Nová ruská avantgarda – tak by sa dala nazvať početná skupina odchovancov kompozičnej triedy Vladimira Tarnopoľského na Moskovskom konzervatóriu, ktorí dnes majú 30 až 40 rokov a vo svojej tvorbe sa nestránia ani tých najodvážnejších výbojov a prekračovania akýchkoľvek hraníc. V našich končinách sa stali známymi na­príklad Vladimir Gorlinskij, ktorý svojho času spôsobil menší rozruch na Wien Modern, či predčasne zosnulý Georgij Dorochov, ktorého Deconstruction potrápila náš rozhlasový orchester na festivale Melos-Étos 2013. Duch radikálneho novátorstva, no nazeraný takpovediac ženskou optikou, je blízky a ďalšej Tarnopoľského žiačke.

Z Nevského prospektu k nemej opere
Oľga Bočichina na seba nedávno opäť upozornila ambicióznym multimediálnym projektom Face, ktorý zožal úspech pri premiére na Medzinárodnom festivale aktuálnej hudby „Drugoje prostranstvo“ v Moskve na jeseň 2018. Podtitul približne trištvrtehodinového diela „nemá opera“ je prinajmenšom natoľko surreálny ako jeho hudobný obsah. Protagonisti nemí určite nie sú, nechýba dokonca ani text, ťažko však nájsť priamy súvis s tým, čo divák vidí – či už vďaka videoprojekcii, alebo pantomíme –, a ťažko si z videného a počutého vyabstrahuje možnú dejovú líniu. To však nijako nevyrušuje, práve naopak. Zaujímavé je pritom pokúsiť sa z celku vyabstrahovať znejúcu zložku. Tu sa ukazuje, že pod povrchom aktuálnych prvkov vyjadrovacieho jazyka, ktorý by sme mohli označiť ako „seconda prattica“ súčasnej hudby (profesionálne a veľmi funkčné začlenenie elektroniky do kontextu inštrumentálneho ansámblu, hra pomocou nájdených objektov – napríklad suchými vetvičkami na blane tympanu – či tvorenie zvukov prostredníctvom impulzívneho kreslenia na plochách snímaných kontaktnými mikrofónmi a podobne) presvitá stará dobrá „prima prattica“, teda kompozičné postupy (alebo aspoň to, čo z nich ostalo v rovine zvukového ideálu) klasikov 2. polovice minulého storočia – Ligetiho, Bouleza a ďalších. Treba však zároveň dodať, že toto prepojenie pôsobí veľmi organicky, nemá rušivú príchuť eklekticizmu.

Viac v aktuálnom vydaní časopisu.

Aktualizované: 15. 06. 2020
x