• 2020

  SLOVENSKÁ HUDBA PRE VIOLU A KLAVÍR

  CD - Klub priateľov violy

  1. Alexander Albrecht: Koncertantná suita

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  2. Ivan Parík: Meditácia

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  3. Dušan Martinček: Hudba (Passionato)

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  4. Ilja Zeljenka: Sonáta-balada

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

 • 2015

  MOYZES QUARTET – STRING QUARTETS

  CD - Hudobný fond SF 00862131

  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Ján Cikker: Domovina

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  3. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  4. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  5. Roman Berger: Korczak in memoriam

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 2012

  OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY

  CD - Opus 910147-2

  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jozef Grešák: Améby

   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico

   Jozef Luptáčik st. (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj

   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Jozef Sikora (vc)

  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 2012

  VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records PA 0108-2-132

  1. Tadeáš Salva: Burleska

   Milan Paľa (vn)

  2. Juraj Tandler: Suita

   Milan Paľa (vn)

  3. Jozef Sixta: Recitatív

   Milan Paľa (vn)

  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo

   Milan Paľa (vn)

  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času

   Milan Paľa (vn)

  6. Pavol Šimai: Pyramída

   Milan Paľa (vn)

  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení

   Milan Paľa (vn)

  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35

   Milan Paľa (vn)

  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance

   Milan Paľa (vn)

  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle

   Milan Paľa (vn)

  11. Peter Machajdík: Peroket

   Milan Paľa (vn)

  12. Juraj Beneš: Sonata

   Milan Paľa (vn)

  13. Juraj Beneš: Lamento

   Milan Paľa (vn)

 • 2010

  DUŠAN MARTINČEK: MUSIC FOR PIANO

  CD - Hudobný fond SF00642131

  1. Dušan Martinček: Etudy op. 4

   Ivan Palovič st. (pf)

  2. Dušan Martinček: Rumunská rapsódia – Negrea

   Alexander Cattarino (pf)

  3. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"

   Ivan Palovič st. (pf)

  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"

   Miki Skuta (pf)

  5. Dušan Martinček: 10 Mouvements

   Peter Pažický (pf)

  6. Dušan Martinček: Venovania

   Jordana Palovičová (pf)

  7. Dušan Martinček: Nové nokturno

   Cyril Dianovský (pf)

 • 2005

  DUO CORDEFIATO – PICTURES

  CD - P. S. Publisher R72 0002-2-131

  1. Jean Sibelius: Romanssi, Op. 78/2

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  2. Jean Sibelius: Rondino, Op. 81/2

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  3. Robert Beaser: Mountain songs

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  4. Dušan Bogdanović: Prelude

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  5. Alexander Moyzes: Sonatína op. 75

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  6. Manuel de Falla: Canciones populares españolas

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  7. Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  8. Dušan Martinček: Charleston

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

 • 1997

  DUŠAN MARTINČEK: KAMMERMUSIK

  CD - MUSICA 790 029-2

  1. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto

   Brno Quartett

  2. Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov

   BRTN Philharmonic Orchestra Brussels, Alexander Rahbari (dir.)

  3. Dušan Martinček: Koexistencie

   Ensemble Wiener Collage

  4. Dušan Martinček: 10 Mouvements

   Doris Konrad (pf)

  5. Dušan Martinček: Nové nokturno

   Cyril Dianovský (pf)

 • 1993

  CHAMBER MUSIC 1

  CD - Hudobný fond SF 00092111

  1. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto

   Košické kvarteto

  2. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"

   Ivan Palovič st. (pf)

  3. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 4

   Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc)

  4. Juraj Pospíšil: Villonská balada, op. 24

   Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)

  5. Roman Berger: Exodus

   Ján Vladimír Michalko (org)

 • 1992

  DEDICATION

  CD - Opus 91 2397-2

  1. David Babcock: Bratislava Suite op. 39

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  2. David Babcock: When the Sun Comes Again op. 34

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  3. Igor Rechin: Ta-Bo-Sa

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  4. Igor Rechin: Springflowers

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  5. Peter Martinček van Grob: The Little Fooleries (Malé bláznovstvá)

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  6. Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  7. Dušan Martinček: Elégia

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  8. Dušan Martinček: Ragtime

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  9. Štěpán Rak: Giordano Bruno

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

 • 1989

  BONJOUR, MONSIEUR

  CD - Opus 9351 2063

  1. Astor Piazzolla: Histoire du Tango

   Zsapková - Zsapka

  2. Laurindo Almeida: Chôro e Batuque

   Zsapková - Zsapka

  3. Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso

   Zsapková - Zsapka

  4. Mario Castelnuovo-Tedesco: Sonatina op. 205

   Zsapková - Zsapka

  5. Maurice Ravel: Pavane pour une Infante défunte

   Zsapková - Zsapka

  6. Joaquín Rodrigo: Serenata al Alba del Dia

   Zsapková - Zsapka

 • 1986

  SLOVAK CHAMBER MUSIC : DUŠAN MARTINČEK, IVAN PARÍK

  LP - Opus 9111 1770

  1. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto

   Kvarteto mesta Brno, Lubomír Čermák (vn), Karel Hejl (vn), Karel Procházka (vl), Boris Páč (vc)

  2. Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov

   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  3. Ivan Parík: Dve piesne na texty starých japonských básnikov

   Daniela Kubrická (s), Štefan Reiter (vn), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Zsapka (gui), František Rek (bat), Ivan Marek (bat)

  4. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska

   Slovenské kvarteto, Ewald Danel (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Podhoranský (vc)

  5. Ivan Parík: Nocturno

   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)

 • 1985

  DUŠAN MARTINČEK, VLADIMÍR GODÁR, ILJA ZELJENKA, MIRO BÁZLIK

  LP - Opus 9111 1698

  1. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"

   Miki Skuta (pf)

  2. Vladimír Godár: Talizman

   Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)

  3. Ilja Zeljenka: Rozmar

   Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)

  4. Miro Bázlik: Balada-Koncert

   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Zimmer (dir.)

 • 1981

  DUŠAN MARTINČEK

  LP - Opus 9111 1009

  1. Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácií

   Ivan Palovič st. (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Dušan Martinček: Etudy op. 4 – Invencia

   Ivan Palovič st. (pf)

  3. Dušan Martinček: 12 prelúdií

   Ivan Palovič st. (pf)

  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 4 "Toccata"

   Ivan Palovič st. (pf)

  5. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 1975

  ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA

  LP - Opus 9111 0421-26

  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 1966

  SONATÍNA PRE 11 NÁSTROJOV – SONATINA GIOCOSA – SIMPLE OUVERTURE

  LP - Supraphon SV 8328

  1. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

   Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia

  2. Dušan Martinček: Simple overture

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  3. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

x