Profil osobnosti

Foto: Peter Kolman Autor: Pavel Kastl

Peter Kolman

29. 5. 1937 Bratislava

www.kolman.at

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1951 – 1956
Štátne konzervatórium v Bratislave (kompozícia)
1956 – 1960
VŠMU (kompozícia)
1961 – 1965
hudobný redaktor v Čs. rozhlase v Bratislave
1965 – 1966
Darmstadské kurzy pre Novú hudbu
1965 – 1977
spoluzakladateľ a vedúci Elektroakustického štúdia bratislavského rozhlasu
1967 – 1968
člen predsedníctva Zväzu slovenských skladateľov, po udalostiach v roku 1968 vylúčený zo Zväzu a následne perzekvovaný zákazom uvádzania diel a publikačnej činnosti
1977
emigrácia a trvalé usídlenie v Rakúsku
1977 – 2002
redaktor vo vydavateľstve Universal Edition vo Viedni

"Peter Kolman je jedným z najdôslednejších príslušníkov generácie slovenskej hudobnej avantgardy šesťdesiatych rokov; intenzívne sa zaoberal štúdiom tvorby autorov Druhej viedenskej školy a jej nasledovníkov z obdobia 50. a 60. rokov. Po skôr tradične orientovaných dielach z konca 50. rokov (Smútočná hudba; Husľový koncert) nastal v Kolmanovej tvorbe prudký zlom v smere odmietnutia tradičných kompozičných štýlov: Dve časti pre flautu, klarinet, husle a klavír z roku 1960 boli míľnikom vo vývoji slovenskej hudby, lebo znamenali radikálny obrat smerom k totálnej organizácii hudobného materiálu v zmysle zásad darmstadtskej kompozičnej školy. Kolman vo svojich nasledujúcich dielach spočiatku riešil zakaždým nový kompozično-technický, resp. štrukturálny problém, až v rokoch 1964–65 dospel k snahe o integráciu rôznych techník a postupov Novej hudby (serializmu, aleatoriky, sonorizmu, poľskej kompozičnej školy, Varèseho štýlu) v rámci jedného diela (Panegyrikos; Monumento per 6,000 000). Po dlhých rokoch takmer úplného kompozičného odmlčania zna-menala premiéra Koncertu pre orchester z roku 1995 potvrdenie Kolmanovej neutíchajúcej radosti z experimentu, tentokrát však bez nekompromisného radikalizmu tvorby z obdobia 60. rokov. Popri racionálnej organizácii hudobného materiálu je pre celú Kolmanovu kompozičnú tvorbu charakteristická dôkladne prepracovaná inštrumentácia, zmysel pre kontrast a farebnosť a vždy prítomná expresia. Kolmanove diela odzneli na mnohých medzinárodných hudobných festivaloch: festival ISCM v Madride (1965 – Sonata canonica), Steirischer Herbst – Musikprotokoll v Grazi (1983 – Laudatio z cyklu Tri organové skladby), Varšavská jeseň (1966 – Molizácia, 1967 – Monumento per 6,000 000), Melos-Étos v Bratislave (1995 – Koncert pre orchester) a iné. Peter Kolman je autorom niekoľkých článkov a esejí v časopise Slovenská hudba a i. Peter Kolman patrí aj k priekopníkom elektroakustickej hudby na Slovensku, v ktorej plne uplatnil svoje sklony k experimentu (v rokoch 1968–76 sa takmer výlučne venoval tvorbe elektroakustických kompozícií), ktorá však zároveň zanechala zreteľné stopy aj na skladateľovej inštrumentálnej tvorbe, na jeho úsilí nachádzať nové možnosti práce so zvukom."

 

(RAJTEROVÁ, Alžbeta: Peter Kolman. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 144 – 145.)

 

Diela

 • symfonický orchester
 • Smútočná hudba

  (1958, rev. 2000)
  1958 1958, rev. 2000, 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Bratislava (HF 1728)
  OBSADENIE: orch: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 4tr, 3tn, 1tu, perc, cel, archi
 • Štyri skladby pre orchester

  (1963, rev. 1996)
  1963 1963, rev. 1996, 8' 30''
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 30 446)
  OBSADENIE: orch: 3fl, 2ob, 2cl, 3fg, 4cr, 4tr, 4tn, bat, cel, xlf, vbf, ar, pf, archi
 • Monumento per 6.000.000

  (1964, rev. 1996)
  1964 1964, rev. 1996, 15' 25''
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 30 447)
  OBSADENIE: orch: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 4tr, 4tn, bat, ar, archi
 • Movement

  Music for wind instruments and percussion (1971)
  1971 8'
  VYDAVATEĽ: C. F. Peters, New York
  OBSADENIE: orch: 3fl (1fla), 3ob, 3cl (1clb), 3fg, 4tr, 4cr, 4tn, 4bat: vbf, 8tom, 2pto, 2gng, 3bot, 2trg, 2tam, tpc, 4tp, cmp, mb
 • Koncert pre orchester

  (1995)
  1995 25' 41''
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 30 448)
  OBSADENIE: orch: 3fl (3flp), 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, 3bat, cel, pf, ar, archi
 • Tri eseje

  pre orchester (2011)
  2011 12'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 30 084)
  OBSADENIE: orch: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, tp, bat, ar, pf, archi
 • zbor a orchester
 • Ach, ty zem!

  Kantáta na slová J. Poničana pre zbor a orchester
  1956 9' 40''
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre husle a orchester

  (1960, rev. 2003)
  1960 1960, rev. 2003, 18' 48''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Bratislava (HF 1727)
  OBSADENIE: vn, orch: flp, 2fl, 2ob, 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, 1tu, tp, bat, archi
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sonatína

  pre klavír (1955)
  1955
 • Tri miniatúry

  pre klavír (1956)
  1956 OBSADENIE: pf
 • Tri klavírne skladby na pamiatku Arnolda Schönberga

  (1960)
  1960 8'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 31 915)
  OBSADENIE: pf
 • Nota bene

  pre klavír (1978)
  1978 9'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 30 445)
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Tri organové skladby

  Laudatio (1982) – Interludium (1984) – Jeu de touches (1986)
  1982–1986 22'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 19 546)
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Sonata canonica

  pre klarinet a basklarinet (1963)
  1963 5'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Bratislava (HF 1725)
  OBSADENIE: cl, clb
 • Molizácia

  Mobile pre flautu a vibrafón (1965)
  1965 6'
  VYDAVATEĽ: Supraphon, Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vbf
 • "...wie ein Hauch von Glückseligkeit" ("...ako nádych šťastia")

  pre husle a klavír (1978)
  1978 7'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 33 023)
  OBSADENIE: vn, pf
 • tri nástroje
 • Sláčikové trio

  (1957)
  1957 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Bratislava
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • štyri nástroje
 • Dve časti

  pre flautu, klarinet, husle a klavír (1960)
  1960 2'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 31 914)
  OBSADENIE: fl, cl, vn, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  (1970)
  1970 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Bratislava
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Ausgedehnter Dominantseptakkord zu Ehren Alfred Schlees

  Hudobná anekdota pre sláčikové kvarteto (1991)
  1991 1'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 19 968)
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 "Refrain"

  (2006)
  2006 15'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 35 009)
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • 10–15 nástrojov
 • Partecipazioni per 12 strumenti

  (1962)
  1962 5'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Bratislava (HF 1724)
  OBSADENIE: fl, ob, cl, tr, cr, tn, cmp, vbf, ar, vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Hudba pre 14 sláčikových nástrojov

  (1978, rev. 1990)
  1978 1978, rev. 1990, 15'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 31 916)
  OBSADENIE: 8vn, 3vl, 2vc, 1cb
  Ikona audio
 • Take Over

  pre 12 violončelistov (2001)
  2001 6'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 33 027)
  OBSADENIE: 12vc
 • 16–20 nástrojov
 • Panegyrikos

  (1964, rev. 1998)
  1964 1964, rev. 1998, 9'
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Wien (UE 31 917)
  OBSADENIE: 4ob, 4tr, 4bat, 4vc
 • elektroakustické
 • D 68

  1968 26'
  OBSADENIE: C
 • Motto non perpetum

  1968 6' 10''
  OBSADENIE: C
 • Omaggio a Gesualdo

  1970 14'
  OBSADENIE: C
 • Malá nočná hudba

  1971 5'
  OBSADENIE: C
 • Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)

  1972 11'
  OBSADENIE: C
 • E 15

  1974 12'
  OBSADENIE: C
 • Poliritmica

  1974 7'
  OBSADENIE: C
 • 1976 9' 30''
  OBSADENIE: C

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Kolman, Peter [heslo]
  2003 Musik in Geschichte und Gegenwart, zv. 10, Bärenreiter, Kassel 2003, s. 465–466
 • RAJTEROVÁ, Alžbeta: Kolman, Peter [heslo]
  1998 100 slovenských skladateľov (ed. M. Jurík, P. Zagar), Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 144–147
 • Kolman, Peter [heslo]
  1997 Lexikon zeitgenössischer Musik aus Österreich (ed. B. Günther), Music Information Center Austria, Wien 1997, s. 564–595
 • BURLAS, Ladislav: Kolman, Peter [heslo]
  1980 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, zv. 10 (ed. S. Sadie), MacMillan, London 1980, s. 164
 • FRANK, Paul – ALTMANN, Wilhelm: Kolman, Peter [heslo]
  1978 Kurzgefaßtes Tonkünstler-Lexikon. Teil 2: Ergänzungen und Erweiterungen seit 1937, zv. 1, Heinrichshofen, Wilhelmshaven 1978, s. 368
 • Kolman, Peter [heslo]
  1978 Baker’s Biographical Dictionary of Musicians (ed. S. Sadie), MacMillan, London 1978, s. 909
 • Umelecká kritika a publicistika
 • CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Peter Kolman
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 26 – 28
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars Organi Nitra
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 7
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 8
 • LOOMIS, George: A Music Festival Features Premiere of the Opera 'Dorian Gray'
  2013 (13. 11.) In: www.nytimes.com/2013/11/14/arts/international/a-music-festival-features-premiere-of-opera-dorian-gray.html
  2013 (13. 11.)
 • SCHLÜREN, Christoph: Unbekannte Meisterwerke, grandiose Dirigate – Ur- und Wiederaufführungen beim Melos Ethos Festival in Bratislava
  2013 (12. 11.) In: www.nmz.de/online/unbekannte-meisterwerke-grandiose-dirigate-ur-und-wiederauffuehrungen-beim-melos-ethos-festiv
  2013 (12. 11.)
 • LINDTNEROVÁ, Jana: Melos-Étos 2013
  Zaostrené na hudbu Kaije Saariaho
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 16
 • SCHINDLER, Agata: Deti z Terezína
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 5, s. 28–29
 • VAJDA, Igor: Absolventi VŠMU so Slovenskou filharmóniou
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 6, s. 291
 • Analýzy diel
 • FALTIN, Peter: Peter Kolman: Monumento per 6 000 000
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 2, s. 71
 • Personálna bibliografia
 • Wie die Zeit vergeht... Ein Selbstportrait
  2009 "Melos" a "Étos": včera, dnes, ...zajtra? = "Melos" und "Ethos": gestern, heute, ...morgen?", Hudobné centrum, Bratislava 2009, s. 71–86
 • Elektronische Musik in Bratislava
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 8, s. 348–350
 • Syntetik avantgardy
  Alban Berg a tí druhí
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 1, s. 63–66
 • Úvahy podnietené úvahou
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 10, s. 307–309
 • Apropos Arnold Schönberg (úvaha k nedožitým deväťdesiatinám)
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 8, s. 236–238

Diskografia

 • Foto: Slovenská filharmónia : Peter Kolman SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA : PETER KOLMAN
  2017 CD – Slovenská filharmónia SLF 0035-2-031
  1. Peter Kolman: Koncert pre orchester
   Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)
  2. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)
  3. Peter Kolman: Smútočná hudba
   Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)
  4. Peter Kolman: Tri eseje
   Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)
  5. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
   Jozef Horváth (vn), Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)
 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 1 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 1
  2015 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP07
  1. Roman Berger, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka: Žaba!
   Ilja Zeljenka (v), Sonet Duo Tesla, home recording
  2. Ivan Hrušovský: Ideé fixe
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  3. Jozef Malovec: Theorema
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi
   Experimentálne štúdio Bratislava, Richard Sabo
  5. Roman Berger: Elégia in memoriam Ján Rúčka
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  6. Ivan Parík: Vežová hudba
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  7. Peter Kolman: Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  8. Tadeáš Salva: Vrchárska
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
 • Foto: from vienna FROM VIENNA
  1994 CD – Montaigne 78 2027
  1. Harrison Birtwistle: Movement
   Arditti Quartet
  2. Nigel Osborne: Graffiti After Cy Twombly
   Arditti Quartet
  3. György Ligeti: Loop
   Arditti Quartet
  4. György Kurtág: Aus Der Ferne III
   Arditti Quartet
  5. Friedrich Cerha: Streichquartett Nr. 3: Satz III
   Arditti Quartet
  6. Hans Zender: Fünf Haiku
   Arditti Quartet
  7. Cristóbal Halffter: Con Bravura Y Sentimiento
   Arditti Quartet
  8. Wolfgang Rihm: Zwischen den Zeilen
   Arditti Quartet
  9. Pierre Boulez: Anthemes
   Arditti Quartet
  10. Edison Denisov: Agitato
  11. Beat Furrer: Für Alfred Schlee
   Arditti Quartet
  12. Luciano Berio: Glossa
   Arditti Quartet
  13. Gilbert Amy: Petit Duo
   Arditti Quartet
  14. Olivier Messiaen: Pièce pour piano et quatuor à cordes
   Pierre-Laurent Aimard (pf), Arditti Quartet
  15. Arvo Pärt: Psalom
   Arditti Quartet
  16. Peter Ruzicka: Klangschatten für Alfred Schlee
   Arditti Quartet
  17. Paul-Heinz Dittrich: IV. Streichquartett
   Arditti Quartet
  18. Michael Gielen: Rezitativ und Lied
   Arditti Quartet
  19. Francis Miroglio: Nineties
   Arditti Quartet
  20. Daniel Schlee: Tempus floridum
   Arditti Quartet
  21. Gerhard Lampersberg: Quartet for Strings to the Ardittis
   Arditti Quartet
  22. Günter Kahowez: Calmo Andantino "Die Besonnenheit"
   Arditti Quartet
  23. Alfred Schnittke: Herrn Alfred Schlee zum 90. Geburstag
   Arditti Quartet
  24. Kurt Schwitters: Baumgesang III
   Arditti Quartet
  25. Peter Kolman: Ausgedehnter Dominantseptakkord zu Ehren Alfred Schlees
   Arditti Quartet
  26. Francis Burt: Für Alfred Schlee
   Arditti Quartet
  27. Henri Pousseur: U- Oder E-Musik?
   Arditti Quartet
  28. Rolf Liebermann: Quartettino
   Arditti Quartet
  29. Zygmunt Krauze: For Alfred Schlee with Admiration
   Arditti Quartet
  30. Ladislav Kupkovič: Iniciály
   Arditti Quartet
 • Foto: Elektroakustická hudba ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA
  1992 CD – Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002
  1. Jozef Malovec: Orthogenesis
  2. Peter Kolman: E 15
  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II
   Miloš Jurkovič (fl)
  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika
  6. Magdalena Długosz: U źródła
  7. Jozef Malovec: Theorema
  8. Juraj Ďuriš: Sny
  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps
  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25
  11. Martin Burlas: Kríž a kruh
   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)
  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19
 • Foto: Musica Symphonica Slovaca MUSICA SYMPHONICA SLOVACA
  1992 CD – Slovak Radio Records RB 0022-2031
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Etuda
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Ivan Parík: Fragmenty
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)
 • Foto: A Memorial to the Victims of Wars A MEMORIAL TO THE VICTIMS OF WARS
  1970 LP – Everest 3315
  1. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
   Aladár Móži (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Musique Tchecoslovaque Nouvelle MUSIQUE TCHECOSLOVAQUE NOUVELLE
  1970 LP – CBS S34-61144
  1. Zbyněk Vostřák: Zrození měsíce, pro komorní orchestr, op. 39
   Musica Viva Pragensis
  2. Ilja Zeljenka: Hudba pre zbor a orchester
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Ozveny
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: musica nova BOHEMICA et SLOVACA MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1967 LP – Supraphon SUA 18854
  1. Ladislav Kupkovič: Ozveny
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Jozef Malovec: Kryptogram I
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Eduard Bombara (cl)
  4. Peter Kolman: Panegyrikos
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Peter Kolman: Molizácia
   Ladislav Šoka (fl), František Rek (vbf)
  6. Ilja Zeljenka: Metamorphoses XV
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Foto: I. Zeljenka, I. Parík, J. Pospíšil, M. Bázlik, L. Kupkovič, P. Kolman I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN
  1966 LP – Supraphon DV 6173
  1. Miro Bázlik: Tri kusy
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Ladislav Kupkovič: Skica
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Josef Bulva (pf)
  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2
   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)
 • Foto: New Slovak Compositions NEW SLOVAK COMPOSITIONS
  1965 LP – Supraphon SUA 18655
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)
  3. Jozef Malovec: Dve časti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)
  6. Pavol Šimai: Hovorí matka
   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Kolman: Tri eseje
  pre orchester (2011)
  9. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)
 • Peter Kolman: Take Over
  pre 12 violončelistov (2001)
  15. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: BRA-VI-CELLI
 • Peter Kolman: Koncert pre orchester
  (1995)
  17. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Keuschnig (dir.)
 • Peter Kolman: Omaggio a Gesualdo
  1. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Peter Janík (C), Ján Backstuber (C)
 • Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
  (1964, rev. 1996)
  25. 4.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Andrzej Markowski (dir.)
 • Peter Kolman: Panegyrikos
  (1964, rev. 1998)
  1. 1965 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti
  (1962)
  26. 1.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Peter Kolman: Tri klavírne skladby na pamiatku Arnolda Schönberga
  (1960)
  18. 5.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Roman Berger (pf)
 • Peter Kolman: Smútočná hudba
  (1958, rev. 2000)
  22. 4.
  1959
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Németh (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009
  Peter Kolman

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009
  Peter Kolman na sympóziu M-E 2009

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009
  Naďa Hrčková a Peter Kolman

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009
  Oľga Smetanová, Peter Kolman, Naďa Hrčková

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009
  Oľga Smetanová, Peter Kolman

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Sympózium Melos-Étos 2009 2009 Sympózium Melos-Étos 2009

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 1991 1991 Melos-Étos 1991
  Juraj Hatrík a Peter Kolman, Melos Ethos 1991

 • Foto: Melos-Étos 1991 1991 Melos-Étos 1991

Audio

 • Kolman, Peter: Hudba pre 14 sláčikových nástrojov
 • Kolman, Peter: Partecipazioni per 12 strumenti


« späť na zoznam Aktualizované: 18. 06. 2018