Profil osobnosti

Foto: Juraj Tandler Zdroj: Archív HC

Juraj Tandler

10. 6. 1934 Tornaľa – 11. 1. 2020 Bratislava

vážna hudba
skladba
pedagóg – hudobnoteoretické predmety, skladba

Bio

Bio

1958
pedagóg na LŠU v Bratislave
1958
absolvent Vyššej hudobnej školy pre vzdelávanie učiteľov hudobných škôl (husle – Viliam Kořínek)
1972 – 1977
JAMU v Brne (kompozícia – Miloslav Ištvan)
1977 – 2014
pedagóg hudobno-teoretických predmetov, sluchovej analýzy a kompozície na Konzervatóriu v Bratislave

"Tandlerove skladby z obdobia štúdia a tesne po ňom vychádzali z vysokoškolských poznatkov a najvýraznejšou z nich sa stalo Sláčikové kvarteto č. 1 (1974), ktoré odznelo aj na Hudobnom festivale v Brne. Jeho základným hudobným ideálom bolo tvoriť podľa doteraz nedefinovaných vnútorných pravidiel, ktoré majú svoje korene v klasicistickej prostote, prehľadnosti, rešpektovaní usporiadania a čistoty štýlu. Snažil sa odpútať od konštruktivizmu, vždy mu bola blízka hudobná spontánnosť. Pritom hľadal vo voľnej atonalite nový spôsob vyjadrenia, jazyk bez cudzích prvkov. Vo svojich skladbách – pravdepodobne aj pod vplyvom komponovania veľkého množstva inštruktívnej literatúry, ktorá musela byť technicky nenáročná a ľahko vnímateľná – sa snažil o zjednodušovanie hudobnej reči. Tento proces vyústil v posledných skladbách – Suite pre sólovú flautu (1994), v Adlibitkách pre pozitív (1991), Misse brevis (1996) a hlavne v Sláčikovom kvartete č. 3 (1997) do tandlerovskej Novej jednoduchosti."

(SLIACKA, Daniela: Juraj Tandler. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 279.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Hry

  pre veľký symfonický orchester
  1975 OBSADENIE: orch
 • Per orchestra

  1983 20'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Suita

  pre sláčikový orchester
  1978 22'
  OBSADENIE: archi
 • Malé divertimento č. 1

  pre žiacky sláčikový orchester
  1987 OBSADENIE: archi
 • Malé divertimento č. 2

  pre žiacky sláčikový orchester
  1987 OBSADENIE: archi
 • Musica festiva

  pre dychový orchester
  1992 VYDAVATEĽ: Národné osvetové centrum
  OBSADENIE: fiati
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Dievča a smrť

  pre veľký symfonický orchester a recitátora
  1976 27'
  TEXT: M. Gorkij
  OBSADENIE: spk, orch
 • Pieseň na staročínsky text "Kým more dvíha sa"

  pre ženský hlas a žiacky orchester
  2011–2012 OBSADENIE: s, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Úpravy slovenských ľudových piesní

  OBSADENIE: vv, CM, archi (CM; CMa)
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncertná hudba

  pre klarinet a komorný orchester
  1977 27'
  OBSADENIE: cl, orch
 • sólový nástroj
 • Suita

  pre husle sólo
  1973 OBSADENIE: vn
 • Bagately

  pre gitaru sólo
  1981 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: gui
 • Miniatúry

  pre gitaru sólo
  1981 OBSADENIE: gui
 • Adagio a Allegro

  pre violončelo
  1985 OBSADENIE: vc
 • Prelúdium pre kontrabas sólo

  1991 OBSADENIE: cb
 • Suita

  pre sólovú flautu
  1994 OBSADENIE: fl
 • Prelúdium a tance

  pre sólové husle
  2000 7' 46''
  OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Suita

  pre klavír
  1972 9'
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Tri prelúdiá

  pre organ
  1987 7'
  OBSADENIE: org
 • Adlibitky

  pre organ
  1991 OBSADENIE: org
 • Spln (Kaleidoskop)

  pre organ
  2004 OBSADENIE: org
 • Všednôstky (Adlibitky č. 2)

  pre organ
  2010 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Zrodenie dňa

  1975 10'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Tri skladbičky

  pre klarinet a klavír
  1984 OBSADENIE: cl, pf
 • Sonatina a due movimenti

  per violino e pianoforte
  2002 OBSADENIE: vn, pf
 • tri nástroje
 • Šesť štúdií

  pre flautu, klarinet a fagot
  1973 OBSADENIE: fl, cl, fg
 • Invencie

  1979 9'
  OBSADENIE: tr, pf, cb
 • štyri nástroje
 • Dialógy

  pre bicie nástroje a organ
  1974 OBSADENIE: org, 3bat: pto, hi-hat, trg, 2tpc, 6tom, 3tp, cmp
 • Einé II.

  Suita pre komorný súbor
  1980 8' 30''
  OBSADENIE: fl, vn, gui, vc
 • Quartettino per clarinetti

  2001 OBSADENIE: 3cl, clb
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  1974 17'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 „Tri spevy“

  1984 14'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  1997 13'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • šesť nástrojov
 • Einé I.

  Suita pre komorný súbor
  1977 OBSADENIE: fl, ob, vn, vl, vc, ar
 • Malá suita

  pre dychové nástroje
  2005 OBSADENIE: fl, ob, cl, sxa, cr, fg
 • Kaleidoskop

  pre komorný súbor
  2010 OBSADENIE: 3fl, vn, vl, vc
 • 10–15 nástrojov
 • Vihrávanie

  pre sólové husle a komorný súbor
  1987 12'
  OBSADENIE: vn, ens: fl, on, cl, fg, tr, tn, vl, vc, cb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Nové prebudenie

  Komorná kantáta na text R. Thákura pre mezzosoprán, barytón, recitátora a komorný súbor
  1973 12'
  TEXT: Rabíndranáth Thákur
  OBSADENIE: ms, br, spk, ens: fl, vl, clb, bat: trg, cio, pto, gng, 3tom, vbf
 • Oriešky

  Dievčenské dvojspevy s flautou a gitarou
  1979 OBSADENIE: 2vf, fl, gui
 • Čakanie na deň

  päť dievčenských spevov s flautou, husľami a violončelom
  1983 10'
  OBSADENIE: v, fl, vn, vc
 • Túženie po rose

  Spevy pre ženský hlas a slačikové kvarteto
  2009 OBSADENIE: vf, 2vn, vl, vc
 • inštruktívne
 • Suita

  pre štvoro huslí
  1972 OBSADENIE: 4vn
 • Klavírne skladbičky

  1988 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • Ostinato

  pre dva barytónové akordeóny
  1995 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2ac
 • Rondo

  pre husle a klavír
  1995 OBSADENIE: vn, pf
 • Tri tančeky

  pre zobcovú flautu, husle a klavír
  1996 OBSADENIE: fld, vn, pf
 • miešaný zbor
 • Ti čičmanské štiri zvoni

  1977 OBSADENIE: CM
 • Prebúdzanie vtákov

  Štyri spevy pre miešaný zbor
  1978 OBSADENIE: CM
 • Fašánek

  Spevy na ľudové texty pre miešaný zbor
  1985 OBSADENIE: CM
 • Pater noster

  pre miešaný zbor
  1992 OBSADENIE: CM
 • Ave Maria

  pre miešaný zbor
  1993 OBSADENIE: CM
 • Tre canti

  pre miešaný zbor
  1995 OBSADENIE: CM
 • Zakliata

  pre miešaný zbor
  1998 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Modlitba

  pre miešaný zbor
  1999 OBSADENIE: CM
 • Anča

  2009 TEXT: Ján Smrek
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Zlatá muzika

  pre mužský zbor
  2004 TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Dva ženské zbory

  na text M. Haľamovej
  1972 TEXT: Maša Haľamová
  OBSADENIE: CF
 • Túženie po rose

  Štyri dievčenské zbory
  1986 OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Tri balady

  pre chlapčenský zbor
  1991 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • sóla, zbor a nástroje
 • Missa brevis

  1996 10'
  OBSADENIE: vv, CM, org, 2vn, vl, vc, cb
 • Prosby

  pre soprán, husle, zbor a organ
  2002 OBSADENIE: s, vn, CM, org

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • HOCHEL, Stanislav: Skromný a nedocenený...
  Za Jurajom Tandlerom (1934-2020)
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 1-2, s. 20
 • ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 38–39
 • BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 35
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012
  Muchovo kvarteto
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 22–23
 • JARTIM, Juraj: Juraj Tandler – Cis dur alebo ais mol?
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 6, s. 4
 • HOCHEL, Stanislav: Jubilant Juraj Tandler
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 11, s. 2
 • ADAMČIAK, Milan: Päťdesiatnik Juraj Tandler
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 14, s. 7

Diskografia

 • Foto: Musica nova spiritualis MUSICA NOVA SPIRITUALIS
  2014 CD – Katolícka univerzita v Ružomberku
  1. Rastislav Adamko: Proglas
   Schola cantorum PF KU v Ružomberku, Janka Bednáriková (dir.)
  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  3. Peter Groll: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256
   Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  5. Milan Dubovský: Ave verum
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  6. Peter Hochel: Ubi caritas
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri
   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)
  9. Rastislav Adamko: Mystérium
   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  10. Stanislav Hochel: Ave Maria
   Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)
  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum
   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna (s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  12. Mirko Krajči: Psalmus 131
   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  14. Peter Groll: Ave verum corpus
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
 • Foto: Violin Solo 4 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA
  2012 CD – Pavlík Records PA 0108-2-132
  1. Tadeáš Salva: Burleska
   Milan Paľa (vn)
  2. Juraj Tandler: Suita
   Milan Paľa (vn)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Milan Paľa (vn)
  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Milan Paľa (vn)
  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
   Milan Paľa (vn)
  6. Pavol Šimai: Pyramída
   Milan Paľa (vn)
  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
   Milan Paľa (vn)
  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Milan Paľa (vn)
  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance
   Milan Paľa (vn)
  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  11. Peter Machajdík: Peroket
   Milan Paľa (vn)
  12. Juraj Beneš: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  13. Juraj Beneš: Lamento
   Milan Paľa (vn)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Tandler: Spln (Kaleidoskop)
  pre organ
  16. 6.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konzervatórium v Bratislave, Organová sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Slovík (org)
 • Juraj Tandler: Kaleidoskop
  pre komorný súbor
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Flautissimo, Veronika Vitázková (fl), Zuzana Bujnová (fl), Mária Pindešová (fl), Pavol Varga (vn), Lukáš Turčina (vl), Pavol Kulifaj (vc)
 • Juraj Tandler: Sonatina a due movimenti
  per violino e pianoforte
  26. 4.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konzervatórium v Bratislava, Koncertná sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Tomka (vn), Peter Hochel (pf)
 • Juraj Tandler: Prelúdium a tance
  pre sólové husle
  14. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)
 • Juraj Tandler: Prelúdium pre kontrabas sólo
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb)
 • Juraj Tandler: Sláčikové kvarteto č. 3
  18. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Tandler: Suita
  pre sólovú flautu
  27. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Karin Hübnerová (fl)
 • Juraj Tandler: Adlibitky
  pre organ
  1991 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Irma Skuhrová (org)
 • Juraj Tandler: Čakanie na deň
  päť dievčenských spevov s flautou, husľami a violončelom
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alžbeta Bukoveczka (ms), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc), Vojtech Samec (fl)
 • Juraj Tandler: Tri prelúdiá
  pre organ
  12. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Irma Skuhrová (org)
 • Juraj Tandler: Sláčikové kvarteto č. 2 „Tri spevy“
  10. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Tandler: Adagio a Allegro
  pre violončelo
  1986 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých koncertných umelcov, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Eva Čermanová (vc)
 • Juraj Tandler: Per orchestra
  13. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Juraj Tandler: Einé II.
  Suita pre komorný súbor
  15. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Vavro (fl), Mária Karlíková (vn), Alois Menšík (gui), Eva Čermanová (vc)
 • Juraj Tandler: Suita
  pre sláčikový orchester
  12. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Juraj Tandler: Prebúdzanie vtákov
  Štyri spevy pre miešaný zbor
  4. 4.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)
 • Juraj Tandler: Koncertná hudba
  pre klarinet a komorný orchester
  20. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Juraj Tandler: Fašánek
  Spevy na ľudové texty pre miešaný zbor
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Dušan Bill (dir.)
 • Juraj Tandler: Quartettino per clarinetti
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Juraj Tandler: Sláčikové kvarteto č. 1
  6. 10.
  1977
  Prvé uvedenie v zahraničí
  12. medzinárodný hudobný festival, Brno, CZ
  INTERPRETI: Moravské kvarteto
 • Juraj Tandler: Dievča a smrť
  pre veľký symfonický orchester a recitátora
  21. 6.
  1977
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brno, CZ
  INTERPRETI: Moravská filharmonie Olomouc, Jan Šrubař (dir.)
 • Juraj Tandler: Suita
  pre husle sólo
  10. 12.
  1974
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Studio soudobé hudby, Brno, CZ
  INTERPRETI: Antonie Procházková (vn)
 • Juraj Tandler: Šesť štúdií
  pre flautu, klarinet a fagot
  1974 Prvé uvedenie v zahraničí
  Studio soudobé hudby, Brno, CZ
  INTERPRETI: Marta Pilátová (fl), Břetislav Winkler (cl), Petr Mahr (fg)

Audio

 • Tandler, Juraj: Sláčikové kvarteto č. 2 „Tri spevy“


« späť na zoznam Aktualizované: 31. 01. 2020