Profil osobnosti

Foto: Gejza Dusík Autor: Archív

Gejza Dusík

1. 4. 1907 Zavar – 6. 5. 1988 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

od 1928
Lekárska fakulta UK v Bratislave, zároveň súkromné štúdium hry na klavíri
1932 – 1936
Neues Wiener Konservatorium (kompozícia – Eugen Zándor)
1939 – 1949
pracovník Slovenského autorského zväzu
1942 – 1948
zakladateľ a riaditeľ vlastného hudobného vydavateľstva
1949 – 1974
riaditeľ Slovenského autorského zväzu

"Ako skladateľ, vyškolený na viedenských salónnych a operetných tradíciách, postupne hľadal a nachádzal žánrový výraz pre pôvodnú slovenskú tvorbu. Ťažiskom jeho tvorby sa stala síce opereta, ale popri nej vytvoril aj veľa skladieb tzv. vyššieho populáru, ktorý našiel uplatnenie v rozhlasových programoch a na promenádnych koncertoch. V operetnom žánri dospel k vytvoreniu vlastného, „dusíkovského“ melodicko-harmonického prejavu, ktorý môžeme identifikovať v operete Modrá ruža, Dvorná lóža a Hrnčiarsky bál, ako aj v mnohých piesňach (napr. Pieseň o vlasti). Dusík patrí k zakladateľom slovenského tanga a svojou rozmanitou a bohatou piesňovou tvorbou, obsahujúcou asi 300 piesní, stal sa hlavným predstaviteľom slovenskej populárnej hudby. Roku 1965 mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec a 1988 titul Národný umelec. Na jeho počesť SOZA každoročne udeľuje Cenu Gejzu Dusíka médiu za najväčší podiel vo vysielaní slovenskej pôvodnej tvorby."

 

(JURÍK, Marián: Gejza Dusík. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 87.)

Diela

 • opereta
 • Tisíc metrov lásky

  Opereta v 3 dejstvách (12 obrazoch) s dohrou
  1935 TEXT: Emanuel Brožík
  POSTAVY: Heda Marion, Dorka, Felix Verner, Armin Popper, Harry Beránek, Mazač, Anatol, Bambásek, Vodňanský, Hojer, Jozef
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Keď rozkvitne máj

  Opereta v troch dejstvách s prológom
  1938 TEXT: Pavol Braxatoris, Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Adam Skala, Eva, Ľubica, Saša, Rudolf Milan, Vladimír Bystrý, Dr. Hajný, Anasázius Papuľák, Teodor Klebetár, Bartolomej Biely, Profesor, Matrikár, Pisár, Švihák, Čašník, Bytná, Komorná, Policajt, Betka, Mariena, Zuzanka, Hanka, Vierka, Katka
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Modrá ruža

  Opereta v troch dejstvách (5 obrazoch)
  1939 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  POSTAVY: Lenoir (t), Sylva (s), Edmond Duval (t), Caniche (br), Jeanetta (s), Madam Denise, Dubois, Filip Plafón (t), Policajný prefekt, Jean
  OBSADENIE: vv, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tp, bat, ar, archi
 • Pod cudzou vlajkou

  Opereta v 4 obrazoch
  1940 TEXT: Celo Radványi, Oto Kaušitz
  POSTAVY: Dr. Ján Holub, Madeleine, Pierre, Gaston, Lecran, De Sorney, Loriot, Frondaie, Douleur, Plukovník Beaucourt, Major Jouvenel, Viliam Miller, Rose, Helène, Tekallah, Sindu, Yvette, Prof. Charles Tangens, Elza, Sluha, Strážnik
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Turecký tabak

  Opereta v 3 dejstvách
  1941 TEXT: Oto Kaušitz
  POSTAVY: Abdullah Hazi Hakmet, Danaja, Jumillac, Camille Durant, Rosette, Falloux, Malin, Valentín, Bretillard, Chambrier, Policajný inšpektor, Antoine, Slečna z banky
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Osudný valčík

  Opereta v 3 dejstvách (6 obrazoch)
  1943 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
  POSTAVY: Teofil Krušna, Ferko, Janko Petrík, Edita, Zemanka, Katka, Frico Britva, Zuzka, Schormann, Jožko, Willy, Greta, Marka, I. novinár, II. novinár, II. novinár, III. novinár
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Tajomný prsteň

  Opereta v troch dejstvách
  1944 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Zora Bystrická (s), Teodor Čierny (t), Peter Beník (t), Tomáš Kvetoň (t), Mary Patricková (s), Betty (s), Ervín Majráth (t)
  OBSADENIE: vv, orch
 • Zlatá rybka

  Opereta v dvoch dejstvách (3 obrazoch)
  1954 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  POSTAVY: Ondrej Kolárik, Jozef Suchý, Júlia Matúšková, Viliam Zelenay, Matej Gajdoš, Juraj Hazucha, Betka Kováčiková, Jano Slamka, Samo Jamka, Marta Jamková, Anka Jordánová, Peter Kamenický, Sekretárka, Konferencierka, Vrátnik
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Hrnčiarsky bál

  Opereta v 3 dejstvách
  1956 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Rafael Tomašovič, Serafína, Ilonka, Anička Koláriková, Flóriš Stacho, Ferko Kalafús, Gašpar Chitil, Katka, Peter, Alexander Benický, Šándor, Jarmočný spevák, Paľko, Exekútor, "Beisitzer", Hlavný usporiadateľ, Džbankársky majster
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Karneval na Rio Grande (Potulný spevák)

  Opereta v dvoch dejstvách (7 obrazoch)
  1963 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Don Gaspar, Doňa Klára, Victorio, Vargas, Francesco, Sebastian, Alfonzo, Pedro, Rosita, Izabela, Leonidas, Peppo, Firmino, Miguel, Major Mac Snarc
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Dvorná lóža

  Hudobná komédia v dvoch častiach
  1965 TEXT: podľa J. M. Crawforda, Jarko Elen
  POSTAVY: Jean, Kráľovná, Ministerský predseda, Gejza Spišák, Beatrice, Clarissa, Evelyne, Caroline, Kajetán Arzén, Severín, Babette, Dr. Mioba, Tajomník, Policajt, On, Ona
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • To by bola láska

  Hudobná komédia v dvoch častiach
  1971 TEXT: Pavol Braxatoris
  POSTAVY: Karol Zvonár, Eva, Dr. Tomaník, Teodor Maliniak, Viola, Fero Molnár, Vincent Bobuľa, Tóny Morálka, Viki Novotná, Paľo Tichý, Kúpeľní hostia
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • iné javiskové
 • Víno pre Marínu

  Scénická montáž
  1980 TEXT: Karel Tušek, Ľuboš Šterc s použitím povodných hudobných textov Pavla Braxatorisa a Ota Kaušitza
  POSTAVY: Zora, Marína, Oľga, Peter, Hlaváčik
 • symfonický orchester
 • Myra

  1934 OBSADENIE: orch
 • Ružová nálada, intermezzo

  1936 OBSADENIE: orch
 • Spomienka na Piešťany

  1936 OBSADENIE: orch
 • Na vlnách Dunaja

  1937 OBSADENIE: orch
 • Fantázia z operety Tajomný prsteň

  1947 OBSADENIE: orch
 • Idylické obrázky

  1949 VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: orch
 • Koncertný valčík

  1949 OBSADENIE: orch
 • Našim rekreantom

  1951 OBSADENIE: orch
 • Z melódie do melódie

  1951 OBSADENIE: orch
 • Rapsódia

  1953 OBSADENIE: orch
 • Orchestrálna suita

  1955 VYDAVATEĽ: Osveta
  OBSADENIE: orch
 • Obrázky z Trenčianskych Teplíc

  1956 OBSADENIE: orch
 • Podvečerná idyla

  1965 OBSADENIE: orch
 • Harmónia

  1971 OBSADENIE: orch
 • Nedeľa na dedine

  1971 OBSADENIE: orch
 • Prvomájová predohra

  1973 OBSADENIE: orch
 • Októbrová predohra

  1977 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Slávnostná suita

  1975 OBSADENIE: archi
 • Reminiscencie

  1977 OBSADENIE: archi
 • Slovenská rapsódia

  1977 OBSADENIE: archi
 • populárna hudba – piesne
 • Prenajmem ti svoje srdce

  TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Zatancuj si so mnou, holubička

  TEXT: Pavol Braxatoris
 • Neplač, neplač

  1934 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Neplač, že už za inou túžim

  1934 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: J. Stožický
 • Buď len mojou kamarátkou/Zda ještě víš/Mädel pass auf!

  1935 TEXT: Pavol Braxatoris/Josef Odcházel/Robert Jansen
  VYDAVATEĽ: Musikverlag Adolf Robitschek
 • Jak ti to dát znát/Kleine Mademoiselle

  1935 TEXT: Josef Odcházel/Robert Jansen
  VYDAVATEĽ: Musikverlag Adolf Robitschek
 • Tvoje rúčky biele

  1935 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: J. Stožický
 • Ty nevieš, jak je krásne

  1935 TEXT: Iľja Marko
  VYDAVATEĽ: J. Stožický
 • Keď naše tango zazneje

  1936 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: J. Stožický
 • Tá pieseň pôjde v šíry svet

  1936 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Ja som optimista

  1937 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Teodor Mesik
 • Jedinú na šírom svete radosť mám

  1938 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Každý si rád zavolá

  1938 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Nech je šťastný celý svet

  1938 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Panton
 • Pod slovenským nebom

  1938 TEXT: Oto Kaušitz
 • Rodný môj kraj

  1938 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: J. Stožický, Opus, Panton
 • To svoje srdce vrelé

  1938 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Čo sa mi môže stať

  1939 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Panton
 • Dedinka v údolí

  1939 TEXT: Oto Kaušitz
 • Lebo tu, lebo tam

  1939 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Len bez ženy

  1939 TEXT: Pavol Braxatoris
 • S tebou pod Tatrami

  1939 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: J. Stožický
 • Saigon

  1939 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: J. Stožický
 • Snáď aj ku mne raz láska príde

  1939 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Vám čarokrásnu pieseň zaspievam

  1939 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Až naše štastie odletí

  1940 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo, Panton
 • Nebozkané pery

  1940 TEXT: Oto Kaušitz
 • Vám, jedine vám

  1940 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Panton
 • Dnes si ešte mojou

  1941 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Dedinka, ty milá

  1942 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Každá kasáreň je jak lekáreň

  1942 TEXT: Pavol Čády
 • Najkrajšia hviezdička

  1942 TEXT: Pavol Čády
 • O tebe na fronte

  1942 TEXT: Pavol Čády
 • Podaj mi rúčku

  1942 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo, Panton
 • Poprosme hviezdy

  1942 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo, Panton
 • Povedz, i keď je pravda

  1942 TEXT: Oto Kaušitz
 • Život bez lásky

  1942 TEXT: A. Hudec
 • Môžeš byť jak cukrík sladká

  1943 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Ženy moje krásne

  1943 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Keby som sa nebál

  1944 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Mám ja klavír

  1944 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Tak nekonečne krásna

  1944 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo, Panton
 • Veselo sa na tento svet pozerám

  1944 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Až v chotári nevädze rozkvitnú

  1945 TEXT: Pavol Čády
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Keď rytmus volá

  1945 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Panton
 • Dve oči neverné

  1946 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo, Panton
 • Krásna zem, vábna zem

  1946 TEXT: Pavol Čády
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Moje malé dievčatko

  1946 TEXT: Pavol Čády
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Tam v diaľke, až za morom

  1946 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Už čaká Hron i Váh

  1946 TEXT: Nora Matejková
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Ešte sa nevydám

  1947 TEXT: Ján Ebringer
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Ľúbim vás

  1947 TEXT: J. E. Devínsky
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Široká cestička

  1947 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Tak smutno mi je bez teba

  1947 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Zbohom miláčik

  1947 TEXT: Ján Ebringer
  VYDAVATEĽ: Dusíkovo hudobné nakladateľstvo
 • Dievčatko z fabriky

  1948 TEXT: Oto Kaušitz
 • Prečo sa máme rozísť

  1948 TEXT: Oto Kaušitz
 • Banícki chlapci

  1950 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
 • Letelo vtáča nad nami

  1950 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
 • Nech pieseň sladká znie

  1950 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
 • Stará továreň

  1950 TEXT: Pavol Čády
 • Mladosti pieseň

  1951 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
 • Ružičky červené

  1951 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
 • Keď harmonika tíško znie

  1953 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Večer pri Dunaji

  1953 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
 • Kopaničiarska

  1954 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
 • Svetlo a tieň

  1954 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Osveta, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Marína

  1955 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Panton
 • O našom šťastí hrám

  1955 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Anička

  1956 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Májová láska

  1956 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Osveta
 • Návrat

  1956 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Netajím vám

  1956 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenský dom ĽUT
 • Spev, to je môj život

  1956 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Hviezdy nad Jadranom

  1957 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Poviem ti to jednou vetou

  1957 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Osveta
 • Svätojánske mušky

  1957 TEXT: Pavol Braxatoris
 • V zákrutách lásky

  1957 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Láska okolo blúdi

  1958 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Najkrajšia spomienka

  1959 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Osvetový ústav, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Ver mi, dievča

  1959 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Zradný telefón

  1959 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Na všetko idem s úsmevom

  1960 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Kniha spomienok

  1962 TEXT: Vít Ilek
 • Už pláva loď moja

  1962 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Daj gól!

  1964 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
 • Len tam chcem ísť

  1965 TEXT: Pavol Braxatoris
 • Mladosť

  1965 TEXT: Oto Kaušitz
 • Claudia Cora

  1966 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
 • Keď sa znovu stretneme

  1966 TEXT: Pavol Braxatoris
  VYDAVATEĽ: Panton
 • Ja sa nedám za nos vodiť

  1971
 • Nie som ja ešte tak starý

  1972 TEXT: Oto Kaušitz
 • Možno je to zvyk

  1974 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • ZELENAY, Pavol – ŠOLTÝS, Ladislav: Hudba, tanec, pieseň
  Zrod a prvé kroky slovenskej modernej populárnej hudby
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I.
  1989 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989, s. 340–341
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Cesty operety
  1982 Opus, Bratislava 1982
 • GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...
  Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 6, s. 3, 5
 • Umelecká kritika a publicistika
 • BLAHO, Vladimír: Večer operiet pred začiatkom jubilejnej 100. sezóny SND
  2019 In: operaslovakia.sk/vecer-operiet-pred-zaciatkom-jubilejnej-100-sezony-snd/
  Operaslovakia 2019
 • MARENČINOVÁ, Dita: Rôznorodosť žánrov hudobno-zábavného divadla v prešovskej Spevohre
  2019 In: operaslovakia.sk/roznorodost-zanrov-hudobno-zabavneho-divadla-v-presovskej-spevohre/
  Operaslovakia 2019
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Moja pieseň pre toho znie...
  Koncert Konzervatória v Bratislave k výročiu Gejzdu Dusíka
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 7
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dusíkovský večer na Novej scéne
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 40–41
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Vyhostené (?) dieťa múz
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 5, s. 24–27
 • DVOŘÁKOVÁ, Helena: Gejza Dusík rozbiehal slovenský pop a operetu. Prvé husle mal z paličiek
  2007 Pravda roč. 17, 2007, č. 75 (30.03.), s. 22
 • MARENČINOVÁ, Dita: Víno pre Marínu
  Nová slovenská opereta na scéne DJZ v Prešove
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 7, s. 5
 • PALOVČÍK, Michal: Divadlo Jonáša Záborského uviedlo Zlatú rybku
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 4, s. 164–165

Diskografia

 • Foto: Slovenský spevoherný svet SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0341-2631
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Predohra
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia – Iba raz
   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  3. Ján Móry: Slečna vdova – Kým vesna bude vládu mať
   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák) – Zvony domova
   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Gejza Dusík: Modrá ruža – Spomínam
   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  6. Karol Elbert: Do videnia, láska... – Tichý valčík
   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu – Ty nevieš, čo je pravá láska
   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka) – Pieseň o víne
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov – Pieseň o Paríži
   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Ako tulák
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – Biele noci
   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  12. Milan Novák: Plná poľná lásky – Drahá ku mne sa túľ
   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  13. Milan Novák: Nie je všedný deň – Pieseň o Bratislave
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  14. Milan Novák: Opera Mafiozo – Labutia pieseň
   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci – Pieseň verklikára
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  16. Igor Bázlik: Husári – Keď v žilách vášeň kypí
   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  17. Igor Bázlik: Veselica – Pieseň cigánky
   Sisa Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  18. Gejza Dusík: To by bola láska – Taký som prekvapený
   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
 • Foto: Antológia slovenskej populárnej hudby 10 : Stal sa zázrak ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ POPULÁRNEJ HUDBY 10 : STAL SA ZÁZRAK
  2007 CD – Hudobný fond SF 00522331
  1. Tomáš Seidmann: Keď sme v tráve sedeli
   Oľga Szabová-Velčovská (v), Orchester Gustáva Offermanna
  2. Jaroslav Laifer: Večer
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  3. Jaroslav Laifer: Kroky k tabuli
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  4. Pavol Zelenay: Bola jedna slečna
   Jozef Krištof (v), Gustav Brom Big-Band
  5. Ján Siváček: Vlčí mak
   Zuzka Lonská (v), Orchester Karla Vlacha
  6. Gejza Dusík: Už pláva loď moja
   Jozef Kuchár (v), Orchester Karla Vlacha
  7. Ján Melkovič: Prší
   Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Karla Vlacha
  8. Ľudovít Štassel: Sto chutí
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  9. Jaroslav Laifer: Stal sa zázrak
   Zdeněk Sychra (v), Orchester Karla Vlacha
  10. Pavol Zelenay: Domček pre dvoch
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Ferdinanda Havlíka
  11. Pavol Zelenay: List a twist
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Ferdinanda Havlíka
  12. Teodor Šebo-Martinský: Bláznivá melódia
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  13. Jaroslav Laifer: Týždeň bez teba
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  14. Braňo Hronec: Telegrafný kľúč
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  15. Wiliam Bukový: Povedz mi otec
   Jana Beláková (v), Michal Belák (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  16. Alois Bouda: Svadobný svedok
   Gabriela Hermélyová (v), Zbor Lubomíra Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  17. Jaroslav Laifer: Veronika
   Eva Marková (v), Miloš Marko (v), Jozef Krištof (v), L-kvarteto Jaroslava Laifera
  18. Miloš Lánik: Nad Sevillou
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  19. Róbert Hrebenár: Plesová rumba
   Eva Marková (v), Miloš Marko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  20. Milan Novák: Keby som mal dvadsaťdva
   Ivan Krajíček (v), Rytmická skupina Ľubomíra Stacha
  21. Wiliam Bukový: Pýtam sa, pýtam
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  22. Braňo Hronec: Oslia serenáda
   Zuzka Lonská (v), Vokálne kvarteto, Orchester Juraja Velčovského
  23. Ferdinand Brehovský: Nesebar spí
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  24. Braňo Hronec: In vino veritas
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Zbor, Combo Gustáva Offermanna
  25. Ľudovít Štassel: Mám rada rytmus
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
 • Foto: Antológia slovenskej populárnej hudby 9 : Najkrajšia spomienka ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ POPULÁRNEJ HUDBY 9 : NAJKRAJŠIA SPOMIENKA
  2007 CD – Hudobný fond SF 00512331
  1. Tomáš Seidmann: Rojčivé sny
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Teodor Šebo-Martinský: Pieseň o Uršuli
   Jozef Kuchár (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Gejza Dusík: Najkrajšia spomienka
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Andrej Lieskovský: Múdrejší ustúpi
   Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Andrej Lieskovský: Skryl sa mesiac
   Melánia Olláryová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Alois Bouda: Zemeguľa
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  7. Izidor Glorik: V neskorých hodinách
   Gabriela Hermélyová (v), Orchester Siloša Pohanku
  8. Vojtech Wick: V rytme kolies
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Ľubomír Stach: Spýtaj sa ma ráno
   Bea Littmannová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Ján Siváček: Na konečnej stanici
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  11. Karol Elbert: Jazva na topoli
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Ján Siváček: Jeden z dvoch
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  13. Andrej Lieskovský: Don Juan
   Zuzka Lonská (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  14. Karol Elbert: Baránok
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  15. Zdeněk Cón: Enciány
   Jozef Kuchár (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  16. Andrej Lieskovský: Modrý orgován
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  17. Pavol Zelenay: Môj ideál
   Gabriela Hermélyová (v), Orchester Karla Vlacha
  18. Andrej Lieskovský: Havana
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  19. Karol Elbert: Ples v lese
   Zuzka Lonská (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  20. František Havlíček: Pesnička z predmestia
   Melánia Olláryová (v), Inštrumentálna skupina Františka Havlíčka
  21. Pavol Zelenay: Starec a blues
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  22. František Havlíček: Je to maličkosť
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  23. Ján Ondruš: Kmotrovská polka
   Melánia Olláryová (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
 • Foto: Najkrajšie piesne Gejzu Dusíka NAJKRAJŠIE PIESNE GEJZU DUSÍKA
  2007 CD – Opus 91 2765-2
  1. Gejza Dusík: Rodný môj kraj
   Karol Duchoň (v)
  2. Gejza Dusík: Dedinka v údolí
   František Krištof Veselý (v)
  3. Gejza Dusík: Ja som optimista
   Milan Lasica (v)
  4. Gejza Dusík: Marína
   Ivan Stanislav (v)
  5. Gejza Dusík: Hrnčiarsky bál – Pieseň o rodnej zemi
   Peter Dvorský (v)
  6. Gejza Dusík: Modrá ruža – Modrá ruža
   Bea Littmannová (v), Jozef Kuchár (v)
  7. Gejza Dusík: Dve oči neverné
   Ivan Stanislav (v)
  8. Gejza Dusík: Najkrajšia hviezdička
   Bea Littmannová (v)
  9. Gejza Dusík: Veselo sa na tento svet pozerám
   Milan Lasica (v)
  10. Gejza Dusík: Možno je to zvyk
   Jana Kocianová (v)
  11. Gejza Dusík: Jedinú na šírom svete radosť mám
   Dušan Grúň (v)
  12. Gejza Dusík: Saigon
   Milan Lasica (v)
  13. Gejza Dusík: Tak nekonečne krásna
   Melánia Olláryová (v)
  14. Gejza Dusík: Čo sa mi môže stať
   Bea Littmannová (v), Jozef Kuchár (v)
  15. Gejza Dusík: Ja sa nedám za nos vodiť
   Tatiana Hubinská (v)
  16. Gejza Dusík: Až naše štastie odletí
   Peter Sedlák (v), Zora Kolínska (v)
  17. Gejza Dusík: Vám, jedine vám
   Zdeněk Sychra (v)
  18. Gejza Dusík: Nie som ja ešte tak starý
   Milan Lasica (v)
  19. Gejza Dusík: Keď harmonika tíško znie
   Zora Kolínska (v)
  20. Gejza Dusík: Podaj mi rúčku
   Dušan Grúň (v)
  21. Gejza Dusík: Ružičky červené
   Bea Littmannová (v)
  22. Gejza Dusík: Len bez ženy
   Zdeněk Sychra (v)
 • Foto: Gejza Dusík : Modrá ruža GEJZA DUSÍK : MODRÁ RUŽA
  1983 LP – Opus 9113 1289
  1. Gejza Dusík: Hrnčiarsky bál – Pieseň o rodnej zemi
   Peter Dvorský (t), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Gejza Dusík: Modrá ruža – Snáď aj ku mne raz láska príde
   Gabriela Beňačková (s), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Gejza Dusík: Tá pieseň pôjde v šíry svet
   Peter Dvorský (t), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Gejza Dusík: Modrá ruža – Vám čarokrásnu pieseň
   Božena Polónyiová (s), Peter Oswald (t), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj – Spomienky
   Božena Polónyiová (s), Miloslav Oswald (t), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Gejza Dusík: Modrá ruža – Čo sa mi môže stať
   Jozef Kuchár (v), Bea Littmannová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Gejza Dusík: Modrá ruža – Spomínam
   Peter Dvorský (t), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Gejza Dusík: Nebozkané pery
   Gabriela Beňačková (s), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj – Poď, uspi ma v objatí
   Gabriela Beňačková (s), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Gejza Dusík: Modrá ruža – Dobrú noc vám
   Božena Polónyiová (s), Peter Oswald (t), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Gejza Dusík: Tajomný prsteň – Na cestu žitia
   Božena Polónyiová (s), Peter Oswald (t), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Gejza Dusík: Modrá ruža – Modrá ruža
   Jozef Kuchár (v), Bea Littmannová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Stardust – Hviezdny prach STARDUST – HVIEZDNY PRACH
  1981 LP – Opus 9113 1097
  1. Hoagy Carmichael / arr. Lubomir Novosad: Stardust
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  2. Stevie Wonder / arr. Radko Tauber: You Are The Sunshine Of My Life
   Radko Tauber (gui), Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  3. Ján Siváček: Je máj
   Mojmír Hanák (pf), Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  4. Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj – Rodný môj kraj...
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  5. Ivan Horváth / arr. Max Wittmann: Nádej
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  6. Ali Brezovský / arr. Radko Tauber: Rozprávaj mi blues
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  7. Bigazzi-Tozzi / arr. Oldřich Bláha: Tu
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  8. George Harrison / arr. Max Wittmann: Something
   Lubomir Pleva (arm), Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  9. Martin Piroška / arr. Jiří Hudec: Uspávanka
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  10. Pavol Zelenay: Jedenásť
   Jaromír Hnilička (tr), Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  11. Jiří Hudec / arr. Lubomir Novosad: Nocturno
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  12. Leiber-Spector / arr. Mojmír Hanák: Spanish Harlem
   Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
 • Foto: Nestarnúce melódie NESTARNÚCE MELÓDIE
  1979 LP – Opus 9116 0709
  1. Zdeněk Cón: Nečakaj ma už nikdy
   Karol Duchoň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Gejza Dusík: Čo sa mi môže stať
   Dušan Grúň (v), Bea Littmannová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Pavol Čády: Biele margaréty
   Zdeněk Sychra (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Dušan Pálka: V Tatrách
   Marcela Laiferová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Gejza Dusík: Marína
   Miroslav Ličko (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Aladár Baláž: Miluška moja
   Miroslav Ličko (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Gejza Dusík: Poprosme hviezdy
   Dušan Grúň (v), Bea Littmannová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Dušan Pálka: So slzami v očiach
   Jana Kocianová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Pavol Čády: Mária, Marianna
   Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Gejza Dusík: Dve oči neverné
   Karol Duchoň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Jozef Frank Zemplínsky: Skôr než odídeš
   Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Karol Valečka: Lístoček z brezy
   Melánia Olláryová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  13. Karol Valečka: Pre pár modrých očí
   Gizela Oňová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  14. Pavol Čády: Padá rosička
   Miroslav Ličko (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  15. Karol Valečka: Neklopkaj večer môj milý
   Gizela Oňová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  16. Gejza Dusík: Ešte sa nevydám
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  17. Karol Valečka: Rád polku mám
   Miroslav Ličko (v), Karol Duchoň (v), Dušan Grúň (v), Zdeněk Sychra (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  18. Gejza Dusík: Ružičky červené
   Bea Littmannová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  19. Karol Elbert: Pohárik vínka
   Zdeněk Sychra (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  20. Gejza Dusík: Letelo vtáča nad nami
   Marcela Laiferová (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  21. Gejza Dusík: Až v chotári nevädze rozkvitnú
   Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  22. Gejza Dusík: Široká cestička
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  23. Viliam Kostka: Nerob si starosti, Miško
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  24. Viliam Kostka: Stupavská krčma
   Karol Duchoň (v), Dušan Grúň (v), Miroslav Ličko (v), Zdeněk Sychra (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  25. Andrej Lieskovský: Chodníček vyšliapaný
   Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  26. Karol Valečka: Pýtala sa mamička
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  27. Karol Valečka: Keď ku milej pôjdem
   Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  28. Gejza Dusík: Môžeš byť jak cukrík sladká
   Miroslav Ličko (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  29. Josef Vašica: Poľovníček
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  30. Ernest Genersich: Milá moja
   Zdeněk Sychra (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  31. Andrej Lieskovský: Záhorácka polka
   Anton Gajdoš (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  32. Josef Vašica: Ja som mladá vdova
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  33. Josef Vašica: Bratislava, mesto krásne
   Zora Kolínska (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  34. Juraj Viliam Schöffer: Čože je to päťdesiatka
   Zdeněk Sychra (v), Jozef Kuchár (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  35. Karol Valečka: V skalickom hájičku
   Karol Duchoň (v), Zdeněk Sychra (v), Miroslav Ličko (v), Dušan Grúň (v), Bezinky, Štúdiový orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Večerná nálada VEČERNÁ NÁLADA
  1975 LP – Opus 9116 0379
  1. Joseph Kosma: Les Fleur D'Amour
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  2. Pavol Zelenay: Májovou záhradou
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  3. Harry Warren: September In The Rain
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  4. Sid Lippman: Too Young
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  5. Ľudovít Štassel: Daždivý deň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  6. Ján Siváček: Je máj
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  7. Jerome Kern: All The Things You Are
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  8. Tomáš Seidmann: Pieseň si chráň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  9. Lionel Newman: Again
   Jozef Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  10. Bert Kaempfert: Strangers In The Night
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  11. Karol Elbert: Do zajtra čakaj
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  12. Cole Porter: C'est Magnifique
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  13. Peter de Rose: Deep Purple
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  14. Henri Betti: C'est Si Bon
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  15. Vieroslav Matušík: Letím
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  16. Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj – Rodný môj kraj...
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  17. František Havlíček: More
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  18. Vieroslav Matušík: Kým zaspím
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  19. George Cory: I Left My Heart In San Francisco
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  20. Hoagy Carmichael: The Nearness Of You
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  21. Cole Porter: True Love
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  22. Martin Piroška: Uspávanka
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  23. Fermo Dante Marchetti: Fascination
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  24. Sigmund Romberg: Will You Remember / Sweetheart
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  25. Walter Gross: Tenderly
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  26. Karol Elbert: Bol krásny deň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  27. Erno Rapee: Charmaine
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  28. Victor Young: Around The World
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  29. Bohuš Slezák: Spomienka na Teba
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  30. Mabel Wayne: Ramona
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Viliam Farkaš (dir.)
  31. Robert Burns: The Candlelight Waltz / Waterloo Bridge
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
 • Foto: Gabriela Hermeylová : Najkrajšia spomienka GABRIELA HERMEYLOVÁ : NAJKRAJŠIA SPOMIENKA
  1972 LP – Opus 9113 0043
  1. Michel Legrand: Nádej nájde nás
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  2. Ján Siváček: Ty nie si môj typ
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  3. Tomáš Seidmann: Ostaň stáť
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  4. Ľudovít Štassel: Mám stále plno ideálov
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  5. Vieroslav Matušík: Len snívaj
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  6. Vernon Duke: Smutný Valentín
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  7. Andrej Lieskovský: Môj manžel
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  8. Jule Styne: Verím
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  9. Rudolf Konečný: Jesenné odchody
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  10. Gejza Dusík: Najkrajšia spomienka
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  11. Hill David: Čakám
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  12. John Lennon, Paul McCartney: Vlak č. 13 (One After 909)
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
 • Foto: Slovenské evergreeny SLOVENSKÉ EVERGREENY
  1970 LP – Supraphon 0 13 0530
  1. Dušan Pálka: Ešte raz ku tebe prídem
   Ivan Stanislav (v), Rytmická skupina Vladimíra Macheka
  2. Ernest Genersich: Prečo tak pozde, krásna pani
   Viliam Sobolič (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miloš Machek (dir.)
  3. Viliam Kostka: Čakám ťa, čakám
   Zdeněk Sychra (v), Vokálne kvarteto, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Bohumil Trnečka (dir.)
  4. Gejza Dusík: Dedinka v údolí
   František Krištof Veselý (v), Tanečný orchester Tatra Revue, Juraj Berczeller (dir.)
  5. Ctibor Lenský: Nebolo to náhodou
   Melánia Olláryová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Bohumil Trnečka (dir.)
  6. Teodor Šebo-Martinský: Dnes mám prvé randevú
   Jiří Štědroň (v), Gustav Brom Big-Band
  7. Pavol Čády: Biele margaréty
   Norbert Fiebig (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miloš Machek (dir.)
  8. Gejza Dusík: Rodný môj kraj
   Jozef Kuchár (v), Vokálne kvarteto, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miloš Machek (dir.)
  9. Róbert Hrebenár: Čo srdce nečušíš
   Dušan Grúň (v), Vokálne kvarteto, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Bohumil Trnečka (dir.)
  10. František Kováčik: Nesmúť za mnou
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miloš Machek (dir.)
  11. Jozef Frank Zemplínsky: Skôr než odídeš
   Jiří Štědroň (v), Gustav Brom Big-Band
  12. Karol Elbert: Do zajtra čakaj
   Helena Blehárová (v), Gustav Brom Big-Band
  13. Zdeněk Cón: Nečakaj ma už nikdy
   Jozef Kuchár (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Bohumil Trnečka (dir.)
  14. Andrej Lieskovský: Náladová láska
   Tatiana Hubinská (v), Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (dir.)
 • Foto: Traditional club hrá slovenských autorov : Bratislavské blues TRADITIONAL CLUB HRÁ SLOVENSKÝCH AUTOROV : BRATISLAVSKÉ BLUES
  1970 LP – Opus 1 15 0870
  1. Gejza Dusík: Každý si rád zavolá
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  2. Karol Elbert: Starosti
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  3. František Havlíček: Svitanie
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  4. Teodor Šebo-Martinský: To mi povedz, dievča
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  5. Jaroslav Laifer: Malé medvieďa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  6. Ľudovít Štassel: Bratislavské blues
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf, umv.), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  7. Andrej Lieskovský: Nie som žiarlivá
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf, umv.), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  8. Vieroslav Matušík: Veľká chvíľa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  9. Pavol Zelenay: Práve rok
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Miloslav Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  10. Igor Čelko: Balada pre Láďa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  11. Tomáš Seidmann: Tak dávno to už viem
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  12. Ján Siváček: Jeden z dvoch
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)

Ocenenia

 • Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  2007 - in memoriam
 • Vyberte si pesničku
  - 3. cena za pieseň Len tam chcem ísť

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Gejza Dusík: Víno pre Marínu
  Scénická montáž
  8. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, SK
  INTERPRETI: Tibor Harakály (dir.), Ján Šilan (réžia)
 • Gejza Dusík: To by bola láska
  Hudobná komédia v dvoch častiach
  12. 6.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Nová scéna, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zdeněk Macháček (dir.), Ivan Krajíček (réžia)
 • Gejza Dusík: Dvorná lóža
  Hudobná komédia v dvoch častiach
  16. 2.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, SK
  INTERPRETI: Rudolf Šulák (dir.), František Krištof Veselý (réžia)
 • Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák)
  Opereta v dvoch dejstvách (7 obrazoch)
  2. 6.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátne divadlo, Košice, SK
  INTERPRETI: Radovan Fest-Spišiak (dir.), Kornel Hájek (réžia)
 • Gejza Dusík: Hrnčiarsky bál
  Opereta v 3 dejstvách
  28. 9.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátne divadlo, Košice, SK
  INTERPRETI: Radovan Fest-Spišiak (dir.), Branislav Kriška (réžia)
 • Gejza Dusík: Zlatá rybka
  Opereta v dvoch dejstvách (3 obrazoch)
  9. 7.
  1954
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Nová scéna, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bohuš Slezák (dir.), František Krištof Veselý (réžia)
 • Gejza Dusík: Tajomný prsteň
  Opereta v troch dejstvách
  14. 10.
  1944
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Frešo (dir.), Drahoš Želenský (réžia)
 • Gejza Dusík: Osudný valčík
  Opereta v 3 dejstvách (6 obrazoch)
  20. 2.
  1943
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Viliam Schöffer (dir.), Drahoš Želenský (réžia)
 • Gejza Dusík: Turecký tabak
  Opereta v 3 dejstvách
  26. 4.
  1941
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Drahoš Želenský (réžia)
 • Gejza Dusík: Pod cudzou vlajkou
  Opereta v 4 obrazoch
  1. 5.
  1940
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Frešo (dir.), Drahoš Želenský (réžia)
 • Gejza Dusík: Modrá ruža
  Opereta v troch dejstvách (5 obrazoch)
  4. 4.
  1939
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Viliam Schöffer (dir.), Drahoš Želenský (réžia)
 • Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj
  Opereta v troch dejstvách s prológom
  14. 5.
  1938
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), František Krištof Veselý (réžia), Josef Křepela (réžia)
 • Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj
  Opereta v troch dejstvách s prológom
  14. 5.
  1938
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Gejza Dusík: Tisíc metrov lásky
  Opereta v 3 dejstvách (12 obrazoch) s dohrou
  5. 12.
  1935
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), František Krištof Veselý (réžia)


« späť na zoznam Aktualizované: 16. 09. 2019