Profil osobnosti

Foto: Peter Zajíček

Peter Zajíček

8. 7. 1954 Trenčianska Teplá

vážna hudba
husle, barokové husle
pedagóg – komorná hra

Pôsobenie v: Musica aeterna

Bio

Bio

1969 - 1971
Gymnázium Trenčín
1971 - 1977
Konzervatórium v Bratislave (husle - Gréta Hrdá)
1977 - 1981
VŠMU (Ján Skladaný)
1982 - 1986
člen Slovenskej filharmónie
od 1986
koncertný majster súboru Musica aeterna
od 1990
vedúci súboru Musica aeterna
1990 - 2012
rozsiahla koncertná činnosť doma a v zahraničí ako sólista, koncertný majster, umelecký vedúci alebo dirigent
 
študijné pobyty:
1989
Centre de Musique Baroque de Versailles
1993
Angouleme (Pascal Dubreuil, Marc Ecochard)
2002
Versailles
2007 - 2012
HTF VŠMU, doktorandské štúdium
 
majstrovské kurzy:
1988
Bratislava, interpretácia francúzskej barokovej hudby (Philippe Beaussant, Marc Ecochard)
1998
Bratislava, interpretácia anglickej barokovej hudby a G. F. Händla (London Baroque, Charles Medlam)
 
pedagogická činnosť:
1997
externý pedagóg na HTF VŠMU (interpretácia starej hudby)
1999 - 2009
pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (interpretácia vokálnej hudby 17. a 18. stor.)
2006
interný pedagóg na HTF VŠMU (interpretačná prax stará hudba)
2006
FF UK v Bratislave, odbor Hudobná veda (odborný asistent, vedeckovýskumný pracovník)
2010
JAMU Brno
2012
výskumný pracovník HTF VŠMU
-
vedenie majstrovských kurzov a workshopov doma a v zahraničí (Rakúsko, Česko, Poľsko, Španielsko a i.)

Peter Zajíček po ukončení štúdia najprv pôsobil v orchestri SF (1982 — 1986), popri tom účinkoval v SKO (1984) a príležitostne vypomáhal v orchestroch folklórnych súborov Mladé srdcia (1975), Technik (1978), Lúčnica (1979). V roku 1986 sa stal koncertným majstrom súboru Musica aeterna, zameranom na interpretáciu hudby rokov 1650 – 1820, ktorý založil Ján Albrecht. V roku 1989 začala Musica aeterna preferovať používanie historických nástrojov, resp. ich kópií. V roku 1990 sa stal Zajíček umeleckým vedúcim tohto súboru. Pod jeho vedením sa Musica aeterna vypracovala na úroveň najlepších európskych telies starej hudby. V roku 1999 udelili súboru Cenu kritiky 1998 „za majstrovské interpretačné umenie diel starej hudby na domácej i svetovej scéne”.

Zajíček vystupoval ako umelecký vedúci v súboroch starej hudby v Česku, Francúzsku, Rakúsku a USA. Spoluúčinkoval v zahraničných súboroch ako Old Post Road (USA), Orchester Sinfonietta Wien (Rakúsko), Collegium Marianum a Musica Florea (Česko). Spolupracuje s Centrom barokovej hudby vo Versailles a so Spoločnosťou barokového tanca L´Éventail.

Počas bohatej orchestrálnej praxe spolupracoval s mnohými dirigentmi: Christoph Coin, Paul Colléaux, Martin Gester, John Holloway, Bertier de Lioncourt, Charles Medlam, Andrew Parrot, Christophe Rousset, Stephen Stubs, John Toll a iní. Účinkoval na prestížnych festivaloch Bach Tage Berlin, Bratislavské hudobné slávnosti, Carrintischer Sommer Villach, České mezinárodní slavnosti staré hudby Praha, Festival van Vlaanderen, Holland Festival of Early Musica Utrecht, Festival Wiener Klassik, Swedish Baroque Festival Malmö.

Zajíček sa intenzívne zaoberá štúdiom historickej hudby a často poskytuje poradenské služby rozličným amatérskym hudobným súborom. Významnou mierou prispieva k šíreniu poznatkov aj svojimi prekladmi odborných štúdií o starej hudbe. Participuje na organizovaní festivalov starej hudby a zanietene propaguje jej historicky poučenú interpretáciu. Je autorom projektu Festival starej hudby v Trenčíne. Pre potreby koncertnej praxe pomáhal založiť festival Dni starej hudby (1995, prvým predsedom bol Ján Albrecht) a občianske združenie Centrum starej hudby, ktorého je predsedom. Súbor Musica aeterna má kľúčové postavenie v dramaturgii Dní starej hudby, na ktorých starostlivo prezentuje historickú hudbu zo slovenských miest. Zo Zajíčkovho podnetu vznikol komorný súbor Albrecht collegium (1998) a je tiež zakladateľom súboru Miméza (1999, Kamila Zajíčková, Peter Zajíček, Agnesa Ferienčíková, Peter Krivda). Vypracoval projekt Hudba v horách a dramaturgiu CD platní Soirée a Gotha, Music from Trenčín. Intenzívne sa angažuje v príprave projektov zameraných na mapovanie slovenskej hudobnej histórie a je aj autorom muzikologických štúdií o hudobných pamiatkach. Mnohé z nich uviedol v svetovej premiére. Zanietene propaguje nové trendy v interpretácii starej hudby (Praha, Paríž, Münster).

Popri interpretačných a muzikologických aktivitách sa venuje pedagogickej činnosti na VŠMU a Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

"Peter Zajíček si na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna stanovil cieľ 'chrániť štýlotvorný zvukový ideál' starej hudby. Pri hľadaní autentického zvukového výrazu sa inšpiroval dobovými textami, teoretickým štúdiom a hľadaním dostupných materiálov, súvisiacich s interpretáciou historickej hudby. Uvedomuje si dôležitosť tejto úlohy, ktorú chápe aj ako svoje poslanie. Jeho cieľom je, aby sa v interpretačnej praxi starej hudby nerozšírila povrchná historicita pri uplatňovaní špecifík nástrojovej hry. V orchestrálnej praxi starostlivo dbá na vyjadrenie výrazových odlišností interpretácie v dobovom anglickom, francúzskom, talianskom, či tzv. zmiešanom štýle. Svojím pôsobením na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna chce prispieť k spoznávaniu hudobnej minulosti európskej hudby, vrátane hudobnej minulosti Slovenska." (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 177-180.)

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Tichý, Stanislav: Bratislavské hudobné slávnosti : Musica aeterna
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 7
 • Blaho, Vladimír: Luhačovice : Malý veľký festival
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 24-25
 • Kačic, Ladislav: Hasseho Marc´Antonio e Cleopatra v Dome Albrechtovcov
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 11
 • Vongrej, Ľudovít: Poznáme laureátov Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016
  2017 In: www.operaslovakia.sk/pozname-laureatov-ceny-ministra-kultury-v-oblastiach-profesionalneho-umenia-za-rok-2016/
  Opera Slovakia 2017
 • Sabo, Patrik: Dni starej hudby 2017 : Resonate & Plaudite
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 8 – 9
 • Tichý, Stanislav: Dni starej hudby 2017 : Telemann 250
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 8 – 9
 • Sabo, Patrik: Dni starej hudby 2016 : Epochy kráľov : Hudba noci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 14
 • Šuba, Andrej: Bratislava Mozart Festival
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 18
 • Sabo, Patrik: Epoché / Nová slovenská hudba : Stará hudba na Epoché
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11 – 12
 • Šuba, Andrej: Stará hudba na periférii?
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 13
 • Rehák, Oliver: Gróf Beňovský je naspäť
  2014 SME roč. 22, 2014, č. 159, s. 15
 • (kul): Koncert na podporu Domu Albrechtovcov
  2014 Pravda 14.6. 2014, č. 136
 • Sabo, Patrik: Dni starej hudby 2014: Pocta Rameauovi
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 15
 • Sabo, Patrik: Musica sacro-profana slovaca
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 21
 • Šišková, Ingeborg: Prvá adventná nedeľa v Pálffyho paláci
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 16
 • Šišková, Ingeborg: Musica aeterna vo sviatočnom období
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 15 – 16
 • Sabo, Patrik: Hommage à Vaňhal
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 10
 • Kačic, Ladislav: Dni starej hudby 2011
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 5
 • Freemanová, Michaela: Recenzie : Anton Zimmermann, Chamber Music/Sonatas – Duos – Trios
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 12, s. 38 – 39
 • Mrázek, Miroslav: Ohlédnutí za Haydnovými slavnostmi 2009
  2009 Hudební rozhledy roč. 62, 2009, č. 12, s. 11 – 12
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 7-8, s. 3
 • Kačic, Ladislav: Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur [recenzia CD]
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 1-2, s. 59
 • Urbančíková, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 13
 • Kačic, Ladislav: Mozartove dni? 2005
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 4, s. 27
 • Šuba, Andrej: Dni starej hudby 2004
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 9, s. 17
 • Pokojná, Katarína: Hovoríme s Petrom Zajíčkom
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 6, s. 7
 • Polakovičová, Viera: Ešte k jubileu... Musica aeterna
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 1, s. 11 – 12
 • Bíliková-Antalová, Lenka: Dni starej hudby 2003
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 9, s. 14
 • Boceková, Jana: 48. Košická hudobná jar
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 7-8, s. 25
 • Kačic, Ladislav: Mozartov týždeň 2003
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 4, s. 22
 • Bakičová, Veronika: Musica aeterna 30 – rozhovor
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 12, s. 13 – 14
 • Kačic, Ladislav: Koncerty 30. 10. 2003
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 12, s. 17
 • Polák, Pavol: Marginálie ku Dňom starej hudby 2002
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 1, s. 18 - 19
 • Potančok, Adrian / Zemanová, Lele: Bratislavou bude znieť hudba
  2001 Národná obroda 2001
 • Slimáčková, Jana: Věčná hudba
  2001 Harmonie roč. 9, 2001, č. 4
 • Vejačková, Andrea: O hudbe, ktorá plynie zo srdca
  2000 Košický Večer 2000
 • Čurilla, Štefan: Poobhliadnutie za 45. ročníkom Košickej hudobnej jari
  2000 Východoslovenské noviny 2000
 • Rajterová, Alžbeta: Náš hosť: Peter Zajíček
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 12, s. 10 - 14
 • Urquijo, Javier: Música antigua
  2000 El Mundo 2000, č. 28. 10.
 • Gregorová, Anna: Stará hudba spája európske regióny
  1999 Práca 1999
 • Peyregne, André: La Roya et la Bévéra gagnées par le baroque
  1999 Nice Matin 1999, č. 3
 • Clark, Brian: Eastern Promise
  1999 Early Music Review 1999, č. 10
 • Litschauerová, Nina: Musica aeterna koncertuje a jubiluje
  1998 Práca 1998
 • Kačic, Ladislav: Musica aeterna v éteri
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 4, s. 8
 • Polák, Pavol: Dni starej hudby ´98
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 22, s. 5
 • Palovčík, Michal: Poslovia zvestí majstrov – Musica aeterna
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 13, s. 12 (Vianočná príloha
 • Gruber, Juddy: Performing Arts
  1997 Washington Post 1997
 • Porter, Cecilia: Musica aeterna
  1997 Music On The Comons 1997
 • Ďurčeková, Zuzana: Stará hudba ožije a nadchne len v úprimnej interpretácii
  1996 Národná obroda 1996, s. 10
 • Hochgartz, Michael: Gut gefochten
  1996 Münstersche Zeitung 1996
 • Channing, Gray: Slovakian troupe is a must-see for early music fans
  1996 The Providence Sunday Journal 1996
 • Litschauerová, Nina: Užitočné a atraktívne projekty
  1995 Pravda 1995, s. 9
 • Kramárová, Nina: Musica aeterna a Händel
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 19, s. 5
 • Litschauerová, Nina: Ľudia hľadajú v starej hudbe pokoj
  1995 Televízia a rozhlas 1995, č. 51, s. 3
 • Rajterová, Alžbeta: Hnutie starej hudby na Slovensku
  1995 Slovenská hudba 1995, č. 4, s. 561 – 578
 • Hurwitt, Elliot: Kusser – Six Ouvertures de Theátre
  1994 Fanafare 1994
 • Litschauerová, Nina: Život so starou hudbou, zhovárame sa s...
  1994 Nové slovo bez rešpektu roč. 4, 1994, č. 12, s. 12 – 13
 • Ivanová, Marta: Láska aj hudbu prenáša: Musica aeterna magnetom pre svetové špičky
  1993 Práca 1993, s. 7
 • J.L.D.: Zelenka ou le triomphe du baroque
  1992 Quest France 1992
 • Polakovičová, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy
  1990 Večerník 13.11. 1990
 • Ursínyová, Terézia: O hudbe na starých nástrojoch
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 4, s. 9
 • (red.): Ceny ministra kultúry za hudbu získali Peter Zajíček a Izabela Pažítková
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 5, s. 11
 • Rusó, Vladimír: Dni starej hudby 2015
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 6 – 8
 • Šuba, Andrej: Peter Zajíček: Stará hudba je dobrodružný a nekončiaci proces poznávania [rozhovor]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 14 – 17
 • Personálna bibliografia
 • Musica aeterna na BHS 2018
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1 - 2, s. 21
 • Memoria aeterna 1919 - 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1 - 2, s. 21
 • J. Ph. Rameau – komorný portrét
  2014 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 11, 2014, č. 1-2, s. 28 – 32
 • Arcangelo Corelli (1653 – 1713)
  2013 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 10, 2013, č. 3-4, s. 23 – 27
 • Dom, ktorý kričí o pomoc
  2012 Hudobný život 2012, č. 11, s. 16

Diskografia

 • Foto: Aria di bravura ARIA DI BRAVURA
  2019 CD –
  1. Johann Adolf Hasse: Marc´Antonio è Cleopatra
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  2. Giuseppe Porsile: Sinfonia D major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  3. Nicola Porpora: aria Tu mi disprenzi ingrato
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  4. Nicola Porpora: aria Che quel cor
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  5. Nicola Porpora: aria Ei d´amor quasi delira
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  6. Nicola Porpora: aria Bel piacer saria d´un core
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  7. Pasquale Errichelli: aria Vago del tuo sembiante
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  8. Nicola Sala: aria Non perdo la calma
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
 • Foto: Resonate & plaudite : Hudba 17. storočia z Bratislavy RESONATE & PLAUDITE : HUDBA 17. STOROČIA Z BRATISLAVY
  2017 CD –
  1. Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.), Czech Ensemble Baroque Choir, Tereza Válková (dir.), Les Cornets Noirs, Gebhard David (dir.)
 • Foto: Anton Zimmermann: Chamber Music : Sonatas, Duos, Trios ANTON ZIMMERMANN: CHAMBER MUSIC : SONATAS, DUOS, TRIOS
  2009 CD – Hudobné centrum HC 10018-19
  1. Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Ján Gréner (vl), Andrej Gál (vc), Peter Guľas (cmb), Musica aeterna
 • Foto: Anton Zimmermann : Missa pastoralis : Graduale : Offertorium ANTON ZIMMERMANN : MISSA PASTORALIS : GRADUALE : OFFERTORIUM
  2006 CD – Hudobné centrum HC 10014
  1. Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur
   Musica aeterna, Peter Zajíček (vn), Martina Karnoková (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Ivana Rohárová (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Ľuboslav Nedorost (vn), Jana Gubková Černá (vn), Peter Vrbinčík (vl), Karin Kováčová (vl), Hana Fleková (vc), Andrej Gál (vc), Ján Krigovský (violone), Ján Prievozník (violone), Peter Guľas (org), Jana Semerádová (fl), Martina Mestická (fl), (tp), Kamila Zajíčková (s), Piotr Olech (a), Jaroslav Pehal (b), Zuzana Szabó (s), Karin Sandtnerová (a), Igor Valentovič (b), Marian Olszewski (t), Jaroslav Rouček (klarína), Karel Mňuk (klarína)
  2. Anton Zimmermann: Graduale C dur
   Peter Zajíček (vn), Martina Karnoková (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Ivana Rohárová (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Ľuboslav Nedorost (vn), Jana Gubková Černá (vn), Peter Vrbinčík (vl), Karin Kováčová (vl), Hana Fleková (vc), Andrej Gál (vc), Peter Guľas (org), Jana Semerádová (fl), Martina Mestická (fl), Viktor Šuchter (tp), Kamila Zajíčková (s), Piotr Olech (a), Jaroslav Pehal (b), Musica aeterna, Marian Olszewski (t)
  3. Anton Zimmermann: Offertorium D dur
   Peter Zajíček (vn), Martina Karnoková (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Ivana Rohárová (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Ľuboslav Nedorost (vn), Jana Gubková Černá (vn), Peter Vrbinčík (vl), Karin Kováčová (vl), Hana Fleková (vc), Andrej Gál (vc), Peter Guľas (org), Jana Semerádová (fl), Martina Mestická (fl), (tp), Kamila Zajíčková (s), Jaroslav Pehal (b), Piotr Olech (a), Marian Olszewski (t)
 • Foto: Stabat Mater STABAT MATER
  2006 CD – Musica Tyrnaviensis R68 003-2-231
  1. František Ignác Tůma: Stabat Mater
   Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Petra Noskaiová (a), Marian Olszewski (t), Jaroslav Pehal (b), Helga Varga Bachová (s), Karin Sandtnerová (a), Andrej Rapant (t), Igor Valentovič (b), Musica aeterna, Vox aeterna
  2. Franz Josef Leonti Meyer von Schauensee: XXXII Antiphonae Marianae, opus V
   Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Peter Šesták (vl), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Musica aeterna
  3. Damasus Brosmann à Sancto Hieronymo: Vesperae pro Festo Annuntionis B.V.M.
   Peter Zajíček (vn), Ľubica Habart (vn), Martina Karnoková (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Jana Gubková Černá (vn), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Petra Noskaiová (a), Marian Olszewski (t), Jaroslav Pehal (b), Helga Varga Bachová (s), Karin Sandtnerová (a), Andrej Rapant (t), Igor Valentovič (b), Ján Maretta (b), Musica aeterna, Vox aeterna
 • Foto: Anton Zimmermann: Symphonies ANTON ZIMMERMANN: SYMPHONIES
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10001

  Musica aeterna Peter Zajíček, umelecký vedúci
  1. Anton Zimmermann: Symfónia C dur
   Musica aeterna, Peter Zajíček (vn)
  2. Anton Zimmermann: Symfónia E dur
   Musica aeterna, Peter Zajíček (vn)
  3. Anton Zimmermann: Sinfonia G dur
   Musica aeterna, Peter Zajíček (vn)
 • Foto: Anton Zimmermann: String Quartets Nos. 1 – 3 ANTON ZIMMERMANN: STRING QUARTETS NOS. 1 – 3
  2003 CD – Naxos 8.553952
  1. Anton Zimmermann: String Quartet No. 1 in E flat major, Op. 3
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  2. Anton Zimmermann: String Quartet No. 2 in B major, Op. 3
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  3. Anton Zimmermann: String Quartet No. 3 in F major, Op. 3
   Peter Zajíček, Miloš Valent, Ján Gréner, Peter Kiráľ, Musica aeterna
 • Foto: Georg Muffat: Concerti grossi, Nos. 1 – 6 GEORG MUFFAT: CONCERTI GROSSI, NOS. 1 – 6
  2001 CD – Naxos 8.555096
  1. Georg Muffat: Concerto No. 1 in D minor - Bona nova
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Georg Muffat: Concerto No. 2 in A major - Cor vigilans
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Georg Muffat: Concerto No. 3 in B major - Convalescentia
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  4. Georg Muffat: Concerto No. 4 in G minor - Dulce somnium
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  5. Georg Muffat: Concerto No. 5 in D major - Saeculum
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  6. Georg Muffat: Concerto No. 6 in A minor - Quis hic
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Georg Muffat: Concerti grossi, Nos. 7 – 12 GEORG MUFFAT: CONCERTI GROSSI, NOS. 7 – 12
  2001 CD – Naxos 8.555743
  1. Georg Muffat: Concerto No. 7 in E major - Deliciae Regum
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Georg Muffat: Concerto No. 8 in F major - Coronatio Augusta
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Georg Muffat: Concerto No. 9 in C minor - Victoria Maesta
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  4. Georg Muffat: Concerto No. 10 in G major - Perseverantia
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  5. Georg Muffat: Concerto No. 11 in E minor - Delirium Amoris
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  6. Georg Muffat: Concerto No. 12 in G major - Propitia Sydera
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: J. D. Zelenka: Sub olea pacis et palma virtutis J. D. ZELENKA: SUB OLEA PACIS ET PALMA VIRTUTIS
  2001 CD – Supraphon SU 3520-2232
  1. Jan Dismas Zelenka: Sub olea pacis et palma virtutis
   Musica Florea, Marek Štryncl (umv.), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.), Ensemble Philidor, Eric Baude-Delhommais (umv.), Boni Pueri, Pavel Horák (zbm.), Marek Štryncl (dir.)
 • Foto: Johann Matthias Sperger: String Symphonies JOHANN MATTHIAS SPERGER: STRING SYMPHONIES
  2001 CD – Naxos 8.554764
  1. Johannes Matthias Sperger: Symphony in C major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Johannes Matthias Sperger: Symphony in F major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Johannes Matthias Sperger: Symphony in B flat major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Johann Baptist Vanhal: Klavierquartette Op. 40, 1-3 JOHANN BAPTIST VANHAL: KLAVIERQUARTETTE OP. 40, 1-3
  1998 CD – MUSICA 790034-2
  1. Johann Baptist Vanhal: Klavierquartett Nr. 1 in Es Dur, op. 40/1
   Richard Fuller (cmb), Peter Zajíček (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  2. Johann Baptist Vanhal: Klavierquartett Nr. 2 in G Dur, op. 40/2
   Richard Fuller (cmb), Peter Zajíček (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  3. Johann Baptist Vanhal: Klavierquartett Nr. 3 in B Dur, op. 40/3
   Richard Fuller (cmb), Peter Zajíček (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
 • Foto: Georg Philipp Telemann: Ouvertures, Petite Suite GEORG PHILIPP TELEMANN: OUVERTURES, PETITE SUITE
  1997 CD – ARN 68338
  1. Georg Philipp Telemann: Ouverture en La majeur
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  2. Georg Philipp Telemann: Ouverture en Ré majeur "La bizarre"
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  3. Georg Philipp Telemann: Ouverture en Do majeur "La bouffonne"
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  4. Georg Philipp Telemann: Petite suite
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
 • Foto: Baroque Christmas BAROQUE CHRISTMAS
  1996 CD – Slovart Records SR-0004-2-131
  1. Arcangelo Corelli: Concerto VIII Op. 6, No. 8 "Fatto per la notte di natale"
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Giuseppe Torelli: Christmas Concerto Op. 8. No. 6 "In forma di Pastorale per Santissimo Natale"
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Georg Friedrich Händel: from Messiah
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  4. Giuseppe Sammartini: Christmas Concerto Op. 5, No. 6
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Anton Zimmermann: Six Quartets op. 3 : Quartets Nos. 4.-6. Vol. 2 ANTON ZIMMERMANN: SIX QUARTETS OP. 3 : QUARTETS NOS. 4.-6. VOL. 2
  1995 CD – Trevak TREC TREC 4-0016
  1. Anton Zimmermann: Quartet No. IV in C Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  2. Anton Zimmermann: Quartet No. V in D Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  3. Anton Zimmermann: Quartet No. VI in A Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
 • Foto: Georg Benda: Soirée à Gotha GEORG BENDA: SOIRÉE à GOTHA
  1995 CD – Slovart Records SR-0013-2-131
  1. Georg Benda: Sinfonia I
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  2. Georg Benda: Cephalus und Aurore / Sinfonia II (world premier recording)
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  3. Georg Benda: Scherzi notturni (world premier recording)
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  4. Georg Benda: Marianne / Sinfonia III (world premier recording)
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  5. Georg Benda: Er ist dahin der frühling meiner blüthe (world premier recording)
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
 • Foto: Johann Stamitz: Six trios pour orchestre Op.1 JOHANN STAMITZ: SIX TRIOS POUR ORCHESTRE OP.1
  1995 CD – ARN 68322
  1. Johann Stamitz: Sonate No. 1
   Musica aeterna
  2. Johann Stamitz: Sonate No. 2
   Musica aeterna
  3. Johann Stamitz: Sonate No. 3
   Musica aeterna
  4. Johann Stamitz: Sonate No. 4
   Musica aeterna
  5. Johann Stamitz: Sonate No. 5
   Musica aeterna
  6. Johann Stamitz: Sonate No. 6
   Musica aeterna
 • Foto: Anton Zimmermann: Six Quartets op. 3 : Quartets Nos. 1.-3. Vol. 1 ANTON ZIMMERMANN: SIX QUARTETS OP. 3 : QUARTETS NOS. 1.-3. VOL. 1
  1994 CD – Trevak TREC TREC 4-0015
  1. Anton Zimmermann: Quartet No. I in Es Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  2. Anton Zimmermann: Quartet No. II in B Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  3. Anton Zimmermann: Quartet No. III in F Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
 • Foto: Johann Sigismund Kusser: Six ouvertures de théâtre JOHANN SIGISMUND KUSSER: SIX OUVERTURES DE THÉÂTRE
  1993 CD – K617032
  1. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 1 in A Minor
   Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 2 in B-Flat Major
   Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 3 in C Major
   Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  4. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 4 in D Minor
   Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  5. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 5 in F Major
   Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  6. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 6 in G Minor
   Peter Zajíček (dir.), Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna
 • Foto: P. Petrus Peťko: Missa Ex G Jesuli Nati P. PETRUS PEŤKO: MISSA EX G JESULI NATI
  1993 CD – Trevak TREC TREC 4-0013
  1. P. Petrus Peťko: Missa ex G jesulati nati
   Pavol Mikula (s), Marta Beňačková (a), Lukáš Janiga (a), Richard Sporka (t), Peter Mikuláš (b), Schola Cantorum, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Anton Zimmermann: Instrumental Concertos ANTON ZIMMERMANN: INSTRUMENTAL CONCERTOS
  1992 CD – Trevak TREC TREC 4-0010
  1. Anton Zimmermann: Concerto for Double-bass and Orchestra in D Major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.), Radoslav Šašina (cb)
  2. Anton Zimmermann: Concerto for Harpsichord and Orchestra in D Major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: Heinrich Ignaz Franz Biber: Mensa sonora Pars VI, Sonatas a 5, Sonatas a 6 - Fidicinium sacro - profanum HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER: MENSA SONORA PARS VI, SONATAS A 5, SONATAS A 6 - FIDICINIUM SACRO - PROFANUM
  1992 CD – Slovart Records SR-0002-2-131
  1. Heinrich Ignaz Franz Biber: MENSA SONORA Pars VI
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Heinrich Ignaz Franz Biber: FIDICINIUM SACRO-PROFANUM
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Heinrich Ignaz Franz Biber: SONATAE TAM ARIS, QUAM AULIS SERVIENTES
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Johann Matthias Sperger: Symphonies for Strings JOHANN MATTHIAS SPERGER: SYMPHONIES FOR STRINGS
  1992 CD – Trevak TREC TREC 4-0006
  1. Johann Matthias Sperger: Symphony in C major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Johann Matthias Sperger: Symphony in F major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Johann Matthias Sperger: Symphony in B flat major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Music from Maria Theresa Time MUSIC FROM MARIA THERESA TIME
  1991 CD – Opus 9123292131

  (P. Roškovský, P. Bajan, J. I. Danik, J. Matejovič, J. M. Sperger, G. Dettelbach)
  1. Kamila Zajíčková (s), Marta Beňačková (a), Ladislav Neshyba (b), Richard Sporka (t), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.), Peter Zajíček (umv.)
 • Foto: Bach / Telemann / Händel : Cantatas BACH / TELEMANN / HÄNDEL : CANTATAS
  CD – Slovart Records SR-0003-2-131
  1. Kamila Zajíčková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Music from Trenčín MUSIC FROM TRENČÍN
  CD – Slovart Records
  1. Kamila Zajíčková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Sebastiano Bodino: Sonatas I. – VI. SEBASTIANO BODINO: SONATAS I. – VI.
  CD – Slovart Records SR-0008-2-131
  1. Sebastiano Bodino: Sonata I
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil (cmb), Musica aeterna
  2. Sebastiano Bodino: Sonata II
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil , Musica aeterna
  3. Sebastiano Bodino: Sonata III
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil , Musica aeterna
  4. Sebastiano Bodino: Sonata IV
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil (cmb), Musica aeterna
  5. Sebastiano Bodino: Sonata V
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (cmb), Pascal Dubreuil , Musica aeterna
  6. Sebastiano Bodino: Sonata VI
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil (cmb), Musica aeterna

Ocenenia

 • Cena ministra kultúry SR
  2017 za prínos v oblasti oživovania notových hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, za dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica Aeterna a osobnostný vklad ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudb

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Egon Krák: Umlčané múzy
  Koncertná lyrická tragédia podľa Horácia a Ovídia
  30. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sophie Daneman (s), Bork-Frithjof Smith (cn), Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Juraj Hatrík: Moment musical avec J. S. Bach
  Komorná kantáta pre soprán, flautu, lesný roh, husle, kontrabas a klavír
  11. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamila Zajíčková (s), Milan Brunner (fl), Peter Zajíček (vn), Ján Budzák (cr), Vojtech Kovács (cb), Valéria Kelly (pf)

Fotogaléria

 • Foto: festival Musica cameralis festival Musica cameralis« späť na zoznam Aktualizované: 13. 11. 2019