„Nikdy som sa nesnažil komponovať tak, aby moja hudba bola ‚krásna’ či ‚zrozumiteľná’. Som presvedčený o tom, že umenie by malo byť v súlade s autorovou ‚naladenosťou’ v Heideggerovom zmysle (t. z. nie chvíľkovou, náhodnou ‚náladou’). Stotožňujem sa s Tillichovým názorom, že dielo by malo byť výrazom ľudskej kondície. Asi preto som odjakživa vychádzal zo spontánnych nápadov, a zrejme preto má moja hudba do značnej miery improvizačný charakter, je kontrolovaná opäť ‚iba’ spontánne, intuitívne.“
(text R. Bergera k uvedeniu skladby Pathetique na festivale Nová slovenská hudba, 2008)


Roman Berger patrí k prominentným slovenským skladateľom, ktorého si s veľkou úctou privlastňujú aj v poľskej hudbe. Na Slovensku je slovenským skladateľom poľského pôvodu (narodil sa 1930 v Cieszyne), v Poľsku je poľským skladateľom žijúcim na Slovensku. Oveľa dôležitejšou je však skutočnosť, kde jeho hudba znie, s akou intenzitou je prijímaná poslucháčmi a v neposlednej miere i žiadaná interpretmi. Profilové CD Romana Bergera pre vydavateľstvo Naxos obsahuje diela pre sólový klavír (Sonáta č. 3 „da camera“, 1971), sólové violončelo (Allegro frenetico con reminiscenza, 2006), sólový klarinet (Impromptu, 2013), violončelo a klavír (Pathetique, 2006) a klavírne trio (Epilogue – Omaggio a L. v. B., 2010). Hneď v úvode musím vyzdvihnúť najdôležitejšie atribúty tohto počinu: výbornú zvukovú kvalitu nahrávky vytvorenú v Empírovom divadle v Hlohovci (realizácia Otto Nopp, Ladislav Krajčovič), vynikajúce interpretačné výkony Jána Slávika (violončelo), Branislava Dugoviča (klarinet) a Ladislava Fančoviča (klavír), no najmä kompozície nevšednej umeleckej výpovede.

Názov CD nie je náhodný: úvodná skladba Pathetique i záverečný Epilogue (Omaggio a L. v. B.) obsahujú motívy z Beethovenovej Klavírnej sonáty č. 8 c mol op. 13 „Patetickej“. Nespája ich len táto skutočnosť, ale aj tragický podtón kantilén, dramatická expresia, hudobné reminiscencie na vlastnú životnú i skladateľskú skúsenosť, ale tiež akási rezignácia, prijatie ľudského osudu. V závere skladby Pathetique je napríklad použitý motív B-A-C-H spolu s rytmickým „motívom osudu“ z Beethovenovej „Osudovej“. Artikulácia aj techniky hry použité v parte violončela (flažolety, tremolo) spolu s extrémnymi polohami klavíra akoby upomínali na iný, nepozemský svet. Tieto charakteristiky sú do určitej miery prítomné vo všetkých zaznamenaných dielach. Výnimkou je len Sonáta „da camera“ (1971), ktorej štýl nesie vzhľadom na dobu vzniku znaky webernovskej skratkovitosti, „Klangfarben“ melodiky, disonantnosti, dramatickej expresie a nepokoja („inquieto“). V závere poslednej časti (dlhšej ako tri predchádzajúce) sa však rovnako objavuje motív B-A-C-H, akýsi jednotiaci moment tohto projektu.

Spoločnou charakteristikou všetkých diel na CD je mimoriadna interpretačná náročnosť na jednej strane, na strane druhej hlboký emocionálny účinok. Väčšina skladieb je venovaná vynikajúcim interpretom, ktorí ako trio nesú v názve meno Romana Bergera. Na záver zaznieva Epilogue (Omaggio a L. v. B.), ku ktorého uvedeniu v roku 2010 autor napísal: „... hudba sa stáva umením vtedy, ak sa chronometrický abstraktný čas stáva ‚časom v hudbe’ – časom prežívaným v intenciách uvedených kategórií. Vedeli o tom svoje nielen tzv. klasici s Beethovenom v čele a nielen predhistorickí muzikanti (šamani?), ale všetci tí, čo sa nedali – povediac s Maxom Picardom – na ‚útek pred Bohom’. Samozrejme nielen v hudbe – viď Ingmar Bergman ‚Šepoty a výkriky’, aj pre umenie platí imperatív: ‚Predaj, čo máš, rozdaj chudobným...’, to znamená: rezignuj na to, čo si v tejto sfére nadobudol (skúsenosti, erudíciu), čo ti dali, čo ťa naučili: musíš prekonať ‚zrozumiteľnosť’ všednej reči, ak máš dať výraz svojmu bytiu ‚tu a teraz’, lebo iba ‚šepoty a výkriky’ majú (snáď?) šancu zaradiť sa do sféry symbolov tajomstva Bytia.“

V závere skladby Epilogue (Omaggio a L. v. B.) zaznievajú v klavíri opakované údery, ich slabnúca intenzita je akýmsi symbolickým odchodom z pozemského sveta, čím sa zároveň otvárajú nové obzory mimo neho. Nové obzory pre všetkých, ktorí sa započúvajú do tejto hudby.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x