie Dalibora Karvaya
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1 - 2, s. 19 – 20
 • Šimovec, Martin: D. Karvay: Pri športe ma kamaráti musia šetriť
  2011 (5. 12.) Trnavské noviny MY 2011 (5. 12.), č. 48, s. 12
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 6
 • Puškášová, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 6, s. 8 – 10
 • Kolář, Robert: Otvárací koncert BHS
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 12, s. 2
 • Puškášová, Melánia: 20th Anniversary of the Central European Music Festival
  2010 Akcent, December 2010, s. 1
 • (mm): Prišiel, zahral, zvíťazil
  2008 (22. 10.) Slovo 2008 (22. 10.), č. 44
 • Jaslovský, Marian: Vážna hudba vlastne nie je vážna
  2008 (3. 9.) SME [príloha Kultúra] roč. 16, 2008 (3. 9.), č. 204, s. 17
 • Dalibor Karvay a Zlaté husle
  2008 (17. 4.) SME [príloha Tv oko] roč. 16, 2008 (17. 4.), č. 90, s. 4
 • Jaslovský, Marian: Mladý umelec nemôže povedať nie [rozhovor]
  2008 (29. 3.) In: www.kultura.sme.sk/c/3803502/dalibor-karvay-mlady-umelec-nemoze-povedat-nie
  SME [príloha Magazín Víkend] roč. 16, 2008 (29. 3.), č. 74, s. 22 – 23
 • Fellegi, Juraj: Karvay vystúpi so Zlatými husľami
  2008 (25. 3.) Pravda roč. 18, 2008 (25. 3.), č. 70, s. 16
 • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 10, s. 3
 • Fellegi, Juraj: Ani Alonso by s horším autom nežiaril
  2007 (15. 10.) Pravda roč. 39, 2007 (15. 10.), s. 27
 • (sf): 29. a 30. 11. sa Slovenská filharmónia predstavila...
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 11
 • Čurilla, Štefan: Štátna filharmónia Košice. November – december
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 1 – 2, s. 5
 • Habláková, Martina: Karvay: Hra na husliach nie je sranda [rozhovor]
  2006 (23. 5.) Sme 2006 (23. 5.), č. 117, s. 30
 • Laucká, Barbora: Na návšteve ; Anton Karvay, Dalibor Karvay [rozhovor]
  2006 (23. 3.) SME [príloha TV oko] 2006 (23. 3.), s. 10 – 11
 • Dzunková, Denisa: Ľudia si myslia, že vážna hudba je nuda. To je predsudok [rozhovor]
  2006 (17. 2.) Hospodárske noviny 2006 (17. 2.), č. 34, s. 27
 • (er): Unikátny koncert
  2006 (15. 2.) Večerník 2006 (15. 2.), s. 10
 • (jm): V Bruseli zahrá Dalibor
  2006 (17. 1.) Večerník 2006 (17. 1.), s. 10
 • red.: Zlaté husle a Dalibor Karvay v Londýne
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 7-8, s. 2
 • (fll): Dalibor Karvay vyhral cenu New Talent 2005
  2005 (28. 12.) Pravda 2005 (28. 12.)
 • (jm): Zázračné husle pre Dalibora
  2005 (22. 11.) Večerník 2005 (22. 11.), s. 10
 • (jb): Dalibor Karvay dostal špičkové husle
  2005 (19. 11.) SME [príloha Víkend] 2005 (19. 11.), s. 26
 • Fellegi, Juraj: Karvay má nové husle, kópiu Guarneri del Gesú
  2005 (15. 11.) Pravda [príloha Kultúra] 2005 (15. 11.), s. 26
 • Dírerová, Miroslava - Muchová, Zuzana; : V Trnave hral slovenský Paganini – Dalibor Karvay
  2005 (7. 11.) Trnavské noviny 2005 (7. 11.), s. 9
 • (vik): Kirschnerová s Karvayom v Klariskách
  2005 (15. 10.) SME [príloha Víkend] 2005 (15. 10.), s. 2
 • Dvořáková, Barbora: Zázračné dieťa dospelo
  2005 (8. 10.) SME [príloha Víkend] 2005 (8. 10.), s. 1 a 27
 • (bj): Prestížna cena pre Dalibora
  2005 (5. 10.) Večerník 2005 (5. 10.), s. 10
 • Rehák, Oliver: Karvay sa vracia s Čajkovským
  2005 (21. 4.) Sme [príloha Kultúra] 2005 (21. 4.), s. 26
 • Čížik, Vladimír: Z komorných koncertov Kultúrneho leta
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 9, s. 21
 • Čierna, Alena: XIII. Stredoeurópsky festival koncertného umenia
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 5, s. 17 – 18
 • Dohnalová, Lýdia: Defilé mladých interpretov
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 19 – 20
 • Dvořáková, Helena: Neobdivujem sám seba [rozhovor]
  2002 (20. 7.) Pravda 2002 (20. 7.)
 • Gudzová, Barbara: Karvayovci by nevymenili husle za žiadny iný nástroj
  2002 (26. 3.) Smer magazín 2002 (26. 3.)
 • Glocková, Mária: Miniprofil HŽ. Dalibor Karvay
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 3, s. 8 – 9
 • Mokrá, Barbara: So sláčikom v ruke aj cez vianočné sviatky
  2001 (7. 12.) Národná obroda 2001 (7. 12.)
 • Keferová, Jindra: Talentinum
  1995 Hudební rozhledy 1995, č. 5, s. 13

Diskografia

 • Foto: Dalibor Karvay : Souvenirs DALIBOR KARVAY : SOUVENIRS
  2017 CD – Hudobné centrum HC 10045
  1. Franz Waxman: Carmen Fantasie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Camille Saint-Saëns: Introduction et Rondo capriccioso en la mineur, Op. 28
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Niccolò Paganini: Caprice No. 24
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Jules Massenet: Meditácia z opery Thaïs
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Henryk Wieniawski: Polonaise brillante, Op. 4
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Joseph Achron: Hebrew Melody, Op. 33
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  7. Ladislav Burlas: Kadencia
   Dalibor Karvay (vn)
  8. Ľudovít Rajter: Rondo romantico As dur
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  9. Ladislav Kupkovič: Souvenir
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  10. William Kroll: Banjo and Fiddle
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  11. Maurice Ravel: Tzigane
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: 4 storočia kontrabasu na Slovensku 4 STOROČIA KONTRABASU NA SLOVENSKU
  2016 CD – Slovak Double Bass Club
  1. Tibor Frešo: Malá fantázia
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  2. Stanislav Palúch: Remone
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Bassome mucho
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  4. Ľudovít Rajter: Sonatína pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  5. Vojtech Didi: Fare musica
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Kupkovič: Sonatina G dur
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  7. Vladimír Martinka: Magický kaštieľ vo Veľkom Bieli
   Ján Krigovský (cb), Vladimír Martinka (pf)
  8. Wenzel Kallusch: Variácie pre kontrabas a orchester (arr. pre G-violone) "Schöne Minka"
   Ján Krigovský (cb), Collegium Wartberg
  9. Johannes Matthias Sperger: Sonáta h mol pre viedenský violon a violončelo
   Ján Krigovský (cb), Tomáš Kardoš (vc)
  10. Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  11. Marcel Comendant: Fantázia pre kontrabas, cimbal a sláčikové kvinteto "Rinadlo Oláh"
   Ján Krigovský (cb), Marcel Comendant (zmb), Dalibor Karvay (vn), Ján Kružliak, jr. (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Metod Podolský (cb)
 • Foto: Hummel – Didi – Schubert : Collegium Wartberg HUMMEL – DIDI – SCHUBERT : COLLEGIUM WARTBERG
  2015 CD – Collegium Wartberg_SK
  1. Ján Nepomuk Hummel: Klavírne kvinteto Es dur op. 87
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Cáhová (pf)
  2. Vojtech Didi: Musica Concertino
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Cáhová (pf)
  3. Vojtech Didi: Musica rurale
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Cáhová (pf)
  4. Franz Schubert: Kvinteto A dur "Pstruh" D 667 op. posth. 114 pre klavír, husle, violu, violončelo a kontrabas
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Cáhová (pf)
 • Foto: Serenade SERENADE
  2009 CD – Supraphon SU 3998-2 131
  1. Bohuslav Martinů: Serenáda pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu č. 1 a moll, H. 217
   Dalibor Karvay (vn), Radek Baborák (cr), Wenzel Fuchs (cl), Vladimír Klánský (vn), Aida Shabuová (vn), Jiří Žigmund (vl)
  2. Carl Nielsen: Serenata in vano pre klarinet, fagot, lesný roh, violončelo a kontrabas
   Radek Baborák (cr), Wenzel Fuchs (cl), Hana Baboráková-Shabuová (vc), Pavel Nejtek (cb), Ondřej Roskovec (fg)
  3. Charles Koechlin: Les Confidences d´ un Jouer de Clarinette, Op. 141
   Radek Baborák (cr), Wenzel Fuchs (cl), Hana Baboráková-Shabuová (vc), Jan Vobořil (cr), Jan Musil (cr), Lukáš Korec (cr), Jiří Žigmund (vl)
  4. Carl Nielsen: Canto serioso ar. pre lesný roh, husle, 2 violy, violončelo a kontrabas
   Radek Baborák (cr), Pavel Nejtek (cb), Hana Baboráková-Shabuová (vc), Jiří Žigmund (vl), Jan Šimon (vn)
  5. Bohuslav Martinů: Kvarteto pre klarinet, lesný roh, violončelo a malý bubienok C dur, H. 139
   Radek Baborák (cr), Wenzel Fuchs (cl), Raphael Haeger (bat), Hana Baboráková-Shabuová (vc)
  6. Luciano Berio: Musica Leggera ar. pre klarinet, lesný roh, violončelo a tamburínu
   Radek Baborák (cr), Wenzel Fuchs (cl), Hana Baboráková-Shabuová (vc), Raphael Haeger (bat)
 • Foto: Spread Your Wings SPREAD YOUR WINGS
  2004 CD – ORF 2008254
  1. Joseph Haydn: Trio G Dur Hob. XV: 25 "Zigeunetrio"
   Dalibor Karvay (vn), Milan Karanovic (vc), Stefan Stroissnig (pf)
  2. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Klaviertrio d Moll op. 49
   Dalibor Karvay (vn), Milan Karanovic (vc), Stefan Stroissnig (pf)
  3. Dimitri Schostakowitsch: Klaviertrio Nr. 2 e Moll op. 67
   Dalibor Karvay (vn), Milan Karanovic (vc), Stefan Stroissnig (pf)
 • Foto: Dalibor Karvay DALIBOR KARVAY
  1996 CD – Opus 912540-2 (131)
  1. Giuseppe Tartini: Sonáta g mol pre husle a klavír "Diablov trilok" (Sonata in sol minore detta Il Trillo del diavolo)
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Fritz Kreisler: Preludium a Allegro
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Nicolò Paganini: Sonáta e mol pre husle a klavír
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Jaroslav Kocián: Melódie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle
   Dalibor Karvay (vn)
  7. Pablo de Sarasate: Zapateado
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  8. Joseph Haydn: Koncert G dur pre husle a sláčikový orchester
   Dalibor Karvay (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)

Ocenenia

 • Krištáľové krídlo
  2017 za rok 2016, za CD album Dalibor Karvay – P. I. Čajkovskij
 • Cena Ľudovíta Rajtera
  2017 za rok 2016
 • Cena Nadácie Tatra banky za umenie
  2011 - Cena Mladý tvorca v kategórii Hudba za otvárací koncert 46. ročníka medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
 • Cena festivalu Allegretto Žilina (Stredoeurópsky festival koncertného umenia)
  2010 - Cena publika
 • Cena ministra kultúry SR
  2009 za rok 2008, za vynikajúce umelecké výsledky a úspešnú medzinárodnú reprezentáciu slovenského interpretačného umenia
 • Cena Ľudovíta Rajtera
  2009 - nominácia
 • Medzinárodná husľová súťaž Davida Oistracha, Moskva (RU)
  2008 - 1. miesto
 • Cena Ľudovíta Rajtera
  2006 - nominácia
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent, súťaž prebiehajúca v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
  2005 - 1. cena, držiteľ ocenenia New Talent
 • Fidelio-Wettbewerb, Viedeň (AT)
  2005 - cena nadácie Suzuki Foundation – kategória sólo; zvláštna cena a cena nadácie Enami Foundation – kategória ansámble (s Milanom Karanovicom, vc a Stefanom Stroissnigom, pf)
 • Medzinárodná husľová súťaž Premio Paganini, Janov (IT)
  2004 - 4. cena
 • Medzinárodná husľová súťaž Tibora Vargu v Sione (CH)
  2003 - 1. cena
 • Medzinárodná súťaž Grand Prix Eurovízie pre mladých hudobníkov, Berlín (DE)
  2002 - 1. cena
 • Fidelio-Wettbewerb, Viedeň (AT)
  2002 - 1. cena
 • Medzinárodná súťaž v Cordobe (AR)
  1996 - 1. cena
 • Talentárium, Zlín (CZ)
  1996 - 1. cena
 • Detský hudobný festival Jána Cikkera, Banská Bystrica
  1994 - 1. cena
 • Medzinárodná husľová súťaž Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí (CZ)
  1993 - 1. cena (ako sedemročný)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vladislav Šarišský: LEiA
  Suita pre troje huslí, detský zbor a orchester
  11. 3.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dalibor Karvay (vn), Miloš Valent (vn), Stanislav Palúch (vn), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (zbm.), Anton Popovič (dir.)
 • Vojtech Didi: Musica rurale
  Composizioni per pianoforte e archi
  3. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stredoslovenské múzeum, Thurzov dom, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Collegium Wartberg, Eva Cáhová (pf), Dalibor Karvay (vn), Andrej Baran (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb)
 • Ivan Buffa: Franz Waxman: Fantázia Carmen
  17. 8.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Leto v parku, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Dalibor Karvay (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Maurice Ravel: Tzigane
  17. 8.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Leto v parku, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Dalibor Karvay (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Stredoeurópsky festival koncerného umenia Žilina 2010 2010 Stredoeurópsky festival koncerného umenia Žilina 2010
  huslista Dalibor Karvay (Slovensko)« späť na zoznam Aktualizované: 13. 02. 2019