Profil osobnosti

Foto: Tibor Frešo Autor: Anton Šmotlák

Tibor Frešo

20. 11. 1918 Spišský Štiavnik – 7. 7. 1987 Piešťany

vážna hudba
skladba, dirigovanie

Bio

Bio

1934 – 1939
Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (kompozícia – Alexander Moyzes, dirigovanie – Josef Vincourek, klavír – Anna Kafendová)
1938 – 1939
hudobný redaktor, klavirista a hudobný režisér bratislavského Rádiojournalu
1939 – 1942
Regia Accademia di Santa Cecilia v Ríme (kompozícia – Ildebrando Pizzetti, dirigovanie – Bernardino Molinari, Antonio Pedrotti)
1942 – 1949
dirigent opery SND
1949 – 1952
umelecký šéf opery v Košiciach
1952 – 1953
šéfdirigent Slovenskej filharmónie
od 1953
dirigent, šéfdirigent a umelecký šéf opery v Slovenskom národnom divadle

"Dominantu Frešovej skladateľskej tvorby tvoria hudobno-dramatické diela. Prvé z nich je opera Martin a slnko. Príbeh o oslobodení slnka z väzenia dedinským mládencom Martinom sa pohybuje na hranici reality a fantastickosti ľudovej tvorivosti, vyznačuje sa výraznou kresbou postáv i množstvom rozprávkových – neraz tancom oživených – scén, ako aj využívaním prózy. Hudba vychádza primárne z hudobného impresionizmu a slovenskej ľudovej melodiky – tvoria spoločný základ rozmanitých inšpiračných zdrojov. Hudba baletu Narodil sa chrobáčik je zámerne jednoduchá, ale nie primitívna. Orchestrálne obsadenie je komorné, ale jeho farbitosť je obdivuhodná. Zvlášť pozoruhodné je pretavenie slovenských ľudových podnetov a využívanie sólistických nástrojov. Najväčším a najvýznamnejším Frešovým dielom je opera-koláž François Villon. Zaujímavosťou diela je, že titulná postava je činoherná; aj postava komentátora Villonovho života, jeho strýka Guillauma de Villon, má nemalé prozaické úseky. V hudobnej zložke dominuje lyrizmus spevných a dynamizmus tanečných scén; občas sa vyskytne aj ich symbióza: spevy s tanečným podtextom. Opera François Villon je určitou analógiou opery Richarda Straussa Gavalier s ružou – centrálny rytmický útvar diela tvorí valčíkový rytmus. Nie je to viedenský valčík, ale francúzsky (ravelovský) – adekvátny lokalite, kde sa dej odohráva – pravda, len geograficky, nie časovo. Hudba je primárne inšpirovaná francúzskym impresionizmom, ako aj inými skladateľmi, poznačenými impresionistickými vplyvmi, najmä Puccinim. Základný kontrast diela vytvára protipostavenie trojdobých rytmov a chorálových úsekov – má zrejme ideový podtext: život-smrť."

 

(VAJDA, Igor: Tibor Frešo. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 97.)

Diela

 • opera
 • Martin a slnko

  Operná rozprávka pre deti v dvoch častiach
  1973 70'
  TEXT: Alexandra Braxatorisová, Branislav Kriška, preklad Anna Plšková
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Martin (br), Milica (s), Matka (a), Vládca Studené slnko (bbr), Studená princezná (s), Pandúr/Čarodejník (bbr), Tetka/Vrana (a), Valasi (3s, t), Maco Mrmľoš (b)
  OBSADENIE: vv, CM, orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi
  Ikona audio
 • François Villon

  Opera-koláž v ôsmich obrazoch
  1981–1983 TEXT: Július Gyermek podľa F. Villona, preklad Ján Smrek, Ivan Mojík
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • balet
 • Narodil sa chrobáčik (Chalúpka pod borievkou)

  Balet pre najmenších v siedmich obrazoch
  1978–1979 TEXT: Boris Slovák na motívy J. Karafiáta
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2, cl, 2fg, 2cr, 2tr, tn, tp, bat, 2ar, cel, xlf, archi
 • orchester
 • Koncertná predohra op. 8

  pre veľký orchester
  1939 13'
  OBSADENIE: orch
 • Na stráž

  Pochod pre veľký orchester
  1939 3' 30''
  OBSADENIE: orch
 • Prológ

  pre symfonický orchester
  1941 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Symfonický prológ

  pre veľký orchester
  1942 16' 10''
  OBSADENIE: orch
 • Ruský tanec

  pre veľký orchester
  1947 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Nové ráno

  Symfonická báseň pre veľký orchester
  1950 19'
  OBSADENIE: orch
 • Oslobodenie (Scherzo quasi una fantasia)

  Symfonická báseň pre veľký orchester
  1955 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Sen vojaka

  Tanečné scény pre orchester
  1959 12'
  OBSADENIE: orch
 • Medzinárodná suita

  pre veľký orchester
  1973 5'
  OBSADENIE: orch
 • Festivalová predohra BHS op. 30

  pre veľký orchester
  1977 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Malá rozhlasová suita

  pre malý orchester
  1938 14' 30''
  OBSADENIE: orch
 • Suita op. 27

  pre sláčikový orchester a čembalo
  1976 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cmb, archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Tri piesne z okolia Štrby

  pre hlas a orchester
  6' 40''
  OBSADENIE: v, orch
 • Meditácia

  pre mezzosoprán a veľký orchester
  1943 20'
  OBSADENIE: ms, orch
 • Tri oravské piesne

  pre soprán a veľký orchester
  1953 14'
  OBSADENIE: s, orch
 • Drapte, drapte, drapulienky

  pre soprán a malý orchester
  1957 2' 30''
  OBSADENIE: s, orch
 • Pieseň letcov

  pre tenor a malý orchester
  1959 4'
  OBSADENIE: t, orch
 • Skica op. 28

  pre soprán, sólové husle a orchester
  1976 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, vn, orch
 • Alfa a omega

  Päť piesní pre soprán a malý orchester
  1978 13'
  TEXT: Ján Stacho
  OBSADENIE: s, orch
 • Päť piesní

  pre soprán a orchester na poéziu J. W. Goetheho
  1980 19' 40''
  TEXT: J. W. Goethe, preklad J. Krčméry
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Stabat mater

  Kantáta pre soprán a tenor sólo, miešaný zbor a orchester
  1940 24' 30''
  OBSADENIE: s, t, CM, orch
 • Poľana, poľana

  pre tenor a mužský zbor
  1957 3' 30''
  OBSADENIE: t, CMa
 • Matke

  Lyrická kantáta pre mezzosoprán, ženský zbor, recitátora a veľký orchester
  1959 14'
  TEXT: F. Andrašík
  OBSADENIE: ms, CF, spk, orch
 • Hymnus o vlasti

  Slávnostná kantáta pre barytón, miešaný zbor a orchester
  1960 14'
  OBSADENIE: br, CM, orch
 • Spev o žene op. 25

  pre alt sólo, mužský hlas, detský a miešaný zbor a veľký orchester
  1975 21'
  TEXT: Jela Krčméry, Alexandra Braxatorisová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: a, vm, CB, CM, orch
 • Modrá planéta

  Poéma pre detský hlas, alt, barytón, miešaný zbor a orchester na slová Vladimíra Reisela
  1986 TEXT: Vladimír Reisel
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: a, br, CM, orch: 4fl (1flp), 3ob (1ci) 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, org, archi
 • zbor a orchester
 • Ozývaj sa, hora

  pre zbor a malý orchester
  1957 2' 40''
  OBSADENIE: CM, orch
 • Vyletel sokol

  pre zbor a malý orchester
  1958 3'
  OBSADENIE: CM, orch
 • Ej, horička strombatá

  pre zbor a malý orchester
  1959 4'
  OBSADENIE: CM, orch
 • Tri ľudové piesne

  pre ženský zbor a orchester
  1960 OBSADENIE: CF, orch
 • Pieseň všetkých

  pre miešaný zbor a veľký orchester
  1970 14'
  TEXT: Mária Rázusová-Martáková
  OBSADENIE: CM, orch
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Fantázia

  pre klavír a orchester
  1956 OBSADENIE: pf, orch
 • Malý klavírny koncert, op. 26

  so sprievodom komorného orchestra
  1975 17'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Fanfáry mieru

  pre súbor dychových nástrojov
  1982 OBSADENIE: fiati
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Pospešte sem pastuchovia

  OBSADENIE: pf
 • Scherzo

  1936 OBSADENIE: pf
 • Miniatúrna suita op. 7

  pre klavír
  1940 10'
  VYDAVATEĽ: Matica slovenská, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Dvojhlasá invencia

  pre klavír
  1942 1' 30''
  OBSADENIE: pf
 • Dziždžik padá

  pre klavír
  1942 2'
  OBSADENIE: pf
 • Trojhlasná fúga a mol

  pre klavír
  1942 2' 20''
  OBSADENIE: pf
 • Trojhlasná fúga c mol

  pre klavír
  1942 2'
  OBSADENIE: pf
 • Ruský tanec

  pre klavír
  1947 5'
  OBSADENIE: pf
 • Romanca

  pre klavír
  1959 4'
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Variácie na pastorálnu tému

  pre flautu a klavír
  1938 12' 30''
  OBSADENIE: fl, pf
 • Capriccio

  pre husle a klavír
  1939 3' 45''
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn, pf/orch
 • Elégia

  pre violončelo a klavír
  1950 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: vc, pf
 • Skladba pre fagot a klavír

  1961 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fg, pf
 • Skladba pre flautu a klavír

  1961 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Skladba pre hoboj a klavír

  1961 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ob, pf
 • Skladba pre klarinet a klavír

  1961 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl, pf
 • Skladba pre lesný roh a klavír

  1961 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cr, pf
 • Skladba pre trombón a klavír

  1961 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: tn, pf
 • Skladba pre trúbku a klavír

  1961 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Panton
  OBSADENIE: tr, pf
 • Malá fantázia

  pre klavír a kontrabas
  1968 6' 40''
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: cb, pf
 • Romanca

  pre husle a klavír
  1984 OBSADENIE: vn, pf
 • dva klavíry
 • Čertova stena (skica z filmu)

  pre dva klavíry
  3' 30''
  OBSADENIE: 2pf
 • sláčikové kvarteto
 • Na dedine op. 4

  pre sláčikové kvarteto
  1938 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto

  1981 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • deväť nástrojov
 • Zdravica (Eugenovi Suchoňovi)

  pre štyri lesné rohy a sláčikové kvinteto
  1987 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 4cr, 2vn, vl, vc, cb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Vianočná pieseň

  pre spev a sláčikové kvarteto
  1942 4' 30''
  OBSADENIE: v, 2vn, vl, vc
 • Pieseň o jari

  pre spev, flautu a harfu na texty Vladimíra Reisela
  1972 4'
  TEXT: Vladimír Reisel
  OBSADENIE: v, fl, ar
 • Po daždi

  pre hlas, flautu a harfu na text Vladimíra Reisela
  1974 8'
  TEXT: Vladimír Reisel
  OBSADENIE: v, fl, ar
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Verše do pamätníka

  1937 OBSADENIE: v, pf
 • Najkrajší sen op. 3

  Cyklus piatich piesní pre soprán a klavír
  1938–1940 TEXT: Emil Bohuslav Lukáč, Pavol Gašparovič Hlbina, Rudolf Dilong
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Jarný motýľ

  1940 2' 30''
  TEXT: Iľja Jozef Marko
  OBSADENIE: v, pf
 • Matka

  1940 3' 40''
  TEXT: Anton Prídavok
  OBSADENIE: v, pf
 • Išli tri panenky z Turca

  pre spev a klavír
  1942 2'
  OBSADENIE: v, pf
 • Keď do vojny pôjdeme

  pre spev a klavír
  1942 2' 30''
  OBSADENIE: v, pf
 • Keď som išol z vojny

  pre spev a klavír
  1942 1' 30''
  OBSADENIE: v, pf
 • Keď vojačik narukoval

  pre spev a klavír
  1942 1' 30''
  OBSADENIE: v, pf
 • Legenda

  pre spev a klavír
  1942 3' 10''
  TEXT: J. Matovič
  OBSADENIE: v, pf
 • Neprídeš?

  pre spev a klavír
  1942 2' 10''
  TEXT: M. Prochádzka
  OBSADENIE: v, pf
 • Nit krajšeho dzivčatečka

  pre spev a klavír
  1942 2'
  OBSADENIE: v, pf
 • Prečo ťa rada

  pre spev a klavír
  1942 3'
  OBSADENIE: v, pf
 • Pri Prešporku

  pre spev a klavír
  1942 2'
  OBSADENIE: v, pf
 • Svieti mesiac

  pre spev a klavír
  1942 3'
  OBSADENIE: v, pf
 • V tom mederskom háji

  pre spev a klavír
  1942 2'
  OBSADENIE: v, pf
 • Za svitania

  pre spev a klavír
  1942 3' 30''
  TEXT: A. Behulová
  OBSADENIE: v, pf
 • Len slovko

  pre bas a klavír
  1943 2'
  TEXT: Ján Cintuľa
  OBSADENIE: b, pf
 • Z jabloní kvet padá

  pre spev a klavír
  1944 4'
  TEXT: Viola Štepanovičová
  OBSADENIE: v, pf
 • Moje dve ženy

  1946 3'
  TEXT: Endre Ady
  OBSADENIE: v, pf
 • Šachovnica

  1946 TEXT: I. Mísaľ
  OBSADENIE: v, pf
 • Narodeniny

  pre soprán a klavír
  1947 4'
  OBSADENIE: s, pf
 • Nad perinku

  pre alt a klavír
  1959 4'
  TEXT: Janko Jesenský
  OBSADENIE: a, pf
 • Zmierenie

  pre spev a klavír
  1959 3'
  TEXT: I. Mísaľ
  OBSADENIE: v, pf
 • Detským srdciam

  Cyklus šiestich piesní pre soprán a klavír
  1960 12'
  TEXT: Krista Bendová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Tri piesne

  pre mezzosoprán a klavír
  1960 10'
  TEXT: Krista Bendová, Ján Rak
  OBSADENIE: ms, pf
 • Nová jar

  Cyklus šiestich piesní pre mezzosoprán a orchester
  1961 TEXT: Maša Haľamová, Ján Rak, Krista Bendová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ms, pf
 • Piesne o sne

  Cyklus piesní pre soprán a klavír na slová Vladimíra Reisela
  1972 17'
  TEXT: Vladimír Reisel
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Spev o žene

  1976 TEXT: J. Krčméry-Vrteľová, A. Braxatorisová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • Rosa

  Piesňový cyklus na slová P. Koyša
  1984 10'
  TEXT: Pavel Koyš
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • inštruktívne
 • Boľavé líčko, Večer, Hruška

  pre spev a klavír
  OBSADENIE: v, pf
 • Kolo, kolo mlynské

  OBSADENIE: pf
 • Sonatína pre najmenších

  OBSADENIE: pf
 • Vianočná uspávanka

  pre klavír sólo
  1942 2' 30''
  OBSADENIE: pf
 • V detskej izbičke

  Šesť skladieb pre začiatočníkov
  1957 VYDAVATEĽ: Opus, Hudobné centrum
  OBSADENIE: pf
 • Šesť pesničiek pre deti

  pre detský zbor so sprievodom huslí (prázdne struny)
  1974 8'
  TEXT: F. Hrubín, preklad J. Krčméry, A. Braxatorisová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB, vn
 • Stupnica piesní

  Osem piesní pre spev a klavír
  1975 8'
  TEXT: Ján Andel
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • Zvieratká – muzikanti op. 29

  Päťnásť detských piesní so sprievodom orchestra/klavíra
  1977 TEXT: Alexandra Braxatorisová
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vv, orch/pf
 • Ide Peter do školy

  pre spev (detský zbor) a klavír
  1980 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: v/CB, pf
 • Štyri pesničky pre mládež

  so sprievodom klavíra
  1981 TEXT: F. Hrubín, preklad J. Krčméry
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vv, pf
 • hudba pre divadlo
 • Molière: Tartuffe

 • Mária Rázusová-Martáková: Gajdoš Filúz

  Scénická hudba k rovnomennej hre pre klavír sólo
  1942–1943 20' 10''
  OBSADENIE: pf
 • Peter Zvon: Tanec nad plačom

  Scénická hudba k činohre pre orchester
  1943 25'
 • úpravy folklóru
 • Myjavské svadobné piesne

  pre sóla a ľudový orchester
  5'
  OBSADENIE: vv, folkb
 • A tam dole za Dunajom

  1942 2'
  OBSADENIE: CF
 • Ani by som neverila

  1942 2'
  OBSADENIE: CF
 • Slovenské ľudové piesne

  1948 OBSADENIE: v, pf
 • Kôšik

  pre orchester
  1951 19'
  OBSADENIE: orch
 • Ach, Bože môj, prebože môj

  pre soprán a orchester
  1959 3'
  OBSADENIE: s, orch
 • Štyri piesne z Terchovej

  pre soprán a orchester
  1959 OBSADENIE: s, orch
 • Cepíkový tanec

  pre malý orchester
  1972 15'
  OBSADENIE: orch
 • úpravy
 • J. Bilnický: Symfónia Es dur

  úprava a dokomponovanie chýbajúcich hlasov
  1942 8'
 • Z klavírnych skladieb Josefa Suka

  pre sláčikový orchester
  1942 7'
  OBSADENIE: archi
 • zborové
 • Dobrú noc, má milá

  1942 3'
  OBSADENIE: CF
 • Dýnom, dánom

  1942 1' 30''
  OBSADENIE: CMa/CM
 • Ej, nepi koňu vodu

  1942 3'
  OBSADENIE: CMa
 • Janíčko, Janko

  1942 1' 30''
  OBSADENIE: CF
 • Keď sa dievča od mamičky

  1942 2'
  OBSADENIE: CF
 • Lietala mi lastovienka, lietala

  1942 2'
  OBSADENIE: CF
 • Na Dunaji šaty prala

  1942 1' 30''
  OBSADENIE: CF
 • Na tichom Dunaji

  1942 1' 30''
  OBSADENIE: CF/CM
 • Na tom našom záhumí

  1942 1' 30''
  OBSADENIE: CF
 • Nit krajšeho dzivčatečka

  1942 2'
  OBSADENIE: CM/CMa
 • Ó, Zem ty krásna

  1942 4' 30''
  TEXT: Andrej Žarnov
  OBSADENIE: CM
 • Od Dunaja hlbokého

  1942 2'
  OBSADENIE: CF
 • Okolo Trnavy

  1942 3'
  OBSADENIE: CM
 • Ore Janík, ore

  1942 2'
  OBSADENIE: CF
 • Preletel sokol cez ten háj

  1942 2'
  OBSADENIE: CF
 • Susedov Janíčko

  1942 1' 30''
  OBSADENIE: CF
 • Svieti mesiac

  1942 3'
  OBSADENIE: CM
 • Tam za vodou biely dom

  1942 2'
  OBSADENIE: CM/CMa
 • Zaleť sokol, biely vták

  1942 2'
  OBSADENIE: CF
 • Geroj partizán

  1959 5'
  OBSADENIE: CMa
 • Po mieri

  1959 3'
  OBSADENIE: CMa
 • Domovina moja

  Trojhlasná oslavná pieseň pre detský zbor
  1983 TEXT: Vojtech Mihálik
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • hudba k filmu
 • Leto pod Kriváňom

  pre malý orchester
  1943 15'
  RÉŽIA: E. Mateička
  OBSADENIE: orch
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Lúč č. 1, 2

  1942 RÉŽIA: E. Mateička, P. Bielik
 • Pod holým nebom

  1942 14'
  RÉŽIA: P. Bielik
 • O zdravie robotníka (Vyšné Hágy)

  pre orchester
  1943 12'
  RÉŽIA: P. Bielik
  OBSADENIE: orch
 • Denník z Tatier

  pre veľký orchester
  1946 15'
  RÉŽIA: V. Sent
  OBSADENIE: orch
 • Pukanskí kolári

  1947 RÉŽIA: V. Bahna
 • Deti mieru

  1955 RÉŽIA: P. Solan
 • dlhometrážny hraný film
 • Čertova stena

  1949 55' 30''
  RÉŽIA: V. Wassermann
 • V piatok trinásteho

  pre veľký orchester
  1957 30'
  RÉŽIA: P. Bielik
  OBSADENIE: orch

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • SEDLICKÝ, Tibor: Tibor Frešo
  1998 K dejinám zborového spevu na Slovensku 3, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1998, s. 16–17
 • VAJDA, Igor: Frešo, Tibor
  1998 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 96–99
 • ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri
  1986 Opus, Bratislava 1986, s. 103–111
 • BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983, s. 156–157
 • KOZÁK, Jan a kol.: Tibor Frešo
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 306–308
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Tibor Frešo
  1964 Slovenská hudba v profiloch a rozboroch, Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 319–325
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VONGREJ, Ľudovít: Hudobné soirée v SND k storočnici Tibora Freša a Bartolomeja Urbanca
  2019 In: operaslovakia.sk/hudobne-soiree-v-snd-k-storocnici-tibora-fresa-a-bartolomeja-urbanca/
  2019
 • UNGER, Pavel: Storočnica Tibora Freša, maestra zázračných rúk a rýchlych temp
  2018 In: www.operaslovakia.sk/storocnica-tibora-fresa-maestra-zazracnych-ruk-a-rychlych-temp/
  Opera Slovakia 2018
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 5
 • UNGER, Pavel: Deti v Opere
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 1-2, s. 29
 • ČAVOJSKÝ, Ladislav: Trochu Dobšinský, oveľa viac Dobšinská ľadová jaskyňa
  2007 Literárny (dvoj)týždenník 2007, č. 1-2, s. 13
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Hor sa na vkusnú rozprávku
  2006 Sme. Práca. [príloha Kultúra] 20.12. roč. 38, 2006, č. 292, s. 22
 • KUPKOVÁ, Jana: Chrobáčikovia opäť na scéne SND
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 4, s. 24
 • JURÍK, Marián: Spomíname
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 21, s. 2
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: V šedastých farbách
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 11, s. 2
 • UNGER, Pavel: Bystričania deťom
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 4, s. 6
 • DLOUHÝ, Oleg: Opera pre deti
  1994 Literárny týždenník 1994, č. 5, s. 15
 • VARKONDOVÁ, Alia Krista: Matiné k nedožitým sedemdesiatinám národného umelca Tibora Frešu
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 22, s. 7
 • -E.B.-: Spomienka na umelca
  1988 Život 1988, č. 46, s. 59
 • HALLON, Ľubor: Tvorivá symbióza : K nedožitým 70. narodeninám Tibora Frešu
  1988 Práca 18.11. 1988, č. 272, s. 6
 • BACHLEDA, Stanislav: Zakladateľská osobnosť : Odišiel prvý slovenský operný dirigent Tibor Frešo
  1987 Smena 1987, č. 164 (16. 7.), s. 6
 • Priekopník našej hudobnej kultúry : Posledná rozlúčka s národným umelcom Tiborom Frešom
  1987 Pravda 1987, č. 164 (16. 7.), s. 2
 • NOROVSKÝ, V.: Prispel k dirigovaniu i tvorbe : Za národným umelcom Tiborom Frešom
  1987 Ľud 1987, č. 159 (10. 7.), s. 6
 • PALOVČÍK, Michal: Pomáhal budovať operné divadelníctvo : Za dirigentom a hudobným skladateľom Tiborom Frešom
  1987 Pravda 1987, č. 159 (10. 7.), s. 5
 • Za národným umelcom T. Frešom
  1987 Práca 1987, č. 158 (9. 7.), s. 1, 2
 • -ab-: Za národným umelcom Tiborom Frešom
  1987 Večerník 1987, č. 132 (8. 7.), s. 5
 • VARKONDOVÁ, Alia Krista: Za národným umelconm Tiborom Frešom
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 15, s. 5
 • VARKONDOVÁ, Alia Krista: Poľská premiéra Frešovho baletu Narodil sa chrobáčik
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 13, s. 6
 • -vb-: Za Tiborom Frešom
  1987 Sloboda 1987, č. 30, s. 4
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Nečakaný odchod
  1987 Nové slovo 1987, č. 28
 • Za tvorcami : Tibor Frešo
  1987 Slovensko 1987, č. 10, s. 14
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Chrobáčiky v televíznom podaní
  1986 Večerník 1986, č. 211 (28. 10.), s. 5
 • PALOVČÍK, Michal: Odkaz stredoveku : Slovenské národné divadlo uviedlo premiéru novej opery
  1986 Pravda 1986, č. 57 (11. 3.), s. 5
 • F-a: Zaujímavá inscenácia pozoruhodného diela : Nová pôvodná opera v Slovenskom národnom divadle v Bratislave
  1986 Hlas ľudu 1986, č. 57 (8. 3.), s. 6
 • ZUZKIN, E.: Úsilie o modernú javiskovú výpoveď : Frešov Francois Villon na scénu opery SND
  1986 Ľud 1986, č. 47 (25. 2.), s. 8
 • R. N.: Roztopašný chudák Francois : Celoštátna premiéra novej opery Tibora Freša
  1986 Práca 1986, č. 41 (18. 2.), s. 6
 • POLAKOVIČOVÁ, Viera: Experiment podčiarkol komornosť inscenácie
  1986 Večerník 1986, č. 33 (17. 2.), s. 5
 • VAJDA, Igor: Frešov vrcholný opus
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 5, s. 8
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Opera o francúzskom básnikovi na spôsob koláže
  1986 Nové slovo 1986, č. 9
 • UNGER, Pavel: Zo života básnika
  1986 Film a divadlo 1986, č. 13, s. 11
 • ČÁRSKA, Etela: Operný dirigent a skladateľ
  1985 Pravda 1985, č. 163 (13. 7.), s. 3
 • Toman, V.: Predstavujeme nových národných umelcov : Vysoké pocty za angažovanú a tvorivú činnosť
  1985 Ľud 1985, č. 107 (8. 5.), s. 5
 • CÓN, Peter: Harmonický základ hudby
  1985 Smena 1. 5. 1985, č. 102, s. 4
 • HUBOVÁ, Dagmar: Venované deťom : O premiére baletu T. Frešu Narodil sa chrobáčik
  1985 Práca 1985, č. 44 (21. 2.), s. 6
 • F-a: Balet pre najmenších : Frešovo dielo konečne aj na bratislavskej scéne
  1985 Hlas ľudu 1985, č. 43 (20. 2.), s. 3
 • (jony): "Chrobáčika" čaká dlhý život
  1985 Večerník 1985, č. 35 (19. 2.), s. 5
 • JAVORSKÝ, Igor: Narodil sa chrobáčik : Úspešná premiéra Frešovej baletnej rozprávky v SND
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 7, s. 5
 • VAJDA, Igor: Vydarená interpretácia druhej Šostakovičovej opery
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 2, s. 5
 • MARCZELLOVÁ, Zuzana: Národný umelec Tibor Frešo
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 10, s. 4
 • UNGER, Pavel: Lady Katarína
  1985 Film a divadlo 1985, č. 8, s. 10
 • FREŠO, Tibor – TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Opera je životaschopná : Hosť Nového slova - národný umelec Tibor Frešo
  1985 Nové slovo 1985, č. 31, s. 13
 • ONDREJIČKOVÁ, Ivica: Tretinu tvorby venoval deťom : Taký je divadelný život
  1985 Život 1985, č. 21, s. 30 – 33
 • -mg-: Narodil sa chrobáčik
  1985 Život 1985, č. 18, s. 58–59
 • ROMANOV, Tomáš: Roztancovaní chrobáci
  1985 Film a divadlo 1985, č. 17, s. 12
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Kruté a dojímavé dielo
  1985 Nové slovo 1985, č. 1
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Významná operná udalosť
  1984 Nové slovo 1984, č. 47
 • POHRONEC, Juraj: V zajatí dvoch svetov : Dirigent a skladateľ Tibor Frešo jubiluje
  1983 Ľud 1983, č. 274 (19. 11.), s. 4
 • FREŠO, Tibor – MAKOVÍNI, Jakub: Na aktuálne operné témy : S dirigentom a skladateľom zaslúžilým umelcom Tiborom Frešom
  1983 Smena 1983, č. 232 (2. 10.), s. 6
 • GREGOR, Vladimír: Premiéra Frešovho detského baletu v Ostrave
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 4, s. 5
 • FREŠO, Tibor – VARKONDOVÁ, Alia Krista: Priniesť čosi nové : Hovoríme so zaslúžilým umelcom Tiborom Frešom, hudobným skladateľom a dirigentom SND
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 23, s. 3
 • UNGER, Pavel: Opäť v SND
  1983 Film a divadlo 1983, č. 9, s. 24–25
 • FREŠO, Tibor – ONDREJIČKOVÁ, Ivica: Radosť tvoriť pre deti
  1983 Život 1983, č. 47, s. 22–23
 • VARKONDOVÁ, Alia Krista: Narodil sa chrobáčik
  1982 Večerník 1982, č. 256 (29. 12.), s. 5
 • TRIBEL, Gašpar: Dvojrozhovor na Stravinského tému s inscenátormi opery Osud zhýralca zaslúžilými umelcami T. Frešom a B. Kriškom
  1982 Večerník 1982, č. 35 (19. 2.), s. 6–7
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Symfonické koncerty
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 5, s. 3
 • FREŠO, Tibor; G. T.: Na koncertné témy : Hovorí dirigent SND, zaslúžilý umelec Tibor Frešo
  1981 Večerník 1981, č. 80 (24. 4.), s. 6–7
 • FREŠO, Tibor – GROŠ, M.: Elektra je skúškou kvality
  1980 Večerník 1980, č. 192 (30. 9.), s. 5
 • DVORSKÝ, Peter – FREŠO, Tibor – KRIŠKA, Branislav – CZAKOVÁ, Anna: Tri hlasy – tri pozdravy
  1979 Večerník 1979, č. 89 (6. 5.), s. 6
 • ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Gramorecenzie : Tibor Frešo
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 15, s. 5
 • (ki): Hral talentovaný rumunský huslista : Abonentný koncert Slovenskej filharmónie
  1978 Ľud 1978, č. 303 (23. 12.), s. 5
 • BAGIN, Pavol: Jubilujúci dirigent
  1978 Nové slovo 1978, č. 47 (23. 11.), s. 20
 • Áá: K šesťdesiatke Tibora Frešu
  1978 Ľud 1978, č. 273 (18. 11.), s. 5
 • PALOVČÍK, Michal: Dával krásu, získal vďaku : Zaslúžilý umelec Tibor Frešo 60-ročný
  1978 Pravda 1978, č. 273 (18. 11.), s. 5
 • FREŠO, Tibor – VARKONDOVÁ, Ália: Inventúra tvorivých dekád
  1978 Večerník 1978, č. 227 (17. 11.), s. 6, 7
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6, s. 1, 4
 • KOWALSKI, Stanislav: Venovaný výročiu Zdeňka Nejedlého : Slávnostný koncert Slovenskej filharmónie
  1978 Ľud 1978, č. 33 (8. 2.), s. 5
 • FULKA, Vladimír: Slávnostný koncert
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 7, s. 4
 • VARKONDOVÁ, A.: Retrospektíva, bilancia – súčasnosť : Zaslúžilý umelec Tibor Frešo jubiluje
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 22, s. 3
 • BERNÁTOVÁ, Zdenka: Tibor Frešo – šesťdesiatročný
  1978 Rozhlas 1978, č. 48, s. 3
 • FREŠO, Tibor – ŠPÁNIK, Július: Tri otázky Tiborovi Frešovi
  1978 Učiteľské noviny 1978, č. 47, s. 12
 • M. G.: O svojich láskach najláskavejších : Jubilujúci skladateľ a dirigent Tibor Frešo
  1978 Slovensko 1978, č. 11, s. 11
 • BLAHO, Jaroslav: Z galérie opery SND : Tibor Frešo
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 10, s. 5
 • ANTOŠKOVÁ, Zuzana: O operných láskach
  1973 Rozhlas 1973, č. 6, s. 13
 • Analýzy diel
 • BERGER, Igor: Tibor Frešo: Šesť pesničiek pre deti
  1980 Rytmus 1980, č. 9, s. 5
 • BERGER, Igor: Tibor Frešo: Šesť pesničiek pre deti
  1980 Rytmus 1980, č. 8, s. 7
 • BERGER, Igor: Tibor Frešo: Šesť pesničiek pre deti
  1980 Rytmus 1980, č. 7, s. 5
 • BERGER, Igor: Tibor Frešo: Šesť pesničiek pre deti
  1980 Rytmus 1980, č. 11, s. 5
 • BERGER, Igor: Tibor Frešo: Šesť pesničiek pre deti
  1980 Rytmus 1980, č. 10, s. 5
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Tibor Frešo: Martin a slnko
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 14, s. 5
 • ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov
  Frešov Hymnus o vlasti
  1959 Slovenská hudba 1959, č. 7-8, s. 324–325

Diskografia

 • Foto: 4 storočia kontrabasu na Slovensku 4 STOROČIA KONTRABASU NA SLOVENSKU
  2016 CD – Slovak Double Bass Club
  1. Tibor Frešo: Malá fantázia
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  2. Stanislav Palúch: Remone
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Bassome mucho
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  4. Ľudovít Rajter: Sonatína pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  5. Vojtech Didi: Fare musica
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Kupkovič: Sonatina G dur
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  7. Vladimír Martinka: Magický kaštieľ vo Veľkom Bieli
   Ján Krigovský (cb), Vladimír Martinka (pf)
  8. Wenzel Kallusch: Variácie pre kontrabas a orchester (arr. pre G-violone) "Schöne Minka"
   Ján Krigovský (cb), Collegium Wartberg
  9. Johannes Matthias Sperger: Sonáta h mol pre viedenský violon a violončelo
   Ján Krigovský (cb), Tomáš Kardoš (vc)
  10. Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  11. Marcel Comendant: Fantázia pre kontrabas, cimbal a sláčikové kvinteto "Rinadlo Oláh"
   Ján Krigovský (cb), Marcel Comendant (zmb), Dalibor Karvay (vn), Ján Kružliak, jr. (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Metod Podolský (cb)
 • Foto: Janko Blaho JANKO BLAHO
  2011 CD – Opus 91 2828-2
  1. Bedřich Smetana: Predaná nevesta (úryvky)
   Janko Blaho (t), Helena Bartošová-Schutzová (s), Orchester Opery SND, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
  2. Bedřich Smetana: Čertova stena (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  3. Antonín Dvořák: Jakobín (úryvok)
   Janko Blaho (t), Zita Frešová-Hudcová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  5. Giuseppe Verdi: Úryvky z opier Un ballo in maschera, Rigoletto, Il trovatore
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  6. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  7. Stanislav Moniuszko: Halka (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Tibor Andrašovan (dir.)
  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin (úryvok)
   Janko Blaho (t), Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  9. Giacomo Puccini: Madama Butterfly (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  10. Charles Gounod: Faust (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), František Zvarík (b), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
   Janko Blaho (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Daniela Kardošová hrá diela Dezidera Kardoša DANIELA KARDOŠOVÁ HRÁ DIELA DEZIDERA KARDOŠA
  2008 CD – A.L.I. Records AI 6262-2
  1. Dezider Kardoš: Klavírna suita č. 1 op. 1
   Daniela Kardošová (pf)
  2. Dezider Kardoš: Klavírna suita č. 2 op. 5
   Daniela Kardošová (pf)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40
   Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Tibor Frešo (dir.)
  4. Dezider Kardoš: Bagately op. 18
   Daniela Kardošová (pf4m), Tatiana Lenková-Hurová (pf4m)
  5. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 2 op. posth.
   Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: French Piano Music FRENCH PIANO MUSIC
  2006 CD – Point Classics
  1. Camille Saint-Saëns:
   Tibor Frešo (dir.), Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia, Sylvia Čápová-Vizváry (pf)
 • Foto: Tibor Frešo TIBOR FREŠO
  1978 LP – Opus 9110 0699
  1. Tibor Frešo: Prológ
   Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
  2. Tibor Frešo: Martin a slnko
   Jarmila Smyčková (s), Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
  3. Tibor Frešo: Suita op. 27
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Portrét Jána Cikkera PORTRÉT JÁNA CIKKERA
  1966 LP – Supraphon DV 6208
  1. Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1 – Allegro fresco
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22 – Na zelenej lúčke
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Spomienky op. 25 – Adagio. Molto vivo. Allegro moderato
   Česká filharmonie, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Rudolf Macudziński (pf), Orchester Opery SND, Ján Cikker (dir.)
  5. Ján Cikker: Ráno op. 24
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Ján Cikker: Juro Jánošík
   Gustáv Papp (t), Václav Nouzovský (b), Mária Kišonová-Hubová (s), Ferdinand Krčmář (b), Ivan Finko (v), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.)
  7. Ján Cikker: Vzkriesenie
   Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (v), Jaroslava Procházková (v), Soňa Rudišová (v), Zbor Národného divadla, Milan Malý (zbm.), Orchester Národného divadla, Jaroslav Krombholc (dir.)
 • Foto: Andrej Kucharský ANDREJ KUCHARSKÝ
  LP – Supraphon 0 12 0708
  1. Bedřich Smetana:
   Andrej Kucharský (t), Tibor Frešo (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Peter Mikuláš. Bass. Operatic Arias PETER MIKULÁŠ. BASS. OPERATIC ARIAS
  CD – Opus
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Tibor Frešo (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor

Ocenenia

 • Pribinov kríž II. triedy
  2009 - In memoriam

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Tibor Frešo: Zdravica (Eugenovi Suchoňovi)
  pre štyri lesné rohy a sláčikové kvinteto
  6. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Corni di Bratislava, Moyzesovo kvarteto, Radoslav Šašina (cb)
 • Tibor Frešo: François Villon
  Opera-koláž v ôsmich obrazoch
  14. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Frešo (dir.), Július Gyermek (réžia)
 • Tibor Frešo: Rosa
  Piesňový cyklus na slová P. Koyša
  13. 9.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jarmila Smyčková (s), Ľudovít Marcinger (pf)
 • Tibor Frešo: Narodil sa chrobáčik (Chalúpka pod borievkou)
  Balet pre najmenších v siedmich obrazoch
  16. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Zajko (réžia)
 • Tibor Frešo: Dychové kvinteto
  28. 11.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Tibor Frešo: Festivalová predohra BHS op. 30
  pre veľký orchester
  16. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
 • Tibor Frešo: Suita op. 27
  pre sláčikový orchester a čembalo
  23. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Tibor Frešo: Skica op. 28
  pre soprán, sólové husle a orchester
  8. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Tibor Frešo: Spev o žene op. 25
  pre alt sólo, mužský hlas, detský a miešaný zbor a veľký orchester
  10. 3.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nina Hazuchová (a), Mikuláš Huba (spk), Dievčenský zbor Plameň, Spevácky zbor Slniečko, Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
 • Miloslav Kořínek: Allegro brillante
  7. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
 • Alexander Moyzes: Povesť o Jánošíkovi
  Rapsodická suita pre veľký orchester op. 76
  7. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
 • Tibor Frešo: Martin a slnko
  Operná rozprávka pre deti v dvoch častiach
  18. 1.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Frešo (dir.), Branislav Kriška (réžia)
 • Eugen Suchoň: Svätopluk ESD 80
  Hudobná dráma v troch dejstvách
  10. 3.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)
 • Ján Cikker: Beg Bajazid
  Opera v troch dejstvách s prológom
  16. 2.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Hadraba (b), Emil Schütz (br), Gustáv Papp (t), Ferdinand Krčmář (b), Bohuš Hanák (br), Mária Kišonová-Hubová (s), Helena Bartošová-Schutzová (a), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)
 • Tibor Frešo: Oslobodenie (Scherzo quasi una fantasia)
  Symfonická báseň pre veľký orchester
  28. 10.
  1955
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
 • Ján Cikker: Juro Jánošík
  Opera v 6 obrazoch
  10. 11.
  1954
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), František Zvarík (b), Imrich Gál (bbr), Zita Frešová-Hudcová (s), Juraj Martvoň (br), Bohuš Hanák (br), Juraj Wiedermann (b), Janko Blaho (t), Ján Hadraba (b), Karol Sekera (t), Ladislav Černý (b), Dita Gabajová (ms), Franjo Hvastija (bbr), Zdenko Hrůza (b), Emil Schütz (bbr), Václav Nouzovský (b), Janka Gabčová (a), Margita Česányiová (s), Ferdinand Krčmář (b), Anna Hornungová (s), Tatjana Masariková (ms), Marta Meierová (a), Štefan Gábriš (t), Ivan Finko (b), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)
 • Tibor Frešo: Nové ráno
  Symfonická báseň pre veľký orchester
  1951 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Tibor Frešo (dir.)
 • Gejza Dusík: Tajomný prsteň
  Opereta v troch dejstvách
  14. 10.
  1944
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Frešo (dir.), Drahoš Želenský (réžia)
 • Gejza Dusík: Pod cudzou vlajkou
  Opereta v 4 obrazoch
  1. 5.
  1940
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Frešo (dir.), Drahoš Želenský (réžia)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Tibor Frešo: Narodil sa chrobáčik (Chalúpka pod borievkou)
  Balet pre najmenších v siedmich obrazoch
  21. 2.
  1987
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Teatr Wielki, Poznań, PL
  INTERPRETI: Antoni Gref (dir.), Boris Slovák (réžia)

Audio

 • Frešo, Tibor: Prológ
 • Frešo, Tibor: Martin a slnko (úvod)  Anna Czaková (s), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 06. 2019