Hugo Kauder Trio v zložení Ivan Danko (hoboj), Róbert Lakatoš (viola) a Ladislav Fanzowitz (klavír) vydalo už svoj druhý album. Názov súboru, vychádzajúci z mena zabudnutého nemeckého skladateľa Huga Kaudera, dáva tušiť, že aj na tomto CD pôjde o neznámych autorov alebo prinajmenšom o málo známe diela. Traja disponovaní hudobníci ponúkajú šesť titulov, z toho tri z obdobia romantizmu. Ignaz Lachner (1801, Rain–1895, Hannover) pôsobil v metropolách ako Mníchov, Viedeň, Stuttgart, Hamburg či Frankfurt nad Mohanom. Popri koncertnej činnosti bol aj plodným skladateľom ovplyvneným Beethovenovým a Schubertovým hudobným dedičstvom. Grand Trio op. 102 je jednou z jeho posledných skladieb (piatym zo šiestich Lachnerových klavírnych trií) a dôkazom jeho majstrovstva. Robert Schumann, všestranný inovátor v rôznych oblastiach hudby, sa nechal inšpirovať pedálovým klavírom a skomponoval preň viacero originálnych diel. Šesť kusov v kánonickej forme op. 56 z roku 1845 predstavuje nahrávka vo vynikajúcej úprave pre trio. Autorom aranžmánu je Paul Bazelaire (1886–1958), francúzsky violončelista, dlhoročný profesor na Conservatoire National Supérieur v Paríži. Z poľsko-českej hudobníckej rodiny pochádzajúci nemecký skladateľ Philipp Scharwenka (1847, Samter pri Posen/dnes Poznaň–1917, Bad Nauheim) bol vyhľadávaným učiteľom – k jeho žiakom patril aj Otto Klemperer. Sám sa považoval predovšetkým za skladateľa, jeho diela si vážil Max Reger, dirigoval ich Arthur Nikisch. Najobľúbenejšou sa stala jeho melodicky neobyčajne invenčná a rozsiahla komorná tvorba pre rôzne obsadenia.

Trio op. 121, pôvodne komponované pre husle, violu a klavír, zaznieva v podmanivej interpretácii Hugo Kauder Tria na nahrávke ako svetová premiéra. V Rusku narodený švajčiarsky skladateľ Paul Juon (1872, Moskva–1940, Vevey) pôsobil hlavne v Nemecku, kde získal Mendelssohnovu cenu za kompozíciu. V rokoch 1906 až 1934 pôsobil ako riadny profesor kompozície na Vysokej hudobnej škole v Berlíne. Juonovu hudobnú reč označil jeden z kritikov za „chýbajúci článok medzi Čajkovským a Stravinským“. Potvrdzuje to aj adaptácia melodických a rytmicky pregnantných klavírnych Juonových opusov 18 a 24 pre obsadenie hoboj, viola a klavír. Kultivovaný zvuk a muzikalita „Kauderovcov“ inšpirovali aj dvoch súčasníkov: Jevgenija Iršaia a Pétera Nógrádiho (1952, Budapešť). Trio Surmounting skomponoval Iršai pre Hugo Kauder Trio v roku 2009. Nógrádiho skladba, trojčasťová Sonata da camera, vznikla na podnet „Kauderovcov“ v roku 2014, je súboru venovaná a v jeho interpretácii bola v tom istom roku premiérovaná na Maďarskom veľvyslanectve vo Washingtone. Výkon pomerne neobvyklého nástrojového komorného zoskupenia je na zvukovom nosiči vysoko profesionálny, dokladá všestrannosť svojich členov a ponúknutý hudobný kozmos je hodný spoznania. Je skutočným objavom.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x