Bibliografia

 • 2003

  HRUŠOVSKÁ, Marta: Pocta dirigentovi

  Česká beseda, 2003, č. 3, s. 6

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Viktorom Málkom

  Hudobný život , 2002, č. 4, s. 3

 • 1995

  MÁLEK, Viktor – BLAHYNKA, Miloslav: Zvuková tetiva z Viedne : Hovoríme s dirigentom Viktorom Málkom

  Literárny týždenník, 1995, č. 42, s. 14 – 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Milan – HRONEC, Ivan – FISCHER, Miroslav – ŠPAČEK, Jozef – MÁLEK, Viktor – ĎURDIAK, Juraj – ĎURDIAK, Juraj : Budúcnosť Komornej opery : O stave a perspektívach operného súboru

  Literárny týždenník, 1990, č. 27, s. 15

 • 1989

  LITSCHAUEROVÁ, Nina – Málek Viktor: Náročná snová opera Bohuslava Martinů : K premiére Julietty v SND s dirigentom Viktorom Málkom

  Ľud 8.3., 1989, č. 57, s. 4

 • 1987

  VAJDA, Igor: Svetová premiéra deviatej Cikkerovej opery - prvotriedny interpretačný čin : 12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život , 1987, č. 6, s. 5

 • 1987

  PALOVČÍK, Michal: Trpké obrazy života ľudí : Slovenské národné divadlo uviedlo premiéru novej opery

  Pravda 27.2., 1987, č. 48, s. 5

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Dve premiéry Mozartovej Čarovnej flauty : V Národnom divadle v Prahe. V opere Slovenského národného divadla v Bratislave

  Hudobný život , 1987, č. 42, s. 5

 • 1987

  -Ick-: Univerzálnosť Čarovnej flauty

  Slovensko, 1987, č. 4, s. 14 – 15

 • 1987

  TOMAN, V.: Výrazný tvorivý vklad : Viktor Málek šesťdesiatpäťročný

  Ľud 22.12., 1987, č. 300, s. 5

 • 1987

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Tajomný operný testament : Mozartova čarovná flauta v Bratislave a v Prahe

  Nové slovo, 1987, č. 3

 • 1987

  UNGER, Pavel: Čapkovci v opere

  Film a divadlo, 1987, č. 14, s. 11

 • 1987

  VAJDA, Igor: O ľudských snaženiach : V SND deviata Cikkerova opera

  Nové slovo, 1987, č. 11

 • 1986

  URSÍNYOVÁ, Terézia: ... o ponížených a urazených : Významná opera 20. storočia v repertoári SND

  Nové slovo, 1986, č. 6

 • 1986

  VAJDA, Igor: Dramaturgická a interpretačná udalosť

  Hudobný život , 1986, č. 4, s. 5

 • 1986

  PALOVČÍK, Michal: Fundamentálne dielo modernej opery : Premiéra na scéne Slovenského národného divadla v Bratislave

  Pravda 17.1., 1986, č. 14, s. 5

 • 1984

  UNGER, Pavel: Operné sexteto

  Film a divadlo, 1984, č. 24, s. 13

 • 1983

  VAJDA, Igor: Donizettiho Nápoj lásky v SND

  Smena 21.7., 1983, č. 170, s. 6

 • 1982

  PALOVČÍK, Michal: Svetlo rámp nie je slávou : Zaslúžilý umelec Viktor Málek šesťdesiatnikom

  Pravda 21.12., 1982, č. 302, s. 5

 • 1982

  -ab-: Potlesk dirigentovi : Zaslúžilý umelec Viktor Málek - šesťdesiatnik

  Večerník 20.12., 1982, č. 250, s. 5

 • 1982

  ČÍŽIK, Vladimír: Zaslúžilý umelec Viktor Málek

  Hudobný život , 1982, č. 24, s. 7

 • 1978

  MÁLEK, Viktor – URSÍNYOVÁ, T.: O návrate k janáčkovskej partitúre : So zaslúžilým umelcom Viktorom Málkom

  Hudobný život , 1978, č. 15, s. 8

 • 1976

  Pracuje najmä s mladými : titul zaslúžilý umelec Viktorovi Málkovi

  Večerník 10.5., 1976, roč. 5

 • 1976

  TRIBEL, G.: Objaviteľ pevnín

  Televízia , 1976, č. 24, s. 9

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Úspech dirigenta - úspech kolektívny

  Nové slovo, 1976, č. 20, s. 8

 • 1976

  (ab): Všestranný hudobník

  Práca 7.5., 1976, s. 6

 • 1976

  (JM): Udelili ďalšie dva tituly

  Ľud 7.5., 1976, s. 5

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: Renesancia starej hudby

  Práca 23.3., 1974, s. 6

x