Logo HŽ

Jan Jakub Bokun & Slovak Quartet

Clarinettino

JB Records, Poľský inštitút v Bratislave, Slovenský
rozhlas 2010

Mladý poľský klarinetista Jan Jakub Bokun vstúpil v posledných rokoch do povedomia poľskej i zahraničnej verejnosti ako sólista, dirigent a člen viacerých komorných zoskupení. Jeho nedávno vydané CD s názvom Clarinettino prináša ukážku z repertoáru pre klarinet a sláčikové nástroje. Za spoluhráčov si prizval členov Slovenského kvarteta (Juraj Tomka, Eduard Pingitzer, Július Šoška, Martin Ťažký), ktoré nadväzuje na tradíciu legendárneho telesa s rovnakým názvom (dovolenie používať ho im v r. 2009 udelil zakladateľ pôvodného kvarteta, violista Milan Telecký), a kontrabasistu Antona Jara ml.
Na prvý pohľad sa CD zdá byť koncipované trochu nehomogénne – výber skladieb siaha od Mozarta cez autorov 20. storočia až po „ľahšie“ žánre. Po vypočutí som však dospel k názoru, že ide o dobre zvolenú dramaturgiu. Titulná skladba Clarinettino súčasného českého skladateľa Ondřeja Kukala hneď vtiahne do brisknej „naháňačky“ klarinetu a sláčikovej skupiny, kde sa v najlepšom svetle ukazuje rytmická precíznosť všetkých interpretov.

V dvoch intermezzách lyrického charakteru zase vyniká kvalita Bokunovho tónu vo vyšších polohách. Nasleduje Kvinteto pre klarinet, dvoje huslí, violu a violončelo A dur KV 581 od W. A. Mozarta, ktorého dĺžka predstavuje približne polovicu trvania celého disku, má teda centrálny a ťažiskový význam. K napísaniu tejto skladby (a neskôr i známeho klarinetového koncertu) Mozarta inšpirovalo interpretačné majstrovstvo Antona Stadlera. V kvintete si doslova vychutnáva prácu s farebnými odtieňmi jednotlivých registrov klarinetu a decentne ich kombinuje so zvukom sláčikového kvarteta v prevažne homofónnej sadzbe. Pritom klarinet nedominuje celý čas, ale vystupuje i ako rovnocenný partner ostatných nástrojov. V 2. časti (Larghetto) upútajú sólové husle Juraja Tomku, Menuet však odhaľuje drobné intonačné zaváhania klarinetistu. Finálové Allegretto con variazioni dáva všetkým piatim hráčom možnosť ukázať, že vedia v pravej chvíli vyniesť svoj part, súčasne však dbajú na zvukovú kompaktnosť a priezračnosť. Presunom do našich zemepisných šírok je Quartettino pre klarinet, husle, violu a violončelo maďarského skladateľa Rezsőa Kókaia, a to nielen z hľadiska krajiny pôvodu autora, ale hlavne vďaka neodškriepiteľným folklórnym inšpiráciám, ktorými je cyklus štyroch skladieb presýtený.

Očarujúco pokojnú atmosféru sa interpretom podarilo vytvoriť v pomalej časti (Canzonetta). Predposlednou skladbou albumu je Concierto para quinteto od Astora Piazzollu, skladateľa, ktorý sa v druhej polovici 20. storočia zaslúžil o revolúciu argentínskeho tanga a jeho pretransformovanie do nového štýlu. Skladba je z pôvodnej podoby pre Piazzollovo kvinteto (bandoneón, klavír, husle, gitara a kontrabas) veľmi zručne prearanžovaná (G. Senanes), ide o rovnakú úpravu, ktorej nahrávka v podaní kubánskeho klarinetistu Paquita D'Riveru získala roku 2005 cenu Grammy. V rukách šikovných interpretov, ktorými nepochybne sú i Jan Jakub Bokun a jeho slovenskí priatelia, predstavuje skvelý oživujúci doplnok k predchádzajúcim skladbám. Podobne pôsobí aj úprava titulnej melódie z filmu Nuovo Cinema Paradiso, ktorú napísali Ennio Morricone a jeho syn Andrea a je záverečnou skladbou albumu. Dalo by sa diskutovať o tom, prečo sa na CD namiesto aranžmánov nedostali ďalšie pôvodné diela pre klarinet a sláčikové kvinteto, akých je v hudobnej literatúre dosť (Brahms, Weber, Reger, Hindemith…). Myslím, že zaradenie ktoréhokoľvek z nich spolu s Mozartovým kvintetom by toto CD predurčilo skôr vyspelému poslucháčovi, ktorý dokáže oceniť vnútornú krásu rozsiahlejších komorných opusov. V tejto podobe má šancu osloviť aj menej náročného prijímateľa, pritom však neklesá na hranicu „lacného“ umenia. Za jediný väčší nedostatok možno považovať absenciu bookletu, resp. akýchkoľvek informácií o prezentovaných dielach a autoroch.
Aktualizované: 11. 04. 2016