Logo HŽ

Foto : Hudobný život 12/2000

Hudobný život 12/2000

Osobnosti, udalosti- Monserrat Caballé v Bratislave, Spomíname: Ladislav Kiss,Ladislav Árvay, Muzikologická konferencia v Prešove, Prehliadka amatérskych organistov v Dudinciach, Spevácka súťaž A. Dvořáka, Slovenskí víťazi, Znovuzrodenie orchestra, Orfeus nie nepovšimnutý, Miniprofil- Vladimír Sirota, "Hudba na hranici" v Českých Budějoviciach, Missto pre... Moyzesovo kvarteto, Náš hosť- Peter Zajíček, Od diela k dielu- Eugen Suchoň: Metamorfózy, Festivaly: Nová slovenská hudba, Večery novej hudby, Dni flámskej hudby v Bratislave, Marathon, World music days, Wien modern ( Prometeo), Koncerty: SF, Americký koncert v Slov. rozhlase, ŠF Košice, Symf. orchester Ernoe Dohnányiho, Martinské zvony, Klavír v Mirbachu, Hudobné divadlo- Pražské operné preniéry: Tosca, Fyzici, Faidra, Dva "iba" repertoárové večery, Štart opernej sezóny v Budapešti, Volá Londýn, List z Cremony, Z opernej histórie XVII- Smetana ako profilový faktor, J. S. Bach, Kapitoly z hudby 20. storočia- John Cage, Hudba, ktorú mám rád- Michal Bogár, Modulácie: Čiernobiely dvojprofil- Kevin Mahogany a Diana Krall, L. Armstrong, Dave Douglas vo viedenskom Konzerthause, Jazzová dielňa P. Bodnára, Fragment neobjavuje Ameriku, Recenzie cd, Poznámky diskofila, Kam a kedyAktualizované: 14. 03. 2007