Logo HŽ

Jozef Podprocký - Works for Accordion

Peter Katina

Hevhetia 2011

Peter Katina, predstaviteľ mladej generácie slovenských akordeonistov, patrí v súčasnosti k popredným umeleckým osobnostiam na poli slovenskej artificiálnej hudby.  V jeho osobe sa spája výborný akordeonista, vysokoškolský pedagóg a častý recenzent. Nahrávka súborného diela Jozefa Podprockého je jeho v poradí už tretím CD. Trojročnú stáž v Dánsku, kde sa špecializoval na interpretáciu súčasnej hudby, zavŕšil nahrávkou škandinávskej akordeónovej tvorby, ktorú neskôr vydalo vydavateľstvo Hevhetia, FLASHING (2006). V roku 2009 uzrel svetlo sveta ďalší Katinov projekt – 11 Prelúdiá a fúgy op. 87 D. Šostakoviča, kde Katina preukázal disponibilitu akordeónu v schopnosti spoľahlivo adaptovať polyfonickú faktúru klavírneho originálu do zvuku nástroja s úplne odlišným tvorením tónu.
Aktuálne CD predstavuje kompletné dielo pre akordeón významného slovenského skladateľa Jozefa Podprockého. Obsahuje tri suity určené pre klávesové nástroje (organ, čembalo, klavír, akordeón), ktoré sú obsahovým spracovaním notového materiálu čerpajúceho z levočského „Pestrého zborníka“ zo 17. storočia, Partita regenschorica op. 14 No. 2a, Suita choreica op. 14 No. 4 a Suita rediviva op. 14 No. 5. Variabilita ďalšieho nástrojového obsadenia (klarinetové kvarteto, sláčikové kvarteto, akordeón a violončelo...) je snahou autora sprístupniť poslucháčskej verejnosti čo najviac zápiskov zo Zborníka a uspokojiť aj záujem samotných interpretov. Katinova predstava smeruje skôr k suplovaniu organového zvuku v rovine artikulácie, dynamiky aj registrácie, samozrejme s náležitým využitím akordeónových špecifík. Komornú tvorbu pre akordeón reprezentuje Nežný súboj op. 48 s podtitulom „Sentimentálne capriccio pre flautu a akordeón“ (2004) vo verzii pre klarinet a akordeón (2007). Výsledkom vskutku vydarenej a jedinečnej spolupráce s vynikajúcim klarinetistom Štátnej filharmónie Košice Martinom Švecom je perfektná súhra jednoliateho a zároveň pestrého hudobného obrazu, ktorý reflektuje cielený rapsodicko-dramatický priebeh a ktorého výsledkom je silný a pôsobivý hudobný zážitok.
Tromi titulmi originálnej akordeónovej tvorby Jozefa Podprockého sú Rébusy op. 20, Reverzie op. 12 a Capriccio rustico op. 49. Prvý z nich je cyklus piatich kontrastných náladových „obrázkov“ (1975) pozostávajúcich z hudobných kryptogramov motívov alebo začiatočných písmen mien slávnych skladateľov (BACH, DSCH, ASCH). Reverzie (1972), v časoch normalizácie premenované na Tri skladby pre akordeón, sú vlastne sonátou. Mnohoznačnosť tohto diela tkvie v tom, že predstavuje v podstate takmer totožný materiál, z ktorého pozostáva koncert pre akordeón, sláčikový orchester a tympany s názvom Concerto piccolo op. 32 (1991). Nahrávku uzatvára Capriccio rustico, iniciované (tak ako predošlé skladby) Vladimírom Čuchranom, ktorého prvotným zámerom bolo vytvorenie povinnej skladby pre IV. Medzinárodnú akordeónovú súťaž v Poprade (2005). Je plné burleskného, rozmarného a žartovného charakteru. Precízny, až učebnicový spôsob kompozičnej práce kombinujúcej sonátovú formu s prvkami rondového princípu umocňuje brilancia kontrastov nálad a tónu, ktorá vyžaduje adekvátne náročné tempo a špecifické spôsoby akordeónovej hry.

Katina neostal nič dlžný žiadnej z náročných požiadaviek precízneho rukopisu Jozefa Podprockého, ktorý svojou bohatou tvorbou pre akordeón demonštruje plnú dôveru v životaschopnosť a plnohodnotnosť tohto moderného hudobného nástroja. Katinovu vysoko profesionálnu interpretáciu na tomto CD možno v určitom zmysle označiť za autentickú, keďže je výsledkom priamej spolupráce autora a interpreta nielen pri vzájomných konzultáciách, ale aj v nahrávacom štúdiu. Významnou pridanou hodnotou sú aj podrobné informácie „z prvej ruky“ spracované formou rozhovoru Petra Katinu s Jozefom Podprockým o jeho dielach pre akordeón v booklete. Vhodne a citlivo zvolené otázky vytvorili široký priestor pre vyčerpávajúce odpovede, z ktorých sa čitateľ dozvie mnoho podstatných informácií o skladbách a názoroch samotného autora.
Aktualizované: 09. 05. 2016