Profil osobnosti

Foto: Dušan Martinček Autor: Rastislav Polák

Dušan Martinček

19. 6. 1936 Prešov – 30. 8. 2006 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1951 – 1955
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Anna Kafendová), súčasne súkromné konzultácie hudobnej teórie a kompozície (Alexander Albrecht, Ján Cikker a Ján Zimmer)
1956 – 1961
VŠMU (klavír – Rudolf Macudziński, kompozícia – Ján Cikker)
od 1973
pedagóg hudobnej teórie a klavírnej hry na Pedagogickej fakulte UK v Trnave
1973 – 1986
pedagóg na VŠMU a aj aktívna klavírna prax
1982
menovanie za profesora
od 1986
skladateľ v slobodnom povolaní

"Pre prvé obdobie Martinčekovho tvorivého vývoja – do konca 70. rokov – je príznačná koncentrácia na klavírne opusy, v ktorých rozvíjal inšpirácie z tradície novoromantickej klavírnej literatúry (Skriabin, Rachmaninov) i z tvorby začiatku 20. storočia (Prokofjev, Bartók, Stravinskij). Na rozdiel od svojich generačných druhov sa nezaujímal o zdroje tzv. Novej hudby západoeurópskej proveniencie. Jeho hudobná invencia neprekračovala hranice harmonicky určenej rozšírenej tonality, sústreďovala sa na melodicko-rytmicky fixovaný nápad ako východisko evolučného procesu v skromnejšom tektonickom priestore. Charakteristická je náladová oscilácia medzi krehkou až decentnou lyrikou a vitálnejším, tanečne pointovaným prejavom (Dialógy vo forme variácií). Úcta k tradícii nástrojovej štylizácie sa disciplinovala v prostredí charakteristických skladieb (Prelúdiá a fúgy; Etudy; Dve romantické prelúdiá; Hommage à Corelli), v jeho hudbe sa objavili prvky aj folklórnych inšpirácií (Klavírna sonáta č. 1; Rumunská rapsódia „Negrea“; Dva tance v bulharskom rytme) a neoklasicizmu (Simple ouvertura; Klavírna sonáta č. 3 Invencia). Neskôr, od polovice 70. rokov, Martinčekov štýlový vývoj uvoľňuje väzby na tradíciu smerom k expresívnejšiemu prejavu (Klavírna sonáta č. 7 Apel), k väčšej tvarovej i farebno-zvukovej vynaliezavosti (Klavírna sonáta č. 6 Meditácia), zriekaniu sa motivickej práce v prospech konštrukčnej variability intervalových modelov a polymetrickej faktúry s novým sonoristickým účinkom (Sláčikové kvarteto; Animation pre 35 sláčikov). V najnovšej fáze tvorivosti sa posilňuje skladateľov záujem o kultiváciu sonoristiky (klavírne cykly Mouvements, Skice) i o syntézu kontrastných prvkov (Koexistencie)."

(CHALUPKA, Ľubomír: Dušan Martinček. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 183 – 184.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Balkánsky tanec

  1961 OBSADENIE: orch
 • Valse impromptu

  pre orchester
  1962 4'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, archi
 • Symfónia

  pre veľký orchester
  1965 OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Neéra

  symfonická báseň podľa A. Chéniera
  1966 8'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia in memoriam J. Haydn

  1981 19'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, archi
 • Kontinuity

  1988 OBSADENIE: orch
 • Prerušené ticho

  1989–1990 15'
  OBSADENIE: orch: 3fl (3flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, cel, ar, pf, archi
 • komorný orchester
 • Ária a toccata

  OBSADENIE: archi
 • Simple overture

  pre malý orchester
  1961 6'
  OBSADENIE: orch: fl, 2ob, 2fg, 2cr, 2tr, tp, archi
 • Passacaglia

  pre sláčikový orchester
  1965 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Animation pre 35 sláčikov

  1983–1986 14'
  VYDAVATEĽ: Intermusik Schmülling
  OBSADENIE: archi
 • Air pre 15 sláčikov

  1999 OBSADENIE: archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Introdukcia a allegro

  pre klavír a sláčikový orchester
  OBSADENIE: pf, archi
 • Rapsódia

  pre klavír a orchester
  1955 1955, rev. 1966–1967, 12'
  OBSADENIE: pf, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, archi
  Ikona audio
 • Dialógy vo forme variácií

  1961 22'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
  Ikona audio
 • sólový nástroj
 • Baladická improvizácia

  pre violu
  1962 OBSADENIE: vl
 • Elégia

  pre violu
  1975 OBSADENIE: vl
 • Etudy

  pre gitaru
  1984 OBSADENIE: gui
 • Fantázia a ostinátny tanec

  pre gitaru
  1985 OBSADENIE: gui
 • Gradus ad Parnassum

  pre gitaru
  1985 OBSADENIE: gui
 • Verso fine...? / Dotyky času

  pre husle
  1998 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Etudy op. 4

  pre klavír
  1954–1960 VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 1 "Fantázia"

  pre klavír
  1957 OBSADENIE: pf
 • Dva tance v bulharskom rytme

  pre klavír
  1959 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: pf
 • Tri valčíky

  pre klavír
  1959 OBSADENIE: pf
 • 12 prelúdií a fúg

  pre klavír
  1959–1975 OBSADENIE: pf
 • Dve romantické prelúdiá op. 8

  In memoriam A. Skriabin
  1962 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Rumunská rapsódia – Negrea

  pre klavír
  1962 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Panton, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Spomienka na gajdy

  pre klavír
  1962 VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: pf
 • Tri sonatíny

  pre klavír
  1966 VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: pf
 • Invokácia a Fúga

  pre klavír
  1969 OBSADENIE: pf
 • Hommage à Corelli

  Variácie pre klavír
  1970 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 2 "Poéma"

  pre klavír
  1974 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • 12 prelúdií

  pre klavír
  1976 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 3 "Invencia"

  pre klavír
  1976 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Sonáta č. 4 "Toccata"

  pre klavír
  1977–1978 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"

  pre klavír
  1978 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 5 "Zvony"

  pre klavír
  1979 OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 7 "Apel"

  pre klavír
  1983 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 8

  pre klavír
  1988 OBSADENIE: pf
 • Skice

  pre klavír
  1989 14' 20''
  OBSADENIE: pf
 • Tri prelúdiá pre klavír

  pamiatke Georgea Gershwina
  1989 OBSADENIE: pf
 • 10 Mouvements

  pre klavír
  1993 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Nové nokturno

  pre klavír
  1993 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Carmen

  (parafráza) pre klavír
  1994 OBSADENIE: pf
 • Venovania

  pre klavír
  1997 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Hudba (Passionato)

  pre violu a klavír
  1959 5' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: vl/cl, pf
 • Sonáta

  pre violu a klavír
  1960 OBSADENIE: vl, pf
 • Tanec

  pre husle (violu) a klavír
  1976 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn/vl, pf
 • Concertino

  pre flautu a klavír
  1980 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
  Ikona audio
 • Bonjour, Monsieur Picasso

  pre flautu a gitaru
  1983 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, gui
  Ikona audio
 • Elégia

  pre flautu a gitaru
  1983 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, gui
 • Ragtime

  pre flautu a gitaru
  1983 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, gui
 • Komunikácie

  pre husle a klavír
  1988 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
  Ikona audio
 • Charleston

  pre flautu a gitaru
  2004 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, gui
 • sláčikové kvarteto
 • Tri skladby pre sláčikové kvarteto

  1982–1983 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto

  1982–1985 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • päť nástrojov
 • Koexistencie

  pre sláčikové kvinteto
  1993–1994 21'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, cb
  Ikona audio
 • Momentka

  1995 OBSADENIE: cl, 2vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Zabudnuté piesne

  1959 TEXT: J. Kostra
  OBSADENIE: b, pf
 • inštruktívne
 • Prednesové skladby pre mladých gitaristov

  1983 VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: gui
 • 13 malých cvičení

  pre sopránovú (altovú) zobcovú flautu
  1984 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: flds/flda
 • Kaleidoskop skladieb

  pre gitaru
  1986 Opus
  OBSADENIE: gui
 • Malá fantázia

  pre altovú zobcovú flautu
  1992 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fld
 • miešaný zbor
 • Tri miešané zbory

  1982 TEXT: J. Smrek, J. Cocteau
  OBSADENIE: CM

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča ako inšpirácia pre identifikáciu podobností a odlišností v slovenskej hudbe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 33–37
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 350–356
 • CHALUPKA, Ľubomír: Jednota v rozmanitosti – podobnosti a odlišnosti v tvorivom vývoji slovenských skladateľov Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča
  2010 Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 119–134
 • CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex... (marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7–8, s. 46–48
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Tvorba Dušana Martinčeka v kontexte európskej hudby
  2002 Slovenská hudba roč. 27, 2002, č. 1, s. 49–63
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 300–301, 312
 • BABCOCK, D.: Dušan Martinček. An Introduction to His Music
  1991 Tempo, London 1991, č. 179
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VESELÝ, Ondrej: Medzinárodný gitarový festival BRNO´19
  28. ročník festivalu, 4. - 10. augusta, Česká kytarová společnost z. s.
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 18-19
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019
  15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 4
 • KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...
  Festival, ktorý založil Ilja
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 20-21
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 17
 • redakcia: 15. ročník Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos ponúkne viac ako 40 diel
  2019 In: operaslovakia.sk/na-15-rocniku-festivalu-sucasnej-hudby-melos-etos-zaznie-viac-ako-40-diel/
  Operaslovakia 2019
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 4
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016
  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 14
 • TURÁK, František: Dva návraty na Epoché
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 6–7
 • BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 51–52
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015
  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 9–10
 • BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 35
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 13
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 3
 • BUBNÁŠ, Juraj: Dušan Martinček : Music for Piano [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 35
 • (hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 3
 • BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 2
 • CHALUPKA, Ľubomír: K jubileu Dušana Martinčeka
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 1, s. 5
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Evolúcia tvorivej cesty Dušana Martinčeka
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 12, s. 3
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6, s. 1, 4
 • ALBRECHT, Ján: K tvorbe Dušana Martinčeka
  1963 Slovenská hudba roč. 8, 1963, č. 1, s. 13–14
 • ALBRECHT, Ján: Retrospektívny pohľad na diplomovú prácu Dušana Martinčeka
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 7–8, s. 352–353
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácií
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 9, s. 16–19
 • BREJKA, Rudolf: Animation pre 35 sláčikov
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 9, s. 3
 • BREJKA, Rudolf: Dušan Martinček: Concertino pre flautu a klavír
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 20, s. 5
 • BREJKA, Rudolf: Klavírne sonáty Dušana Martinčeka II.
  Poznámky k evolúcii skladateľovho kompozičného myslenia
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 18, s. 5
 • BREJKA, Rudolf: Klavírne sonáty Dušana Martinčeka
  Poznámky k evolúcii skladateľovho kompozičného myslenia
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 17, s. 5

Diskografia

 • Foto: Moyzes Quartet – String Quartets MOYZES QUARTET – STRING QUARTETS
  2015 CD – Hudobný fond SF 00862131
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ján Cikker: Domovina
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  5. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Violin Solo 4 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA
  2012 CD – Pavlík Records PA 0108-2-132
  1. Tadeáš Salva: Burleska
   Milan Paľa (vn)
  2. Juraj Tandler: Suita
   Milan Paľa (vn)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Milan Paľa (vn)
  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Milan Paľa (vn)
  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
   Milan Paľa (vn)
  6. Pavol Šimai: Pyramída
   Milan Paľa (vn)
  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
   Milan Paľa (vn)
  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Milan Paľa (vn)
  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance
   Milan Paľa (vn)
  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  11. Peter Machajdík: Peroket
   Milan Paľa (vn)
  12. Juraj Beneš: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  13. Juraj Beneš: Lamento
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Dušan Martinček: Music for Piano DUŠAN MARTINČEK: MUSIC FOR PIANO
  2010 CD – Hudobný fond SF00642131
  1. Dušan Martinček: Etudy op. 4
   Ivan Palovič st. (pf)
  2. Dušan Martinček: Rumunská rapsódia – Negrea
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
   Miki Skuta (pf)
  5. Dušan Martinček: 10 Mouvements
   Peter Pažický (pf)
  6. Dušan Martinček: Venovania
   Jordana Palovičová (pf)
  7. Dušan Martinček: Nové nokturno
   Cyril Dianovský (pf)
 • Foto: Duo Cordefiato – Pictures DUO CORDEFIATO – PICTURES
  2005 CD – P. S. Publisher R72 0002-2-131
  1. Jean Sibelius: Romanssi, Op. 78/2
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  2. Jean Sibelius: Rondino, Op. 81/2
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  3. Robert Beaser: Mountain songs
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  4. Dušan Bogdanović: Prelude
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  5. Alexander Moyzes: Sonatína op. 75
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  6. Manuel de Falla: Canciones populares españolas
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  7. Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  8. Dušan Martinček: Charleston
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
 • Foto: Dušan Martinček: Kammermusik DUŠAN MARTINČEK: KAMMERMUSIK
  1997 CD – MUSICA 790 029-2
  1. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Brno Quartett
  2. Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov
   BRTN Philharmonic Orchestra Brussels, Alexander Rahbari (dir.)
  3. Dušan Martinček: Koexistencie
   Ensemble Wiener Collage
  4. Dušan Martinček: 10 Mouvements
   Doris Konrad (pf)
  5. Dušan Martinček: Nové nokturno
   Cyril Dianovský (pf)
 • Foto: Chamber Music 1 CHAMBER MUSIC 1
  1993 CD – Hudobný fond SF 00092111
  1. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Košické kvarteto
  2. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 4
   Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc)
  4. Juraj Pospíšil: Villonská balada, op. 24
   Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
  5. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Dedication DEDICATION
  1992 CD – Opus 91 2397-2
  1. David Babcock: Bratislava Suite op. 39
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  2. David Babcock: When the Sun Comes Again op. 34
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  3. Igor Rechin: Ta-Bo-Sa
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  4. Igor Rechin: Springflowers
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  5. Peter Martinček van Grob: The Little Fooleries (Malé bláznovstvá)
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  6. Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  7. Dušan Martinček: Elégia
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  8. Dušan Martinček: Ragtime
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
  9. Štěpán Rak: Giordano Bruno
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: Bonjour, monsieur BONJOUR, MONSIEUR
  1989 CD – Opus 9351 2063
  1. Astor Piazzolla: Histoire du Tango
   Zsapková - Zsapka
  2. Laurindo Almeida: Chôro e Batuque
   Zsapková - Zsapka
  3. Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso
   Zsapková - Zsapka
  4. Mario Castelnuovo-Tedesco: Sonatina op. 205
   Zsapková - Zsapka
  5. Maurice Ravel: Pavane pour une Infante défunte
   Zsapková - Zsapka
  6. Joaquín Rodrigo: Serenata al Alba del Dia
   Zsapková - Zsapka
 • Foto: Slovak Chamber Music : Dušan Martinček, Ivan Parík SLOVAK CHAMBER MUSIC : DUŠAN MARTINČEK, IVAN PARÍK
  1986 LP – Opus 9111 1770
  1. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Kvarteto mesta Brno, Lubomír Čermák (vn), Karel Hejl (vn), Karel Procházka (vl), Boris Páč (vc)
  2. Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Dve piesne na texty starých japonských básnikov
   Daniela Kubrická (s), Štefan Reiter (vn), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Zsapka (gui), František Rek (bat), Ivan Marek (bat)
  4. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Slovenské kvarteto, Ewald Danel (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Podhoranský (vc)
  5. Ivan Parík: Nocturno
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Dušan Martinček, Vladimír Godár, Ilja Zeljenka, Miro Bázlik DUŠAN MARTINČEK, VLADIMÍR GODÁR, ILJA ZELJENKA, MIRO BÁZLIK
  1985 LP – Opus 9111 1698
  1. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
   Miki Skuta (pf)
  2. Vladimír Godár: Talizman
   Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)
  4. Miro Bázlik: Balada-Koncert
   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Dušan Martinček DUŠAN MARTINČEK
  1981 LP – Opus 9111 1009
  1. Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácií
   Ivan Palovič st. (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dušan Martinček: Etudy op. 4 – Invencia
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Dušan Martinček: 12 prelúdií
   Ivan Palovič st. (pf)
  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 4 "Toccata"
   Ivan Palovič st. (pf)
  5. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Sonatína pre 11 nástrojov – Sonatina giocosa – Simple ouverture SONATÍNA PRE 11 NÁSTROJOV – SONATINA GIOCOSA – SIMPLE OUVERTURE
  1966 LP – Supraphon SV 8328
  1. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Dušan Martinček: Simple overture
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1982 za dielo Concertino
  s prihliadnutím na tvorbu z posledného obdobia

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Dušan Martinček: Prerušené ticho
  8. 11.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)
 • Dušan Martinček: Venovania
  pre klavír
  19. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
  pre husle
  22. 4.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Dušan Martinček: Koexistencie
  pre sláčikové kvinteto
  15. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Wiener Collage
 • Dušan Martinček: Nové nokturno
  pre klavír
  23. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Doris Konrad (pf)
 • Dušan Martinček: Skice
  pre klavír
  23. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Doris Konrad (pf)
 • Dušan Martinček: 10 Mouvements
  pre klavír
  23. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Doris Konrad (pf)
 • Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
  26. 10.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Dušan Martinček: Elégia
  pre flautu a gitaru
  11. 10.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso
  pre flautu a gitaru
  15. 8.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Dušan Martinček: Komunikácie
  pre husle a klavír
  23. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov
  1. 10.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Alexander Rahbari (dir.)
 • Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
  pre klavír
  13. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miki Skuta (pf)
 • Dušan Martinček: Tri skladby pre sláčikové kvarteto
  13. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Kongresová hala Spoločenského centra, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Kvarteto mesta Brna, Lubomír Čermák (vn), Karel Hejl (vn), Karel Procházka (vl), Boris Páč (vc)
 • Dušan Martinček: Symfónia in memoriam J. Haydn
  10. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Dušan Martinček: Concertino
  pre flautu a klavír
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Dušan Martinček: Sonáta č. 4 "Toccata"
  pre klavír
  22. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (pf)
 • Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
  pre klavír
  22. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (pf)
 • Dušan Martinček: 12 prelúdií
  pre klavír
  8. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Štátneho konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (pf)
 • Dušan Martinček: Invokácia a Fúga
  pre klavír
  30. 11.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Alexander Cattarino (pf)
 • Dušan Martinček: Symfónia
  pre veľký orchester
  15. 1.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Dušan Martinček: Hudba (Passionato)
  pre violu a klavír
  18. 5.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Albrecht (vl)
 • Dušan Martinček: Rapsódia
  pre klavír a orchester
  25. 11.
  1959
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dušan Martinček (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Dušan Martinček: Charleston
  pre flautu a gitaru
  11. 5.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bukurešť, RO
  INTERPRETI: Ivica Gabrišová (fl)
 • Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov
  6. 6.
  1987
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Drážďanské hudobné slávnosti, Drážďany, DE
  INTERPRETI: Drážďanská filharmónia, František Vajnar (dir.)
 • Dušan Martinček: Symfónia in memoriam J. Haydn
  25. 11.
  1982
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Plauen, DE
  INTERPRETI: Klaus-Dieter Demmler (dir.)

Audio

 • Martinček, Dušan: Coexistences
 • Martinček, Dušan: Bonjour, Monsieur Picasso  Duo Cordefiato

  Zdroj: Diskant
 • Martinček, Dušan: Sláčikové kvarteto  Brno Quartet

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Concertino  Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Dialógy vo forme variácií  Ivan Palovič (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Komunikácie  Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Rapsódia  Ivan Palovič (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Sonáta č. 2  Ivan Palovič (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Sonáta č. 3  Ivan Palovič (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 30. 03. 2020