Lúčnica Chorus
E. Matušová

Spevácky zbor Lúčnica patrí k osvedčeným stáliciam na našich i zahraničných koncertných pódiách. Od roku 1948, kedy zbor vznikol, sa vo funkcii hlavného zbormajstra vystriedali Štefan Klimo, Peter Hradil, Marián Vach a Elena Matušová. Každý z dirigentov kládol trochu odlišný repertoárový akcent, vďaka čomu sa dnes zbor prezentuje širokým záberom diel, siahajúcim od svetskej po duchovnú hudbu všetkých štýlových období, vrátane folklórnych a jazzových inšpirácií, či už v predvedení a cappella, so sprievodom komorných ansámblov alebo vo veľkých vokálno-inštrumentálnych projektoch. Lúčnica si pravidelne prináša ocenenia zo zahraničných zborových súťaží a má pomerne bohatú diskografiu, v ktorej však doteraz chýbala reprezentačná vizitka sakrálneho repertoáru telesa, tvoriaceho dôležitú súčasť jeho koncertnej činnosti. Interpretácii duchovnej tvorby sa Lúčnica venovala predovšetkým v období zbormajstra Petra Hradila a dnes túto tradíciu rozvíja i zbormajsterka Elena Matušová (od r. 2003), absolventka u prof. Hradila na VŠMU.
Výberové CD Musica Sacra zaujme na prvý pohľad pútavým a luxusným grafickým stvárnením bookletu (Yurkovic Design) a zvučnými menami hosťujúcich vokálnych sólistov (Ľubica Vargicová, Katarína Juhásová-Štúrová, Miroslav Dvorský, Tomáš Juhás, Martin Malachovský a ď.). V dramaturgii výberu skladieb, nahratých v rokoch 2010–2015, sa prepája poslucháčska atraktívnosť notoricky známych klasicko-romantických diel (Mozart: Ave verum corpus, Bach/Gounod: Ave Maria, Franck: Panis angelicus) s raritnejšími zborovými dielami rovnakých období, ktoré Lúčnica uviedla v slovenskej premiére (M. Haydn: Tenebrae factae sunt, Liszt: Inno a Maria Vergine, Puccini: Rekviem). Skladby so sprievodom komorného obsadenia (Peter Mikula – organ, Katarína Turnerová – harfa, Martin Ruman – viola, Ján Slávik – violončelo, Robert Vizvári – kontrabas, členovia Muchovho kvarteta) sa striedajú s a cappella kompozíciami.
Nebolo by adekvátne, ak by sme CD Musica Sacra posudzovali z hľadiska aktuálnych trendov historicky poučenej interpretácie sakrálnej hudby. Album je dokumentom interpretačného umenia speváckeho zboru, ktorý napriek tomu, že je amatérskym mládežníckym telesom, podáva už desaťročia profesionálne umelecké výkony, vďaka ktorým je vyhľadávaným partnerom mnohých produkcií ako na Slovensku, tak i v zahraničí. Lúčnica vyniká mladíckou energiou, vysokou hlasovou kultúrou a spoľahlivosťou pri príprave a realizácii jednotlivých projektov. Všetky tieto atribúty ponúka i ostatné CD Musica Sacra.


Kompiláciu tvorí 12 trackov (vyše 70 minút hudby) a otvára ju majestátne Gloria z Franckovej Omše A dur op. 12. V pomaly plynúcej, pokornej, avšak náročnej a cappella skladbe Tenebrae factae sunt M. Haydna farebne vynikajú nižšie polohy zboru. Spomeňme tiež a cappella aranžmán (autor, žiaľ, v booklete neuvedený) Bachovej/Gounodovej Ave Maria, v ktorej sa prezentuje príjemným nosným hlasom sólistka Lúčnice Zuzana Weiserová. Krátke Pucciniho Rekviem SC 76 je jednočasťovým, mimoriadne pôsobivým dielom, vyžarujúcim atmosféru pokoja a zmieru, podporenú vlneniami zboru a krásnymi sólovými vstupmi violy M. Rumana.
Posledné tri tracky dokumentujú spoluprácu Lúčnice vo veľkých vokálno-inštrumentálnych obsadeniach. V dvoch častiach z Rekviem A. L. Webbera (intonačne a rytmicky náročná Hosanna, sladké Pie Jesu), ktoré mimochodom Lúčnica celé uviedla v slovenskej premiére ešte v 90. rokoch, spoluúčinkuje Slovak National Symphony Orchestra pod precíznym vedením Jaroslava Kyzlinka (sólisti Ľ. Vargicová, M. Dvorský, chlapčenský hlas Tomáš Turner). Záverečná bodka patrí Libera me z Verdiho Messa da Requiem, realizovanej ako live nahrávka z pamätného koncertu v Katedrále sv. Martina na Kvetnú nedeľu v roku 2013; monumentálny zborový aparát tvorili spojené zbory Lúčnica a Spevácky zbor mesta Bratislavy (zbormajster Ladislav Holásek), sopránové sólo spievala Ľ. Vargicová (vo svojej osobnej premiére), SOSR viedol Walter Attanasi. Tu treba poznamenať, že mnohí z členov SZMB sú odchovancami Lúčnice, a tak zaradenie tejto ukážky na záver CD má okrem gradačnej funkcie i symbolický význam: vzdanie holdu zásluhám predchádzajúcich generácií spevákov a zbormajstrov Lúčnice na rozvoji sakrálneho interpretačného umenia zboru.
CD Musica Sacra možno odporúčať ako vkusne vyladenú kompiláciu, ktorá poteší nielen fanúšikov Lúčnice, ale aj bežných poslucháčov naladených na ľahko-hĺbavé duchovné frekvencie. Napriek záznamom z rôznych časových období a priestorov pôsobí CD interpretačne i zvukovo vyrovnaným dojmom, na čom má nepochybne zásluhu aj dvojica hudobného a zvukového režiséra (Emil Nižňanský/Hubert Geschwandtner).

Aktualizované: 11. 05. 2020
x