Redakcia

Mesačník Hudobný život

Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava

 

Redakčná rada:

Alžbeta Rajterová, Igor Wasserberger, Vladimír Zvara

 

Šéfredaktorka:

Andrea Serečinová

tel. +421 2 20470440, +421 905643926, andrea.serecinova @ hc.sk

 

Redakcia:

tel. +421 2 20470440

 

Robert Kolář

robert.kolar @ hc.sk

 

Jana Dekánková

jana.dekankova @ hc.sk

 

Juraj Adamuščin

juraj.adamuscin @ hc.sk

 

Robert Bayer

robert.bayer @ hc.sk

 

Jazykové redaktorky:

Zuzana Konečná, Eva Planková

 

Výtvarná spolupráca:

Róbert Szegény

 

Distribúcia a marketing:

Patrik Sabo

tel: +421 2 20470460 distribucia @ hc.sk

 

x