Profil osobnosti

Foto: Juraj Vajó

Juraj Vajó

20. 12. 1970 Košice

vážna hudba
skladba

Pôsobenie v: Urban Hudák - Music

Bio

Bio

1994 – 1998
VŠMU (kompozícia – Ivan Parík)
od 1998
pedagóg hudobno-teoretických predmetov na Konzervatóriu v Košiciach, na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity a na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach
1999 – 2008
VŠMU, externé doktorandské štúdium kompozície (Vladimír Bokes)
2002
kompozičný kurz v Reichenau v Rakúsku (K. Schwertsik)
2003
kompozičný kurz na festivale Ostravské dny

Diela Juraja Vajóa zneli na prehliadkach mladých skladateľov v Prahe, Bratislave, Trenčianskych Tepliciach, Ostrave, na festivaloch Melos-Étos, Košická hudobná jar, Nová slovenská hudba a na koncertoch v Slovenskom rozhlase.

Diela

 • javiskové
 • Mitote – Vaudeville

  pre 3 hudobníkov, 3 hercov a CD prehrávač
  2009 16'
 • Carpet 43

  Vaudeville
  2011 60'
  OBSADENIE: 4act, s, vc, sx, ac, gui, elgui
 • symfonický orchester
 • Midraš

  Koncertná predohra
  2010 OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Tikun

  Kantáta pre soprán a komorný orchester
  2009 10'
  OBSADENIE: s, orch
 • komorné
 • Fragment

  pre komorný súbor
  2016 OBSADENIE: ens
 • inštrumentálne komorné diela
 • Double Canon

 • Hudba pre Bobalet

  2006
 • ... pre cimbal a 9 nástrojov

  2008 8'
  OBSADENIE: zmb, ens: ob, cl, tr, bat, elgui, bgui, vn, vc, cb
 • Chváliť a tľapkať...

  Malá etuda na tleskot a hru pre komorný súbor
  2009 4-5'
 • sólový nástroj
 • Fantázia

  pre akordeón
  1999 OBSADENIE: ac
 • Variácie

  pre akordeón
  2002 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • ... pre cimbal sólo

  2007 7'
  OBSADENIE: zmb
 • Túvejhún

  2014 OBSADENIE: zmb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • ... pre štvorručný klavír

  2005 OBSADENIE: pf4m
 • Variácie

  pre klavír
  2006 4' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Part III. Theme

  2013 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Pre strigu

  pre syntezátor a elektrickú gitaru
  1995 OBSADENIE: sth, elgui
 • Ricercar

  pre husle a klavír
  1996 OBSADENIE: vn, pf
 • Bez názvu

  pre dva dychové nástroje
  1998
 • Sonáta

  pre violu a klavír
  2000 OBSADENIE: vl, pf
 • Duo

  pre flautu a kontrabas
  2002 OBSADENIE: fl, cb
 • Hudba pre Moniku a Mariku

  2004 OBSADENIE: fl, ac
 • Meditácia

  pre flautu a klavír
  2006 4' 35''
  OBSADENIE: fl, pf
 • ... pre husle a gitaru

  2008 6'
  OBSADENIE: vn, gui
 • IUTHDN

  pre husle a klarinet
  2009 OBSADENIE: vn, cl
 • Chorál in memoriam Ivan Parík a ...premenenie Pána...

  pre violončelo a klavesový alebo gombíkový nástroj
  2012 21'
  OBSADENIE: vc, keyb/ac
 • Deň vladyku Pavla Petra v lochu (operný fragment v inštrumentálnej podobe)

  pre lesný roh a klavír
  2015 9'
  OBSADENIE: cr, pf
 • dva klavíry
 • I'll Be Your Mirror

  1999 OBSADENIE: 2pf
 • For Piano Duet

  2005 OBSADENIE: 2pf
 • Proposal for piece (peace?)

  pre dva klavíry
  2006 8'
  OBSADENIE: 2pf
 • ... pre dva klavíry

  2008 7'
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Bez názvu

  pre tri dychové nástroje
  1996 OBSADENIE: ob, fl, cl
 • Pochod pitevníkov-darebákov

  pre klavír, trúbku a gitaru
  1996 OBSADENIE: pf, tr, gui
 • Pieseň z výmenníkovej stanice

  pre violončelo a čembalo (alebo syntezátor) a bicie
  2001 OBSADENIE: vc, cmb/sth, bat
 • Notturno

  pre flautu, violončelo a klavír
  2002 OBSADENIE: fl, vc, pf
 • Trio

  pre flautu, violončelo a klavír
  2003 OBSADENIE: fl, vc, pf
 • ... pre dve violy a klavír

  2004 OBSADENIE: 2vl, pf
 • ... pre hoboj, violončelo a syntezátor

  2007 12'
  OBSADENIE: ob, vc, sth
 • Portréty

  pre dychové trio
  2010 OBSADENIE: fl, ob, cl
 • štyri nástroje
 • Fragmenty

  pre 3 violy a kontrabas
  2003 OBSADENIE: 3vl, cb
 • Kvarteto

  pre flautu, violu, violončelo a klavír
  2003 OBSADENIE: fl, vl, vc, pf
 • Gloria

  pre saxofónové kvarteto
  2012 OBSADENIE: 4sx
 • päť nástrojov
 • Mantra

  pre klavírne kvinteto
  2004 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
  Ikona audio
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Pieseň

  pre soprán, klarinet, violu, bicie a klavír
  2002 TEXT: W. Blake
  OBSADENIE: s, cl, vl, bat, pf
 • Štyri kusy

  pre barytón a sláčikové kvarteto
  2002 OBSADENIE: br, 2vn, vl, vc
 • ... pre soprán, husle a klavír

  2007 7'
  TEXT: Christian Morgenstern
  OBSADENIE: s, vn, pf
 • ... pre synagógu

  2007 OBSADENIE: s, vn, ac
 • Smrť, meditácia

  pre flautu, hoboj, klarinet, bicie nástroje, recitáciu a DVD prehrávač
  2009 20'
  OBSADENIE: spk, fl, ob, cl, bat, video
 • Urban Song

  pre gitaru, neprofesionálny spev a ďalších možných spoluinterpretov
  2009 5-6'
 • Prima Practica

  pre komorný súbor a soprán/klavír, akordeón a soprán
  2010 14'
  TEXT: hebrejské Ranné modlitby v preklade Morica Krausa
  OBSADENIE: s, ens/s, pf, ac
 • Útek neprispôsobivých ku centrám

  2011 14'
  OBSADENIE: spk, CM, sxa, pf, elgui
 • Asociácie

  2012 9' 30''
  OBSADENIE: v, CM, sxa, tn, pf, cb
 • Nigun

  2012 11'
  OBSADENIE: s, vn, ac
 • Psalmus 113

  pre soprán alebo mezzosoprán (perkusie ad lib.) a gitaru (spev a pískanie ad lib.)
  2013 5'
  TEXT: Biblia
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: s/ms, gui, v, bat
 • San Michele

  2013 17'
  OBSADENIE: v, ens: fl, ob, cl, clb, fg, tr, dr, 2vn, vl, vc, cb, theremin
 • Aramejské fragmenty

  2014 OBSADENIE: vv, pf, elgui, bgui, theremin
 • Byzantské fragmenty

  2014 OBSADENIE: vv, pf, bgui, theremin, C*
 • Turrejhún (Blahoslavená)

  pre spev, klavír, elektrickú gitaru, basovú gitaru a theremin
  2014 13'
  OBSADENIE: v, pf, elgui, bgui, theremin
 • hudba pre divadlo
 • Ťapákovci 2013

  2009
 • miešaný zbor
 • Prišli sme ku tebe Jezuliatko

  Koleda pre komorný miešaný zbor
  2011 OBSADENIE: CM
 • Radujte sja Hospodevi

  pre miešaný zbor
  2012 OBSADENIE: CM
 • elektroakustické
 • Music for Tape and Various Instruments

  2006 18' 40
  OBSADENIE: C+(x,y)
 • Ibbür

  pre pás, soprán, mezzosoprán, akordeón, husle a gitaru
  2008 45'
  OBSADENIE: C + (s, ms, ac, vn, gui)
 • ... pre ženský hlas a mg pás

  2016 4' 47''
  TEXT: Micha Josef bin Gorion
  OBSADENIE: C+(v)
 • multimediálne projekty
 • Hľadanie cesty

  pre komorný súbor, videoprojekciu a tanečníčku
  2006 OBSADENIE: ens, video, act

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 382–413
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 84
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 8
 • FORDINÁLOVÁ, Ľubica - ŠČIGULINSKÝ, Filip: AsynChrónie 2018
  2018 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 15, 2018, č. 1-2, s. 56
 • KAČUROVÁ, Michaela: Túžba tvoriť v Prešove
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 19
 • KAČUROVÁ, Michaela: Sólo – duo – trio
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 19
 • KOLÁŘ, Robert: Eva Šušková : secret VOICE electric [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 37 – 38
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 7
 • ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci
  Žalmy slovenských skladateľov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 17
 • SCHLÜREN, Christoph: Unbekannte Meisterwerke, grandiose Dirigate – Ur- und Wiederaufführungen beim Melos Ethos Festival in Bratislava
  2013 (12. 11.) In: www.nmz.de/online/unbekannte-meisterwerke-grandiose-dirigate-ur-und-wiederauffuehrungen-beim-melos-ethos-festiv
  2013 (12. 11.)
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos 2013
  Melos Ethos Ensemble tradične na úvod
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 17
 • KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2012
  Ženy s blchou
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23
 • KOLBAŠSKÁ, Hana: Juraj Vajo. Hudobný skladateľ a pedagóg. Renesančný človek [rozhovor]
  http://www.vucke.sk
 • Recenzie
 • VESELÝ, Ondrej: Fifty [Recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 56
 • Personálna bibliografia
 • Spoločné veci Noeho detí dnes a včera
  2012 Kresťanstvo, judaizmus a islám v stredovekej Európe, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov 2012, s. 89–104

Diskografia

 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE electric EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE ELECTRIC
  2016 CD – Real Music House 2393-007-2
  1. Martin Burlas: Námorníci
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (C)
  2. Fero Király: January 2016
   Eva Šušková (v), Fero Király (pf, C)
  3. Daniel Matej: MORSeARIA (miserere)
   Eva Šušková (s), Daniel Matej (C), Adam Matej (C)
  4. Juraj Vajó: ... pre ženský hlas a mg pás
   Eva Šušková (v), Boris Vaitovič (C), Fero Király (C)
  5. Miroslav Tóth: Lamento riaditeľky (fragment z opery Zázračná masážna tyč)
   Eva Šušková (v), Zuzana Biščáková (cmb), Miroslav Tóth (C)
  6. Víťazoslav Kubička: Portrét ženy
   Eva Šušková (v), Víťazoslav Kubička (C)
  7. Iris Szeghy: Story
   Eva Šušková (v), Juraj Ďuriš (mg), Iris Szeghy (mg)
  8. Július Fujak: Nikde
   Eva Šušková (v), Ondrej Veselý (gui), Július Fujak (bgui, C*, pseudoharmónium), Ján Boleslav Kladivo (C*)
 • Foto: Attila Tverďák : elektrická gitara ATTILA TVERĎÁK : ELEKTRICKÁ GITARA
  2015 CD – Hevhetia HV 0070-2-331
  1. Daniel Matej: E [For e. g.]
   Attila Tverďák (elgui)
  2. Boško Milaković: Continuous (Hommage à Morton Feldman)
   Attila Tverďák (elgui)
  3. Juraj Vajó: Urban Song
   Attila Tverďák (elgui, v)
  4. Pavol Bizoň: Akordy a kordy
   Attila Tverďák (elgui)
  5. Luciana Berio: Sequenza XI
   Attila Tverďák (elgui)
  6. Ivan Buffa: For Atti
   Attila Tverďák (elgui)
  7. Peter Machajdík: Let
   Attila Tverďák (elgui)
 • Foto: Compro.sk11 COMPRO.SK11
  2012 CD – Vlna R 144 0013 2 331
  1. Martin Burlas: Napravo od stredu
   Martin Burlas (lap)
  2. Ján Boleslav Kladivo: Deň dokorán nám svieti obrazmi
   Ján Boleslav Kladivo (lap, pf)
  3. Július Fujak: Intro of Wrestling
   The California EAR UNIT, Július Fujak (pf)
  4. Juraj Vajó: Meditácia
   Monika Štreitová (fl), Andrea Bálešová (pf)
  5. Peter Katina: Aufschwung
   Peter Katina (ac)
  6. Attila Tverďák: Urban's Song
   Attila Tverďák (elgui, v), Vladislav Šarišský (keyb)
  7. Shibuya Motors: Onsoku
   Miroslav Tóth (sxa, v), Slavomír Krekovič (C*), ddkern (bat, v)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Seven Through Five - Societa Rigata SEVEN THROUGH FIVE - SOCIETA RIGATA
  2001 CD – Slovart Records SR-0044
  1. Marián Lejava: Seven bagatelles
   Societa Rigata
  2. Ľubica Čekovská: Brownov pohyb op. 3
   Societa Rigata
  3. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Societa Rigata
  4. Juraj Vajó: Bez názvu
   Societa Rigata
  5. Vladimír Bokes: Kadencia II, op. 40
   Societa Rigata
  6. Petra Bachratá: Choral e canon
   Societa Rigata
  7. Iris Szeghy: Afforismi
   Societa Rigata
  8. Marián Lejava: seven through five (notturno no. 3)
   Societa Rigata

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2011 za dielo Midraš

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Vajó: Double Canon
  12. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ansámbel Asynchrónie, Peter Javorka (dir.)
  premiéra verzie pre komorný ansámbel
 • Juraj Vajó: Fragment
  pre komorný súbor
  6. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Komorné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Urban Hudák
 • Juraj Vajó: Túvejhún
  28. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium, Koncertná sála Univerzitnej knižnice, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Michal Paľko (zmb)
 • Juraj Vajó: Deň vladyku Pavla Petra v lochu (operný fragment v inštrumentálnej podobe)
  pre lesný roh a klavír
  18. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konzervatórium, Košice, SK
  INTERPRETI: Jakub Slávik (cr), Juraj Vajó (pf)
 • Juraj Vajó: Aramejské fragmenty
  8. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Urban Hudák, Juraj Vajó (pf), Attila Tverďák (elgui), Boris Vaitovič (bgui)
 • Juraj Vajó: Byzantské fragmenty
  17. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  PostmutArt Fest, Nitrianska galéria, Nitra, SK
  INTERPRETI: Urban Hudák, Juraj Vajó (pf), Boris Vaitovič (bgui), Fero Király (C*)
 • Juraj Vajó: Part III. Theme
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Juraj Vajó: Psalmus 113
  pre soprán alebo mezzosoprán (perkusie ad lib.) a gitaru (spev a pískanie ad lib.)
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Ondrej Veselý (gui)
 • Juraj Vajó: San Michele
  8. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
 • Juraj Vajó: Chorál in memoriam Ivan Parík a ...premenenie Pána...
  pre violončelo a klavesový alebo gombíkový nástroj
  14. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Quasars Ensemble & Košice, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Peter Katina (ac)
 • Juraj Vajó: Radujte sja Hospodevi
  pre miešaný zbor
  15. 9.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Gréckokatolícky kostol, Košice, SK
  INTERPRETI: Gregoriana
 • Juraj Vajó: Asociácie
  3. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Košice, SK
  INTERPRETI: Marco Oros (v), Alžbeta Klasová (sxa), Volodymyr Trofymovič (tn), Brigita Berkyová (pf), Marek Ondrej (cb), Zbor Brilliant
 • Juraj Vajó: Gloria
  pre saxofónové kvarteto
  24. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Aula Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, Prešov, SK
  INTERPRETI: Alžbeta Klasová (sxa), Juliana Gazdagová (sxa), Jana Jakubová (sxt), František Džubakovský (sxbr)
 • Juraj Vajó: Nigun
  7. 3.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Knižnica Prešovskej University, Prešov, SK
  INTERPRETI: Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Pavlovičová (vn), Mária Šabaková (ac)
 • Juraj Vajó: Útek neprispôsobivých ku centrám
  14. 6.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Alžbeta Klasová (sxa), Fero Király (pf), Attila Tverďák (elgui), Zbor Brilliant, Zbor sv. Romana Sladkopevca Gréckokatolíckej teologickej fakulty
 • Juraj Vajó: Carpet 43
  Vaudeville
  10. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadelná sála Košického konzervatória, Košice, SK
  INTERPRETI: Ladislav Tverďák (act ), Katarína Gurová (act ), Adriana Juhásová (act ), Peter Galdík (act ), Iveta Vajó Vladyková (s), Ján Bogdan (vc), Alžbeta Klasová (sx), Jaroslav Hodovanec (ac), Marek Belančat (gui), Attila Tverďák (elgui), Anton Faraonov (réžia)
 • Juraj Vajó: Midraš
  Koncertná predohra
  28. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tomasz Bugaj (dir.)
 • Juraj Vajó: Tikun
  Kantáta pre soprán a komorný orchester
  4. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Iveta Vajó Vladyková (s), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
 • Juraj Vajó: Prima Practica
  pre komorný súbor a soprán/klavír, akordeón a soprán
  10. 2010 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Žena s blchou
  Premiéra verzie pre klavír, akordeón soprán.
 • Juraj Vajó: Prima Practica
  pre komorný súbor a soprán/klavír, akordeón a soprán
  21. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  TABAČKA Kulturfabrik, Košice, SK
  INTERPRETI: Iveta Vajó Vladyková (s), Jana Urbanová (fl), Zdenko Beer (cl), Martin Janočko (bat), Attila Tverďák (elgui), Tomáš Bartko (bgui), Boris Vaitovič (C*), Petra Timková (pf), Žaneta Mariňáková (vn), Juraj Vajó (dir.)
  Premiéra verzie pre komorný súbor.
 • Juraj Vajó: Portréty
  pre dychové trio
  12. 5.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl)
 • Juraj Vajó: Ťapákovci 2013
  19. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
 • Juraj Vajó: Urban Song
  pre gitaru, neprofesionálny spev a ďalších možných spoluinterpretov
  4. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (New) Music at Home, Synagóga, Šamorín, SK
  INTERPRETI: Attila Tverďák (elgui)
 • Juraj Vajó: Meditácia
  pre flautu a klavír
  10. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Ivan Buffa (pf)
 • Juraj Vajó: Variácie
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Juraj Vajó: ... pre hoboj, violončelo a syntezátor
  9. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (New) Music at Home, Šamorín, SK
 • Juraj Vajó: ... pre synagógu
  9. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (New) Music at Home, Šamorín, SK
  INTERPRETI: Žena s blchou
 • Juraj Vajó: ... pre cimbal sólo
  1. 5.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobné dni Použia, Veľké Kapušany, SK
 • Juraj Vajó: For Piano Duet
  26. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
 • Juraj Vajó: Mantra
  pre klavírne kvinteto
  18. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Zwiebelovo kvarteto, Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc)
 • Juraj Vajó: ... pre dve violy a klavír
  11. 1.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Chamilová (vl), Vera Lipatová (vl), Janette Katinová - Šingerová (pf)
 • Juraj Vajó: Kvarteto
  pre flautu, violu, violončelo a klavír
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
 • Juraj Vajó: Pieseň
  pre soprán, klarinet, violu, bicie a klavír
  10. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Miriam Gašparíková (pf)
 • Juraj Vajó: Štyri kusy
  pre barytón a sláčikové kvarteto
  18. 9.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň konzervatória v Košiciach, Košice, SK
 • Juraj Vajó: Duo
  pre flautu a kontrabas
  9. 6.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Radoslav Šašina (cb)
 • Juraj Vajó: Variácie
  pre akordeón
  21. 4.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Čuchran (ac)
 • Juraj Vajó: Sonáta
  pre violu a klavír
  12. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Chamilová (vl), Ivan Buffa (pf)
 • Juraj Vajó: Hudba pre Moniku a Mariku
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl)
 • Juraj Vajó: Trio
  pre flautu, violončelo a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Juraj Vajó: Variácie
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-08 Melos-Étos 2013
  Veronika Ivančová, Juraj Vajó

  Autor: Peter Brenkus

Audio

 • Vajo, Juraj: Mantra pre klavírne kvinteto
Video

 • Juraj Vajó

  2012-11-13
  o genéze súboru Žena s blchou

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Martin Burlas


« späť na zoznam Aktualizované: 21. 01. 2019