Logo HŽ

A Cappella Pur

Danubius Octet Singers D. Simandl

Mužské spevácke okteto Danubius Octet Singers (M. Klempár, M. Olszewski, J. Kuchar, P. Oravec, P. Kollár, P. Trnka, M. Hrdina, J. Pehal) je zložené z profesionálnych spevákov, absolventov stredných a vysokých hudobných škôl v Bratislave a vo Viedni. Súbor v roku 2013 založili člen Viedenskej štátnej opery Jaroslav Pehal a Daniel Simandl. Tento mladý dirigent je absolventom VŠMU  (O. Lenárd, P. Feranec) v odbore orchestrálne dirigovanie. Ako hosťujúci dirigent Opery SND realizoval viaceré uvedenia opier a baletov, je dirigentom Operného štúdia na Konzervatóriu v Bratislave, od roku 2012 spolupracuje s renomovaným viedenským zborom Arnold Schönberg Chor. O speváckych kvalitách Danubius Octet Singers
svedčí aj uplatnenie jeho členov mimo telesa, pôsobia v popredných zborových telesách (Viedenská štátna opera, Volksoper Wien, SFZ, Zbor Opery SND). V ich podaní zaznievajú na CD skladby slovenských i svetových skladateľov (E. Suchoň, L. Janáček, N. Kedrov, P. Česnokov).

Už po prvom vypočutí CD A Cappella Pur je poslucháčovi zrejmé, že ide o spevákov, ktorí sú súčasne kvalitnými sólistami a výborne ovládajú svoje remeslo. V interpretácii cítiť profesionalitu, potenciál individuálnych speváckych výkonov, a treba oceniť i vyváženosť zvuku. Kvalitu mladých, dobre vedených hlasov dirigent podporuje citlivým uchopením jednotlivých kompozícií. Výber známych skladieb, ktoré sú na CD v prevahe, v sebe nesie riziko porovnávania, samozrejme s tými najvydarenejšími nahrávkami. Interpreti sa však takejto hrozby nemusia obávať, obstáli by. Dirigent umožní poslucháčovi vychutnať si pokojné časti skladieb, dokonale precítiť ich hĺbku, pričom sa neobáva intonačnej náročnosti, ktorú so sebou prinášajú pomalšie tempá. Príjemne prekvapí aj originálnou koncepciou emotívnejších miest. Tak je tomu napríklad v Suchoňovom cykle O horách, v časti Hrmavica, kde sa zo známej pasáže plnej bleskov stáva akési ticho pred búrkou, pokojný, nie príliš hlučný dážď, len sem-tam zahrmí.

Takáto interpretácia človeka vovedie do akejsi inej nálady. Prekvapila a pousmiať sa prinútila aj „dobre živená“ kukučka, ktorá dramaticky ohlasuje svoj príchod. Pri tomto vtákovi poslucháč očakáva skôr nenápadný falzet než hutný, dobre posadený tón hrudného registra. Nevedno, či to bol zámer dirigenta alebo interpretačná sloboda, ktorú spevákovi poskytol. Neprekročil však únosné hranice vkusu, preto mi jeho novátorský prístup nie je nesympatický. Vysoká spevácka vyspelosť telesa zaručuje, že miest, kde cítiť drobné intonačné zaváhania, nie je veľa, a preto nenarúšajú celkový umelecký dojem. Daniel Simandl sa vybral so svojím oktetom náročnejšou cestou. Vzal na seba riziko experimentu a ani dramaturgicky si nič neuľahčil. Nerozhodol sa pre populárny repertoár, pri ktorom možno ľahko podliezť latku náročnosti. Naopak, vybral si zložitejšie, dobre známe kompozície. V nich možno veľa pokaziť, ale na strane druhej aj predviesť umelecké majstrovstvo, ktoré predpokladá všestrannú spevácku vyspelosť, a tou speváci Danubius Octet Singers disponujú. Výber skladieb aj úroveň ich prevedenia zaraďuje toto ešte len dva roky fungujúce teleso medzi perspektívne zoskupenia, ktoré sú kvalitným obohatením slovenskej a cappella scény. Verím, že k aktuálnemu CD čoskoro pribudne aj ďalšie, nahrané už v štúdiovej kvalite. Rada konštatujem, že nenápadný čiernobiely booklet v sebe ukrýva nečakane farebný obsah.
Aktualizované: 08. 02. 2016