Skratka
Popis
a alt
ac akordeón
ar harfa
paed dir, zbm pedagóg - bicie nástroje, tympany, perkusie a iné
x