• -

  základy hry na husliach, viole a flaute získal od svojho otca

 • 1935 – 1939

  Hudobná a dramatická akadémia (husle – Gustáv Náhlovský, klavír – E. Lepešová)

 • 1939

  dokončenie štúdia na gymnáziu v Prahe

 • 1941 – 1946

  Štátne konzervatórium v Prahe (dirigovanie – Zdeněk Chalabala, zborové dirigovanie – Vojtěch Bořivoj Aim, sólový spev – Běla Chalabalová-Rozumová), súčasne semináre muzikológie na Karlovej univerzite v Prahe

 • 1946 – 1947

  asistent dirigenta Z. Chalabalu v opernom súbore Zemského divadla v Ostrave (dnešné Národní divadlo moravskoslezské)

 • 1948 – 1962

  dirigent opery v Městském divadle v Ústí nad Labem (dnešné Severočeské divadlo opery a baletu)

 • od 1962

  dirigent Opery SND (1976 - 1984 šéfdirigent)

 • 1969 – 2001

  zakladateľ, dirigent, umelecký vedúci a dramaturg orchestra Komornej opery (od 1971 pod názvom Camerata Slovaca)

 • 1977 – 1981

  stály hosťujúci dirigent viedenskej Volksoper

 • od 1981

  pedagóg na VŠMU (operné dirigovanie, štúdium operného repertoáru)

 • 1994 – 1997

  spoluzakladateľ a hlavný dirigent Symfonického orchestra VŠMU

Viktor Málek pôsobil ako hosť aj v Národnom divadle v Prahe, Národnom divadle v Brne a i. Spolupracoval s Československou televíziou v Bratislave (séria televíznych operných inscenácií) a s Československým rozhlasom v Bratislave.

„Vo Viktorovi Málkovi odišla výrazná umelecká osobnosť, ktorá pomáhala formovať slovenské dirigentské umenie, operu i slovenskú vokálnu kultúru.“ (Blahynka, Miloslav: Za Viktorom Málkom. In: Hudobný život, 2002, č. 4, s. 3.)

x