Profil osobnosti

Foto: Igor Vajda Autor: Rastislav Polák

Igor Vajda

16. 3. 1935 Banská Bystrica – 12. 12. 2001 Trnava

muzikológia, publicistika, editor

Bio

Bio

1953 – 1954
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Sylvia Macudzinská)
1954 – 1958
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda)
1962 – 1963
dramaturg opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
1963 – 1971
redaktor časopisu Slovenská hudba
1968 – 1990
odborný pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV
1971
tajný vstup do Spoločnosti Ježišovej, rehoľná formácia, 1984 vysvätenie za kňaza
1991
odborný asistent v Aloisiane Trnavskej univerzity
1992 – 1993
redaktor náboženského vysielania Slovenskej televízie
1994
redaktor, 1995 – 2001 zodpovedný redaktor štvrťročníka Viera a život

V oblasti výskumu sa zameriaval na slovenskú operu. Je autor a spoluautor kníh: Slovenská opera (1988), Národný umelec Eugen Suchoň (1978). Venoval sa pedagogickej činnosti na Konzervatóriu v Košiciach (1959 – 1962) a Konzervatóriu v Bratislave ako externý pedagóg liturgiky na odbore cirkevnej hudby (1996 – 2001).

Bibliografia

 • Meščanová, Andrea: Igor Vajda a Eugen Suchoň – tvorivé zanietenie ducha v hudbe
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 431 – 437
 • Meščanová, Andrea: Igor Vajda a Eugen Suchoň – tvorivé zanietenie ducha v hudobnom myslení
  2008 Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2008, s. 84 – 89
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Júlia Bukovinská, zodp. redaktorka)
 • Ursínyová, Terézia: Za Igorom Vajdom SJ
  2002 Kultúra, Bratislava roč. 5, 2002, č. 2, s. 13
 • Ursínyová, Terézia: Odišiel kolega, priateľ... Igor Vajda (16. 3. 1935 – 12. 12. 2001)
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 1, s. 4
 • oj: Za Igorom Vajdom
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 1 – 2, s. 15
 • Fecsková, Silvia: Odišiel vzácny obdivovateľ sakrálnej podstaty Bardejova
  2002 Bardejovské novosti, Bardejov roč. 13, 2002, č. 5, s. 5
 • Ondruš, Rajmund: Spomienka na P. Igora Vajdu SJ (1935 – 2001)
  2002 Viera a život, Trnava roč. 12, 2002, č. 1, s. 85 – 88
 • Ursínyová, Terézia: Za Igorom Vajdom SJ
  2002 Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Trnavská univerzita v Trnava, Bratislava 2002, s. 25 – 27
 • Lexmann, Juraj: Spomienky na Igora Vajdu
  2002 Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Trnavská univerzita v Trnava, Bratislava 2002, s. 15 – 22
 • Personálna bibliografia 1957 – 2001
  Doc. PhDr. ThLic. Igor Vajda SJ, PhD.
  2002 Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Trnavská univerzita v Trnava, Bratislava 2002, s. 29 – 36
 • Burlas, Ladislav: Muzikologický odkaz Igora Vajdu SJ
  2002 Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Bratislava 2002, s. 23 – 24
 • Ursínyová, Terézia: Jubilanti
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 5, s. 2
  (60. výročie narodenia, Igor Vajda – muzikológ)
 • Ursínyová, Terézia: Náš ľudský brat
  1995 Katolícke noviny, Bratislava roč. 110, 1995, č. 11, s. 10
  (Igor Vajda – muzikológ)
 • Földváriová, Naďa – Vajda, Igor: Gramatika slovenskej opery
  1990 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 1, s. 96 – 97
 • Palovčík, Michal: Kniha o slovenskej opere
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 38 (14. 2.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Cenný príspevok muzikológa
  1989 Nové Slovo, Bratislava roč. 31, 1989, č. 4, s. 15
  (Igor Vajda – muzikológ)
 • Jurík, Marián: Prvá kniha o slovenskej opere
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 19, s. 15
 • Blahynka, Miloslav – Vajda, Igor: Prvá syntéza
  1989 Dialóg roč. 1, 1989, č. 8, s. 7
 • Ursínyová, Terézia: Nestarnúci jubilant
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 6, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Štilichová-Suchoňová, Danica – Vajda, Igor: Eugen Suchoň. Rok Eugena Suchoňa (25. 9. 1998 – 10. 12. 1999)
  1998 Národné hudobné centrum, Bratislava 1998
  (31 s., 1. vyd.)
 • Slovenská opera
  1988 Opus, Bratislava 1988
  (366 s., 1. vyd.)
 • Kresánek, Jozef – Vajda, Igor: Národný umelec Eugen Suchoň
  1978 Opus, Bratislava 1978
  (215 s., 2. dopl. vydanie)
 • Sergej Prokofiev
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964
  (131 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Suchoňova Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 477 – 480
 • Eugen Suchoň (1908 – 1993)
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 17, s. 1, 4 – 5
 • Úvod do symboliky Eugena Suchoňa
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 1 – 2, s. 47 – 58
 • Práca s hudobnými myšlienkami v operách Eugena Suchoňa
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 20, 1994, č. 1, s. 1 – 10
 • Eugen Suchoň a literatúra (25. 9. 1908 – 5. 8. 1993)
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 34, s. 14 – 15
 • Košlerova šéfdirigentská éra v opere SND
  1989 Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1989
  (162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)
 • Vývinové cesty povojnovej slovenskej opery
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 3, s. 6 – 7
 • Vývin a súčasný stav slovenskej opernej tvorby
  1987 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 35, 1987, č. 1, s. 51 – 61
 • Druhé naštudovanie Skameneného
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 26
  (Juraj Beneš, recenzia opernej inscenácie, Štátne divadlo Košice, réžia: Marián Chudovský, dirigent: Richard Zimmer)
 • Slávne hlasy slovenskej opery
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 3, s. 5
 • Správa o súčasnom stave slovenskej opery
  1983 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 31, 1983, č. 4, s. 536 – 550
 • Na margo symboliky Eugena Suchoňa
  K 75. narodeninám národného umelca Eugena Suchoňa
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 18, s. 1, 4
 • Vajda, Igor – Kriška, Branislav: Stravinského Osud Zhýralca v bratislavskej opere
  1982 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 30, 1982, č. 4, s. 465 – 487
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Na margo dramaturgie a hudby Cikkerových opier
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 15, s. 1
 • Vajda, Igor – Gabauer, Alfréd: Branislav Kriška
  1980 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 28, 1980, č. 4, s. 515 – 559
  (resumé v ruštine, angličtine)
 • Vajda, Igor – Gabauer, Alfréd: Cesta k slovenskému muzikálu
  1980 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 28, 1980, č. 1, s. 43 – 76
  (resumé v ruštine, angličtine)
 • Prínosy a problémy banskobystrickej opery
  Na margo dvadsiateho výročia činnosti
  1979 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 27, 1979, č. 4, s. 433 – 455
  (resumé v ruštine, angličtine)
 • Dvadsať rokov opery DJGT v Banskej Bystrici
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 18, s. 3
 • Andrej Očenáš
  1979 Hudobné informačné stredisko, Bratislava 1979
  (5 s., 1. vyd., profil)
 • Vajda, Igor – Gabauer, Alfréd: Opera SND v rokoch 1972 – 1977
  1978 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 26, 1978, č. 2, s. 152 – 204
  (resumé v ruštine, angličtine)
 • Skamenený
  1978 Film a divadlo, Bratislava roč. 22, 1978, č. 9, s. 26
  (Juraj Beneš – skladateľ)
 • Suchoňová operná tvorba
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 17, s. 3, 7
 • Najnovšie diela Eugena Suchoňa
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 14, s. 1
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Docent PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. (1932 – 2000)
  2001 Viera a život, Trnava roč. 11, 2001, č. 1, s. 72
 • Štvrtý ročník sympózia Nová evanjelizácia
  1996 Viera a život, Trnava roč. 6, 1996, č. 1, s. 68 – 69
 • Tadeáš Salva (1937 – 1995)
  1995 Liturgia roč. 5, 1995, č. 3, s. 269 – 270
 • Letz, Róbert: Slovensko v rokoch 1945 – 1948
  1994 Viera a život, Trnava roč. 4, 1994, č. 4, s. 386 – 387
 • Amfion ’94
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 22, s. 4
  (Amfion 1994, Bratislava)
 • Vajda, Igor – Šintál, Ján: Biblický slovník v STV
  1993 Katolícke noviny, Bratislava roč. 108, 1993, č. 24, s. 11
  (Biblický slovník – relácia TV, Slovenská televízia, Bratislava)
 • Svojrázny samizdat
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 37, s. 15
  (Terézia Ursínyová, recenzia monografie Elena Kittnarová)
 • Najzaujímavejšie podujatie
  Filmové a televízne diela o hudbe na BHS
  1991 Národná obroda, Bratislava roč. 2, 1991, č. 244 (17. 10.), s. 12
 • Mozart po slovensky
  1991 Slobodný piatok roč. 2, 1991, č. 17, s. 12
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Jonas Aleksa, réžia: Branislav Kriška )
 • Vášeň tvorcu
  1990 Film a divadlo, Bratislava roč. 34, 1990, č. 7, s. 12 – 13
  (Ján Cikker – skladateľ)
 • Podnetný Mozart
  1990 Film a divadlo, Bratislava roč. 34, 1990, č. 12, s. 10
  (Wolfgang Amadeus Mozart, operná inscenácia, Komorná opera, Bratislava, dirigent: Marián Vach, réžia: Karel Brožek)
 • Kancionálové omše Jozefa Kresánka
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 22, s. 6
 • Slovenská omša Eugena Suchoňa
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 22, s. 6
 • Vajda, Igor – Suchoň, Eugen – Cikker, Ján – Bázlik, Miroslav – Beneš, Juraj – Salva, Tadeáš: Humanistická a mierová tematika v opernej tvorbe Eugena Suchoňa, Jána Cikkera, Miroslava Bázlika, Juraja Beneša, Tadeáša Salvu
  1990 Hudobný archív 11. Zborník hudobnohistorických prác, prameňov a dokumentov, Muntág, Emanuel – Brož, Robert (ed.), Matica slovenská, Martin 1990, s. 98 – 103
  (220 s., 1. vyd.)
 • Lukrécia na Slovensku
  1989 Nové Slovo, Bratislava roč. 31, 1989, č. 50, s. 23
  (Benjamin Britten, operná inscenácia, Komorná opera, Bratislava)
 • Ohňostroj nápadov
  1989 Nové Slovo, Bratislava roč. 31, 1989, č. 11, s. 14
 • Druhá opera Igora Dibáka
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 8, s. 5
  (Československá televízia, Bratislava)
 • Film, televízia a videoprodukcia na BHS
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 24, s. 6
 • Shakespeare temer operetný
  1988 Nové Slovo, Bratislava roč. 30, 1988, č. 9
  (Otto Nicolai, operná inscenácia, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Druhé miesto tretej Rusalky
  1988 Nové Slovo, Bratislava roč. 30, 1988, č. 4
  (Antonín Dvořák, operná inscenácia, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Čím nám je profesor Suchoň
  1988 Nové Slovo, Bratislava roč. 30, 1988, č. 38, s. 21
 • Film a hudba na BHS
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 24, s. 4
  (Medzinárodná prehliadka filmových a televíznych diel a videoprogramov)
 • Životný cyklus Eugena Suchoňa
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 20, s. 10 – 11
 • Oživené klenoty
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 45
  (Komorná opera, Bratislava)
 • Fragmenty z Kniežaťa Igora
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 43
  (Aleksandr Porfirjevič Borodin, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Július Gyermek, dirigent: Oliver Dohnányi)
 • Nekonvenčný Rigoletto
  Opera SND
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 23
 • Vydarený štart
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 19
  (Gaetano Donizetti, réžia: Jozef Bednárik, dirigent: Oliver Dohnányi)
 • O ľudských snaženiach
  V SND deviata Cikkerova opera
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 11
  (Ján Cikker, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Branislav Kriška, dirigent: Viktor Málek)
 • Ján Cikker: Zo života hmyzu
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 7, s. 3
 • Svetová premiéra deviatej Cikkerovej opery – prvotriedny interpretačný čin
  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 6, s. 5
  (Ján Cikker, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Branislav Kriška, dirigent: Viktor Málek)
 • Jozef Gahér: Malka
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 5, s. 3
 • Prehliadka krátkych filmov s hudobnou tematikou
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 3, s. 3
 • Eugen Suchoň: Svätopluk
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 3, s. 5
 • Hudba na filmovom plátne
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 21, s. 3
 • Sergej Prokofiev a VOSR
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 21, s. 1
 • Čunderlíková, Eva – Polakovičová, Viera – Lakotová, Katarína – Režuchová, Viera – Čárska, Etela – Ursínyová, Terézia – Vajda, Igor – Čížik, Vladimír: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 1 – 2
 • Mladé hudobné talenty
  O jubilejnom 20. ročníku prehliadky mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach (I.)
  1986 Smena, Bratislava roč. 39, 1986, č. 192 (16. 8.), s. 6
 • Vydarené naštudovanie
  Jej pastorkyňa v opere SND
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 46
  (Leoš Janáček, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: František Jílek, réžia: Branislav Kriška)
 • Dve vtipné frašky v košickej opere
  Prestávka Milana Nováka a Pucciniho Gianni Schicchi
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 29
  (Štátne divadlo Košice, réžia: Marián Chudovský)
 • Hudba v príťažlivej podobe
  Piate naštudovanie Maškarného bálu v SND
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 21
  (Giuseppe Verdi, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd, réžia: Miroslav Fischer)
 • Frešov vrcholný opus
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 5, s. 8
  (Tibor Frešo, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Július Gyermek, dirigenti: Tibor Frešo, Gerhard Auer)
 • Dramaturgická a interpretačná udalosť
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 4, s. 5
  (Alban Berg, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Viktor Málek)
 • Kriškova tretia Jej pastorkyňa
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 22, s. 4
  (Leoš Janáček, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Branislav Kriška, dirigent: František Jílek)
 • Košická opera
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 22, s. 5
  (Milan Novák, Giacomo Puccini, operné inscenácie, Štátne divadlo Košice)
 • Filmové podujatia v rámci BHS
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 20, s. 5
 • Objavná dramaturgia
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 2, s. 5, 7
  (Charles Gounod, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, réžia: Peter Dörr, dirigent: Miroslav Šmíd)
 • Novosť scénickej podoby
  Suchoňov Svätopluk opäť v opere SND
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 23
  (Eugen Suchoň, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd, zbormajster: Ladislav Holásek, réžia: Branislav Kriška, scéna: Ladislav Vychodil)
 • XXVIII. Varšavská jeseň
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 22, s. 6
 • Prehliadka hudobných filmov
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 20, s. 1
 • Vydarená interpretácia druhej Šostakovičovej opery
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 2, s. 5
  (Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: Katarína Izmajlovová, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Tibor Frešo)
 • Rok pred jubileom II.
  XIX. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 19, s. 3
 • Rok pred jubileom I.
  XIX. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 18, s. 4
 • Suchoňov operný epos opäť v SND
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 12, s. 5
  (Eugen Suchoň: Svätopluk, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd, réžia: Branislav Kriška)
 • Prehliadka slovenskej opernej tvorby
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 11, s. 1
  (12. – 18. mája 1985, organizátor: Opera SND v Bratislave, pri príležitosti 40. výročia víťazstva nad fašizmom a 65 rokov SND)
 • Štvrťstoročie banskobystrickej opery
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 1, s. 5
  (25. výročie, Opera Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT), Banská Bystrica)
 • Čert a Káča v košickej opere
  Dobrá zábava pre deti i dospelých
  1984 Ľud roč. 37, 1984, č. 273 (17. 11.), s. 4
  (Antonín Dvořák, Štátne divadlo Košice)
 • Pekné výkony vo všetkých odboroch
  Hlavné prínosy XVIII. prehliadky mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1984 Smena, Bratislava roč. 37, 1984, č. 195 (18. 8.), s. 6
 • Vzkriesenie Mistera Scroogea
  Úspech košickej opery
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 8, s. 5
  (Ján Cikker: Mister Scrooge, Štátne divadlo Košice, dirigent: Boris Velat, réžia: Branislav Kriška, premiéry: 9. a 11. marca 1984)
 • Nová slovenská miniopera
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 4, s. 2
  (Vysoká škola múzických umení, Bratislava)
 • Tvorba. Juraj Beneš: Hostina
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 22, s. 3
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Berger, Igor – Čárska, Etela – Kovářová, Anna – Čížik, Vladimír – Főldešová, Marta – Polakovičová, Viera – Vajda, Igor: Komorné súbory a recitály
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 21, s. 4 – 6
 • Grécke pašie Bohuslava Martinů
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 21, s. 8
  (Štátne divadlo Brno)
 • Operná udalosť
  Premiéra Benešovej opery Hostina v opere SND
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 10, s. 5
 • Slovenská premiéra Donizettiho Viva la mamma!
  1983 Smena, Bratislava roč. 36, 1983, č. 284 (1. 12.), s. 6
  (Gaetano Donizetti, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, réžia: Koloman Čilík, dirigent: Miroslav Šmíd)
 • Hnaný tvorivou vášňou
  Národný umelec Eugen Suchoň sedemdesiatpäťročný
  1983 Smena, Bratislava roč. 36, 1983, č. 226 (24. 9.), s. 6
 • Defilé talentov
  1983 Smena, Bratislava roč. 36, 1983, č. 187 (10. 8.), s. 6
  (pokrač. v čísle 193, s. 6, Prehliadka mladých koncertných umelcov 1983, Trenčianske Teplice)
 • Donizettiho Nápoj lásky v SND
  1983 Smena, Bratislava roč. 36, 1983, č. 170 (21. 7.), s. 6
 • Čapkovské zhudobnené podobenstvo
  Zo života hmyzu na bratislavskej Novej scéne
  1983 Smena, Bratislava roč. 36, 1983, č. 164 (14. 7.), s. 6
  (Ivan Kašlík, Karel Čapek, Josef Čapek, muzikál, Nová scéna, Bratislava)
 • Prvá Cikkerova komická opera
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 21, s. 4
  (Ján Cikker: Obliehanie Bystrice, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Branislav Kriška, dirigent: Ondrej Lenárd)
 • Obnovený Fidelio v SND
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 8, s. 5
  (Ludwig van Beethoven: Fidelio, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, dirigenti: Tibor Frešo, Gerhard Auer, réžia: Branislav Kriška, zbormajster: Ladislav Holásek, obnovená premiéra: 12. marca 1982)
 • Vrchol Stravinského neoklasicizmu
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 6, s. 5
  (Igor Fjodorovič Stravinskij: Osud zhýralca, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, dirigent: Tibor Frešo, réžia: Branislav Kriška, zbormajster: Ladislav Holásek, premiéra: 20. februára 1982)
 • Premiéra Smetanovho Dalibora
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 21, s. 4
  (Bedřich Smetana, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Gerhard Auer, zbormajster: Ladislav Holásek, režisér: Miroslav Fischer, premiéra: 8. a 9. októbra 1982)
 • Zaslúžili sa o vysokú úroveň
  Jubilejná 15. prehliadka mladých interpretov
  1981 Smena, Bratislava roč. 34, 1981, č. 201 (26. 8.), s. 6
 • Móži, Aladár – Vajda, Igor – Fraňová, Tatiana – Vašečková, Viera – Očenáš, Andrej: Poet krehkých tónov
  Spomienky na tvorbu Andreja Očenáša
  1981 Život, Bratislava roč. 31, 1981, č. 2, s. 20 – 21
 • Majster Pavol si získal všetkých
  1981 Film a divadlo, Bratislava roč. 25, 1981, č. 3, s. 24 – 25
  (Bartolomej Urbanec, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, recenzia opery)
 • Zábava pre deti i dospelých
  1981 Film a divadlo, Bratislava roč. 25, 1981, č. 17, s. 26
 • Hatríkov Šťastný princ
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 21, s. 5
  (Juraj Hatrík – skladateľ)
 • Silvii Macudzinskej k jubileu
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 21, s. 7
 • Tvorba. Bartolomej Urbanec: Majster Pavol
  Opera v piatich obrazoch
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 2, s. 3
 • Moskovské komorné hudobné divadlo
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 13, s. 1
 • Massenetova Manon na scéne SND
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 1, s. 4
  (Jules Massenet: Manon, Opera SND v Bratislave, réžia: Branislav Kriška, premiéra: 14. a 15. novembra 1980)
 • Branislav Kriška – režisér decentnej krásy
  50. výročie narodenia operného režiséra
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 1, s. 3
 • Massenetova Manon v opere SND
  1980 Smena, Bratislava roč. 33, 1980, č. 287 (4. 12.), s. 6
  (Jules Massenet, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Majster Pavol v banskobystrickej opere
  1980 Smena, Bratislava roč. 33, 1980, č. 269 (13. 11.), s. 6
  (Bartolomej Urbanec, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen)
 • Bergerova skladba udalosťou
  1980 Smena, Bratislava roč. 33, 1980, č. 231 (23. 10.), s. 6
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  Mesto na Dunaji zlátila hudba
  1980 Film a divadlo, Bratislava roč. 24, 1980, č. 25, s. 26 – 27
 • Elektra
  1980 Film a divadlo, Bratislava roč. 24, 1980, č. 24, s. 24
 • Figarova svadba
  1980 Film a divadlo, Bratislava roč. 24, 1980, č. 17, s. 24 – 25
 • Tvorba. Ján Cikker: Rozsudok
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 5, s. 5
  (pokr. Hudobný život, č. 6, s. 5)
 • Prvý slovenský Falstaff
  Tretie hosťovanie opery DJGT v SND
  1979 Smena, Bratislava roč. 32, 1979, č. 27 (1. 2.), s. 6
  (Giuseppe Verdi, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Hudobné divadlo na tohtoročnom festivale
  1979 Smena, Bratislava roč. 32, 1979, č. 258 (1. 11.), s. 6
 • K predstaveniam opery pražského ND
  1979 Smena, Bratislava roč. 32, 1979, č. 251 (24. 10.), s. 6
  (Národní divadlo, Praha)
 • Česká a slovenská hudba
  1979 Smena, Bratislava roč. 32, 1979, č. 240 (11. 10.), s. 6
 • Dirigent a klaviristi
  XIII. prehliadka mladých interpretov (I.)
  1979 Smena, Bratislava roč. 32, 1979, č. 186 (9. 8.), s. 6
 • Madame Butterfly
  1979 Film a divadlo, Bratislava roč. 23, 1979, č. 9, s. 26 – 27
 • Barbier zo Sevilly
  1979 Film a divadlo, Bratislava roč. 23, 1979, č. 5, s. 24 – 25
 • (ra): Boccaccio
  1979 Film a divadlo, Bratislava roč. 23, 1979, č. 4, s. 24
 • 15. ročník BHS
  1979 Film a divadlo, Bratislava roč. 23, 1979, č. 25, s. 26 – 27
 • Rozsudok
  1979 Film a divadlo, Bratislava roč. 23, 1979, č. 25, s. 25
 • (ra): Fígeľ z lásky
  1979 Film a divadlo, Bratislava roč. 23, 1979, č. 19, s. 27
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Vysoká škola múzických umení, Bratislava)
 • 15. leningradská hudobná jar
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 10, s. 6
 • Káťa Kabanová v Opere SND
  Skvelé dielo v prvotriednom naštudovaní
  1978 Smena, Bratislava roč. 31, 1978, č. 54 (4. 3.), s. 6
 • Cikkerov Coriolanus
  (Vo weimarskom predvedení)
  1978 Smena, Bratislava roč. 31, 1978, č. 255 (28. 10.), s. 6
 • Laureát MTMI ’78
  1978 Smena, Bratislava roč. 31, 1978, č. 249 (21. 10.), s. 6
  (Sergej Kopčák – bas)
 • Karlovarské mladé pódium ’78
  1978 Smena, Bratislava roč. 31, 1978, č. 207 (30. 8.), s. 6
  (pokr. č. 209, 5. 9., s. 6)
 • Komorné súbory a ostatné podujatia
  Prehliadka mladých interpretov v Trenčianskych Tepliciach
  1978 Smena, Bratislava roč. 31, 1978, č. 191 (15. 8.), s. 6
 • Hráči na dychových a sláčikových nástrojoch + akordeonista
  Prehliadka mladých interpretov v Trenčianskych Tepliciach (11)
  1978 Smena, Bratislava roč. 31, 1978, č. 189 (12. 8.), s. 6
 • Klaviristi a speváci
  Prehliadka mladých interpretov v Trenčianskych Tepliciach
  1978 Smena, Bratislava roč. 31, 1978, č. 187 (10. 8.), s. 6
 • Večer plný nápadov
  Ibertova Angelika a Meierove Dreváky v banskobystrickej opere
  1978 Smena, Bratislava roč. 31, 1978, č. 131 (6. 6.), s. 6
  (Jacques Ibert, Jaroslav Meier, operné inscenácie, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen)
 • Jej pastorkyňa
  1978 Film a divadlo, Bratislava roč. 22, 1978, č. 8, s. 27
 • Káťa Kabanovová
  1978 Film a divadlo, Bratislava roč. 22, 1978, č. 8, s. 26
 • Eugen Onegin
  1978 Film a divadlo, Bratislava roč. 22, 1978, č. 26, s. 27
 • Krútňava
  1978 Film a divadlo, Bratislava roč. 22, 1978, č. 25, s. 25 – 26
 • Na scénach BHS
  1978 Film a divadlo, Bratislava roč. 22, 1978, č. 25, s. 26 – 27
 • Angelika. Dreváky
  1978 Film a divadlo, Bratislava roč. 22, 1978, č. 19, s. 27
 • Aida
  1978 Film a divadlo, Bratislava roč. 22, 1978, č. 16, s. 25
 • Dievča zo západu
  1978 Film a divadlo, Bratislava roč. 22, 1978, č. 13, s. 26 – 27
 • Epos o živote ľudu
  Národný umelec Eugen Suchoň sedemdesiatročný
  1978 Smena na nedeľu, Bratislava roč. 13, 1978, č. 38 (22. 9.), s. 1, 7
 • Druhá opera Juraja Beneša
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 6, s. 5
  (Juraj Beneš: Skamenený, Operné štúdio VŠMU, Bratislava, premiéra: 18. februára 1978)
 • Štvrťstoročie od Prokofievovej smrti
  Dňa 5. marca t. r. uplynulo 25 rokov od smrti jedného z najväčších sovietskych skladateľov – Sergeja Prokofieva
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 5, s. 6
 • Gramorecenzie. Dežo Ursíny: Pevnina detstva
  Opus Stereo...
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 20, s. 5
 • Albrecht, Ján – Vajda, Igor: Mimoriadny zážitok
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 19, s. 4
  (Jevgenij Nesterenko – bas, piesňový recitál, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, koncert: 17. septembra 1978, Opera SND, Bratislava, Modest Petrovič Musorgskij: Boris Godunov)
 • Komorné orchestre BHS
  1976 Smena, Bratislava roč. 29, 1976, č. (6. 11.), s. 6
 • Dirigent, speváci a interpretačný seminár
  1976 Smena, Bratislava roč. 29, 1976 , č. (14. 8.), s. 6
  (Trenčianske Teplice)
 • Domáca tvorba v centre pozornosti
  1976 Smena, Bratislava roč. 29, 1976, č. (14. 10.), s. 2
  (Ivan Sokol, koncert, 1976, Bratislava)
 • Klaviristi a klavírne duetá, komorné súbory, sláčikári, dychári
  10. prehliadka mladých talentov v Trenčianskych Tepliciach
  1976 Smena, Bratislava roč. 29, 1976, č. (12. 8.), s. 6
 • Casoma v opernom rúchu
  1976 Film a divadlo, Bratislava roč. 20, 1976, č. 6, s. 24
  (Bartolomej Urbanec, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • “Krútňava” v košickej opere
  1976 Film a divadlo, Bratislava roč. 20, 1976, č. 4, s. 26 – 27
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  1976 Film a divadlo, Bratislava roč. 20, 1976, č. 25, s. 26 – 27
 • Boccanegra BIS
  1976 Film a divadlo, Bratislava roč. 20, 1976, č. 15, s. 25
  (Giuseppe Verdi, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen)
 • Udalosť sezóny
  1976 Film a divadlo, Bratislava roč. 20, 1976, č. 14, s. 25
  (Richard Strauss, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • “Carmen” inscenácia Bizetovej hry v DJGT v Banskej Bystrici
  1976 Film a divadlo, Bratislava roč. 20, 1976, č. 1, s. 26 – 27
  (Georges Bizet, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen)
 • Recenzie
 • Palkovič, Pavol: Život drámy a duchovný rozmer divadla
  2001 Viera a život, Trnava roč. 11, 2001, č. 2, s. 171 – 172
 • Mistrík, Miloš a kolektív: Slovenské divadlo v 20. storočí
  VEDA 1999, 542 s.
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 66 – 67
  (recenzia knihy)
 • Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť
  1998 Viera a život, Trnava roč. 8, 1998, č. 1, s. 69 – 70
 • Rahner, Karl: Kresťan v dnešnom svete
  1996 Viera a život, Trnava roč. 6, 1996, č. 1, s. 80 – 82
 • Recenzujeme. Terézia Ursínyová: Cesty operety
  Vývoj slovenského hudobno-zábavného divadla. Opus, Bratislava 1982 (164 str. textu, 93 fotografií a registre)
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 10, s. 4
  (recenzia knihy)
 • Recenzujeme. Jozef Kresánek – Igor Vajda: Národný umelec Eugen Suchoň
  Opus, Bratislava 1978
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 9, s. 5
  (recenzia knihy)
 • Gramorecenzie
  G. Verdi, F. v. Flotow, G. Donizetti, J. Massenet, Ch. Gounod, G. Puccini, F. Cilea. Peter Dvorský – tenor, SOČR v Bratislave, diriguje Ondrej Lenárd, Opus Stereo...
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 7, s. 5

Ocenenia

 • Výročná cena vydavateľstva OPUS
  1989
 • Cena Slovenského hudobného fondu
  1970


« späť na zoznam Aktualizované: 01. 03. 2017