2021

BURGROVÁ, Katarína: Krása a sila zvuku klavíra

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 4

2020

LETŇANOVÁ, Elena: Cieľom umenia je robiť človeka šťastným

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 11
(Dvanásť prelúdií pre klavír)

2019

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 17

2019

redakcia: 15. ročník Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos ponúkne viac ako 40 diel

Operaslovakia, 2019

2019

KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

Festival, ktorý založil Ilja

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 20 – 21

2019

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 4

2019

VESELÝ, Ondrej: Medzinárodný gitarový festival BRNO´19

28. ročník festivalu, 4. - 10. augusta, Česká kytarová společnost z. s.

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 18 – 19

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 4

2017

TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 6 – 7

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 14

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 51 – 52

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča ako inšpirácia pre identifikáciu podobností a odlišností v slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 33 – 37

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 9 – 10

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 35

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 3

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Dušan Martinček : Music for Piano [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 35

2011

(hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 3

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 2

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

2011

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 350 – 356

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Jednota v rozmanitosti – podobnosti a odlišnosti v tvorivom vývoji slovenských skladateľov Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 119 – 134

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex... (marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 46 – 48

2002

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Tvorba Dušana Martinčeka v kontexte európskej hudby

Slovenská hudba, 2002, roč. 27, č. 1, s. 49 – 63

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácií

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 16 – 19

1997

CHALUPKA, Ľubomír: K jubileu Dušana Martinčeka

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 1, s. 5

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 300 – 301, 312

1991

BABCOCK, D.: Dušan Martinček. An Introduction to His Music

Tempo, 1991, London, č. 179

1986

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Evolúcia tvorivej cesty Dušana Martinčeka

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 12, s. 3

1986

BREJKA, Rudolf: Animation pre 35 sláčikov

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 9, s. 3

1981

BREJKA, Rudolf: Dušan Martinček: Concertino pre flautu a klavír

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 20, s. 5

1981

BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
(Concertino pre flautu a klavír)

1979

BREJKA, Rudolf: Klavírne sonáty Dušana Martinčeka

Poznámky k evolúcii skladateľovho kompozičného myslenia

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 17, s. 5

1979

BREJKA, Rudolf: Klavírne sonáty Dušana Martinčeka II.

Poznámky k evolúcii skladateľovho kompozičného myslenia

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 18, s. 5

1978

CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

1977

CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 1
(12 prelúdií)

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5
(Poéma - sonáta)

1972

ŠIŠKOVÁ, Ingeborga: Dva úspešné recitály

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 15, s. 4
(III. klavírna sonáta)

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Dokument rastu

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 10, s. 4
(Hommage á Corelli)

1969

URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

List z Prahy

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5
(Ostinati)

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 6
(Rumunská rapsódia)

1963

ALBRECHT, Ján: K tvorbe Dušana Martinčeka

Slovenská hudba, 1963, roč. 8, č. 1, s. 13 – 14

1961

ALBRECHT, Ján: Retrospektívny pohľad na diplomovú prácu Dušana Martinčeka

Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 7 – 8, s. 352 – 353

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča ako inšpirácia pre identifikáciu podobností a odlišností v slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 33 – 37

 • 2011

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 350 – 356

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Jednota v rozmanitosti – podobnosti a odlišnosti v tvorivom vývoji slovenských skladateľov Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

  Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 119 – 134

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex... (marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 46 – 48

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Tvorba Dušana Martinčeka v kontexte európskej hudby

  Slovenská hudba, 2002, roč. 27, č. 1, s. 49 – 63

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 300 – 301, 312

 • 1991

  BABCOCK, D.: Dušan Martinček. An Introduction to His Music

  Tempo, 1991, London, č. 179

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácií

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 16 – 19

 • 1986

  BREJKA, Rudolf: Animation pre 35 sláčikov

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 9, s. 3

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: Dušan Martinček: Concertino pre flautu a klavír

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 20, s. 5

 • 1979

  BREJKA, Rudolf: Klavírne sonáty Dušana Martinčeka II.

  Poznámky k evolúcii skladateľovho kompozičného myslenia

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 18, s. 5

 • 1979

  BREJKA, Rudolf: Klavírne sonáty Dušana Martinčeka

  Poznámky k evolúcii skladateľovho kompozičného myslenia

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 17, s. 5

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  BURGROVÁ, Katarína: Krása a sila zvuku klavíra

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 4

 • 2020

  LETŇANOVÁ, Elena: Cieľom umenia je robiť človeka šťastným

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 11
  (Dvanásť prelúdií pre klavír)

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Medzinárodný gitarový festival BRNO´19

  28. ročník festivalu, 4. - 10. augusta, Česká kytarová společnost z. s.

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 18 – 19

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

  15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 4

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

  Festival, ktorý založil Ilja

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 20 – 21

 • 2019

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 17

 • 2019

  redakcia: 15. ročník Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos ponúkne viac ako 40 diel

  Operaslovakia, 2019

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 4

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 14

 • 2017

  TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 6 – 7

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 51 – 52

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 9 – 10

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 35

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 3

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Dušan Martinček : Music for Piano [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 35

 • 2011

  (hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 3

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 2

 • 1997

  CHALUPKA, Ľubomír: K jubileu Dušana Martinčeka

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 1, s. 5

 • 1986

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Evolúcia tvorivej cesty Dušana Martinčeka

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 12, s. 3

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
  (Concertino pre flautu a klavír)

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 1
  (12 prelúdií)

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5
  (Poéma - sonáta)

 • 1972

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborga: Dva úspešné recitály

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 15, s. 4
  (III. klavírna sonáta)

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Dokument rastu

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 10, s. 4
  (Hommage á Corelli)

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

  List z Prahy

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5
  (Ostinati)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 6
  (Rumunská rapsódia)

 • 1963

  ALBRECHT, Ján: K tvorbe Dušana Martinčeka

  Slovenská hudba, 1963, roč. 8, č. 1, s. 13 – 14

 • 1961

  ALBRECHT, Ján: Retrospektívny pohľad na diplomovú prácu Dušana Martinčeka

  Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 7 – 8, s. 352 – 353

x