Profil osobnosti

Foto: Viktor Málek

Viktor Málek

20. 12. 1922 Veľká Poľana (okr. Humenné) – 18. 3. 2002 Brno

vážna hudba
dirigovanie

Bio

Bio

-
základy hry na husliach, viole a flaute získal od svojho otca
1935 – 1939
Hudobná a dramatická akadémia (husle – Gustáv Náhlovský, klavír – E. Lepešová)
1939
dokončenie štúdia na gymnáziu v Prahe
1941 – 1946
Štátne konzervatórium v Prahe (dirigovanie – Zdeněk Chalabala, zborové dirigovanie – Vojtěch Bořivoj Aim, sólový spev – Běla Chalabalová-Rozumová), súčasne semináre muzikológie na Karlovej univerzite v Prahe
1946 – 1947
asistent dirigenta Z. Chalabalu v opernom súbore Zemského divadla v Ostrave (dnešné Národní divadlo moravskoslezské)
1948 – 1962
dirigent opery v Městském divadle v Ústí nad Labem (dnešné Severočeské divadlo opery a baletu)
od 1962
dirigent Opery SND (1976 - 1984 šéfdirigent)
1969 – 2001
zakladateľ, dirigent, umelecký vedúci a dramaturg orchestra Komornej opery (od 1971 pod názvom Camerata Slovaca)
1977 – 1981
stály hosťujúci dirigent viedenskej Volksoper
od 1981
pedagóg na VŠMU (operné dirigovanie, štúdium operného repertoáru)
1994 – 1997
spoluzakladateľ a hlavný dirigent Symfonického orchestra VŠMU

Viktor Málek pôsobil ako hosť aj v Národnom divadle v Prahe, Národnom divadle v Brne a i. Spolupracoval s Československou televíziou v Bratislave (séria televíznych operných inscenácií) a s Československým rozhlasom v Bratislave.

„Vo Viktorovi Málkovi odišla výrazná umelecká osobnosť, ktorá pomáhala formovať slovenské dirigentské umenie, operu i slovenskú vokálnu kultúru.“ (Blahynka, Miloslav: Za Viktorom Málkom. In: Hudobný život, 2002, č. 4, s. 3.)

Bibliografia

 • Hrušovská, Marta: Pocta dirigentovi
  2003 Česká beseda 2003, č. 3, s. 6
 • Blahynka, Miloslav: Za Viktorom Málkom
  2002 Hudobný život 2002, č. 4, s. 3
 • Málek, Viktor; Blahynka, Miloslav: Zvuková tetiva z Viedne : Hovoríme s dirigentom Viktorom Málkom
  1995 Literárny týždenník 1995, č. 42, s. 14 – 15
 • Blahynka, Milan; Hronec, Ivan; Fischer, Miroslav; Špaček, Jozef; Málek, Viktor; Ďurdiak, Juraj; M.B.: Budúcnosť Komornej opery : O stave a perspektívach operného súboru
  1990 Literárny týždenník 1990, č. 27, s. 15
 • Litschauerová, Nina; Málek Viktor: Náročná snová opera Bohuslava Martinů : K premiére Julietty v SND s dirigentom Viktorom Málkom
  1989 Ľud 8.3. 1989, č. 57, s. 4
 • Vajda, Igor: Svetová premiéra deviatej Cikkerovej opery - prvotriedny interpretačný čin : 12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Hudobný život 1987, č. 6, s. 5
 • Palovčík, Michal: Trpké obrazy života ľudí : Slovenské národné divadlo uviedlo premiéru novej opery
  1987 Pravda 27.2. 1987, č. 48, s. 5
 • Blahynka, Miloslav: Dve premiéry Mozartovej Čarovnej flauty : V Národnom divadle v Prahe. V opere Slovenského národného divadla v Bratislave
  1987 Hudobný život 1987, č. 42, s. 5
 • -Ick-: Univerzálnosť Čarovnej flauty
  1987 Slovensko 1987, č. 4, s. 14 – 15
 • Toman, V.: Výrazný tvorivý vklad : Viktor Málek šesťdesiatpäťročný
  1987 Ľud 22.12. 1987, č. 300, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Tajomný operný testament : Mozartova čarovná flauta v Bratislave a v Prahe
  1987 Nové slovo 1987, č. 3
 • Unger, Pavel: Čapkovci v opere
  1987 Film a divadlo 1987, č. 14, s. 11
 • Vajda, Igor: O ľudských snaženiach : V SND deviata Cikkerova opera
  1987 Nové slovo 1987, č. 11
 • Ursínyová, Terézia: ... o ponížených a urazených : Významná opera 20. storočia v repertoári SND
  1986 Nové slovo 1986, č. 6
 • Vajda, Igor: Dramaturgická a interpretačná udalosť
  1986 Hudobný život 1986, č. 4, s. 5
 • Palovčík, Michal: Fundamentálne dielo modernej opery : Premiéra na scéne Slovenského národného divadla v Bratislave
  1986 Pravda 17.1. 1986, č. 14, s. 5
 • Unger, Pavel: Operné sexteto
  1984 Film a divadlo 1984, č. 24, s. 13
 • Vajda, Igor: Donizettiho Nápoj lásky v SND
  1983 Smena 21.7. 1983, č. 170, s. 6
 • Palovčík, Michal: Svetlo rámp nie je slávou : Zaslúžilý umelec Viktor Málek šesťdesiatnikom
  1982 Pravda 21.12. 1982, č. 302, s. 5
 • -ab-: Potlesk dirigentovi : Zaslúžilý umelec Viktor Málek - šesťdesiatnik
  1982 Večerník 20.12. 1982, č. 250, s. 5
 • Čížik, Vladimír: Zaslúžilý umelec Viktor Málek
  1982 Hudobný život 1982, č. 24, s. 7
 • Málek, Viktor; Ursínyová, T.: O návrate k janáčkovskej partitúre : So zaslúžilým umelcom Viktorom Málkom
  1978 Hudobný život 1978, č. 15, s. 8
 • Pracuje najmä s mladými : titul zaslúžilý umelec Viktorovi Málkovi
  1976 Večerník 10.5. roč. 5, 1976
 • Tribel, G.: Objaviteľ pevnín
  1976 Televízia 1976, č. 24, s. 9
 • Čárska, Etela: Úspech dirigenta - úspech kolektívny
  1976 Nové slovo 1976, č. 20, s. 8
 • (ab): Všestranný hudobník
  1976 Práca 7.5. 1976, s. 6
 • (JM): Udelili ďalšie dva tituly
  1976 Ľud 7.5. 1976, s. 5
 • Čárska, Etela: Renesancia starej hudby
  1974 Práca 23.3. 1974, s. 6

Diskografia

 • Foto: Milan Novák : Works for Harp MILAN NOVÁK : WORKS FOR HARP
  2015 CD – Hudobný fond SF 00892131
  1. Milan Novák: Romantické miniatúry
   Kristína Obžerová (ar)
  2. Milan Novák: Básne sú unavené
   Alžbeta Ondrušová-Svobodová (s), Juraj Fazekaš (vc), Miloslav Vildner (ar)
  3. Milan Novák: Sonáta
   Kristína Obžerová (ar)
  4. Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester
   Kristína Obžerová (ar), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: Jaroslav Meier JAROSLAV MEIER
  1986 LP – Opus 9111 1732
  1. Jaroslav Meier: Nočné piesne
   Ľuba Baricová (ms), Klára Havlíková (pf)
  2. Jaroslav Meier: Tri impromptu
   Ewald Danel (vn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Jaroslav Meier: Fantasia Concertante
   Anna Predmerská-Zúriková (org)
  4. Jaroslav Meier: Bratislavské slávnosti
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  5. Jaroslav Meier: Concerto da camera
   Anna Predmerská-Zúriková (org), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: Pavol Bagin PAVOL BAGIN
  1981 LP – Opus 9110 1187
  1. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  2. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  6. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
 • Foto: Jozef Malovec JOZEF MALOVEC
  1979 LP – Opus 9110 0855
  1. Jozef Malovec: Hudba pre bas a komorný orchester
   Sergej Kopčák (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  2. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Peter Michalica (vn)
  3. Jozef Malovec: Malá komorná hudba
   Jozef Luptáčik (cl), Milan Telecký (vl), Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 1
   Košické kvarteto, Josef Opšitoš , Milan Jurout , Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9110 0756
  1. Milan Novák: Koncert pre violončelo a orchester
   Marek Novák (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Československá predohra op. 53
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)

Ocenenia

 • titul zaslúžilý umelec
  1976 za zásluhy o rozvoj slovenského operného umenia
 • Divadelní žatva (CZ)
  1969 - 1. cena za Benešovu operu Cisárové nové šaty (dirigent opery SND)
 • Divadelní žatva (CZ)
  1955 - 1. cena za inscenáciu Wagnerovho Blúdiaceho Holanďana (dirigent opery v Ústí nad Labem)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Miro Bázlik: Canticum Jeremiae (Canticum – obetiam holocaustu)
  pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle a sláčikový orchester
  6. 10.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Sergej Kopčák (bbr), Viktor Šimčisko (vn), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Ján Cikker: Zo života hmyzu
  Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom
  21. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Viktor Málek (dir.), Branislav Kriška (réžia)
 • Zdenko Mikula: Cigánske piesne
  18. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Mikuláš (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Jozef Malovec: Divertimento per archi
  18. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, SK
  INTERPRETI: CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Jozef Malovec: Avvenimento ricercado
  pre 2 sláčikové kvartetá a dychové kvinteto
  10. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto, CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Juraj Hatrík: Šťastný princ
  Opera v ôsmich obrazoch
  19. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Róbert Grác (cmb), Bratislavské dychové kvinteto, Bratislavské kvarteto, Jozef Zsapka (gui), Viktor Málek (dir.), Detský zbor Československého rozhlasu
 • Jozef Malovec: Hudba pre bas a komorný orchester
  9. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Pavol Bagin: Tri spevy
  na poéziu Miroslava Válka pre soprán a komorný orchester
  9. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Igor Dibák: Svietnik, op. 15
  Komická jednoaktovka podľa poviedky A. P. Čechova "Umelecké dielo"
  12. 6.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Hurný (t), Jozef Špaček (br), Anna Czaková (s), Viktor Málek (dir.), Miroslav Fischer (réžia)

Audio

 • Beneš, Juraj: Cisárove nové šaty (ukážka)  Sólisti opery SND, Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Viktor Málek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Koncert pre harfu a komorný orchester  Kristína Nováková Obžerová (ar), Camerata Slovaca, Viktor Málek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Šťastný princ  Brigita Šulcová (s), Detský zbor Československého rozhlasu, Komorné zoskupenie, Viktor Málek (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 15. 08. 2017