Profil telesa

Foto: Musica aeterna

Musica aeterna

súbor pre starú hudbu

Bio

Bio


Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol v roku 1973 z inicitívy prof. Jána Albrechta, ktorý ako prvý systematicky oboznamoval budúcich profesionálnych hudobníkov s hudbou obdobia gotiky, renesancie a baroka. Štúdium skladieb uvedených epoch nakoniec vyústilo do formovania špecializovaného telesa pre starú hudbu, ktoré sa v roku 1989 definitívne preorientovalo na hru na originálnych nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. ich kópiách. Ťažiskom repertoáru je európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia. V rokoch 1986 - 2005 bol súbor včlenený do Slovenskej filharmónie. Umeleckým vedúcim je huslista Peter Zajíček.

Popri koncertoch v Bratislave a na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne v zahraničí, dlhodobo spolupracuje s Centrom barokovej hudby vo Versailles. Súbor sa prezentoval vystúpeniami na významných hudobných festivaloch (Festival va Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Festival Wiener Klassik, Carinthischer Sommer Villach, Régi zenei napok Sopron, České mezinárodní slavnosti staré hudby Praha, Bach Tage Berlin, Swedish Baroque Festival, Bratislavské hudobné slávnosti a ď.).

So súborom pravidelne spolupracujú významní špecialisti pre starú hudbu:Alfredo Bernardini, Christophe Coin, Paul Colléaux, R.ichard Fuller, Martin Gester, Paul Goodwin, Edward Higginbottom, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrot, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll.

Z doteraz vydaných CD nahrávok viaceré získali mimoriadne ocenenia. Medzinárodná kritika vysoko hodnotí umelecké výsledky súboru a zaraďuje ho medzi najlepšie telesá svojho druhu v Európe.


Bibliografia

 • Sabo, Patrik: Talianske a poľské s pestrým zvukom
  2019 Hudobný život 51, 2019/4, s. 19
 • Martináková, Zuzana: Musica aeterna na BHS 2018
  2019 Hudobný život 51, 2019/1 - 2, s. 21
 • Zajíček, Peter: Musica aeterna na BHS 2018
  2019 Hudobný život 51, 2019/1 - 2, s. 21
 • Tichý, Stanislav: Bratislavské hudobné slávnosti
  2019 Hudobný život 51, 2019/11, s. 7
 • Kačic, Ladislav: Hasseho Marc’Antonio e Cleopatra v Dome Albrechtovcov
  2018 Hudobný život 50, 2018/9, s. 11
 • Kačic, Ladislav: Resonate & plaudite Hudba 17. storočia z Bratislavy [recenzia CD]
  2018 Hudobný život 2018/3, s. 38
 • Tichý, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie
  2017 Hudobný život 2017/12, s. 11
 • Rusó, Vladimír: Dni starej hudby
  Florilegium hudobných štýlov
  2018 Hudobný život 50, 2018/7 - 8, s. 8 – 12
 • Tichý, Stanislav: Dni starej hudby 2017
  Telemann 250
  2017 Hudobný život 2017/7 - 8, s. 9
 • Sabo, Patrik: Aeterna ukončila svoj cyklus talianskym barokom
  2016 Hudobný život 48, 2016/1 - 2, s. 37
 • Sabo, Patrik: Dni starej hudby 2016
  Epochy kráľov
  2016 Hudobný život 2016/7 - 8, s. 15
 • Sabo, Patrik: Lachrymae
  2016 Hudobný život 2016/5, s. 27
 • Rusó, Vladimír: Dni starej hudby 2015
  2015 Hudobný život 47, 2015/7 - 8, s. 6 – 7
 • Šišková, Ingeborg: S plným nasadením každého hráča
  2013 Hudobný život 2013/12, s. 5
 • ŠUBA, Andrej: Z Benátok do Ríma
  2013 Hudobný život 2013/4, s. 10
 • Blaho, Vladimír: V ružinovskom farskom kostole uviedli Zimmermannovu omšu
  2013 Hudobný život 2013/12, s. 5
 • Sabo, Patrik: Musica aeterna a premeny barokovej hudby
  2012 Hudobný život 2012/12, s. 4
 • Šuba, Andrej: Stará hudba na BHS
  2012 Hudobný život 2012/1 - 2, s. 19
 • Šuba, Andrej: Veľkonočné koncerty starej hudby
  2011 Hudobný život 43, 2011/5, s. 4
 • Kačic, Ladislav: Dni starej hudby 2011
  2011 Hudobný život 2011/9, s. 3
 • Kačic, Ladislav: Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur
  2008 Hudobný život 40, 2008/1 - 2, s. 59
 • Artimová, Zuzana: Musica aeterna ponúka novodobú svetovú premiéru
  2007 Katolícke noviny 122, 2007/11, s. 21
 • Serečinová, Andrea: Musica aeterna a Moyzesovo kvarteto - prvá sezóna "na voľnej nohe"
  2006 Hudobný život 38, 2006/10, s. 10 – 12
 • Kačic, Ladislav: Anton Zimmermann: Symphonies
  2006 Hudobný život 38, 2006/2, s. 36
 • Polakovičová, Viera: Ešte k jubileu ... Musica aeterna
  2004 Hudobný život 36, 2004/1, s. 11 – 12
 • Pokojná, Katarína: Hovoríme... s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna, predsedom Centra starej hudby na Slovensku Petrom Zajíčkom
  2004 Hudobný život 36, 2004/6
 • Kolínský, Jiří: Musica aeterna oslávi 30. výročie svojho vzniku : filharmonický orchester starej hudby patrí medzi ...
  2. 10. 2003 Národná obroda 14, 2. 10. 2003/226, s. 15
 • Polák, Pavol: Hommage ...á Corelli
  2003 Hudobný život 35, 2003/11, s. 24
 • Kačic, Ladislav: Musica aeterna - záverečný koncert sezóny 2000/2001
  2001 Hudobný život 33, 2001/7/8, s. 36
 • Šebesta, Róbert: Music from Trenčín
  2001 Hudobný život 33, 2001/1, s. 43
 • Kačic, Ladislav: Musica aeterna
  1999 Hudobný život 31, 1999/7/8, s. 22
 • Kačic, Ladislav: Musica aeterna v éteri (a vo vákuu)
  1998 Hudobný život 30, 1998/4, s. 8
 • -rg-: L'Eventail + Musica aeterna
  1996 Hudobný život 28, 1996/6, s. 6
 • Kramárová, Nina: Musica aeterna a Händel
  1995 Hudobný život 27, 1995/19, s. 5
 • Albrecht, Ján: Dvakrát s Aeternou
  1995 Hudobný život 27, 1995/19, s. 3
 • Litschauerová, Nina: Život so starou hudbou : Zhovárame sa s Petrom Zajíčkom, umeleckým šéfom súboru Musica Aeterna
  1994 Nové slovo bez rešpektu 4, 1994/12, s. 12 – 13
 • Berger, Igor: Hudba vznešená...
  1994 Hudobný život 26, 1994/21, s. 3
 • Rusó, Vladimír: Ako vyrozprávať hudbu
  1994 Hudobný život 26, 1994/9, s. 3
 • Albrecht, Ján: Dvadsať rokov Musica Aeterna
  1993 Hudobný život 25, 1993/15, s. 8
 • Javorský, Igor: Musica aeterna - namiesto recenzie
  1990 Hudobný život 22, 1990/6, s. 4
 • Čárska, Etela: Musica aeterna - Marc Ecochard
  1990 Hudobný život 22, 1990/23, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: O hudbe na starých nástrojoch : S Petrom Zajíčkom, koncertným majstrom súboru Musica aeterna
  1990 Hudobný život 22, 1990/4, s. 9
 • Albrecht, Ján: Koncert súboru Musica aeterna
  1989 Hudobný život 21, 1989/1, s. 4
 • Režuchová, Viera: Sedemnásty február... /inc./
  1989 Hudobný život 21, 1989/7, s. 3
 • Ursínyová, Terézia: Hovoríme s dirigentom Pavlom Baxom na tému Stále živá stará hudba
  1988 Hudobný život 20, 1988/6, s. 4
 • Albrecht, Ján: Musica aeterna v Eisenstadte
  1988 Hudobný život 20, 1988/9, s. 7
 • J. A.: Musica aeterna hosťovala v Alžírsku
  1988 Hudobný život 20, 1988/4, s. 12
 • Albrecht, Ján: Musica aeterna v Rakúsku
  1987 Hudobný život 19, 1987/19, s. 4
 • Albrecht, Ján: Musica aeterna - zložka Slovenskej filharmónie
  1987 Hudobný život 19, 1987/18, s. 3
 • Čárska, Etela: Profesionalizmus súboru Musica aeterna : Z koncertného života
  5. 2. 1986 Pravda 5. 2. 1986, s. 5
 • Albrecht, Ján: Koncerty súboru Musica aeterna v ZSSR
  1986 Hudobný život 18, 1986/13, s. 6
 • -jl-: Musica aeterna na Flámskom festivale
  1985 Hudobný život 17, 1985/14, s. 3
 • Čárska, Etela: Hodnoty minulých storočí nestrácajú aktuálnosť : Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom Jánom Albrechtom
  1984 Hudobný život 16, 1984/1, s. 4 – 5
 • Šišková, Ingeborg: Hrala Musica aeterna
  1984 Hudobný život 16, 1984/7, s. 7
 • Polakovičová, Viera: Desať rokov súboru Musica Aeterna
  1983 Hudobný život 15, 1983/6, s. 4
 • Malovec, Jozef: Debut súboru
  1981 Nové slovo 23, 1981/46, s. 11
 • Koláčková, Yvetta: Musica aeterna zaujala
  1981 Hudobný život 13, 1981/19, s. 4
 • Dušinský, Gabriel: Musica aeterna v Mirbachovom paláci
  1981 Hudobný život 13, 1981/3, s. 4
 • Ballová, Ľuba: Early european chamber music
  1980 Hudobný život 12, 1980/24, s. 5
 • Ondrejčíková, Ivica: Lásky profesora Albrechta : poznáte súbor Musica aeterna?
  1978 Život 28, 1978/48, s. 22 – 23
 • Ursínyová, Terézia: Stará budba v Klariskách
  1978 Hudobný život 10, 1978/15, s. 4
 • Ursínyová, Terézia: Musica aeterna : S Jánom Albrechtom o problémoch a perspektívach súboru
  1978 Hudobný život 10, 1978/19, s. 1
 • Albrecht, Ján: Tri roky práce
  1976 Hudobný život 8, 1976/17, s. 3
 • Stará hudba pre súčasnosť : o hudobnej tradícii Bratislavy a vzniku súboru Musica aeterna hovoríme s Jánom Albrechtom
  1976 Nové slovo 18, 1976/36, s. 12

Diskografia

 • Foto: Aria di bravura ARIA DI BRAVURA
  2019 CD –
  1. Johann Adolf Hasse: Marc´Antonio è Cleopatra
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  2. Giuseppe Porsile: Sinfonia D major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  3. Nicola Porpora: aria Tu mi disprenzi ingrato
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  4. Nicola Porpora: aria Che quel cor
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  5. Nicola Porpora: aria Ei d´amor quasi delira
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  6. Nicola Porpora: aria Bel piacer saria d´un core
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  7. Pasquale Errichelli: aria Vago del tuo sembiante
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
  8. Nicola Sala: aria Non perdo la calma
   Martina Masaryková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.)
 • Foto: Resonate & plaudite : Hudba 17. storočia z Bratislavy RESONATE & PLAUDITE : HUDBA 17. STOROČIA Z BRATISLAVY
  2017 CD –
  1. :
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.), Czech Ensemble Baroque Choir, Tereza Válková (dir.), Les Cornets Noirs, Gebhard David (dir.)
 • Foto: Zelenka: Melodrama de Sancto Wenceslao ZWV 175 : Music from Eighteenth Century Prague ZELENKA: MELODRAMA DE SANCTO WENCESLAO ZWV 175 : MUSIC FROM EIGHTEENTH CENTURY PRAGUE
  2012 CD – Supraphon SU 4113-2
  1. :
   Musica Florea, Musica aeterna, Ensemble Philidor, Boni Pueri, Marek Štryncl (dir.)
 • Foto: Anton Zimmermann: Chamber Music : Sonatas, Duos, Trios ANTON ZIMMERMANN: CHAMBER MUSIC : SONATAS, DUOS, TRIOS
  2009 CD – Hudobné centrum HC 10018-19
  1. :
   Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Ján Gréner (vl), Andrej Gál (vc), Peter Guľas (cmb), Musica aeterna
 • Foto: Anton Zimmermann : Missa pastoralis : Graduale : Offertorium ANTON ZIMMERMANN : MISSA PASTORALIS : GRADUALE : OFFERTORIUM
  2006 CD – Hudobné centrum HC 10014
  1. Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur
   Musica aeterna, Peter Zajíček (vn), Martina Karnoková (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Ivana Rohárová (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Ľuboslav Nedorost (vn), Jana Gubková Černá (vn), Peter Vrbinčík (vl), Karin Kováčová (vl), Hana Fleková (vc), Andrej Gál (vc), Ján Krigovský (violone), Ján Prievozník (violone), Peter Guľas (org), Jana Semerádová (fl), Martina Mestická (fl), (tp), Kamila Zajíčková (s), Piotr Olech (a), Jaroslav Pehal (b), Zuzana Szabó (s), Karin Sandtnerová (a), Igor Valentovič (b), Marian Olszewski (t), Jaroslav Rouček (klarína), Karel Mňuk (klarína)
  2. Anton Zimmermann: Graduale C dur
   Peter Zajíček (vn), Martina Karnoková (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Ivana Rohárová (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Ľuboslav Nedorost (vn), Jana Gubková Černá (vn), Peter Vrbinčík (vl), Karin Kováčová (vl), Hana Fleková (vc), Andrej Gál (vc), Peter Guľas (org), Jana Semerádová (fl), Martina Mestická (fl), Viktor Šuchter (tp), Kamila Zajíčková (s), Piotr Olech (a), Jaroslav Pehal (b), Musica aeterna, Marian Olszewski (t)
  3. Anton Zimmermann: Offertorium D dur
   Peter Zajíček (vn), Martina Karnoková (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Ivana Rohárová (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Ľuboslav Nedorost (vn), Jana Gubková Černá (vn), Peter Vrbinčík (vl), Karin Kováčová (vl), Hana Fleková (vc), Andrej Gál (vc), Peter Guľas (org), Jana Semerádová (fl), Martina Mestická (fl), (tp), Kamila Zajíčková (s), Jaroslav Pehal (b), Piotr Olech (a), Marian Olszewski (t)
 • Foto: Stabat Mater STABAT MATER
  2006 CD – Musica Tyrnaviensis R68 003-2-231
  1. František Ignác Tůma: Stabat Mater
   Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Petra Noskaiová (a), Marian Olszewski (t), Jaroslav Pehal (b), Helga Varga Bachová (s), Karin Sandtnerová (a), Andrej Rapant (t), Igor Valentovič (b), Musica aeterna, Vox aeterna
  2. Franz Josef Leonti Meyer von Schauensee: XXXII Antiphonae Marianae, opus V
   Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Peter Šesták (vl), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Musica aeterna
  3. Damasus Brosmann à Sancto Hieronymo: Vesperae pro Festo Annuntionis B.V.M.
   Peter Zajíček (vn), Ľubica Habart (vn), Martina Karnoková (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Jana Gubková Černá (vn), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Petra Noskaiová (a), Marian Olszewski (t), Jaroslav Pehal (b), Helga Varga Bachová (s), Karin Sandtnerová (a), Andrej Rapant (t), Igor Valentovič (b), Ján Maretta (b), Musica aeterna, Vox aeterna
 • Foto: »Martin Burlas Koniec sezóny« »MARTIN BURLAS KONIEC SEZÓNY«
  2005 CD – Millenium Records & Publishing 834035-2
  1. Martin Burlas: Zbytočný záchvev
   OPERA APERTA ensemble
  2. Martin Burlas: Príslušenstvo > Zábava
   Katarína Černá-Zajacová (vc), Nora Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Posttraumatický syndróm
   Solamente naturali, Miloš Valent (bvn), Peter Michálik (bvn), Peter Vrbinčík (bvl), Michaela Čibová (bvc)
  4. Martin Burlas: Nebeltag
   Mária Henselová (ms), Daniel Buranovský (pf), Solamente naturali
  5. Martin Burlas: Hymnus pre nereagujúcich
   OPERA APERTA ensemble
  6. Martin Burlas: Dvaja ľudia
   Stanislav Beňačka, jr. (b), Daniel Buranovský (pf), Solamente naturali
  7. Martin Burlas: Koniec sezóny
   Solamente naturali
  8. Martin Burlas: Offertorium
   Musica aeterna
 • Foto: Anton Zimmermann: Symphonies ANTON ZIMMERMANN: SYMPHONIES
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10001

  Musica aeterna Peter Zajíček, umelecký vedúci
  1. Anton Zimmermann: Symfónia C dur
   Musica aeterna, Peter Zajíček (vn)
  2. Anton Zimmermann: Symfónia E dur
   Musica aeterna, Peter Zajíček (vn)
  3. Anton Zimmermann: Sinfonia G dur
   Musica aeterna, Peter Zajíček (vn)
 • Foto: Anton Zimmermann: String Quartets Nos. 1 – 3 ANTON ZIMMERMANN: STRING QUARTETS NOS. 1 – 3
  2003 CD – Naxos 8.553952
  1. Anton Zimmermann: String Quartet No. 1 in E flat major, Op. 3
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  2. Anton Zimmermann: String Quartet No. 2 in B major, Op. 3
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  3. Anton Zimmermann: String Quartet No. 3 in F major, Op. 3
   Peter Zajíček, Miloš Valent, Ján Gréner, Peter Kiráľ, Musica aeterna
 • Foto: Georg Muffat: Concerti grossi, Nos. 1 – 6 GEORG MUFFAT: CONCERTI GROSSI, NOS. 1 – 6
  2001 CD – Naxos 8.555096
  1. Georg Muffat: Concerto No. 1 in D minor - Bona nova
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Georg Muffat: Concerto No. 2 in A major - Cor vigilans
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Georg Muffat: Concerto No. 3 in B major - Convalescentia
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  4. Georg Muffat: Concerto No. 4 in G minor - Dulce somnium
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  5. Georg Muffat: Concerto No. 5 in D major - Saeculum
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  6. Georg Muffat: Concerto No. 6 in A minor - Quis hic
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Georg Muffat: Concerti grossi, Nos. 7 – 12 GEORG MUFFAT: CONCERTI GROSSI, NOS. 7 – 12
  2001 CD – Naxos 8.555743
  1. Georg Muffat: Concerto No. 7 in E major - Deliciae Regum
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Georg Muffat: Concerto No. 8 in F major - Coronatio Augusta
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Georg Muffat: Concerto No. 9 in C minor - Victoria Maesta
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  4. Georg Muffat: Concerto No. 10 in G major - Perseverantia
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  5. Georg Muffat: Concerto No. 11 in E minor - Delirium Amoris
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  6. Georg Muffat: Concerto No. 12 in G major - Propitia Sydera
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: J. D. Zelenka: Sub olea pacis et palma virtutis J. D. ZELENKA: SUB OLEA PACIS ET PALMA VIRTUTIS
  2001 CD – Supraphon SU 3520-2232
  1. Jan Dismas Zelenka: Sub olea pacis et palma virtutis
   Musica Florea, Marek Štryncl (umv.), Musica aeterna, Peter Zajíček (umv.), Ensemble Philidor, Eric Baude-Delhommais (umv.), Boni Pueri, Pavel Horák (zbm.), Marek Štryncl (dir.)
 • Foto: Johann Matthias Sperger: String Symphonies JOHANN MATTHIAS SPERGER: STRING SYMPHONIES
  2001 CD – Naxos 8.554764
  1. Johannes Matthias Sperger: Symphony in C major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Johannes Matthias Sperger: Symphony in F major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Johannes Matthias Sperger: Symphony in B flat major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Johann Baptist Vanhal: Klavierquartette Op. 40, 1-3 JOHANN BAPTIST VANHAL: KLAVIERQUARTETTE OP. 40, 1-3
  1998 CD – MUSICA 790034-2
  1. Johann Baptist Vanhal: Klavierquartett Nr. 1 in Es Dur, op. 40/1
   Richard Fuller (cmb), Peter Zajíček (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  2. Johann Baptist Vanhal: Klavierquartett Nr. 2 in G Dur, op. 40/2
   Richard Fuller (cmb), Peter Zajíček (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  3. Johann Baptist Vanhal: Klavierquartett Nr. 3 in B Dur, op. 40/3
   Richard Fuller (cmb), Peter Zajíček (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
 • Foto: Georg Philipp Telemann: Ouvertures, Petite Suite GEORG PHILIPP TELEMANN: OUVERTURES, PETITE SUITE
  1997 CD – ARN 68338
  1. Georg Philipp Telemann: Ouverture en La majeur
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  2. Georg Philipp Telemann: Ouverture en Ré majeur "La bizarre"
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  3. Georg Philipp Telemann: Ouverture en Do majeur "La bouffonne"
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  4. Georg Philipp Telemann: Petite suite
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
 • Foto: Baroque Christmas BAROQUE CHRISTMAS
  1996 CD – Slovart Records SR-0004-2-131
  1. Arcangelo Corelli: Concerto VIII Op. 6, No. 8 "Fatto per la notte di natale"
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Giuseppe Torelli: Christmas Concerto Op. 8. No. 6 "In forma di Pastorale per Santissimo Natale"
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Georg Friedrich Händel: from Messiah
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  4. Giuseppe Sammartini: Christmas Concerto Op. 5, No. 6
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Anton Zimmermann: Six Quartets op. 3 : Quartets Nos. 4.-6. Vol. 2 ANTON ZIMMERMANN: SIX QUARTETS OP. 3 : QUARTETS NOS. 4.-6. VOL. 2
  1995 CD – Trevak TREC TREC 4-0016
  1. Anton Zimmermann: Quartet No. IV in C Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  2. Anton Zimmermann: Quartet No. V in D Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  3. Anton Zimmermann: Quartet No. VI in A Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
 • Foto: Georg Benda: Soirée à Gotha GEORG BENDA: SOIRÉE à GOTHA
  1995 CD – Slovart Records SR-0013-2-131
  1. Georg Benda: Sinfonia I
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  2. Georg Benda: Cephalus und Aurore / Sinfonia II (world premier recording)
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  3. Georg Benda: Scherzi notturni (world premier recording)
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  4. Georg Benda: Marianne / Sinfonia III (world premier recording)
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
  5. Georg Benda: Er ist dahin der frühling meiner blüthe (world premier recording)
   Peter Zajíček (dir.), Musica aeterna
 • Foto: Johann Stamitz: Six trios pour orchestre Op.1 JOHANN STAMITZ: SIX TRIOS POUR ORCHESTRE OP.1
  1995 CD – ARN 68322
  1. Johann Stamitz: Sonate No. 1
   Musica aeterna
  2. Johann Stamitz: Sonate No. 2
   Musica aeterna
  3. Johann Stamitz: Sonate No. 3
   Musica aeterna
  4. Johann Stamitz: Sonate No. 4
   Musica aeterna
  5. Johann Stamitz: Sonate No. 5
   Musica aeterna
  6. Johann Stamitz: Sonate No. 6
   Musica aeterna
 • Foto: Music from the Court of Darmstadt MUSIC FROM THE COURT OF DARMSTADT
  1995 CD – Slovart Records SR 009-2-131
  1. :
   Musica aeterna
 • Foto: Anton Zimmermann: Six Quartets op. 3 : Quartets Nos. 1.-3. Vol. 1 ANTON ZIMMERMANN: SIX QUARTETS OP. 3 : QUARTETS NOS. 1.-3. VOL. 1
  1994 CD – Trevak TREC TREC 4-0015
  1. Anton Zimmermann: Quartet No. I in Es Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  2. Anton Zimmermann: Quartet No. II in B Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  3. Anton Zimmermann: Quartet No. III in F Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
 • Foto: Henry Du Mont: Motets à la chapelle de Louis XIV HENRY DU MONT: MOTETS à LA CHAPELLE DE LOUIS XIV
  1994 CD – Fnac Music 592054
  1. :
   Howard Crook (kt), Hervé Lamy (t), Peter Harvey (br), Les Pages de la Chapelle , Musica aeterna, Olivier Schneebeli (dir.)
 • Foto: Johann Sigismund Kusser: Six ouvertures de théâtre JOHANN SIGISMUND KUSSER: SIX OUVERTURES DE THÉÂTRE
  1993 CD – K617032
  1. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 1 in A Minor
   Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 2 in B-Flat Major
   Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 3 in C Major
   Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  4. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 4 in D Minor
   Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  5. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 5 in F Major
   Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  6. Johann Sigismund Kusser: Apollon enjoué: Overture No. 6 in G Minor
   Peter Zajíček (dir.), Les Menus-Plaisirs du Roy, Musica aeterna
 • Foto: P. Petrus Peťko: Missa Ex G Jesuli Nati P. PETRUS PEŤKO: MISSA EX G JESULI NATI
  1993 CD – Trevak TREC TREC 4-0013
  1. P. Petrus Peťko: Missa ex G jesulati nati
   Pavol Mikula (s), Marta Beňačková (a), Lukáš Janiga (a), Richard Sporka (t), Peter Mikuláš (b), Schola Cantorum, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Anton Zimmermann: Instrumental Concertos ANTON ZIMMERMANN: INSTRUMENTAL CONCERTOS
  1992 CD – Trevak TREC TREC 4-0010
  1. Anton Zimmermann: Concerto for Double-bass and Orchestra in D Major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.), Radoslav Šašina (cb)
  2. Anton Zimmermann: Concerto for Harpsichord and Orchestra in D Major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: Heinrich Ignaz Franz Biber: Mensa sonora Pars VI, Sonatas a 5, Sonatas a 6 - Fidicinium sacro - profanum HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER: MENSA SONORA PARS VI, SONATAS A 5, SONATAS A 6 - FIDICINIUM SACRO - PROFANUM
  1992 CD – Slovart Records SR-0002-2-131
  1. Heinrich Ignaz Franz Biber: MENSA SONORA Pars VI
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Heinrich Ignaz Franz Biber: FIDICINIUM SACRO-PROFANUM
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Heinrich Ignaz Franz Biber: SONATAE TAM ARIS, QUAM AULIS SERVIENTES
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Johann Matthias Sperger: Symphonies for Strings JOHANN MATTHIAS SPERGER: SYMPHONIES FOR STRINGS
  1992 CD – Trevak TREC TREC 4-0006
  1. Johann Matthias Sperger: Symphony in C major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  2. Johann Matthias Sperger: Symphony in F major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
  3. Johann Matthias Sperger: Symphony in B flat major
   Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Music from Maria Theresa Time MUSIC FROM MARIA THERESA TIME
  1991 CD – Opus 9123292131

  (P. Roškovský, P. Bajan, J. I. Danik, J. Matejovič, J. M. Sperger, G. Dettelbach)
  1. :
   Kamila Zajíčková (s), Marta Beňačková (a), Ladislav Neshyba (b), Richard Sporka (t), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.), Peter Zajíček (umv.)
 • Foto: Joannes Patzelt: Castor et Pollux / Daniel Georg Speer: Musicalisch-türkischer Eulenspiegel JOANNES PATZELT: CASTOR ET POLLUX / DANIEL GEORG SPEER: MUSICALISCH-TÜRKISCHER EULENSPIEGEL
  1990 CD – Opus 93521719
  1. Joannes Patzelt: Castor et pollux
   Kamila Zajíčková (s), Jitka Sapara-Fischerová (a), Peter Oswald (tenor), Peter Mikuláš (b), Viktória Stracenská (s), Marta Beňačková (ms), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
  2. Daniel Georg Speer: Musicalisch-turlischer Eulenspiegel
   Peter Oswald (t), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
 • Foto: Iris Szeghyová : Martin Burlas : Víťazoslav Kubička : Tadeáš Salva IRIS SZEGHYOVÁ : MARTIN BURLAS : VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : TADEÁŠ SALVA
  1988 LP – Opus 9111 2115
  1. Martin Burlas: Simultánne kvarteto
   Vladimír Godár (sth), Martin Burlas (gui), Slavomír Mrázik (tn), Anton Popovič (tp), Borivoj Medelský (vc)
  2. Iris Szeghy: Canto triste
   Tibor Winkler (tn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Víťazoslav Kubička: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39
   Marica Dobiášová (cmb), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
  4. Tadeáš Salva: Balada per duodecimo archi
   Jan Valta (dir.), Štátny komorný orchester Žilina
 • Foto: Italian Renaissance and Early Baroque Music ITALIAN RENAISSANCE AND EARLY BAROQUE MUSIC
  1985 LP – Opus 9112 1576

  F. Landini, F. Maschera, L. Marenzio, G. Gabrieli, L. Luzzaschi, C. Gussago, C. Monteverdi
  1. :
   Kamila Zajíčková (s), Dagmar Pecková (a), Pavel Baxa, Peter Mikuláš (b), Musica aeterna, Ján Albrecht (umv.)
 • Foto: Early European Chamber Music EARLY EUROPEAN CHAMBER MUSIC
  1979 LP – Opus 9112 0838

  W. Brade, Anon., A. de la Halle, G. Dufay, Th. Tomkins, J. Peri, C. Monteverdi, J. Ph. Rameau, M. A. Cesti, J. J. Fux, G. Gabrieli, D. Speer
  1. :
   Kamila Zajíčková (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Alfonz Langer (t), Peter Mikuláš (bas), Musica aeterna, Ján Albrecht (umv.)
 • Foto: Bach / Telemann / Händel : Cantatas BACH / TELEMANN / HÄNDEL : CANTATAS
  CD – Slovart Records SR-0003-2-131
  1. :
   Kamila Zajíčková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Music from Trenčín MUSIC FROM TRENČÍN
  CD – Slovart Records
  1. :
   Kamila Zajíčková (s), Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Sebastiano Bodino: Sonatas I. – VI. SEBASTIANO BODINO: SONATAS I. – VI.
  CD – Slovart Records SR-0008-2-131
  1. Sebastiano Bodino: Sonata I
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil (cmb), Musica aeterna
  2. Sebastiano Bodino: Sonata II
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil , Musica aeterna
  3. Sebastiano Bodino: Sonata III
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil , Musica aeterna
  4. Sebastiano Bodino: Sonata IV
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil (cmb), Musica aeterna
  5. Sebastiano Bodino: Sonata V
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (cmb), Pascal Dubreuil , Musica aeterna
  6. Sebastiano Bodino: Sonata VI
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil (cmb), Musica aeterna

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Egon Krák: Umlčané múzy
  Koncertná lyrická tragédia podľa Horácia a Ovídia
  30. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sophie Daneman (s), Bork-Frithjof Smith (cn), Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Daniel Matej: Dying Old
  (offertorium)
  9. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica aeterna, Marián Lejava (dir.)
 • Martin Burlas: Offertorium
  pre barokové nástroje
  9. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after (Johann Sebastian Bach), Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica aeterna, Marián Lejava (dir.)
 • Daniel Matej: TOCCATA
  (sopra due toccate di Claudio Monteverdi)
  22. 10.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dni starej hudby, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica aeterna
 • Peter Zagar: Dies irae
  19. 10.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dni starej hudby, Kostol Najsvätejšej trojice, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica aeterna
 • Vladimír Godár: Ecce puer
  15. 10.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Emily van Evera (s), Musica aeterna, Andrew Parrott (dir.)
 • :
  Prvé uvedenie na Slovensku

  INTERPRETI: Sophie Daneman (s), Bork-Frithjof Smith (cn), Musica aeterna

Fotogaléria

 • Foto: Musica Aeterna Musica Aeterna

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: festival Musica cameralis festival Musica cameralis


Kontakt:
Peter Zajíček, umelecký vedúci
Alžbetin Dvor 628
900 42 Dunajská Lužná

www.musicaaeterna.sk« späť na zoznam Aktualizované: 08. 11. 2019